Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Finansije i računovodstvo

KORIŠTENJE AUTOMOBILA (PRIVATNIH I SLUŽBENIH) U SLUŽBENE I PRIVATNE SVRHE

Računovodstvo i finansije – Webinar – novembar 2021

Korištenje automobila (privatnih i službenih) u službene i privatne svrhe

Vrste revizorskih mišljenja i specifičnosti

Računovodstvene manipulacije u finansijskim izvještajima

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

24. 11. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

29. 11. 2021., i 3. 12. 2021.

Pročitaj više


RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Računovodstvo i finansije – Webinar – oktobar-novembar 2021

Aktuelne izmjene propisa

Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Analiza likvidnosti i profitabilnosti

Primjena i prednosti korištenja informacionih alata pri analizi finansijskih izvještaja

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

26. 10. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 10. 2021., i 3. 11. 2021.

Pročitaj više


NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI

Novine u carinskom sistemu – Interaktivni seminar – oktobar 2021

Novine u carinskom sistemu u 2022. godini

Povlašteno / preferencijalno porijeklo robe

PREDAVAČI:

Miljka Kutić – Šefica Odsjeka za carinske postupke u UIO

Milena Knežević, Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO

Interaktivni seminar

Sarajevo, 21. 10. 2021.

Snimak seminara

25. 10. 2021. i 27. 10. 2021.

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor poreza u Republici Srpskoj

Inspekcijski nadzor – interaktivni seminar – Banja Luka – oktobar 2021

Direktni porezi – Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske

Indirektni porezi – Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Inspekcijski nadzor u primjeni propisa iz radnog odnosa – Radmila Puzić – Inspekcija rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 15. 10. 2021.

Snimak seminara

18. 10. i 20. 10. 2021.

Pročitaj više


INSPEKCIJSKI NADZOR

Inspekcijski nadzor – interaktivni webinar – septembar / oktobar 2021

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

29. 09. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

05. 10. 2021., i 13. 10. 2021.

Pročitaj više


AKTUELNOSTI I DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Juli 2021

Aktuelnosti i dileme u primjeni propisa iz oblasti PDV-a

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

15. 07. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

22. 07. 2021., i 27. 07. 2021.

Pročitaj više


PDV - sudska praksa - donacije - sponzorstva

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Maj 2021

PDV – sudska praksa

Porezni i računovodstveni tretman stipendija, donacija i sponzorstva

Značaj internih kontrola u upravljanju rizikom

PREDAVAČI:

Dejan Rakić, advokat / Sabina Džanović, mr.oec. / Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

25. 05. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 05. 2021., i 04. 06. 2021.

Pročitaj više


ZAKON O RADU ZA RAČUNOVOĐE

Webinar – Računovodstvo i finansije – Mart 2021

ZAKON O RADU ZA RAČUNOVOĐE

– praktična primjena i mišljenja nadležnih organa –

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

16. 03. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

19. 03. 2021., i 25. 03. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Mart 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika

Seminar (5 KPE bodova)09.03. 2021. – Sarajevo

Snimak seminara (5 KPE bodova)11. 03. 2021. i 19. 03. 2021.

Pročitaj više


Novi Zakon o računovodstvu i reviziji

Webinar – Računovodstvo i finansije – Februar 2021

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

Specifičnosti poreznog bilansa – inspekcijski nadzor, mišljenja nadležnih organa

Transferne cijene / ✓ Elektronsko podnošenje prijava PU FBiH

Isplate iz dobiti i pokriće gubitka / ✓ Ostale porezne prijave

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

16. 02. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

24. 02. 2021., 26. 02. 2021. i 03. 03. 2021.

Pročitaj više


PRIMJENA NOVIH MSFI I PORESKI BILANS

Seminar i Webinar – Računovodstvo i finansije RS – Februar 2021

Primjena novih MSFI i poreski bilans

Porez po odbitku u propisima Republike Srpske i primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, posebne republičke takse, administrativne takse, komunalne takse

Pripreme za podnošenje elektronskog KUF-a i KIF-a – praktična pitanja i odgovori

Seminar i interaktivni webinar18.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara22. 02. 2021. i 24. 02. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Februar 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijski izvještaji u javnom sektoru: najčešće greške

Seminar23.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara25. 02. 2021.

Pročitaj više


Godisnji obracun za 2020

Webinar – Računovodstvo i finansije – Godišnji obračun za 2020.

Privredna društva
Budžetski/proračunski korisnici
Obračun posebnih naknada i članarina
Planiranje poreznog bilansa

Svi webinari se boduju sa 7 BODOVA KPE!

Interaktivni webinar

27. 01. 2021.

Snimci webinara

28. 01. 2021., 29. 01. 2021. i 03. 02. 2021.

Pročitaj više


Pripremne radnje za izradu godisnjeg obracuna

Webinar – Računovodstvo i finansije – Pripremne radnje – Decembar 2020

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna

Nova zakonska rješenja (računovodstvo i revizija, fiskalizacija i dr.)
Predbilansne radnje za go 2020. godinu
Obaveze i odgovornosti računovođa u vezi sa implementacijom propisa o spriječavanju pranja novca
Principi i mehanizmi korporativnog upravljanja
Međunarodni standard za angmažmane s izražavanjem uvjerenja 3000

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

17. 12. 2020.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

23. 25. i 28. 12.2020.

Pročitaj više


devizno poslovanje unutrasnji platni promet

Webinar – Računovodstvo i finansije – Decembar-Januar 2020

Najčešće dileme i novine u primjeni propisa o:

Deviznom poslovanju
Unutrašnjem platnom prometu
Zakon o finansijskom poslovanju
Zakon o visini stope zatezne kamate

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

22. 12. 2020.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

29. 12. 2020., 12. 01. 2021. i 20. 01. 2021.

Pročitaj više