REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

AKTUELNA PITANJA I DILEME IZ PDV PROPISA

ELEKTRONSKI POSTUPAK PROVOZA U OKVIRU SISTEMA NCTS

CARINSKI POSTUPCI SA EKONOMSKIM UČINKOM

REVIDIRANA PAN-EURO-MEDITERANSKA KONVENCIJA

Banja Luka, 11.06. 2019., Hotel “Bosna”

Početak seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

U svakodnevnom radu prisutna su brojna pitanja i nedoumice u vezi sa praktičnom primjenom propisa o PDV-u koja često prozilaze iz različitih postupanja prilikom inspekcijskog nadzora, novih/izmijenjenih stavova UINO, a koja vrlo često nisu dostupni poreznim obveznicima, što u konačnici obveznike nerijetko dovodi u stanje nezavidne pravne nesigurnosti. Stoga, ovaj dio seminara će biti posvećen upravo različitim aktuelnim pitanjima i dilemama koje se javljaju prilikom praktične primjene zakonskih rješenja.

S obzirom na velik broj prijedloga učesnika prethodnih seminara u nastavku biće riječ o carinskoj problematici, odnosno o carinskim postupcima s ekonomskim učinkom (unutrašnja obrada i carinsko skladište), kao i u vezi sa elektronskim postupkom provoza u okviru sistema NCTS.

Poseban seminarski blok će biti posvećen revidiranoj Pan-Euro-Mediteranskoj konvenciji s akcentom na novine koje su se desile u posljednjem periodu u okviru ove problematike.

PROGRAM SEMINARA:

Aktuelna pitanja i dileme iz PDV propisa

 • Pravilno utvrđivanje poreske osnovice
 • Poreski punomoćnici
 • Upotreba dobara u vanposlovnu svrhu
 • Prefakturisanje u sistemu PDV-a
 • Naknada štete, oporezivo ili ne?

Pitanja i odgovori

ELEKTRONSKI POSTUPAK PROVOZA U OKVIRU SISTEMA NCTS

 • NCTS i vrste NCTS
 • Kako se uključiti u NCTS?
 • Predosti NCTS
 • Zakonski osnov za NCTS
 • Uloge carinskih ureda u NCTS-u
 • Uloge poslovnih subjekata u NCTS-u
 • Pojednostavljenja u postupku provoza
 • Rezervni postupak provoza

CARINSKI POSTUPCI SA EKONOMSKIM UČINKOM

 • Unutrašnja obrada
 • Carinsko skladište

REVIDIRANA PAN-EURO-MEDITERANSKA KONVENCIJA

 • Međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini
 • Sticanje statusa „proizvodi s porijeklom“
 • Kumulacija porijekla:
 • bilateralna
 • dijagonalna
 • puna
 • Carinska tarifa i vrijednosti
 • No draw back (zabrana povrata ili izuzeća)
 • Direktni transport
 • Obavezujuće informacije
 • Izmjene u Pan-Euro-Mediteranskoj konvenciji.

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, direktorima, pravnicima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

PREDAVAČI

Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje

Miljka Kutić, Uprava za indirektno oporezivanje

Milena Knežević, Uprava za indirektno oporezivanje

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

115 KM po jednom učesniku;

105 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

95 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Priručnik: Obračun plata i naknada plata u Republici Srpskoj – 55 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu RS sa modelima akata – 25 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu RS – 30 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo