REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

 

USPOSTAVLJANJE SISTEMA MJERENJA RADNOG UČINKA

 

Mjesto Datum Mjesto održavanja
Bihać 19. 09. 2017. Hotel „Park“
Mostar 20. 09. 2017. Intera Tehnološki park
Sarajevo 22. 09. 2017. Hotel „Hollywood“ – Ilidža
Tuzla 26. 09. 2017. Hotel „Tuzla“
Zenica 28. 09. 2017. Hotel „Zenica“

 

Početak svakog seminara u 9:30

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Na osnovu interesovanja velikog broja firmi, ustanova i institucija u BiH, brojnih pitanja i kritičkih opservacija učesnika prethodnog seminara: MJERENJE RADNOG UČINKA, REC d.o.o. je odlučio da u narednom periodu ovom pitanju posveti dužnu pažnju.

S obzirom na to da se u novom radnom zakonodavstvu Federacije BiH govori o radnom učinku kao obavezi poslodavaca, da na osnovu mjerljivih indikatora (pravila i procedura) kreiraju sistem plata, smatramo nužnim kreiranje sistema za mjerenje radnog učinka. Imajući to u vidu, u narednom periodu ćemo kroz seriju seminara i priručnik na ovu temu, zajedno sa vama, raditi na izradi najprihvatljivijeg sistema mjerenja radnog učinka za Vašu firmu, ustanovu ili instituciju. Ovo je naša zajednička i velika obaveza koju ćemo uspješno ispuniti samo ako na ozbiljan i sistematičan način pristupimo njenom rješavanju. Mjerenje radnog učinka, i na temelju toga izgradnja sistema nagrađivanja radnika, nije nimalo lak i jednostavan proces, posebno imajući u vidu da je zakonodavac prepustio poslodavacima da izgrade prihvatljiv sistem ocjene radnog učinka.

U principu, nije problem u tome kako zadovoljiti nadzorne organe (inspekciju) za poštivanje i primjenu zakonskih normi u izradi sistema nagrađivanja kroz plate. Međutim, ključno pitanje je da li će Vaš sistem nagrađivanja kroz plate zadovoljiti Vaše radnike?  Ukoliko se u tome ne uspije, mnogi poslodavci se mogu naći čak i na sudu, jer njihov sistem mjerenja radnog učinka neće moći izdržati pravne norme drugih zakona, posebno u smislu zabrane diskriminacije radnika.

Sve su ovo pitanja koja zaokupljaju našu pažnju, a predstojeći seminar USPOSTAVLJENJE SISTEMA MJERENJA RADNOG UČINKA je prvi, početni i informativni seminar na kojem će učesnici steći opću sliku o sistemu „mjerenja radnog učinka“ kako bi, nakon seminara, mogli početi samostalno raditi na kreiranju vlastitog sistema u svojim firmama, ustanovama i institucijama.

Iz tih razloga Vas pozivamo da uzmete učešća na ovom seminaru za koji smatramo da je važan prvi korak u izgradnji Vašeg, primjenjivog, sistema mjerenja radnog učinka.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Značaj procjene radnog učinka

 • Zakonodavni okvir za sistem mjerenja radnog učinka;
 • Koristi za firmu, ustanovu, instituciju od normativnog načina mjerenja radnog učinka;
 • Šta je to uopće „procjena radnog učinka“ i koja je njegova svrha?
 • Zašto bi jedna firma, ustanova ili institucija uopće trošili vrijeme i novac za mjerenje radnog učinka?
 • ISO i radni učinak;
 • Da li mjerenje radnog učinka može biti objektivno i kako izbjegavati različite oblike diskriminacije prema radnicima?
 • Kako možete biti sigurni da je vaš sistem mjerenja radnog učinka pravno odbranjiv?
 • Da li je procjena radnog učinka zaista neophodna?

