REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar / webinar na teme:

UGOVOR O ZAJMU/POZAJMICI – PRAVNI I POREZNI ASPEKT

OBRAČUNSKI NAČINI PLAĆANJA (CESIJA, KOMPENZACIJA, ASIGNACIJA, PERSONALNA SUBROGACIJA) – PRAVNI I FINANSIJSKI ASPEKT

ARBITRAŽA KAO NAČIN RJEŠAVANJA TRGOVAČKIH (PRIVREDNIH) SPOROVA

Datum seminara: 10.07.2020., Sarajevo – Hotel Holiday

Datumi webinara: 13.07.2020. i 15.07.2020.

SEMINAR / WEBINARI SE BODUJU SA 7 BODOVA KPE!

Početak seminara / webinara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

 

PROGRAM SEMINARA/WEBINARA:

Prof. dr. Abedin Bikić:

Ugovor o zajmu/pozajmici – Zakon o obligacionim odnosima

 • Predmet zajma
 • Karakteristike i bitni elementi ugovora o zajmu
 • Vrste zajma
 • Trajanje ugovora o zajmu
 • Kamata
 • Zajam u stranoj valuti
 • Obaveze ugovornih strana

 

Sabina Džanović, mr. ecc.:

Pozajmice s aspekta Zakona o finansijskom poslovanju i propisa o deviznom poslovanju

 • Način realizacije pozajmice (bezgotovinski ili u gotovini?)
 • Pozajmice u propisima o deviznom poslovanju
 • Uslovi
 • Obaveza izvještavanja

Pozajmice u poreznim propisima

 • Ograničenja kod davanja pozajmica
 • Pozajmice u propisima o porezu na dohodak
 • Pozajmice od strane fizičkog lica
 • Pozajmice od strane pravnog lica fizičkom licu
 • Pozajmice u propisima o porezu na dobit
 • Pozajmice od ino-lica i porez po odbitku

 

Prof. dr. Abedin Bikić:

Obračunski oblici plaćanja – pravni aspekt

Ustupanje potraživanja – cesija

 • Uslovi za nastanak cesije
 • Subjekti u cesiji
 • Obavještenje dužnika
 • Posebni slučajevi ustupanja potraživanja

Prebijanje – kompenzacija

 • Uslov za sprovođenje kompenzacije
 • Vrste kompenzacija
 • Postupak kompenzacije
 • Ograničenja za primjenu kompenzacije

 Upućivanje – asignacija

 • Pravni osnov asignacije
 • Subjekti u asignaciji

 

Sabina Džanović, mr. ecc:

Obračunska plaćanja s aspekta Zakona o unutrašnjem platnom prometu i Zakona o finansijskom poslovanju

 • Mogućnost obračunskog plaćanja za vrijeme blokade računa
 • Evidentiranje obračunskog plaćanja
 • Međunarodna obračunska plaćanja

 

Prof. dr. Abedin Bikić:

Preuzimanje duga

 • subjekti, vrste i pravne posljedice preuzimanja duga

Personalna subrogacija

 • ugovorna i zakonska subrogacija

Prenov (Novacija)

 • pravne posljedice

Arbitraža kao način rješavanja trgovačkih (privrednih) sporova

 

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN:

Pravnicima, ekonomistima, računovođama, advokatima, revizorima, rukovodiocima pravnih i finansijskih odjela, članovima uprava privrednih društava, javnih  preduzeća, a i svima onim koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Prof. dr. Abedin Bikić

Mr. ecc. Sabina Džanović

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

Seminar:

120 KM po jednom učesniku

110 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Webinar:

100 KM po jednom učesniku;

 80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

SEMINAR/WEBINARI SE BODUJU SA 7 BODOVA KPE!

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Materijal za pisanje za učesnike seminara
 • Seminarski materijal (Prezentacije predavača)
 • Osvježenje u pauzi za učesnike seminara
 • Certifikat o učešću na seminaru / webinaru

 

TRAJANJE SEMINARA / WEBINARA:

U vremenu 9:30 – 15:30

 

PRIJAVA ZA SEMINAR / WEBINAR:

Obavezna prijava za seminar / webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru / webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

 

Računovodstvo zaliha – 280 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse) 40 KM

Zakon o porezu na dobit – 13 KM

CD Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

CD Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj10 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo