Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Finansije i računovodstvo

AKTUELNOSTI I DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Juli 2021

Aktuelnosti i dileme u primjeni propisa iz oblasti PDV-a

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

15. 07. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

22. 07. 2021., i 27. 07. 2021.

Pročitaj više


PDV - sudska praksa - donacije - sponzorstva

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Maj 2021

PDV – sudska praksa

Porezni i računovodstveni tretman stipendija, donacija i sponzorstva

Značaj internih kontrola u upravljanju rizikom

PREDAVAČI:

Dejan Rakić, advokat / Sabina Džanović, mr.oec. / Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

25. 05. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 05. 2021., i 04. 06. 2021.

Pročitaj više


ZAKON O RADU ZA RAČUNOVOĐE

Webinar – Računovodstvo i finansije – Mart 2021

ZAKON O RADU ZA RAČUNOVOĐE

– praktična primjena i mišljenja nadležnih organa –

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

16. 03. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

19. 03. 2021., i 25. 03. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Mart 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika

Seminar (5 KPE bodova)09.03. 2021. – Sarajevo

Snimak seminara (5 KPE bodova)11. 03. 2021. i 19. 03. 2021.

Pročitaj više


Novi Zakon o računovodstvu i reviziji

Webinar – Računovodstvo i finansije – Februar 2021

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

Specifičnosti poreznog bilansa – inspekcijski nadzor, mišljenja nadležnih organa

Transferne cijene / ✓ Elektronsko podnošenje prijava PU FBiH

Isplate iz dobiti i pokriće gubitka / ✓ Ostale porezne prijave

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

16. 02. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

24. 02. 2021., 26. 02. 2021. i 03. 03. 2021.

Pročitaj više


PRIMJENA NOVIH MSFI I PORESKI BILANS

Seminar i Webinar – Računovodstvo i finansije RS – Februar 2021

Primjena novih MSFI i poreski bilans

Porez po odbitku u propisima Republike Srpske i primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, posebne republičke takse, administrativne takse, komunalne takse

Pripreme za podnošenje elektronskog KUF-a i KIF-a – praktična pitanja i odgovori

Seminar i interaktivni webinar18.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara22. 02. 2021. i 24. 02. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Februar 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijski izvještaji u javnom sektoru: najčešće greške

Seminar23.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara25. 02. 2021.

Pročitaj više


Godisnji obracun za 2020

Webinar – Računovodstvo i finansije – Godišnji obračun za 2020.

Privredna društva
Budžetski/proračunski korisnici
Obračun posebnih naknada i članarina
Planiranje poreznog bilansa

Svi webinari se boduju sa 7 BODOVA KPE!

Interaktivni webinar

27. 01. 2021.

Snimci webinara

28. 01. 2021., 29. 01. 2021. i 03. 02. 2021.

Pročitaj više


Pripremne radnje za izradu godisnjeg obracuna

Webinar – Računovodstvo i finansije – Pripremne radnje – Decembar 2020

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna

Nova zakonska rješenja (računovodstvo i revizija, fiskalizacija i dr.)
Predbilansne radnje za go 2020. godinu
Obaveze i odgovornosti računovođa u vezi sa implementacijom propisa o spriječavanju pranja novca
Principi i mehanizmi korporativnog upravljanja
Međunarodni standard za angmažmane s izražavanjem uvjerenja 3000

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

17. 12. 2020.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

23. 25. i 28. 12.2020.

Pročitaj više


devizno poslovanje unutrasnji platni promet

Webinar – Računovodstvo i finansije – Decembar-Januar 2020

Najčešće dileme i novine u primjeni propisa o:

Deviznom poslovanju
Unutrašnjem platnom prometu
Zakon o finansijskom poslovanju
Zakon o visini stope zatezne kamate

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

22. 12. 2020.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

29. 12. 2020., 12. 01. 2021. i 20. 01. 2021.

Pročitaj više


Elektronski kif i kuf

Webinar – Računovodstvo i finansije FBiH – Novembar 2020

UINO: Elektronsko podnošenje podataka iz knjigovodstvenih evidencija (iz KUF i KIF) elektronskim putem

Sastavni dio webinara – Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse)

PREDAVAČI:
Milica Vidović, – šef Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze UINO
Bojana Bašić, – šef tehničkog tima za razvoj nove poreske aplikacije i član radne grupe za izradu podzakonskih akata o korištenju elektronskih usluga UINO

Prirucnik o primjeni pdv-a i akcize

Pročitaj više


MRS MSFI

Webinar – Računovodstvo i finansije – Oktobar 2020

✓ POREZNE AKTUELNOSTI
✓ NEKRETNINE I TRANSAKCIJE VEZANE ZA NEKRETNINE – RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN
✓ IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI
✓ POKAZATELJI UČINKA i PERFORMANSI POSLOVANJA

INTERAKTIVNI WEBINAR: 23. 10. 2020. / SNIMAK WEBINARA 29. 10. 2020. i 05. 11. 2020.

Pročitaj više


Seminar – Inspekcijski nadzor – Septembar 2020

Seminar – Inspekcijski nadzor – Septembar 2020

Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti:
Indirektnih poreza, Direktnih poreza i Radnih odnosa

INTERAKTIVNI SEMINAR – 18. 09. – hotel Holiday, Sarajevo
SNIMAK WEBINARA – 23.09.2020. i 29.09.2020.

Seminar / webinari se boduju sa 7 BODOVA KPE! Pročitaj više


Seminar - Aktuelne izmjene propisa RS

Seminar – AKTUELNE IZMJENE PROPISA – August 2020.

Zakon o računovodstvu i reviziji RS
Zakon o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja RS
Zakon o podsticajima u privredi RS
Novi zakon o poreskom postupku RS
POREZ PO ODBITKU I PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Banja Luka, 11. 08. 2020. godine, Hotel Bosna Pročitaj više


UGOVOR O ZAJMU/POZAJMICI – PRAVNI I POREZNI ASPEKT OBRAČUNSKI NAČINI PLAĆANJA (CESIJA, KOMPENZACIJA, ASIGNACIJA, PERSONALNA SUBROGACIJA) – PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKT ARBITRAŽA KAO NAČIN RJEŠAVANJA TRGOVAČKIH (PRIVREDNIH) SPOROVA

WEBINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
JULI 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na teme: UGOVOR O ZAJMU/POZAJMICI – PRAVNI I POREZNI ASPEKT OBRAČUNSKI NAČINI PLAĆANJA (CESIJA, KOMPENZACIJA, ASIGNACIJA, PERSONALNA SUBROGACIJA) – PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKT ARBITRAŽA KAO NAČIN RJEŠAVANJA TRGOVAČKIH (PRIVREDNIH) SPOROVA INTERAKTIVNI webinar: 10.07.2020. Snimak…