Akcija!

Troškovi službenog putovanja
i drugi putni troškovi
u Republici Srpskoj

8.00 KM

PRIRUČNIK
TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA I DRUGI PUTNI TROŠKOVI
– Obračun, računovodstveni i poreski tretman –

Autor:

Miroslav Brkić, dipl.ecc.

SADRŽAJ

UVOD
1 . TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
2 . OBRAČUN DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
3 . NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
4 . AKONTACIJA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I IZVJEŠTAJ SA SLUŽBENOG PUTOVANJA
5 . PRIMJERI OBRAČUNA PUTNOG NALOGA
6 . RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA
7 . PORESKI TRETMAN TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA
8. PRIMJER OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA NA ISPLAĆENE DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
9. TROŠKOVI PREVOZA KOD DOLASKA NA POSAO I POVRATKA S POSLA
10. KORIŠĆENJE SLUŽBENOG VOZILA U PRIVATNE SVRHE

PRILOG BROJ 1:
− Uredba o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu
− Tabelarni pregled zemalja sa odgovarajućim iznosom dnevnice za službena putovanja u inostranstvo

PRILOG BROJ 2:
− Nalog za službeno putovanje;
− Obračun putnih troškova

Obim knjige: 39 strana

Uvez: klamerovan

Cijena sa PDV-om i troškovima dostave 8,00 KM

Možda će vam se također svidjeti…

 • Akcija! Zakon o porezu na dobit, Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit

  Zakon o porezu na dobit
  Pravilnik o primjeni
  Zakona o porezu na dobit

  13.00 KM
 • Pravni i računovodstveni aspekt lizinga

  Pravni i računovodstveni
  aspekt lizinga

  10.00 KM