Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Javne nabavke

KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Mart 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika

Seminar (5 KPE bodova)09.03. 2021. – Sarajevo

Snimak seminara (5 KPE bodova)11. 03. 2021. i 19. 03. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Februar 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijski izvještaji u javnom sektoru: najčešće greške

Seminar23.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara25. 02. 2021.

Pročitaj više


Postupak otvaranja, pregleda i ocjena ponuda

Seminar i webinar – javne nabavke – Januar 2021

Postupak otvaranja, pregleda i ocjena ponuda

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama

Mostar, 21.01. / Sarajevo, 22.01. / Banja Luka, 26.01. / Snimak seminara, 02.02.

Gratis Priručnik: Pravna zaštita u javnim nabavkama

Brosure - Javne nabavke

Pročitaj više


E nabavke - planiranje javnih nabavki

Seminar i webinar – javne nabavke – Decembar 2020

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

Planiranje javnih nabavki za 2021. godinu

Banja Luka, 15.12. / Mostar, 17.12. / Sarajevo, 18.12. / Snimak seminara, 24.12.

Gratis brošure: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica, Nabavka hotelskih usluga i Planiranje javnih nabavki – na CD-u

Brosure - Javne nabavke

Pročitaj više


Otvoreni postupak konkurentski zahtjev direktni sporazum

Seminar i webinar – javne nabavke – Novembar 2020

✓ Postupci nabavki: Otvoreni postupak, konkurentski zahtjev i direktni sporazum

✓ Žalbe kod izbora najpovoljnije ponude – Iskustva URŽ/KRŽ-a i suda BiH

Sarajevo, 18.11. / Banja Luka, 24.11.
Snimak seminara, 26.11.

Gratis priručnik: Praktični aspekti javnih nabavki (I ili II dio)

Prirucnik - Praktični aspekti javnih nabavki

Pročitaj više


ELEKTRONSKE NABAVKE TEHNIČKI I PRAVNI ASPEKTI ELEKTRONSKIH NABAVKI

Seminar – Javne nabavke – Oktobar 2020

Elektronske nabavke / Tehnički i pravni aspekti elektronskih nabavki

Banja Luka – 09. 10. 2020. – Hotel “Bosna”
Mostar – 13. 10. 2020. – Hotel “Mostar”
Sarajevo – 14. 10. 2020. i 15. 10. 2020. – Hotel “Hollywood”

PREDAVAČI: Kemal Muhamedović – trener za JN AJN / Mr. Dragana Kovačević – trener za JN AJN
Pročitaj više


IZUZEĆA, PREGOVARAČKI POSTUPAK I UGOVARANJE KAKO PRAVILNO PROVESTI POSTUPAK NABAVKE I KAKO PRIPREMITI PRIHVATLJIVU PONUDU

SEMINAR: JAVNE NABAVKE
JULI 2020.

S E M I N A R  IZUZEĆA, PREGOVARAČKI POSTUPAK I UGOVARANJE KAKO PRAVILNO PROVESTI POSTUPAK NABAVKE I KAKO PRIPREMITI PRIHVATLJIVU PONUDU Mostar, 22. 07. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 23. 07. 2020., Hotel „Hollywood“ Banja Luka, 28. 07. 2020., Hotel…


WEBINAR JAVNE NABAVKE – MAJ 2020.

W E B I N A R JAVNE NABAVKE NAKON IZVANREDNIH OKOLNOSTI PRAVNA ZAŠTITA I ŽALBENI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA 19. 05. 2020. godine Početak webinara u 10:00 Snimak webinara možete pogledati bilo kada. Kontaktirajte nas za naknadni pregled. Webinar…


SEMINAR: NOVI WEBINAR JAVNE NABAVKE – APRIL 2020.

W E B I N A R NOVINE U OBLASTI ELEKTRONSKIH NABAVKI ZA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE 28. 04. 2020. godine Početak webinara u 10:00 Snimak webinara možete pogledati bilo kada. Kontaktirajte nas za naknadni pregled. Agencija za javne nabavke…


PROLONGIRANO – SEMINAR: JAVNE NABAVKE – MART 2020.

ELEKTRONSKE NABAVKE PRIPREMA I REALIZACIJE POSTUPKA NABAVKE Banja Luka, 20. 03. 2020., Hotel „Bosna“ Mostar, 24. 03. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 25. 03. 2020., Hotel „Hollywood“ Početak svakog seminara u 9:30 Za 2020. godinu može se reći da je godina…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – FEBRUAR 2020.

ODGOVORNOST RUKOVODIOCA/DIREKTORA UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA U POSTUPCIMA E-NABAVKI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI, KORAK PO KORAK: konkurenstki zahtjev, direktni sporazum, otvoreni postupak nabavke, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci REALIZACIJA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA Sarajevo, 19. 02. 2020., Hotel „Hollywood“…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – JANUAR 2020.

 USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U JAVNIM NABAVKAMA – SA STAVOVIMA I PRAKSOM URŽ/KRŽ-A ISPRAVNO POSTUPANJE KOMISIJE ZA NABAVKE PRILIKOM OTVARANJA, PREGLEDA I OCJENE PONUDA Mostar, 21. 01. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 22. 01.  2020.,…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – NOVEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na teme: PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU I ŽALBENI POSTUPAK Mostar, 26. 11. 2019., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 27. 11. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Banja Luka, 29. 11. 2019., Hotel “Bosna” Početak svakog seminara…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE OKTOBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na teme: PRIPREMA I IZRADA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PRIPREMA PONUDE, OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPAKA NABAVKE PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI Mostar, 24. 10. 2019., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 25. 10. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Banja Luka,…


SEMINAR: Javne nabavke – Septembar 2019, Sarajevo, Mostar, Banja Luka

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U JAVNIM NABAVKAMA – SA STAVOVIMA I PRAKSOM URŽ/KRŽ-A USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Sarajevo, 10. 09. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Mostar, 11. 09. 2019., Hotel „Mostar“ Banja Luka, 17. 09. 2019. Hotel „Bosna“…