SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U PRAKSI

RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel Bosna – 09:30h icon-briefcase 31. 5. 2022.

Snimak seminara

10:00h

6. 6. 2022.


Na seminaru bavit ćemo se organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta kod poslodavca i kreiranja vlastite organizacije i sistematizacije radnih mjesta, s ciljem postizanja kvalitetne i optimalne, organizacije poslova iz okvira poslodavca i pravilnog rasporeda radnike na poslove. Nepostojanje jasne podjele zadataka i odgovornosti unutar pojedinog sektora rada ili u okviru kompanije sigurno vodi ka trošenju energije za organizaciju svakodnevnog rada, ali i nezadovoljstvu zaposlenih, smanjenoj motivaciji, sudskim sporovima ili čak padu produktivnosti.

Sistematizacija radnih mjesta

Sistematizacija je popis i opis poslova koje zaposleni obavljaju na radnim mjestima, u skladu sa djelatnošću poslodavca ili nadležnostima pravnog lica, odnosno poslovima za čije je obavljanje pravno lice registrovano i poslova koji se obavljaju uz registrovane poslove u svrhu njihove realizacije, kao što su pravni, računovodstveni, poslovi zaštite na radu, evidencije, zaštita ličnih podataka i drugi poslovi propisani zakonom. Svakom radnom mjestu koje ima određeni naziv odgovara i određeni popis i opis poslova. Iz popisa i opisa poslova proističe i broj radnika potrebnih za njihovo obavljanje.

Institut otkaza ugovora o radu

Obzirom da ova tema dijelom (višak radnika nakon sistematizacije) zadire i u ukidanje radnih mjesta pa i otkaz ugovora o radu opredijelili smo sa da u drugom dijelu seminara obradimo institut Otkaza ugovora o radu. Kada i kako dolazi do otkaza ugovora o radu u Republici Srpskoj i najčešći problemi sa kojima se poslodavci i radnici suočavaju, konfrontiraju i međusobno suprotstavljaju. Razmotrit će se različiti pravni instituti otkaza ugovora o radu, postupak otkaza i pravni lijekovi povezani sa žalbenim postupkom i sudskom zaštitom. Veliki broj sudskih postupaka poslodavci najčešće izgube zbog procesnih radnji prilikom otkazivanja ugovora o radu. Na ovom seminaru ćete saznati uslove za otkaz ugovora o radu te na koji način je najbolje za poslodavca da ispuni zakonske norme prilikom otkazivanja ugovora o radu.


 

 

SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA:


Sistematizacija radnih mjesta u praksi – Danijela Radonić

 • Postojeće stanje opisa radnih mjesta kod poslodavca – najčešći problemi iz prakse
 • Šta je sve neophodno da bude obuhvaćeno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta?
 • Kako se vrši definisanje organizacionih dijelova kod poslodavca?
 • Procedura dizajniranja radnog mjesta i analiza posla
 • Vrsta i stepen zahtijevane stručne spreme – najčešći problemi iz prakse
 • Drugi uslovi potrebni za rad na sistematizovanoj poziciji
 • Struktura opisa radnog mjesta (opšti podaci za identifikaciju radnog mjesta, položaj radnog mjesta u strukturi kompanije, opis zadataka radnog mjesta, opis minimalnih znanja, vještina i sposobnosti)
 • Odnos klasifikacije zanimanja sa sistematizacijom radnih mjesta
 • Koje su aktivnosti kod naknadnog osnivanja novog radnog mjesta?
 • Koje aktivnosti je neophodno preduzeti prilikom smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mjestu?
 • Kako se sprovodi procedura ukidanja radnog mjesta i koje aktivnosti je neophodno preduzeti?
Pitanja i odgovori

 

Razlozi za otkaz ugovora o radu – Radmila Puzić

 • Kako se sprovodi postupak otkaza ugovora o radu?
 • Ko može otkazati ugovor o radu?
 • Izričita volja radnika
 • Šta sadrži obrazloženje otkaza od strane poslodavca?
 • Postupak prije otkazivanja ugovora o radu
 • Otkaz ugovora o radu kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Otkaz ugovora o radu zbog prekida probnog rada
 • Otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavajućeg probnog rada
 • Otkaz ugovora o radu maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću
 • Otkaz ugovora o radu zbog težeg prestupa ili teže povrede radnih obaveza od strane radnika
 • Otkaz ugovora o radu zbog ponovljene lakše povrede radnih obaveza ili lakšeg prestupa
 • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku
 • Otkazni rok
 • Pravo na otpremninu
 • Oblik i obrazloženje otkaza
 • Koja je uloga sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu?
 • Koja su prava nezaposlenih lica?
Pitanja i odgovori
 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur.
Radmila Puzić, dipl. iur., inspektor rada

 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Advokatima i pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama
 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti rada, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 14:30


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Interaktivni seminar:

155 KM po jednom učesniku;
145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

135 KM po jednom učesniku;
125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača + odgovori na pitanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)


PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa Republike Srpske – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.224 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 60 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.479 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata)


Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje24 KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka – 20 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo