REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na teme:

UREDBA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA (GDPR)

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

– Šta nam donosi novi Zakon o zaštiti ličnih podataka –

Tuzla, 04. 07. 2019. godine, Hotel „Tuzla“

Sarajevo, 05. 07. 2019. godine, Hotel Holywood – Ilidža

Početak svakog seminara u 09:30

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Nova EU regulacija o zaštiti ličnih podataka, poznata kao Uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR), uvodi nove obaveze svim pravnim licima iz BiH koji imaju klijente u državama članicama Evropske unije. U skladu sa zahtjevima EU Uredbe obaveza poslodavaca je uspostava primjerenih modaliteta postupanja s različitim vrstama ličnih podataka koje se prikupljaju tokom svakodnevnog poslovanja. Jedan od preduslova za modifikaciju poslovnih procesa i praksi je i izrada novih internih akata.

Fokus seminara je na dokumentaciji neophodnoj za obradu ličnih podataka, usaglašenoj sa Zakonom o zaštiti podataka i Uredbom o zaštiti ličnih podataka (GDPR). U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen praktičnim rješenjima, preporukama, smjernicama i primjerima iz prakse.

Unutar svake tematske cjeline, učesnici seminara će imati priliku da dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme kako dosljedno primijeniti Zakon o zaštiti podataka i Uredbi o zaštiti ličnih podataka (GDPR). Također, bit će riječi o refleksiji Uredbe (GDPR) na novi Zakon o zaštiti ličnih podataka. Pripremili smo i model Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka sa obrascima – na CD-u koji Vam može poslužiti za izradu vlastitog pravilnika.

SADRŽAJ SEMINARA

 • Legislativni okvir u BiH
 • Osvrt na Uredbu GDPR
 • Veza Uredbe sa postojećom zakonskom regulativom na polju zaštite informacija i novim Zakonom
 • Principi obrade ličnih podataka
 • Lični podatak u kontekstu nove Uredbe/Zakona
 • Prava vlasnika podataka
 • Obaveze voditelja obrade
 • Obaveze obrađivača
 • Procjena uticaja na zaštitu podataka
 • Službenik za zaštitu ličnih podataka
 • Pregled obaveza institucija i privrednih subjekata u skladu sa novom regulativom
 • Praktične smjernice za usaglašavanje poslovnih procesa sa EU Uredbom
 • Izuzeci od primjene propisa
 • Šta donosi novi Zakon o zaštiti ličnih podataka

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

Mr. sc. Mirela Gljiva

Danijela Radonić, dipl. pravnik

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Svima onima koji se bave obradom ličnih podataka, radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

175 KM po jednom učesniku

165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

155 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: Model Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka sa obrazcima – na CD-u
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik „Zasnivanje i prestanak radnog odnosa“ – 55KM

Priručnik „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ – 20 KM

Knjiga: „Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – 20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 75 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo