Akcija!

Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti radnih odnosa

20.00 KM

U ovom priručniku sabrana su najčešća pitanja i zvanični stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike a koja se odnose na radno-pravne odnose.

Priručnik sadrži preko 128 Mišljenja, sistematizovanih prema zakonskim institutima.

Priručnik je namijenjen:

Pravnicima u državnoj službi, privatnom i javnom sektoru, javnim institucijama, ustanovama, članovima uprava privrednih društava, drugih pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, pravnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, sudijama, advokatima, notarima, poslodavcima, ekonomistima i svima onima koje interesuje navedena tematika.

Priredili:

Ernis Imamović

Amila Gajević

SADRŽAJ:

I – OSNOVNE ODREDBE

Zasnivanje radnog odnosa

Sloboda udruživanja

Primjena najpovoljnijeg prava

II – ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU

Procedura prijema u radni odnos

Primjena izuzetaka propisanih Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

Usklađivanje pravilnika o radu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

Probni rad

Ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme – zaključivanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme

Upućivanje na rad u inozemstvo

Radno-pravni status direktora

Postupanje sa ličnim podacima radnika

III – OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE

I USAVRŠAVANJE ZA RAD

Prijem pripravnika

Polaganje stručnog ispita

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

IV – RADNO VRIJEME

Pojam radnog vremena – pripravnost

Puno i nepuno radno vrijeme

Skraćivanje radnog vremena

Preraspodjela radnog vremena

Noćni rad – Posebna zaštita radnika koji rade noću

Obaveza vođenja evidencija

V – ODMORI I ODSUSTVA

Odmor u toku radnog vremena

Trajanje godišnjeg odmora

Sticanje prava na godišnji odmor – utvrđivanje plana korištenja godišnjih odmora

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Isplata naknade umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

VI – ZAŠTITA RADNIKA

Sigurnost i zdravlje na radu – obaveze radnika i poslodavca

Zaštita žene – prava u vezi sa materinstvom i roditeljstvom

Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja – prestanak radnog odnosa za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti

VII – PLAĆA I NAKNADA PLAĆE

Pravo na plaću

Pravo na povećanu plaću

Jednakost plaća

Najniža plaća

Isplata plaće – obračun plaće

Naknada plaće

Zaštita plaće

VIII – PRESTANAK UGOVORA O RADU

Prestanak ugovora o radu radi navršenih godina života i staža osiguranja

Otkaz ugovora o radu

Uticaj pritvora na radno-pravni status radnika

Saglasnost za otkaz sindikalnom povjereniku

Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto

Program zbrinjavanja viška radnika – obaveza konsultiranja

Otpremnina

IX – OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa

X – PRAVILNIK O RADU

Obaveza donošenja pravilnika o radu

XI – SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU – VIJEĆE ZAPOSLENIKA

XII – REPREZENTATIVNOST SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA

Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca

Ovlaštenja reprezentativnog sindikata

Postupanje po zahtjevima sindikata za utvrđivanje reprezentativnosti

XIII – KOLEKTIVNI UGOVORI

Obaveznost primjene kolektivnih ugovora

XIV – MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

Mirenje

Arbitraža

XV – ŠTRAJK

XVI – NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU

XVII – POSEBNE ODREDBE

Radna knjižica

Privremeni i povremeni poslovi

Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

Obim priručnika: 131 strana

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i poštarinom 20,00 KM

Možda će vam se također svidjeti…

 • Akcija! Priručnik – RADNI ODNOSI U PRAKSI U RADNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU FBIH

  Radni odnosi u praksi u radno pravnom zakonodavstvu FBiH

  10.00 KM
 • Akcija! Radni odnosi u FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini

  Radni odnosi u FBiH
  Odgovori na pitanja
  u 2017. godini

  15.00 KM