Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

27.00 KM

Zakonom o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/20) u Federacije BiH propisuje da: kod poslodavca koji zapošljava 30 i više radnika, radnici biraju ili imenuju povjerenika za zaštitu na radu.  Kako je povjerenik za zaštitu na radu novina u nacionalnom zakonodavstvu koja je proizišla iz međunarodnih pravnih instrumenata koji naglašavaju ulogu dijaloga između radnika i poslodavca, osjetila se potreba za izradom jednog priručnika kojim će se povjerenici upoznati sa pravima i obavezama i načinom svoga rada.

Ovaj Priručnik ima za cilj, između ostalog, i stvaranje svijesti o izuzetnoj važnosti povjerenika radnika za zaštitu na radu i njegovoj ulozi i važnosti za stvaranje bezbjednih uslova rada.

Kupi odmah Pročitaj više