Akcija!

Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

27.00 KM

Zakonom o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/20) u Federacije BiH propisuje da: kod poslodavca koji zapošljava 30 i više radnika, radnici biraju ili imenuju povjerenika za zaštitu na radu.  Kako je povjerenik za zaštitu na radu novina u nacionalnom zakonodavstvu koja je proizišla iz međunarodnih pravnih instrumenata koji naglašavaju ulogu dijaloga između radnika i poslodavca, osjetila se potreba za izradom jednog priručnika kojim će se povjerenici upoznati sa pravima i obavezama i načinom svoga rada.

Ovaj Priručnik ima za cilj, između ostalog, i stvaranje svijesti o izuzetnoj važnosti povjerenika radnika za zaštitu na radu i njegovoj ulozi i važnosti za stvaranje bezbjednih uslova rada.

Kategorija: Oznaka:

Autor:

mr. Zuhdija Mahmutović, inžinjer zaštite na radu

Štampan u boji, Format: B5, meki povez, 215 strana

SADRŽAJ:

Predgovor

1. PRAVNI OKVIR

1.1. Međunarodna organizacija rada
1.2. Evropska unija
1.3. Nacionalno zakonodavstvo

 

2. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

2.1. Osnovne odredbe

2.1.1. Lica koja imaju pravo na zaštitu na radu
2.1.2. Vijeće za zaštitu na radu

2.2. Opći zahtjevi za sigurne i zdrave uslove rada

2.2.1. Obaveza primjene propisanih mjera zaštite na radu
2.2.2. Uslovi za upotrebu sredstava za rad

2.3. Obaveze poslodavca

2.3.1. Obaveza osiguranja preventivnih mjera
2.3.2. Upotreba opasnih materija na radu
2.3.3. Ostale preventivne mjere
2.3.4. Organizovanje poslova zaštite na radu
2.3.5. Procjena rizika
2.3.6. Obavezno posebno osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja svih radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom
2.3.7. Prva pomoć, protivpožarna zaštita, evakuacija radnika,ozbiljna i neposredna opasnost
2.3.8. Obavještavanje i savjetovanje sa radnicima i njihovim predstavnicima
2.3.9. Osposobljavanje radnika

2.4. Prava i obaveze radnika

2.5. Zdravstveni nadzor

2.6. Evidencije i izvještavanje iz oblasti zaštite na radu

2.6.1. Evidencija o radnim mjestima sa povećanim rizikom
2.6.2. Evidencija o radnicima raspoređenim na radna mjesta sa povećanim rizikom
2.6.3. Evidencija o opasnim materijama koje se koriste pri radu
2.6.4. Evidencija o provjeri znanja radnika iz oblasti zaštite na radu
2.6.5. Evidencija o izvršenim pregledima i ispitivanjima radne sredine i sredstava za rad
2.6.6. Evidencija o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima
2.6.7. Evidencija o ljekarskim pregledima radnika
2.6.8. Izvještavanje o zaštiti na radu

2.7. Ovlaštene organizacije za zaštitu na radu

2.8. Posebna sigurnost i zaštita zdravlja na radu

2.9. Inspekcijski nadzor

2.10. Kaznene odredbe

2.11. Prelazne i završne odredbe

 

3. POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU

3.1. Uloga i značaj povjerenika za zaštitu na radu

3.2. Izbor povjerenika za zaštitu na radu

3.3. Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu

 

4. SMJERNICE ZA RAD POVJERENIKA

4.1. Evidentiranja opasnosti na radnim mjestima

4.1.1. Opšti podaci
4.1.2. Podaci o tehnološkom procesu
4.1.3. Opasnosti koje su prisutne na radnim mjestima

4.2. Prikupljanje podataka o fizičkim štetnostima

4.2.1. Buka
4.2.2. Vibracije
4.2.3. Elektromagnetsko zračenje
4.2.4. Osvijetljenost

4.3. Hemijske štetnosti, prašina i dimovi

4.4. Biološke štetnosti

4.5. Mikroklimatski uslovi

4.6. Klimatski uslovi

4.7. Fizički, psihofizički i socijalni činioci

4.8. Posljedice specifičnosti rada i radnih uslova na životnu i radnu sposobnost

4.8.1. Fluktuacija radnika, povrede na radu, smrtni slučajevi, apsemtizam i invalidnost

4.9. Način prikupljanja podataka

 

