REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na teme:

PRIPREMA I IZRADA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

PRIPREMA PONUDE, OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPAKA NABAVKE

PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI

Mostar, 24. 10. 2019., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 25. 10. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Banja Luka, 30. 10. 2019., Hotel “Bosna”

Početak svakog seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

 

REC d.o.o. je pripremio novi seminar na kojem će biti detaljno obrađene dvije teme: Priprema i izrada tenderske dokumentacije i Priprema ponude, ocjena ponuda i okončanje postupaka nabavke. Treći dio seminara izdvojili smo za Vaša pitanja i odgovore. Na Vaša pitanja odgovarat će dva trenera za javne nabavke koji su taj dan na programu seminara.

Također, pripremili smo i novu knjigu pod nazivom: PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – PITANJA I ODGOVORI I i II. Iz štampe je izašao I Dio na oko 530. str, format A4, koji obuhvata teme i praksu javnih nabavki, od definicija osnovnih pojmova Zakona o javnim nabavkama, planiranja nabavki, preko provođenja postupaka nabavki, izrade tenderske dokumentacije, pa sve do sačinjvanja i dostavljanja ponude. Knjiga je rezultat četvorogodišnjeg praćenja najčešćih pitanja u javnim nabavkama, postavljenih od strane korisnika usluga našeg savjetodavnog servisa, ugovornih organa, ponuđača i drugih subjekata koji rade na poslovima javnih nabavki.

Svi učesnici seminara će, kao seminarski materijal, dobiti KNJIGU PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – PITANJA I ODGOVORI I koja sadrži 690 pitanja i odgovora iz prakse javnih nabavki, na gore pomenute teme. Napominjemo da na svako postavljeno pitanje tim stručnjaka iz oblasti javnih nabavki priprema konkretan i decidan odgovor, te se evidentno radi o materijalu koji je od velike koristi svim direktnim i indirektnim učesnicima u postupcima javnih nabavki (ugovorni organi, ponuđači, revizori, advokati, itd), kao i svim drugim subjetima zainteresovanim za ovu tematiku. Sva pitanja su sistematizovana po zakonskim institutima, pa je zbog preglednosti i jednostavnosti za snalaženje praktična vrijednost priručnika još veća.

Pozivamo Vas da uzmete učešća u našem seminaru i na vrijeme obezbijedite svoje mjesto i pripadajući materijal.

SADRŽAJ SEMINARA:

I DIO: Priprema i izrada tenderske dokumentacije:

 • Kako definisati uslove, istaći potrebne dokaze i druge odredbe u TD – primjeri
 • Koje su smjernice za pravilnu izradu tehničkih specifikacija?
 • Kako izvršiti izbor najsvrsishodnijih kriterijuma za selekciju i dodjelu ugovora?
 • Pojašnjenja i izmjena tenderske dokumentacije?
 • Zašto je važno definisanje rokova isporuke/izvršenja ugovora?
 • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki?
 • Definisanje i primjena preferencijalnog tretmana domaćeg (na šta posebno ponuđači i ugovorni organi treba da obrate pažnju nakon izmjene odluke o preferencijalu)
 • Na šta je važno da ponuđači i ugovorni organi obrate pažnju u tenderskim dokumentacijama dok su tenderi još otvoreni?

II DIO: Priprema ponude, ocjena ponuda, okonačnje postupaka nabavke

 • Kako pripremiti kvalitetnu ponudu
 • Postupak ocjene ponuda
 • Šta je pojašnjenje ponuda, a šta je dopuna ponude (gdje je granica) – važno i za ugovorne

organe i za ponuđače

 • Upotreba faksimila u ponudama
 • Kako se tretiraju ponude koje prelaze iznos procijenjene vrijednosti nabavke
 • Uvid u ponude
 • Korisni savjeti za provođenje postupka ocjene ponuda i oknčanja postupka nabavke

III DIO: Pitanja i odgovori sa dva trenera

PREDAVAČI/TRENERI:

Mostar

Mr. Dragana Kovačević, dipl.ecc. – trener za JN AJN

Stipo Petričević, dipl.iur. – trener za JN AJN

Sarajevo

Ivana Grgić, dipl.ecc – trener za JN AJN

Amir Rahmanović, dipl.ecc – trener za JN AJN

Banja Luka

Mr. Dragana Kovačević, dipl.ecc.– trener za JN AJN

Amir Rahmanović, dipl.ecc – trener za JN AJN

TRAJANJE SEMINARA

9:30 – 15:30h

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om)

185 KM po jednom učesniku;

175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal: KNJIGA I – PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – PITANJA I ODGOVORI (690 pitanja i odgovora na 530 str.)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki180 KM, godišnja pretplata za 2019. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.016 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 55 KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD 56 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza10 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 70 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 60 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

REC d.o.o. Sarajevo, Jukićeva 2