✓ MRS-41 POLJOPRIVREDA

IZGRADNJA NEKRETNINA – računovodstveni i porezni obuhvat

✓ PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE

 


Interaktivni seminar
20. 05. 2022.
icon-briefcase Sarajevo – Hotel “Holiday”
Snimak seminara
25. 05. 2022.
30. 05. 2022.

Početak webinara u 9:30h


PREDAVAČI:

Prof. dr. Mehmed Jahić
mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević
– ovlašteni revizor
dr. Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor

 

PROGRAM SEMINARA:

 

MRS-41 POLJOPRIVREDA
 • Biološka imovina
 • Priznavanje i vrednovanje biološke imovine
 • Utvrđivanje fer vrijednosti
 • Biološka imovina biljnog porijekla
 • Jednogodišnji i višegodišnji zasadi
 • Primjeri knjiženja biološke imovine biljnog porijekla
 • Biološka imovina životinjskog porijekla
 • Osnovno stado
 • Primjeri knjiženja biološke imovine životinjskog porijekla

 

SPECIFIČNOSTI GRAĐEVINSKIH USLUGA, USAGLAŠENOST GRAĐEVINSKE I RAČUNOVODSTVENO-PRAVNE DOKUMENTACIJE I POREZNI IZAZOVI

Zakonska regulativa:

 1. Šta su osnovni zahtjevi Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo?
  • Osnovni pojmovi Zakona
  • Učesnici u projektovanju i građenju i njihove obaveze
  • Dokumentacija na gradilištu
  • Redoslijed ishodovanja odobrenja/saglasnosti
 1. Šta minimalno trebamo poznavati u vezi građevinske dokumentacije kako bi ispravno evidentirali računovodstvenu dokumentaciju?
 2. Kompletirana dokumentacija podrazumijeva…

PDV propisi – građevinske usluge

 1. Specifičnosti kod posebne sheme u građevinarstvu (uslovi za primjenu)
 2. Sadržaj privremene situacije
 3. Retencije i PDV-e
 4. Avansi, iskorištavanje avansa i PDV-e
 5. Vođenje materijalne evidencije i PDV-e
 6. Primjer iz prakse: Zahtjev inspekcije UIO u slučaju neutrošenog građevinskog materijala nakon fakturisanja okončane situacije

Ostalo

 1. Specifičnosti kod fiskalizacije (avansi, privremene situacije, konačna situacija)
 2. Retencija i garantni rok – odloženi prihod
 3. Računovodstveno evidentiranje građevinskih usluga i radova kroz različite primjere iz ugla investitora, izvođača radova
 4. Specifičnosti vođenja materijalne evidencije (primjer trošenje vlastitog materijala na gradilištu, kako pratiti utrošak materijala ako imamo više podizvođača (koju dokumentaciju trebamo imati uz fakturu podizvođača?)
 5. Šta nam „otkrivaju“ fakture naših podizvođača,
  • primjer potrošnja betona (lokacija)
  • primjer „mjerne jedinice“ kod nabavke građevinskih usluga
  • primjer paušalnih faktura
  • primjer nefiskaliziranih građevinskih usluga „starih zanata“
  • primjer nedokumentiranih faktura za građevinske usluge – odvoz otpada, najam građevinskih mašina – kako ih „upratiti“
 1. Ostale napomene i specifičnosti u vođenju građevinskih firmi

 

Nekretnine
 1. Nekretnine kao gotov proizvod
  • Relevantan standard MRS 2- Zalihe (troškovi nabave, troškovi konverzije, troškovi perioda)
 2. Nekretnine kao stalno sredstvo
  • Relevantan standard MRS 16- Nekretnine, postrojenja i oprema
  • Priznavanje i mjerenje (početno priznavanje u skladu sa MRS 16)
  • Mjerenje nakon početnog priznavanja
  • Revalorizacija (knjiženje i porezni tretman)
  • Naknadna ulaganja (priznavanje imovine vs priznavanje troška)
 3. Ulaganja na tuđim nekretninama (porezni tretman, računovodstveno evidentiranje)
 4. Porezni tretman amortizacije nekretnina
 5. Amortizacija za revalorizovane građevinske objekte
 6. Ulaganje u nekretnine

PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE PREDUZEĆA
 • Definicija tržišne vrijednosti
 • Ekonomska opravdanost vs Finansijska isplativost
 • Metode procjene
  • Metoda kapitalizacije (Direktna kapitalizacija i Diskontovanje novčanog toka)
  • Metoda komparacije
  • Troškovna metoda
 • Odabir metode procjene po vrsti nekretnine/imovine
 • Odabir stope kapitalizacije
 • Kriteriji za procjenu

 SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Računovođama i revizorima
 • ovlaštenim procjeniteljima
 • poreznim savjetnicima
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija
 • samostalnim poduzetnicima
 • upravama društava, vlasnicima pravnih lica i direktorima
 • bankarima i kreditnim analitičarima
 • rukovodiocima finansija i računovodstva kao i svima koji rade na poslovima finansija i računovodstva

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

Seminar:

130 KM po jednom učesniku;
120 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
110 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak:

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Materijal sa seminara – prezentacije predavača
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi
PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo