Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki pod nazivom:   AKTUELNE TEME IZ JAVNIH NABAVKI (E-AUKCIJA, NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE, DEFINISANJE UGOVORNIH OBAVEZA) Sarajevo, 25. 05. 2017., Hotel “Hollywood” Mostar, 26. 05. 2017., Intera Tehnološki park Banja Luka, 30….


Nabavka vozila i opreme sa posebnim akcentom na nabavku putem lizinga, neprirodno niska cijena i okvirni sporazum

NABAVKA VOZILA I OPREME SA POSEBNIM AKCENTOM NA NABAVKU PUTEM LIZINGA, NEPRIRODNO NISKA CIJENA I OKVIRNI SPORAZUM
Pročitaj više


E-aukcija i kriteriji za dodjelu ugovora

E-AUKCIJA I KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA Sarajevo, 16. 03. 2017., Hotel “Hollywood” Početak seminara u 9:30   Od 01.01.2017. godine na snagu je stupio Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e – aukcije. Navedeni Pravilnik nametnuo je obavezu ugovornim organima…


E-aukcija nabavka usluga telefonije i interneta i kontrolisanje procedura nabavki od strane AJN

E-AUKCIJA  NABAVKA USLUGA TELEFONIJE I INTERNETA I KONTROLISANJE PROCEDURA NABAVKI OD STRANE AJN  Sarajevo, 23. 02. 2017., Hotel “Hollywood” Mostar, 24. 02. 2017., Intera Tehnološki park Banja Luka, 03. 03. 2017., Hotel “Bosna” Početak svakog seminara 9:30 Od 01.01.2017. godine…


PRAKTIČNA PRIMJENA PODZAKONSKIH AKATA U JAVNIM NABAVKAMA

PRAKTIČNA PRIMJENA PODZAKONSKIH AKATA U JAVNIM NABAVKAMA Mostar 02. 10. 2015. Intera Tehnološki park 09:30 Sarajevo 06. 10. 2015. Hotel “Hollywood”- Ilidža 09:30 Banja Luka 07. 10. 2015. Hotel „Bosna” 09:30 Od konca 2014. godine i tokom 2015. godine od…


PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU Banja Luka, 30. 10. 2015., Hotel “Bosna” Sarajevo, 06. 11. 2015., Hotel “Hollywood” Mostar, 09. 11. 2015., “Intera” Tehnološki park Iskustva od godinu dana u primjeni Zakona o javnim nabavkama bilo je za sve…


OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA

OKVIRNI SPORAZUM U JAVNIM NABAVKAMA Mostar, 04. 12. 2015., ,,Intera Tehnološki park” Banja Luka, 11. 12. 2015., Hotel “Bosna” Sarajevo, 18. 12. 2015.,  Hotel “Hollywood Učesnici prethodnog seminara pokazali su najveće interesovanje za OKVIRNI SPORAZUM. Ovaj novi institut u Zakonu…


Upravljanje specifičnim javnim nabavkama

Upravljanje specifičnim javnim nabavkama Sarajevo, 22. 01. 2016., “Hotel “Hollywood”; Mostar, 29. 01. 2016., “Intera Tehnološki park”; Banja Luka, 05. 02. 2016., Hotel “Bosna”; Tokom seminara koje smo organizovali 2015. godine najčešća pitanja koja su učesnici postavljali trenerima kategoisali smo…


PRAVNA ZAŠTITA U JAVNIM NABAVKAMA

PRAVNA ZAŠTITA U JAVNIM NABAVKAMA Mostar, 4. 3. 2016., Intera Tehnološki park; Sarajevo, 11. 3. 2016., Hotel “Hollywood”; Banja Luka, 18. 3. 2016., Hotel “Bosna”. Novi Zakon o javnim nabavkama donio je brojne izmjene koje se odnose na pravnu zaštitu…


SPECIFIČNI PROBLEMI U PRAKSI JAVNIH NABAVKI (okvirni sporazum, pregovarački postupak i preferencijalni tretman)

SPECIFIČNI PROBLEMI U PRAKSI JAVNIH NABAVKI (okvirni sporazum, pregovarački postupak i preferencijalni tretman) Mostar, 8. 4. 2016., Intera Tehnološki park; Sarajevo, 15. 4. 2016., Hotel “Hollywood”; Banja Luka, 20. 4. 2016., Hotel “Bosna”. S obzirom da se na prethodnim seminarima…


PROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI

PROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI PITANJA  – ODGOVORI – SAVJETI Mjesto Datum Mjesto održavanja Početak Banja Luka 20. 5. 2016. Hotel “Bosna” 09:30 Sarajevo 27. 5. 2016. Hotel “Hollywood” Ilidža 09:30 Mostar 3. 6. 2016. Intera tehnološki park 09:30 Bijeljina 10. 6….


REVIZORSKI IZVJEŠTAJI, NOVI PROPISI I KAKO IH IMPLEMENTIRATI U SISTEM JAVNIH NABAVKI

REVIZORSKI IZVJEŠTAJI, NOVI PROPISI I KAKO IH IMPLEMENTIRATI  U SISTEM  JAVNIH NABAVKI Mjesto Datum Mjesto održavanja Početak Sarajevo 23. 9. 2016. Hotel “Hollywood” Ilidža 09:30 Mostar 29. 9. 2016. Intera tehnološki park 09:30 Revizorski izvještaji za 2015. godinu jako su…


PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU I DRUGE AKTUELNE TEME

PLANIRANJE  JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU I DRUGE AKTUELNE TEME REC d.o.o. organizuje jednodnevnu radionicu Mjesto Datum Mjesto održavanja Početak Banja Luka 4. 11. 2016. hotel “Bosna”  09:30 Mostar 8. 11. 2016. Intera tehnološki park 09:30 Sarajevo 11. 11. 2016….


PRIPREMA KVALITETNE PONUDE ŽALBENI POSTUPAK KOD UGOVORNOG ORGANA I AKTUELNE IZMJENE

PRIPREMA KVALITETNE PONUDE ŽALBENI POSTUPAK KOD UGOVORNOG ORGANA I AKTUELNE IZMJENE  REC d.o.o. organizuje seminar Veoma često ponude u javnim nabavkama bivaju odbijene zbog formalnih nedostataka: potpisivanje ponuda (ovlašćenja, prokura, ovlaštena lica sa ograničenjima u zastupanju..), pakovanje garancije za ozbiljnost ponude,…


Priprema tenderske dokumentacije, nabavka specifičnih roba i usluga, rad komisije za javne nabavke

PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE, NABAVKA SPECIFIČNIH ROBA I USLUGA, RAD KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE   REC d.o.o. organizuje jednodnevnu radionicu pod nazivom:   Mjesto Datum Mjesto održavanja Početak Sarajevo 26. 1. 2017. hotel “Hollywood” – Ilidža 09:30 Mostar 27. 1. 2017….