Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Javne nabavke

Ograničeni postupak, okvirni sporazum, Aneks II dio b, pregovarački postupak

Postupci javnih nabavki – korak po korak – februar 2022 – seminar

Ograničeni postupak

Okvirni sporazum

Anex II Dio B

Pregovarački postupak sa prethodnom objavom obavještenja

Pregovarački postupak bez objave obavještenja


Predavači:

Ivana Grgić – trener za javne nabavke AJN

Amir Rahmanović – trener za javne nabavke AJN

Josip Jakovac – trener za javne nabavke AJN


Interaktivni seminar

icon-briefcase 22.2. – Mostar

icon-briefcase 23. 2. Sarajevo

icon-briefcase 28. 2. Banja Luka

Snimak seminara

2. 3. 2022.

Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Postupci javnih nabavki – korak po korak – decembar 2021 – seminar

Pripreme za provođenje postupka nabavke i početni koraci za provođenje postupka nabavke

Postupci nabavki, druga faza postupaka

Pravna zaštita

Sarajevo – 14.12. / Mostar – 15.12. / Banja Luka- 21.12. / Snimak seminara – 23.12.

Predavači:

Ivana Grgić, trener za JN AJN

Amir Rahmanović, trener za JN AJN

Josip Jakovac, trener za JN AJN (Mostar)

Pročitaj više


Elektronske nabavke tehnički i pravni aspekti

Elektronske javne nabavke – novembar 2021 – seminar

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (Portal – E-NABAVKE)

Pravni aspekt E-nabavki

Sarajevo – 16.11. / Banja Luka – 18.11.

Predavači:

Kemal Muhamedović, trener za JN AJN

mr. Dragana Kovačević, dipl. ecc – trener za JN AJN

Pročitaj više


Javne nabavke usluga procjene rizika

Zaštita na radu i javna nabavka usluga procjene rizika – seminar – Oktobar 2021

Obaveze privrednih društava i javnih institucija

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu

Kako provesti postupak javne nabavke za uslugu procjenu rizika

Seminar – 5.10. / Snimak seminara – 7.10.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović, dipl. iur.

Zlatko Lazović, dipl. ecc – trener za JN AJN

Pročitaj više


KAKO PRIPREMITI PLAN NABAVKI ZA 2022

Javne nabavke – oktobar 2021 – seminar

Kako pripremiti plan nabavki za 2022. godinu i aktuelni problemi kod planiranja javnih nabavki

Problemi kod definisanja i ispunjavanja uslova za kvalifikaciju ponuđača u postupcima javnih nabavki

Sarajevo – 12.10. / Banja Luka – 14.10. / Snimak – 18.10.

Predavači:

mr. Dragana Kovačević – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Seminar i webinar – Javne nabavke – juni/juli 2021

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Seminar

Mostar – 24.6.2021. / Sarajevo – 25.6.2021. / Banja Luka – 29.6.2021.

Snimak seminara – 1.7. i 5.7.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Josip Jakovac – trener AJN

Pročitaj više


pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – Maj 2021

Ponude u postupku javne nabavke

Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar, 18.05. / Snimak webinara, 24. i 26.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – April – Maj 2021

Postupci nabavki u Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Pravilna priprema i definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u tenderskoj dokumentaciji

Interaktivni webinar, 28.04. / Snimak webinara, 06.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


uloga komisije za javne nabavke

Interaktivni webinar – javne nabavke – April 2021

Službenik za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Nova uloga Komisije za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Interaktivni webinar, 14.04. / Snimak webinara, 19.04.

Pročitaj više


PRIPREMA PONUDE, OCJENA I IZBOR PONUDA

Seminar i webinar – javne nabavke – Mart 2021

Priprema ponude, ocjena i izbor ponuda

Izmjene i dopuna odredbi Zakona o javnim nabavkama – šta donose ponuđačima i ugovornim organima

Sarajevo, 18.03. / Mostar, 19.03. / Banja Luka, 23.03. / Snimak seminara, 25.03.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Mart 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika

Seminar (5 KPE bodova)09.03. 2021. – Sarajevo

Snimak seminara (5 KPE bodova)11. 03. 2021. i 19. 03. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Februar 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijski izvještaji u javnom sektoru: najčešće greške

Seminar23.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara25. 02. 2021.

Pročitaj više


Postupak otvaranja, pregleda i ocjena ponuda

Seminar i webinar – javne nabavke – Januar 2021

Postupak otvaranja, pregleda i ocjena ponuda

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama

Mostar, 21.01. / Sarajevo, 22.01. / Banja Luka, 26.01. / Snimak seminara, 02.02.

Gratis Priručnik: Pravna zaštita u javnim nabavkama

Brosure - Javne nabavke

Pročitaj više


E nabavke - planiranje javnih nabavki

Seminar i webinar – javne nabavke – Decembar 2020

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

Planiranje javnih nabavki za 2021. godinu

Banja Luka, 15.12. / Mostar, 17.12. / Sarajevo, 18.12. / Snimak seminara, 24.12.

Gratis brošure: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica, Nabavka hotelskih usluga i Planiranje javnih nabavki – na CD-u

Brosure - Javne nabavke

Pročitaj više


Otvoreni postupak konkurentski zahtjev direktni sporazum

Seminar i webinar – javne nabavke – Novembar 2020

✓ Postupci nabavki: Otvoreni postupak, konkurentski zahtjev i direktni sporazum

✓ Žalbe kod izbora najpovoljnije ponude – Iskustva URŽ/KRŽ-a i suda BiH

Sarajevo, 18.11. / Banja Luka, 24.11.
Snimak seminara, 26.11.

Gratis priručnik: Praktični aspekti javnih nabavki (I ili II dio)

Prirucnik - Praktični aspekti javnih nabavki

Pročitaj više