OSNOVE IZVRŠNOG POSTUPKA

NAPLATA POTRAŽIVANJA U IZVRŠNOM POSTUPKU

NAJČEŠĆE GREŠKE U IZVRŠNIM PRIJEDLOZIMA

 


Seminar:

09:30h
Sarajevo 28. 06. 2024 Hotel “Hollywood”

Svrha seminara „Osnove izvršnog postupka, Naplata potraživanja u izvršnom postupku, Najčešće greške u izvršnim prijedlozima je ponuditi učesnicima odgovore na pitanja koja opterećuju njihovu svakodnevnu praksu.

Izvršni postupak je postupak po kome sudovi sprovode prinudnu naplatu potraživanja, i obezbjeđenje potraživanja, tj. postupak izvršenja i postupak obezbjeđenja. U postupku izvršenja i postupku obezbjeđenja hitnost je od velikog značaja, pa je u skladu sa tim u nadležnosti suda i hitnost postupka.

Efikasan izvršni postupak obezbjeđuje krajnji cilj sudske zaštite. Uspješnost ostvarenja potraživanja otvara mogućnosti i smanjuje rizike ugovaranja. To je zapravo putokaz kojim se obezbjeđuje veći stepen pravne sigurnosti.

Uslov za pokretanje postupka izvršenja ogleda se u činjenici da je potraživanje izvršnog povjerioca dospjelo, a nije plaćeno ili namireno u cjelosti.

Predmet izvršenja su stvari i prava na kojima se može sprovesti izvršenje radi potraživanja.

U nastavku seminara detaljno ćemo učesnike upoznati sa određenom problematikom koja će doprinjeti da se otklone eventualne sumnje kada je u pitanju prijedlog za pokretanje izvršnog postupka, način na koji će postupiti sud u istom, kako po pitanju postupanja suda po prijedlogu za izvršenje, tako i rješenja o izvršenju na temelju izvršne isprave, i vjerodostojne isprave.

Protivizvršenje radi naplate novčanog potraživanja, izvršenje na nepokretnosti, izvršenje na pokretnim stvarima, izvršenje na novčanim potraživanjima, izvršenje na dionici i ostalim registrovanim hartijama od vrijednosti na članskom udjelu, izvršenje radi naplate nenovčanih tražbina, samo su neke od oblasti kojima ćemo posvetiti posebnu pažnju u nastavku seminara.


SADRŽAJ SEMINARA:

Osnove izvršnog postupka

 • Osnovna načela i pojmovi izvršnog postupka
 • Pripremne radnje za pokretanje izvršnog postupka i obavezni elementi prijedloga za izvršenje
 • Osnovi za određivanje izvršenja
 • Rješenje o izvršenju i pravni lijekovi

Pitanja i odgovori

 

Naplata potraživanja u izvršnom postupku

 • Odabir predmeta i sredstva izvršenja
 • Primjeri i iskustva iz sudske prakse kod provođenja izvršenja
 • Specifičnosti pojedinih predmeta i sredstava izvršenja

Pitanja i odgovori

 

Najčešće greške u izvršnim prijedlozima

 • Sudska praksa i eventualne dileme sa kojim se učesnici u postupku susreću

Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Nives Abdagić sudija Kantonalnog suda u Sarajevu 

Jasenka Potogija – sudija Kantonalnog suda u Sarajevu 

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Pravnicima ali i drugim osobama koje učestvuju u privrednoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u privrednim društvima i javnim ustanovama i institucijama od značaja za okončanje/realizaciju sudskih presuda.


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

175 KM po jednom učesniku;
165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo