Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Radni odnosi

Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH

Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH – seminar – februar 2022

Šta čini plaću radnika / Plaća i najniža plaća

Utvrđivanje najniže plaće – izmjene pravilnika i ugovora o radu

Osnovica za obračun naknade

Radno vrijeme i prekovremeni rad kod obračuna plaće

Obavezna evidencija radnog vremena

Neoporezive isplate zaposlenicima


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Mirela Mašić – dipl. ecc


Interaktivni seminar

25.2.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Snimak seminara

2. 3. 2022.

Pročitaj više


AKTUELNA PITANJA IZ PRIMJENE ZAKONA O PIO/MIO

Aktuelna pitanja iz primjene zakona o PIO/MIO – seminar – decembar 2021

 
Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o PIO/MIO

Radni odnosi – praktični problemi

Predavači: Mr.sc. Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur – REC d.o.o.

22. 12. 2021., Sarajevo

Interaktivni seminar

24. 12. 2021.

Snimak

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Primjena Zakona o zaštiti na radu seminar – decembar 2021

Poslovi zaštite na radu kod poslodavca

Implementacija zaštite na radu kod poslodavca

Interaktivni seminar 16.12. / Snimak seminara, 20.12.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu – („Vatrosistemi“)

Pročitaj više


Upravljanje konfliktima u radnoj sredini – radionica – januar2022

 
Razumijevanje prirode konflikata i upravljanje konfliktima

Uzroci nastanka konflikata, faze rješavanja, odgovor na konflikt, vještine upravljanja konfliktima

Radionica

25.1.

Sarajevo

09:30

Predavač: Tufo Omir, dipl.ecc.

Pročitaj više


ZAKON O KONKURENCIJI U BiH

Primjena Zakona o konkurenciji u FBiH sa sudskom praksom – seminar – decembar 2021

 
Pravo konkurencije

Postupak donošenja odluka

Predavač: Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Interaktivni seminar

09.12.

Sarajevo

09:30

Snimak seminara

13.12.

Pročitaj više


PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Zaštita na radu i radni odnosi – webinar – decembar 2021

 
Pravne procedure za primjenu Zakona o zaštiti na radu

Aktuelnosti iz primjene Zakona o radu u praksi

Gratis Priručnik grupe autora: „Zakon o zaštiti na radu i njegova implementacija u praksi“, 150 str. u elektronskoj formi (CD);
i Model „Pravilnika o zaštiti na radu“ (CD).

6. 12. 2021.

Interaktivni webinar

8. 12. 2021.

Snimak webinara

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i inspekcijski nadzor

Primjena Zakona o zaštiti na radu i inspekcijski nadzor – seminar – novembar 2021

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Inspekcijski nadzor kod primjene Zakona o zaštiti na radu

Interaktivni seminar 18.11. / Snimak seminara, 22.11.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu

Pročitaj više


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

Upravni postupak i upravni spor – seminar – novembar 2021

Upravni postupak

Pojam i predmet upravnog spora

Interaktivni seminar 4.11. / Snimak seminara, 9.11.

Predavač:

Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Pročitaj više


ORGANI UPRAVLJANJA U DIONIČKIM DRUŠTVIMA

Organi upravljanja u dioničkim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću – seminar – Oktobar 2021

Uloga i odgovornost skupštine i nadzornog odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

Odbor za reviziju

Odnosi između organa društva

Direktor društva

Interaktivni seminar 10.11. / Snimak seminara, 12.11. i 15.11.

Predavači:

Jasmina Pašić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Pročitaj više


AKTUELNA PRAKSA IZ RADNIH ODNOSA

Aktuelna praksa iz radnih odnosa – seminar – Oktobar 2021

Aktuelna praksa iz radnih odnosa

Najčešći problemi u radno-pravnim odnosima

Inspekcijski nadzor

Interaktivni seminar 19.10. / Snimak seminara, 22.10.

Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Zlatan Kišić, dipl. iur. – inspektor rada

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor poreza u Republici Srpskoj

Inspekcijski nadzor – interaktivni seminar – Banja Luka – oktobar 2021

Direktni porezi – Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske

Indirektni porezi – Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Inspekcijski nadzor u primjeni propisa iz radnog odnosa – Radmila Puzić – Inspekcija rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 15. 10. 2021.

Snimak seminara

18. 10. i 20. 10. 2021.

Pročitaj više


Zaštita na radu u Republici Srpskoj

Zaštita na radu u Republici Srpskoj i procjena rizika – Interaktivni seminar i webinar – Septembar 2021

Zaštita na radu u Republici Srpskoj, procjena rizika na radu sa aspekta COVID – 19

Pravni okvir za zaštitu životne sredine u Republici Srpskoj

PREDAVAČI:

Vladislava Tadić – dipl. iur. / Ljiljana Stanišljević, dipl. ing.

Interaktivni seminar

Banja Luka, 24. 09. 2021.

Snimak seminara

28. 09. 2021.

Pročitaj više


ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova – Interaktivni seminar – Septembar 2021

Novi zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

Ugovori o radu

Praktična pitanja i odgovori – godišnji odmor

Interaktivni seminar 15.09. / Snimak seminara, 22.09.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur.

Pročitaj više


Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Interaktivni seminar i webinar – Naplata potraživanja u Republici Srpskoj – Juli 2021

Naplata potraživanja putem Zakona o upravnom postupku

Naplata potraživanja putem Zakona o izvršnom postupku

PREDAVAČI:

Verica Krajnović, dipl. ecc. / Danijela Radonić, dipl. iur.

Interaktivni seminar

Banja Luka, 01. 07. 2021.

Snimci seminara

06. 07. 2021., i 08. 07. 2021.

Pročitaj više


Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Interaktivni webinar – Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Evidencija o radnom stažu i poseban staž

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 13:00 sati

Interaktivni webinar30. 06. 2021.

Snimak webinara02. 07. 2021.

Pročitaj više