 

Planiranje radnog učinka

 • Šta je to „planiranje radnog učinka“?
 • Da li je moguće bez Plana firme, ustanove ili institucije mjeriti radni učinak zaposlenih radnika?
 • Šta su obaveze menadžera, a šta radnika kod planiranja radnog učinka?
 • Orijentacija na aktivnosti ili na ciljeve radnih mjesta;
 • Kako će se mjeriti i ocjenjivati radni učinak radnika?
 • Specifični pokazatelji učinka;
 • Utvrđivanje mjera učinka radnika;
 • Koji su izvori informacija za mjeru?
 • Odnos između kvantitativnih i desktiptivnih pokazatelja;
 • Kako se postavljenje ciljeva uklapa u proces planiranja radnog učinka?
 • Gdje radnik i menadžer mogu pronaći i definisati ciljeve za tekuću godinu?
 • Prenošenje opštih ciljeva u mjerljive rezultate;
 • Postavljanje očekivanja u vezi sa radnim učinkom.

 

Realizacija i praćenje radnog učinka

 • Šta je realizacija radnog učinka?
 • Koje su nadležnosti menadžera i radnika u realizaciji radnog učinka?
 • Kako treba voditi evidenciju o radnom učinku?
 • Kako motivisati radnike da ostvare ciljeve i dobar radni učinak?
 • Šta je sa platom (novac za rad)? Zar novac nije faktor koji zaista sve mobilizira i motiviše?
 • Šta menadžer treba da uradi da bi stvorio uslove za ostvarenje postavljenih ciljeva – nadprosječnog radnog učinka?
 • Da li su prihvatljivi i drugi oblici benefita, osim novca?

 

Ocjena radnog učinka

 • Šta je ocjena radnog učinka?
 • Nadležnosti menadžera i radnika kod ocjene radnog učinka?
 • Ako trebamo da napravimo procjenu radnog učinka – odakle početi?
 • Koje su nam informacije potrebne da bi napisali objektivnu procjenu radnog učinka?
 • Da li trebamo dati radniku mogućnost da sam napiše vlastitu samoprocjenu radnog učinka?
 • Da li više treba naglasiti rezultate radnika, a zanemariti način na koji je to postigao?
 • Šta su greške kod ocjene radnog učinka?
 • Da li trebamo da konsultujemo pretpostavljenog prije nego što sa radnikom napravimo ocjenu radnog učinka?
 • Kako opravdati ocjenu radnog učinka – koji su to pokazatelji?
 • Kako ocjeniti radni učinak radnika koji nije ostvario postavljene ciljeve?
 • Kako kod ocjene radnog učinka izbaciti „lično“, subjektivno, stanovište?
 • Kako prvi put nekome saopćiti da nije ostvario postavljene ciljeve?
 • Šta je sa diskriminacijom kod ocjene radnog učinka?

 

Preispitivanje radnog učinka

 • Šta je „preispitivanje“ radnog učinka?
 • Koje su nadležnosti menadžera i radnika kod preispitivanja radnog učinka?
 • Trebamo li organizirati sastanak i šta trebamo uraditi prije sastanka?
 • Na koji način otvoriti sastanak?
 • Lako je kada dođe do saglasnosti stavova između menadžera i radnika – šta uraditi kada to nije?
 • Kako postići saglasnost između menadžera i radnika oko ocjene radnog učinka?

 

SEMINAR JE NAMJENJEN

Članovima uprava privrednih društava, ustanova, voditeljima/menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, javnih i komunalnih preduzća, zanata/obrta, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČ

dr.sc. Fadil Šero, direktor REC-a

Edin Semić, dipl. ecc. REC

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

165,oo KM po jednom učesniku

155,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145,oo KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara;
 • Materijal za pisanje;
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak;
 • Certifikat o učešću na seminaru.

 

TRAJANJE SEMINARA

Od 09,30 – 15,30 sati.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca. Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 

Tel/Fax:

+ 387 33 40 87 78

+ 387 33 40 87 79

+ 387 33 21 45 82

 

Mob:

+ 387 61 15 04 54

 

e-mail:

rec@rec.ba

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo