Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za RADNI ODNOSI

Mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa obavezom javnog oglašavanja u slučaju produženja ugovora o radu na određeno vrijeme

Nakon što je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj 89/18) stupio na snagu, u praksi se pojavila dilema u vezi sa primjenom člana 20a. Zakona, koji se odnosi na  obavezu provedbe procedure javnog oglašavanja,…


Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH

Nakon dugog najavljivanja, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu napokon je usvojen u istom tekstu, te objavljen u „Službenim novinama FBiH“, broj 89/18. Navedene izmjene se odnose na izmjene i dopune pravilnika o radu, primjenu povoljnijeg prava, zasnivanje…


Objavljeno novih 107 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Poštovani/e, Obavještavamo Vas da su dana 13.09.2018. godine na portal RECko “Radni odnosi u FBiH” objavljena novih 107 pitanja i odgovora na pitanja. Pitanja i odgovori odnose se na oblasti radnog vremena,zasnivanje radnog odnosa, odmori i odsustva,plaće i naknade, prestanak…


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu Republike Srpske

Poštovani/e, koristimo priliku da Vas obavijestimo da je u Službenom Glasniku Republike Srpske broj 66/18 od 17.07.2018. godine objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu Republike Srpske Kompletan tekst Zakona možete pogledati O V D J E Pored…


PIO

Radni odnos korisnika penzije – direktora nakon stupanja na snagu novog Zakona o PIO?!

Radni odnos korisnika penzije – direktora nakon stupanja na snagu novog Zakona o PIO?! Stupanjem na snagu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj 13/18), tj. od 01.03.2018. god. korisniku penzije koji u skladu s ovim…


Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

Objavljen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Objavljen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Pročitaj više


Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u Kantonu Sarajevo

Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u Kantonu Sarajevo U “Službenim novinama KS”, broj 5/18 od 1.2.2018. godine objavljen je Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse. Ovim pravilnikom su propisani uslovi, način organizacije i način praćenja ferijalne prakse za učenike srednjih škola…


Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo U “Službenim novinama KS”, 5/18 od 1.2.2018. godine objavljene su izmjene i dopune Kolektivnog ugovoru o pravima i…


PRODUŽENA PRIMJENA GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA

PRODUŽENA PRIMJENA GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA U „Službenim novinama FBiH“, broj 92/17 objavljen je: Sporazum o produženju primjene kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljenog u “Službenim novinama FBiH”, br. 99/16, čija se primjena…


ODGOVOR MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU FBIH na upit u vezi obaveze vođenja evidencije o drugim licima angažovanim na radu!

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU FBIH na upit u vezi obaveze vođenja evidencije o drugim licima angažovanim na radu! Dana 09.08.2017. god. poslali smo dopis Ministarstvu za rad i socijalnu politiku FBiH u vezi primjene Pravilnika o sadržaju  i…


Da li je ispravno donijeti Odluku ili Rješenje o korištenju godišnjeg odmora?

Da li je ispravno donijeti Odluku ili Rješenje o korištenju godišnjeg odmora? Članom 52. stav (2) Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj 26/16, i 89/18) propisano je da je poslodavac je dužan pisanom odlukom obavijestiti radnika o trajanju godišnjeg…


ODGOVOR MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU FBIH na upit u vezi obaveze vođenja evidencije o drugim licima angažovanim na radu!

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU FBIH na upit u vezi obaveze vođenja evidencije o drugim licima angažovanim na radu! Dana 22.6.2017. god. obratili smo se Ministarstvu za rad i socijalnu politiku FBiH sa sljedećim upitom u vezi primjene Pravilnika…


Konačno usvojen Zakon o zaštiti porodice sa djecom u HNK/HNŽ!

Konačno usvojen Zakon o zaštiti porodice sa djecom u HNK/HNŽ! Pročitaj više


Pitanje i odgovor Ministarstva za radi i socijalnu politiku u vezi Pravilnik o sadržaju i način vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

Pitanje i odgovor Ministarstva za radi i socijalnu politiku u vezi Pravilnik o sadržaju i način vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.


URNECI evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim kod poslodavca

URNECI evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim kod poslodavca U „Službenim novinama FBiH“, broj 92/16 od 18.11.2016. godine, objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu. Ovim Pravilnikom se propisuje…