REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK

SA SUDSKOM PRAKSOM

Banja Luka, 19. 03. 2019. godine, Hotel „Bosna“

Početak seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Disciplinska odgovornost je odgovornost za utvrđene povrede radne obaveze i druge povrede radne discipline za koje se u zakonski propisanom postupku izriču disciplinske mjere.

Disciplinski postupak nije propisan Zakonom o radu Republike Srpske, međutim ovim propisom uređen je postupak izricanja mjere za utvrđenu odgovornost. Razlozi za otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i dužnosti su propisani zakonom.

Situacije koje se očituju kroz postupak utvrđivanja odgovornosti su prvenstveno kada zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca, kada zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene Zakonom.

Kada se osvrnemo na sudsku praksu postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti vodi se i nastavlja kao nezavistan bez obzira na druge postupke koji se vode protiv zaposlenog.

Sankcija u najširem smislu je pravna posljedica koja prati povredu pravnih propisa, ali ona mora biti posljednje sredstvo koja prati određeni postupak.

SADRŽAJ SEMINARA

Zakon o radu Republike Srpske – Odgovornost za povredu obaveza u opštem režimu radnih odnosa

 • Povreda obaveza iz ugovora o radu od strane radnika
 • Nepoštovanje radne discipline
 • Disciplinsko djelo, subjektivni i objektivni elementi odgovornosti za postojanje disciplinskog djela (postojanje propisane radne obaveze, povreda radne discipline, povreda nastala od uračunljivog lica/radnika)
 • Odgovornost radnika za povrede radnih obaveza (lakših, težih) i nepoštovanje radne discipline
 • Podjela i vrste disciplinskih mjera (otkaz, novčana kazna i pismeno upozorenje)
 • Udaljenje radnika sa rada
 • Rokovi za izricanje mjere
 • Zaštita prava radnika zbog izrečene mjere
 • Propisivanje lakših i težih radnih obaveza Pravilnikom o radu, i Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
 • Rad disciplinske komisije i sankcije

Disciplinska odgovornost namještenika u organima državne službe u Republici Srpskoj  

 • Disciplinska odgovornost namještenika
 • Povrede radnih dužnosti
 • Disciplinske mjere
 • Disciplinski postupak
 • Izricanje disciplinskih kazni
 • Organ za vođenje disciplinskog postupka
 • Zastarjelost u disciplinskoj odgovornosti
 • Udaljenje sa rada
 • Evidencija disciplinskih mjera
 • Odgovornost za materijalnu štetu
 • Zaštita prava namještenika

Disciplinska odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Republici Srpskoj 

 • Uredba o disciplinskoj i matrijalnoj odgovornosti
 • Povrede radne dužnosti i disciplinske mjere
 • Obim disciplinske odgovornosti i disciplinske mjere
 • Prouzrokovanje veće materijalne štete iz krajnje nepažnje ili namjerno, sankcije
 • Udaljenje sa rada i naknada plate
 • Opšta pravila disciplinskog postupka
 • Inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka i odbacivanje inicijative
 • Prethodni postupak
 • Akt o pokretanju disciplinskog postupka
 • Imenovanje članova disciplinske komisije
 • Javna rasprava
 • Izuzeća člana disciplinske komisije
 • Vrste odluka disciplinske komisije
 • Pravo na izjavljivanje žalbe
 • Zastarjelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka
 • Prekid disciplinskog postupka
 • Izvršavanje rješenja o izrečenim disciplinskim mjerama
 • Pismena opomena
 • Novčana kazna
 • Raspored na radno mjesto niže kategorije ili zvanja
 • Prestanak radnog odnosa

Disciplinski postupak u javnim preduzećima

 • Primjena propisa (opšti i posebni propisi)
 • Primjena odredbi Zakona o radu Republike Srpske koje se odnose na pismeno upozorenje
 • Utvrđivanje disciplinske odgovornosti radnika zbog teže povrede obaveza ili težeg prestupa (obaveza poslodavca da se radnik izjasni o okolnostima koje mu se stavljaju na teret, rok za otkaz)
 • Provođenje disciplinskog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaposlenih u javnom preduzeću (lex specialis Zakon o javnim preduzećima)
 • Razrješenje radnika po okončanju provedenog disciplinskog postupka propisan pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti
 • Disciplinski postupak i nedozvoljene radnje i sankcije
 • Etički kodeks javnog preduzeća
 • Odgovorna i povezana lica u disciplinskom kažnjavanju
 • Obaveza Nadzornog odbora i Skupštine preduzeća
 • Dužnost Uprave za vođenje evidencije izrečene sankcije
 • Razlike u odnosu na Zakon o radu Republike Srpske
 • Sadržaj pravilnika o disciplinskom postupku
 • Rok vođenja disciplinskog postupka;
 • Sankcija;
 • Prigovor na žalbu;
 • Razrješenje po skraćenom postupku.

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća, drugih pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, radnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, radnicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI

Erna Filipović, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci

Danijela Radonić, dipl.pravnik

Radmila Puzić, Republički inspektor

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku

155 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

 

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu RS – 30 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu RS sa modelima akata – 25 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu RS – 35 KM

CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi RS – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 35 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo