REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na temu:

RADNO – PRAVNA DOKUMENTACIJA

KAZNE ZA POSLODAVCE IZ OBLASTI RADA

Banja Luka, 27. 09. 2019., Hotel „Bosna“

Početak seminara u 09:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Da li ste upoznati koje greške poslodavci najčešće prave u svom poslovanju i za to su najčešće sanksionisani? Da li znate koje djelatnosti najviše kontroliše inspekcija rada? Kako se zaštiti od kaznenih odredbi i na koji način se poslodavac može zaštiti od kažnjavanja?

Da li ste upoznati sa kaznenim odredbama koje se odnose na Poslodavca koji na vrijeme ne prijavi zaposlenog radnika, ako sa radnikom zaključi ugovor o djelu a ne ugovor o radu, ako ne zaključi ugovor o radu u odgovarajućoj formi? Također, ako ne vrši evidenciju o radnom vremenu i prekovremenom radu i sl.?

Sva ova pitanja ulaze u sferu velikog interesovanja poslodavaca ili inspekcije rada kada su na terenu.

U Službenom Glasniku Republike Srpske broj 65/19 od 05.08.2019. godine objavljen je Pravilnik o načinu obrazovanja učenika kod poslodavaca. Navedeni Pravilnik je stupio na snagu 13.08.2019. godine i koji će se primjenjivati od početka školske 2019/20 godine.

Ovim aktom se prvi put reguliše praktična nastava za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola, popularnije nazvana PRAKSA. Time su propisane određene obaveze poslodavaca koji se odluče za učešće u obrazovnom procesu.

Iz navedenih razloga organizovali smo ovaj seminar da ojačamo pravnu sigurnost poslodavaca s ciljem da obezbjede adekvatnu, i u skladu sa Zakonom usklađenu radno-pravnu dokumentaciju.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na seminaru o radno – pravnoj dokumentaciji i kaznenoj politici iz oblasti rada u Republici Srpskoj.

SADRŽAJ SEMINARA

Kako da provjerite svoju radno-pravnu dokumentaciju:

 • Da li imate sve što je potrebno od dokumentacije?
 • Da li je vaša dokumentacija u skladu sa Zakonom o radu?
 • Kolike su kazne previđene za neusklađenu dokumentaciju?
 • Razlozi zbog kojih poslodavci najčešće plaćaju kazne
 • Za koje prekršaje se izriču najveće novčane kazne?
 • Kolike kazne izriču sudije?
 • Da li postoji krivična odgovornost za krivična djela po osnovu rada?
 • Sudska praksa

Kako da tumačite „kontrolnu listu“ u oblasti radno-pravnih odnosa

 • Pojašnjenje propisa
 • Na koji način da uredite opšta akta i ugovore o radu?
 • Koji su elementi ugovora o radu u skladu sa zakonom?
 • Šta podrazumijeva faktički rad?
 • Rad na određeno vrijeme
 • Šta sadrži evidencija o radnom vremenu?
 • Šta je prekovremeni rad i evidencija o prekovremenom radu?
 • Godišnji odmor, dnevni odmor i nedeljni odmor
 • Prava posebnih kategorija (maloljetni radnici, žene, bolesni radnici i invalidi)
 • Nove obaveze radi obrazovanja učenika kod poslodavaca radi sticanja PRAKSE
 • Prestanak radno-pravnog odnosa

Kako izbjeći kažnjavanje:

 • Šta sve morate da uradite kao poslodavac kako biste izbjegli kažnjavanje?
 • Kako se pripremiti za inspekcijski nadzor – preventivno djelovanje?
 • Koje evidencije su poslodavci dužni da vode?
 • Primjeri pitanja i razmjena iskustva

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI

Danijela Radonić, dipl. iur.

Radmila Puzić, inspektor rada

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, notarima, poslodavcima, ekonomistima i svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

145 KM po jednom učesniku

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:

Priručnik: „Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine“

 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj30 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata25 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske35 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine20 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj55 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2018. godine35 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.