✓ KORIŠTENJE AUTOMOBILA (PRIVATNIH I SLUŽBENIH) U SLUŽBENE I PRIVATNE SVRHE – PLAĆA I DRUGI DOHODAK U NARAVI – „KORIST“

✓ VRSTE REVIZORSKIH MIŠLJENJA I SPECIFIČNOSTI

RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA


INTERAKTIVNI WEBINAR
24. 11. 2021.
SNIMAK WEBINARA
29. 11. 2021.
3. 12. 2021.

Početak webinara u 9:30h


PROGRAM WEBINARA:

 

OPOREZIVANJE KORISTI KAO DOHOTKA ZAPOSLENIKA – KORIŠTENJE VOZILA I DRUGE KORISTI
 • Oporezive i neoporezive koristi zaposlenika prema novom Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • Kako se korist obračunava i prijavljuje Poreznoj upravi?
 • Šta ukoliko se poslodavac od zaposlenika „naplati“ za obračunatu korist?
 • Korištenje službenog vozila u privatne svrhe – varijante obračuna koristi prema novom Pravilniku
 • Obaveza vođenja putnog naloga ili druge evidencije o pređenoj kilometraži
 • Obaveza donošenje internih akata o korištenju vozila
 • Prevoz na posao i sa posla službenim vozilom
 • Korištenje privatnog vozila zaposlenika na službenom putovanju i za druge službene svrhe
 • Druge koristi zaposlenika (pozajmice, manjkovi, korištenje nekretnina, finansiranje studija i dr.)
 • Da li se korist utvrđuje za treća lica (lica koja nisu zaposlenici)?
 • Koristi u poreznom bilansu
 • PDV tretman nabavke, korištenja i prodaje službenih vozila

 

REVIZIJA, ZNAČAJNOST, REVIZIJSKI RIZIK I REVIZIJSKI DOKAZI I PROCEDURE
 • Značajnost, revizijski rizik i revizijski dokazi i procedure
 • Vrste revizijskih rizika
 • Veza između finansijskih izvještaja i revizijskih procedura
 • Tvrdnje menadžmenta u finansijskim izvještajima
 • Revizijski ciljevi
 • Revizijski postupci (tehnike)
 • Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja (sadržaj, elementi, vrste)
 • Specifičnosti izražavanja revizorskog mišljenja
 • Standard MRevS 705 – Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora
 • Materijalna značajna greška i prag značajnosti

 

POGREŠKE, PREVARE, ZAŠTITA OD MANIPULACIJA U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
 • Definicija i primjeri pogreški
 • Tretman pogreški
 • Vrste pogreški
 • Pogreške nasuprot prevarama
 • Preduslovi za finansijske manipulacije
 • Razlozi za manipulacije?
 • Motivi i poticaji za manipulacije
 • Načini manipuliranja u finansijskim izvještajima
 • Kako se zaštiti od manipulacija, pogrešaka i prevara?
 • Uloga revizije u zaštiti od manipulacija
 • Metode otkrivanja pogreški
 • Primjeri pogreški u praksi
 • Forenzička revizija


WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • računovođama i revizorima
 • poreznim savjetnicima
 • vlasnicima računovodstvenih kompanija
 • samostalnim poduzetnicima
 • upravama društava, vlasnicima pravnih lica i direktorima
 • bankarima i kreditnim analitičarima
 • rukovodiocima finansija i računovodstva kao i svima koji rade na poslovima finansija i računovodstva
 • internim revizorima i zaposlenicima u internoj reviziji

 

PREDAVAČI:

Mirela Mašić
dr.sc Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

100 KM po jednom učesniku;
  90 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal se webinara – prezentacije predavača

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo