REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

NAPLATA NOVČANOG POTRAŽIVANJA U IZVRŠNOM POSTUPKU

Sarajevo, 11. 11. 2019., Hotel „Hollywood”

Početak seminara u 9:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Izvršni postupak je jedan od najprimjenjivijih postupaka u građanskom pravu. Izvršni postupak predstavlja specifičan postupak u kojem se ukrštavaju pravila kako izvršnog tako i parničnog postupka, u kojem pravila postupka u mnogo čemu zavise od sredstava i predmeta izvršenja. Većina stranaka, da bi produžile period izvršenja upuštaju se u izvršne postupke sa nadom da će ispoštovati obustavu izvršenja, ili isto i prolongirati. Prilikom naplate potraživanja sudskim putem, neophodno je provjeriti i doći do ispravnih podataka o potencijalnom izvršeniku.

Ukoliko se u vansudskom postupku ne ostvari namirenje novčanih i nenovčanih potraživanja i dugovanja, ista se mogu ostvariti prinudnim putem u sudskom postupku. Način naplate potraživanja preko sudskih organa uslovljen je postojanjem ili nepostojanjem izvršnih ili vjerodostojnih isprava, kojima bi dokazali svoja potraživanja. Izvršna isprava je sudska odluka, zaključeno poravnanje ili neka druga odluka donesena od strane državnih upravnih organa koja glasi na određenu obavezu.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva ali i zahtjeva naših pretplatnika i učesnika prethodnih seminara odlučili smo se za ponovnu organizaciju seminara kako bi primjena zakonskih instituta i donošenja odluka bila ispravno i dosljedno primjenjena, a potraživanja na kraju i naplaćena.

SADRŽAJ SEMINARA

Izvršni postupak i njegovo pokretanje

 • Pokretanje postupka izvršenja
 • Stranke u izvršnom postupku
 • Izvršne i vjerodostojne isprave
 • Osnove za određivanje izvršenja
 • Obim izvršenja
 • Određivanje izvršenja
 • Izvršenje odluke stranog suda
 • Prekid izvršnog postupka
 • Prigovor protiv rješenja o izvršenju donesenog na osnovu izvršne isprave i vjerodostojne    isprave
 • Primjeri iz sudske prakse

 

Izvršenje na pokretnim i nepokretnim stvarima

Izvršenje na pokretnim stvarima

 • Izvršne radnje
 • Predmet pljenidbe sa osvrtom na prava trećih lica na pokretnoj stvari
 • Prodaja stvari i namirenje tražioca izvršenja
 • Obustava postupka po članu 125. i 131 stav 5. ZIP-a, sličnosti i razlike, kao i sudska praksa u vezi primjene navedenih odredbi

Izvršenje na nepokretnim stvarima

 • Nekretnina kao predmet izvršenja (osnovni pojmovi i principi)
 • Osvrt na član 70. stav 2. (dokaz o vlasništvu), i član 71. ZIP-a (promjena predmeta izvršenja)
 • Način i uslovi prodaje
 • Praksa sudova u pogledu primjene člana 92. (polaganje cijene), a u vezi sa odredbom člana 86. ZIP-a (davanje osiguranja), a u kontekstu mogućih zloupotreba procesnih ovlaštenja lica koja učestvuju u nadmetanju
 • Namirenje tražioca izvršenja i prava trećih lica (sudska praksa)

Izvršenje na novčanom potraživanju

 • Nadležnost suda
 • Izuzimanje i ograničenje izvršenja
 • Obim izvršenja
 • Pljenidba potraživanja
 • Prenos potraživanja
 • Prenos radi naplate
 • Prenos umjesto isplate
 • Izvršenje na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
 • Izvršenje na potraživanju po računu kod banke
 • Izvršenje na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima, te na članskom udjelu u pravnom licu

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća, radnicima u pravnim odjelima, advokatima, notarima, radnicima u računovodstvenim odjelima i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI

Jasmina Muratović – sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

Samra Akova – sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

Jasenka Potogija – sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku

155 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 75 KM

STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA – 38 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo