UPRAVLJANJE NAPLATOM POTRAŽIVANJA


Banja Luka

22. 10. 2020.

Hotel Bosna

početak u 09:30h.


 

Aktivno upravljanje finansijama privrednog društva/preduzetnika podrazumijeva i aktivno upravljanje naplatom potraživanja. Ovaj segment poslovanja subjekta direktno utiče na obezbjeđenje likvidnosti subjekta, što za menadžment predstavlja zahtjevan i kontinuiran dio redovnih radnih zadataka. Povjerenje među partnerima se stiče kroz godine poslovanja, upoznavanje ali i prevazilaženje izazova kroz otvorenu i fer saradnju. Međutim, nemaju svi partneri iskrene namjere, a drugi i pored dobre volje svjesno ili nesvjesno se sticajem okolnosti izlažu poslovnim rizicima koji mogu da se odraze i na sve njihove poslovne partnere.

Cilj seminara je na jednostavan način prikazati proces upravljanja potraživanjima, dati odgovore na ključna pitanja u vezi uspostavljanja i praćenja ovog procesa, te prikazati tehnike i alate čijom primjenom možete doći do informacija bitnih za vaš poslovni odnos sa potencijalnim ali i sadašnjim partnerom. Informacije koje dobijete mogu biti ključne za sprečavanje gubitaka u poslovanju i troškova koji proizilaze iz procesa naplate sa neizvjesnim ishodom.

Jedan dio seminara će biti posvećen rješenjima iz Zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju u Republici Srpskoj koji će povoljno uticati na proces naplate potraživanja. Sporazumno finansijsko restrukturiranje je dobrovoljni, vansudski model restrukturiranja korporativnih dugova kroz redefinisanje dužničko-povjerilačkih odnosa između privrednog društva ili preduzetnika u finansijskim teškoćama i njegovih povjerilaca, prvenstveno banaka, ali i drugih povjerilaca kao što su značajniji dobavljači, baziran na najboljim međunarodnim iskustvima i osmišljen da omogući sprovođenje pregovora uz podršku Privredne komore Republike Srpske, kao institucionalnog posrednika.


Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara, pružanju restoranskih usluga, smještajnih kapaciteta i slično.


SADRŽAJ SEMINARA:


Naplata potraživanja
 • Pojam i nastanak potraživanja
 • Klasifikacija potraživanja prema naplativosti
 • Prethodne radnje prije ulaska u poslovni aranžman
 • Instrumenti obezbjeđenja potraživanja
 • Mjenica kao instrument obezbjeđenja (blanko mjenica, mjenično jemstvo (aval), zatezna kamata, zastarjelost, preduzimanje mjeničnih radnji za očuvanje prava)
 • Metode za analizu klijenta radi primjene adekvatnog postupka naplate
 • Vansudska naplata potraživanja
 • Oblici pismenog obavještavanja klijenta za naplatu potraživanja (obavijest o dospjelom dugu, opomena za kašnjenje, opomena pred tužbu, obavijest o prinudnoj naplati)
 • Pokušaj naplate putem banke
 • Protest mjenice
 • Mjenice sa klauzulom „bez protesta“
 • Ostale radnje neophodne za naplatu potraživanja
 • Oblici upravljanja naplatom potraživanja
 • Etape u procesu naplate potraživanja
 • Alternativna naplata (kompenzacija, cesija, asignacija, preuzimanje duga, prodaja potraživanja)
 • Sporazumno vansudsko finansijsko restrukturiranje privrednih društava i preduzetnika (pojam, načela, nadležni organ, učesnici u postupku, pokretanje, tok i okončanje postupka)

 

Prevencija poslovne prevare i nenaplativih potraživanja kroz provjeru partnera
 • Pojam strateškog i poslovnog obavještajnog djelovanja
 • Prikupljanje javno dostupnih informacija
  • Šta su to javno dostupne informacije?
  • Na koji način dolazimo do njih?
  • Kako ocjenjujemo pouzdanost informacija?
  • Da li pravilno koristimo Google alate?
  • Šta sve možemo saznati iz privrednih registara i od ovlašćenih bonitetnih kuća?
 • Analitika pribavljenih informacija
 • Reputacioni rizik, kako ga prepoznati i upravljati njime?
 • Donošenje zaključaka na osnovu prikupljenih informacija i njihova upotreba u svakodnevnom poslovanju i strateškom planiranju.

Pitanja i odgovori


SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Šefovima pravnih i finansijskih službi, pravnicima, računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, advokatima, notarima, poslodavcima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, sekretar Višeg privrednog suda
Dr. Siniša Pepić, Apsley Business School London

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

130 KM po jednom učesniku;
120 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
110 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:
 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo