Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – neslužbeni prečišćeni tekst

30.00 KM

REC d.o.o. je pripremio neslužbeni prečišćeni tekst Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama koji sadrži Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/19); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj 59/22) – označen podebljanim slovima.

 

Ovaj neslužbeni prečišćeni tekst služi za internu upotrebu i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

Kategorija:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

REC d.o.o. je pripremio neslužbeni prečišćeni tekst Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama koji sadrži Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/19); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj 59/22) – označen podebljanim slovima.

 

Pripremili smo ga u formi Priručnika i štampali na tri jezika: bosanskom, hrvatskom i srpskom.

Štampa: format B5

Broj stranica: 330

Povez: meki

Ovaj neslužbeni prečišćeni tekst služi za internu upotrebu i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

 

Cijena sa PDV-om i poštarinom – 30 KM