INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI:

INDIREKTNIH POREZA

DIREKTNIH POREZA I

RADNIH ODNOSA


INTERAKTIVNI SEMINAR

18. 09. – hotel Holiday, Sarajevo

SNIMAK WEBINARA

23.09.2020. i 29.09.2020.


Početak seminara / webinara u 9:30h

Seminar / webinari se boduju sa 7 BODOVA KPE!

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

 

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara, pružanju restoranskih usluga, smještajnih kapaciteta i slično.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

INDIREKTNI POREZI
 • Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV – Poreski zastupnik
 • Oporezivanje transakcija sa virtualnim valutama – bitcoin
 • Faktoring – otkup potraživanja
 • Avansi (ino i domaći)
 • Usluge fizičkih lica u sistemu PDV-a
 • Promet prevoznih sredstava
 • Promet nezavršenih objekata
 • Popravke i ispravke dobara u garantnom roku
 • Ustupanje opreme bez naknade u cilju poboljšanja prodaje robe
 • Davanje „gratis“ robe radi poboljšanja prodaje i poslovne saradnje
 • Elektronske usluge (teh. održavanje web platforme, hosting, razvoj i izrada web shopa i dr.)
 • Poreska osnovica
  • Podsticaji
  • Novčana sredstva doznačena po sporazum o zajedničkom finansiranju

 

DIREKTNI POREZI
 • Porezni tretman liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti
 • Porezni tretman osiguranja od povrede na radu na 24 sata
 • Oporezivanje naknade za odvojeni život
 • Otpis potraživanja
 • Topli obrok u slučaju kada je radno vrijeme raspoređeno na 6 dana
 • Porezni tretman testiranja radnika na COVID-19 – „korist“ ili..?
 • Zaposlenici i ugovor o djelu
 • Porezni tretman davanja vlasnicima/osnivačima
 • Isplate bivšim radnicima
 • Stipendije
 • Obračun doprinosa i poreza na dohodak za direktora – nerezidenta
 • Zastara poreza na dohodak i doprinosa
 • Dohodak od nagradnih igara i igara na sreću
 • Dohodak od kapitala
 • Terenski dodatak
 • Otpis i uništavanje robe
 • Nadležnost za parafiskalne namete
 • Fisklizacija interne fakture
 • Fiskalizacija i avansne fakture
 • Fiskalizovanje on line porudžbi
 • Prekršaj ili krivica (načelo “ne bi sin idem”)

 

RADNI ODNOSI
 • Inspekcijski nadzor
  • Prava i obaveze poslodavca pri inspekcijskom nadzoru
  • Nadležnost inspekcije rada kod otkaza ugovora o radu
  • Najčešći primjeri nepravilnosti koje poslodavci čine
 • Prijava na obavezno osiguranje radnika
 • Iznajmljivanje radnika drugom poslodavcu
 • Ugovori iz oblasti radnih odnosa shodno Zakonu o radu FBiH
  • Ugovor o radu
  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
  • Ugovor o stručnom osposobljavanju bez  zasnivanja radnog odnosa
  • Ugovor o obavljanju poslovodne funkcije bez zasnivanja radnog odnosa (menadžerski ugovor)
 • Radno vrijeme
  • Pojam radnog vremena
  • Graničenja poslodavca kod organizacije radnog vremena
 • Prekovremeni rad
  • Pojam prekovremenog rada i razlozi koji ga opravdavaju
  • Moguće posljedice za poslodavca koje bi trebale demotivirati poslodavce od uvođenja prekovremenog rada ukoliko isti nije nužan
  • Uvećanje plaće za vrijeme prekovremenog rada
 • Preraspodjela radnog vremena
  • Način uvođenja preraspodjele radnog vremena i slučajevi kada poslodavci mogu koristiti ovaj radno pravni institut
  • Obračun plaće i naknade za ishranu za vrijeme preraspodjele radnog vremena
 • Porođajno odsustvo
  • Naknada plaće za vrijeme porođajnog odsustva
 • Privremena nesposobnost za rad zbog povrede ili bolesti van rada (bolovanje)
 • Plaćeno odsustvo
  • Vrste plaćenog odsustva
  • Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo
  • Zdravstvena zaštita za vrijeme neplaćenog odsustva
  • Zaposlenje radnika kod drugog poslodavca za vrijeme neplaćenog odsustva
 • Pristup sudu radi zaštite prava iz radnog odnosa (presuda Ustavnog suda Federacije BiH)
 • Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti – ukoliko poslodavac nije uplaćivao doprinose

 

SEMINAR JE NAMJENJEN:

Ekonomistima, računovođama, pravnicima, advokatima, revizorima, rukovodiocima pravnih i finansijskih odjela, članovima uprava privrednih društava, javnih preduzeća, a i svima onim koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Mr. Anes Muslimović, Uprava za indirektno oporezivanje
Dževad Jagodić, federalni porezni inspektor PU
Fahrudin Mustafić, inspektor rada

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

Seminar:

125 KM po jednom učesniku;
115 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
105 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Webinar:

100 KM po jednom učesniku;
  80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje za učesnike seminara
 • Seminarski materijal (prezentacije predavača)
 • Osvježenje u pauzi za učesnike seminara

 

PRIJAVA ZA SEMINAR / WEBINAR:

Obavezna prijava za seminar / webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA!
Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo