REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Uredba o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH

PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO

Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž)

Mjesto Datum Mjesto održavanja
Bihać 11. 03. 2019. Hotel „Park“
Mostar 12. 03. 2019. Hotel „Mostar“
Sarajevo 13. 03. 2019. Hotel „Hollywood“ – Ilidža
Tuzla 14. 03. 2019. Dramar Centar
Zenica 15. 03. 2019. Hotel „Zenica“

Početak svakog seminara u 9:30h

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Na seminaru će biti riječi o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl.list FBiH“, broj: 89/18) i „Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH” (usvojena na sjednici Vlade FBiH 19. 02. 2019. godine) kojom se pobliže uređuje oblast zapošljavanja u javnom sektoru. Također, bit će riječi i o obavezama prijema u radni odnos kod poslodavaca u privatnom sektoru. Shodno tome, svim osobama koje traže posao putem procedure javnog oglašavanja omogućen je princip ravnopravnosti, a konkurencija je zasnovana na temelju znanja i sposobnosti.

Drugi dio seminara posvećen je praktičnim problemima u primjeni Zakon o PIO/MIO („Sl. list FBiH“, broj: 13/18), i po pitanju Pravilnika o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), kojeg utvrđuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, na prijedlog nosioca osiguranja po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućih stručnih i naučnih organizacija. Na seminaru će također biti riječi o praktičnim problemima u primjeni Zakona o PIO/MIO kod uslova za starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, penzijski staž, efektivni i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, kao i neustavnost pojedinih odredbi Zakona PIO.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u ovom seminaru kako bi otklonili različite dileme i pitanja u vezi sa implementacijom novih zakonskih odredbi.

SADRŽAJ SEMINARA

Zakon o izmjenama Zakona o radu

 • Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu poslodavaca
 • Primjena povoljnijeg prava na radnike
 • Zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca u privatnom sektoru
 • Zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca u javnom sektoru
 • Prestanak radnog odnosa radnika kod poslodavca po sili zakona
 • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

Pitanja i odgovori

Uredba o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH

 • Predmet i sadržaj Uredbe
 • Izuzetci o primene Uredbe
 • Ovlašteni organ kod poslodavca za provođenje procedure prijema u radni odnos
 • Obaveza javnog oglašavanja
 • Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja
 • Sadržaj javnog oglasa
 • Prijava na javni oglas
 • Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos
 • Izuzeće članova komisije
 • Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos
 • Postupanje sa neurednim, nepotpunim i neblagovremenim prijavama
 • Pravo učešća u procesu izbora kandidata
 • Rangiranje uspješnih kandidata
 • Lista uspješnih kandidata i rezervna lista kandidata
 • Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos
 • Pravo na prigovor
 • Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca
 • Nadzor nad primjenom Uredbe i kaznene odredbe
 • Okončanje pokrenutih postupaka prijema u radni odnos prije stupanja na snagu Uredbe
 • Usklađivanje pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca

Pitanja i odgovori

Problemi u praktičnoj primjeni Zakona o PIO/MIO

 • Uslovi za starosnu, invalidsku i porodičnu penziju (sa pojašnjenjima i primjerima)
 • Prelazak sa penzijskog staža na staž osiguranja (posljedice)
 • Uslovi za prestanak radnog odnosa radi ispunjenja uslova za penziju (primjeri)
 • Prava iz PIO u slučaju neplaćenih doprinosa i mogućnost otkaza ugovora o radu
 • Penzijski staž, efektivni i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem (problemi sa tumačenjem pojmova)
 • Uračunavanje posebnog penzijskog staža kod prestanka radnog odnosa zaposlenika, državnih i policijskih službenika i namještenika (problemi u praksi)
 • Prava osiguranika II kategorije invalidnosti
 • “Sporne” odredbe Zakona PIO (neustavnost pojedinih odredbi)
 • Izmjene i dopune Zakona PIO (sadržaj i moguća rješenja)

Pitanja i odgovori

Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž)

 • Novi Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž)
 • Razlike u odnosu na raniji Pravilnik
 • Pokretanje postupka
 • Obavezni dijelovi (analiza i mišljenje, akt inspekcije..)
 • Postupak revizije radnih mjesta za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem

Pitanja i odgovori

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima u javnom i privatnom sektoru, članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, zaposlenicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI

Mr. sci. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Mr. sci. Kenan Spahić – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku

155 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu.

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik „Zasnivanje i prestanak radnog odnosa“ – 55KM

Priručnik „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ – 20 KM

Knjiga: „Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – 20 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 38 KM

CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Priručnik – Radni odnosi RS – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 20 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo