REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

NOVI ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE

INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI INDIREKTNIH i DIREKTNIH POREZA

Banja Luka, 18. 10. 2019. god, Hotel „Bosna”

Početak seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu novog Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske i inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti indirektnih i direktnih poreza.

Kako ostvariti podsticaje, ko ima pravo na iste, koji su uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate i koji iznos poslodavci mogu ostvariti, kao i koje su to obaveze poslodavca u vezi sa ostvarivanjem podsticaja i dr. su samo neka od pitanja na koje ćemo dati odgovore na ovom seminaru.

Također, posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni propisa iz oblasti indirektnih i direktnih poreza sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju. Učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

PROGRAM SEMINARA:

NOVI ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE

 • Cilj donošena Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske
 • Ko može biti korisnik podsticaja za povećanje plate?
 • Šta se podrazumijeva pod povećanjem plate?
 • Povećanje plate prije 1. jula 2019. godine
 • Šta se podrazumijeva pod obračunskim periodom?
 • Šta je početni iznos plate?
 • Ko su zaposlena lica?
 • Koji su opšti i posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate?
 • Koji iznos podsticaja za povećanje plate privredni subjekti mogu ostvariti?
 • Primjeri obračuna prava na podsticaj za povećanje plate
 • Podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate
 • Model obračuna kojim se utvrđuje iznos podsticaja za privredni subjekt
 • Podsticaji za direktna ulaganja
 • Veliki investicioni projekti
 • Mali investicioni projekti
 • Postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja
 • Način utroška dodjeljenih sredstava koja se odnose na direktna ulaganja
 • Računovodstveno obuhvatanje podsticaja
 • Poreski tretman podsticaja

Pitanja i odgovori

INDIREKTNI POREZI

 • Razmjena dobara i usluga prilikom izgradnje nekretnina
 • Posebna šema u građevinarstvu – kad smo u posebnom šemi, a kad ne?
 • PDV tretman marketinških aktivnosti (nabavka reklamnog materijala, popusti i dr.)
 • Finansijske usluge – faktoring i plaćanje dugova
 • Poklon bonovi i vrijednosne kartice
 • Krađa dobara
 • Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kod pripremnih radnji prilikom ulaska u sistem PDV-a

Pitanja i odgovori

DIREKTNI POREZI

 • Poreska kontrola
  • Pojam poreske kontrole
  • Vrste kontrole
  • Obveznici
  • Prava i obaveze poreskih obveznika u poreskoj kontroli
  • Prava i obaveze ovlaštenih službenika PU u poreskoj kontroli
 • Poreska (terenska) kontrola
  • Planiranje i priprema kontrola
  • Nalog za kontrolu
  • Postupak kontrole – nalaz
  • Akti u poreskoj kontroli
  • Postupanje po žalbi obveznika
  • Postupanje po rješenju drugostepenog organa
 • Kontrola poreza na dobit – obrazac 1101- analiza slučaja
  • Dobitak/gubitak prije oporezivanja – bilans uspjeha
  • Povećanje poreske osnovice
   • Amortizacija –kapitalni dobici i gubici
   • Rezervisanja
   • Rashodi kamata – utanjena kapitalizacija
   • Ispravka vrijednosti sumnjivog potraživanja
   • Efekat TC
  • Smanjenje poreske osnovice
  • Poreska osnovica
  • Poreski gubitak
  • Smanjenje poreske osnovice za ulaganja u proizvodnju
  • Poreski kredit
  • Poreska obaveza
 • Poreska kontrola – poreza na dohodak – doprinosi
  • Oporezivi dohodak od ličnih primanja
  • Poreska umanjenja dohotka od ličnih primanja
  • Poreska oslobađanja na primanja iz radnog odnosa
  • Oporezivanje ostalog dohotka
  • Poreska oslobađanja ostalog dohotka
  • Oporezivanje dohotka od autorskih prava
  • Oporezivanje dohotka od kapitalnih dobitaka
  • Oporezivanje dohotka od kapitala

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, pravnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI

Miroslav Brkić, Ministarstvo finansija RS

Anes Muslimović, UINO

Radenko Vučenović, poreski inspektor PU

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

120 KM po jednom učesniku;

110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

100 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Računovodstvo zaliha – 280 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj30 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata 25 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske35 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine20 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj55 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine35 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.