5. SMJERNICE ZA DJELOVANJE POVJERENIKA

5.1. Argumenti za djelovanje povjerenika

5.1.1. Kako iskoristiti argumente
5.1.2. Troškovi povrede na radu
5.1.3. Naknada štete uslijed povrede na radu

5.2. Praktičan rad povjerenika

5.2.1. Saradnja sa radnicima
5.2.2. Saradnja sa sindikatom
5.2.3. Saradnja sa radnikom za zaštitu na radu/službom zaštite na radu
5.2.4. Saradnja sa poslodavcem

 

6. MJERE ZAŠTITE OD OPASNOSTI I ŠTETNOSTI

6.1. Mjere zaštite od opasnosti na radnim mjestima

6.1.1. Zaštita od mehaničkih opasnosti
6.1.2. Mjere zaštite od električne struje

6.2. Mjere zaštite od fizičkih štetnosti

6.2.1. Zaštita od buke i vibracija
6.2.2. Mjere zaštite od elektromagnetnog zračenja
6.2.3. Obezbjeđenje adekvatne osvijetljenosti

6.3. Mjere zaštite od hemijskih štetnosti, prašine i dimova

6.4. Zaštita od bioloških štetnosti

6.5. Obezbjeđenje adekvatnih mikroklimatskih uslova

6.6. Mjere zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova

6.6.1. Preventivne mjere zaštite pri radu na niskim temperaturama
6.6.2. Zdravstveni problemi pri radu na niskim temperaturama
6.6.3. Preporuke za rad na niskim temperaturama
6.6.4. Preventivne mjere zaštite radnika na otvorenom pri visokim temperaturama

6.7. Preventivne mjere zaštite

6.7.1. Doba života radnika i stručna sprema
6.7.2. Odmori u toku rada i godišnji odmor
6.7.3. Zdravstvena sposobnost i psihofizički zahtjevi
6.7.4. Raspoređivanje (zamjenjivanje) radnika
6.7.5. Vremensko ograničenje rada
6.7.6. Skraćeno radno vrijeme
6.7.7. Računanje staža osiguranja u uvećanom trajanju

6.8. Sredstva i oprema lične zaštite

6.8.1. Naredba o ličnoj zaštitnoj opremi
6.8.2. Sredstva i oprema za zaštitu glave
6.8.3. Sredstva i oprema za zaštitu očiju i lica
6.8.4. Sredstva i oprema za zaštitu sluha
6.8.5. Sredstva i oprema za zaštitu organa za disanje
6.8.6. Sredstva i oprema za zaštitu ruku
6.8.7. Sredstva i oprema za zaštitu nogu i trbušnih organa
6.8.8. Sredstva i oprema za zaštitu tijela
6.8.9. Sredstva i oprema za zaštitu od pada sa visine

6.9. Znakovi sigurnosti u oblasti zaštite na radu

6.9.1. Znakovi sigurnosti – EU direktiva 58/92 EEZ
6.9.2. Podjela znakova sigurnosti
6.9.3. Znakovi zabrane
6.9.4. Znakovi obaveze
6.9.5. Znakovi opasnosti
6.9.6. Znakovi obavještavanja
6.9.7. Znakovi sigurnosti za zaštitu od požara
6.9.8. Sigurnosni znakovi na cijevima i posudama
6.9.9. Znakovi za prepreke i opasna mjesta
6.9.10. Znakovi sigurnosti za dizalice
6.9.11. Znakovi sigurnosti za zaštitu od električne struje
6.9.12. Naljepnice sigurnosti

 

7. PRIJEDLOG PLANA MJERA POVJERENIKA

8. Literatura i izvori

9. Podaci o autoru

 

Cijena sa PDV-om i poštarinom – 27 KM

Pogledajte i ostale PRIRUČNIKE.