Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON O PIO MIO I ODMORI I ODSUSTVA

ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON O PIO MIO I ODMORI I ODSUSTVA

ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON O PIO/MIO 

I

ODMORI I ODSUSTVA

 

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar u više BiH gradova;

 

Mjesto Datum Mjesto održavanja
Bihać 6. 2. 2017. hotel “Park”
Mostar 7. 2. 2017. Intera tehološki park
Sarajevo 8. 2. 2017. hotel “Hollywood” – Ilidža
Tuzla 9. 2. 2017. hotel „Tuzla“
Zenica 10. 2. 2017. hotel „Zenica“

Početak  svakog seminara 9:30

S obzirom na veliki značaj koji donošenje novog Zakona o PIO/MIO ima u FBiH, jer se njime uređuje bitan segment društva na sasvim novim postavkama,  REC d.o.o. organizuje ciklus seminara koji će biti posvećeni upravo najznačajnijim izmjenama koje novi Zakon o PIO/MIO donosi u odnosu na raniji sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući promjene u vezi obračuna penzijskog osnova kroz bodovni sistem, novi način utvrđivanja penzija, nove kriterije prilikom penzionisanja i dr.

 

Osim novog Zakona o PIO/MIO, tema ovog ciklusa seminara će biti odmori i odsustva kao instituti radno-pravnog zakonodstva koji imaju poseban značaj (i za poslodavce i za zaposlenike), a u praksi su vrlo često prisutne različite dileme u vezi sa ispravnim zakonskim postupanjem, pa će zadatak ovog seminara biti da se interaktivnim pristupom daju adekvatna rješenja po konkretnim pitanjima.

 

PROGRAM SEMINARA:

 1. Novi Zakon o PIO/MIO
 • najbitnije novine i promjene u odnosu na raniji sistem penzijskog i invalidskog osiguranja
 • izmjena načina obračuna penzijskog osnova kroz bodovni sistem
 • uvođenje redovnog i transparentnog usklađivanja penzija sa indeksom rasta potrošačkih cijena (troškovima života) umjesto ranijeg sistema koeficijenta
 • uvođenje trezorskog poslovanje nosioca osiguranja
 • određivanje i usklađivanje najniže penzije
 • starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje)
 • prijevremena starosna penzija (pooštravanja uslova, destimulisanje prijevremenog penzionisanja)
 • pooštravanje uslova za invalidsku i porodičnu penziju i procesa za njegovo sticanje
 • uvođenje novog prava (posmrtnine)
 • uvođenje osnova za izmjenu stopa doprinosa za tzv. beneficirani radni staž

 

 1. Odmori
 • odmor u toku radnog vremena (specifičnosti kod: rada sa nepunim radnim vremenom, skraćenim radnim vremenom, rada noću i dr.)
 • dnevni odmor (sezonski poslovi, rad u smjenama ili turnusima)
 • sedmični odmor (određivanje dana, najkraće trajanje)
 • pravo na uvećanje plaće (prekovremeni rad, noćni rad, na dane praznika i dr.)
 • plan godišnjih odmora
 • godišnji odmor (pravo na „puni“ vs. pravo na „srazmjerni“ GO)
 • minimalni vs. maximalni GO (mogućnost davanja većeg broja dana od max. iz ZOR, definisanje kriterija za uvećanje, šta se ne računa u trajanje GO)
 • godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom
 • način korištenja GO (u jednom ili više dijelova)
 • zaštita prava na GO
 • mogućnost isplate naknade za neiskorišteni GO
 • procedura kod korištenja godišnjeg odmora (plan GO, dostavljanje rješenja)
 • zloupotreba prava na godišnji odmor
 • prava radnika u slučaju prekida GO od strane poslodavca
 • materijalna prava radnika u vezi korištenja godišnjeg odmora (plaća, regres i dr.)

 

 1. Odsustva
 • plaćeno odsustvo (u skladu sa ZOR, kantonalnim zakonima, internim aktima)
 • neplaćeno odsustvo (procedura odobravanja, dužina trajanja)
 • porodiljsko odsustvo
 • odsustvo u slučaju bolesti ili komplikacija u trudnoći
 • privremena prerasporedjela žene-majke na druge poslove, mogućnost prekovremenog rada, mogućnost rada sa polovinom punog radnog vremena
 • pravo na odsustvo nakon isteka porođajnog odsustva
 • naknade plaće za vrijeme porodiljskog odsustva (pregled po kantonima)
 • bolovanje (u različitim slučajevima: bolest, povreda na radu ili profesionalno oboljenje, do i preko 42 dana, do i preko šest mjeseci)
 • prava i obaveze poslodavca za vrijeme bolovanja
 • specifičnosti kod utvrđene invalidnosti radnika
 • naknada plaće za vrijeme bolovanja (pregled po kantonima)
 1. Pitanja i odgovori

 

SEMINAR JE NAMJENJEN: 

Članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća, samostalnih poduzetnika – obrtnika, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, zaposlenicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

mr. sci. Kenan Spahić

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

195,oo KM po jednom učesniku

175,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

155,oo KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara;
 • Materijal za pisanje;
 • Priručnik „Odmori i odsustva“
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak;
 • Certifikat o učešću na seminaru.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Tel:   + 387 33 21 45 82          Fax:  + 387 33 21 45 82

Mob: + 387 61 15 04 54          Mob: + 387 61 19 11 85          

E-mail: rec@rec.ba

 

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje. Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Novi Zakon o radu FBiH može se posebno poručiti po cijeni od 20,00KM sa PDV-om i poštarinom.

Komentar Zakona o radu FBiHmože se posebno poručiti po cijeni od 115,00 KM sa PDV-om i poštarinom.

 „Priručnik o implementaciji Zakona o radu sa modelima akata može se posebno poručiti po cijeni 86,00KM (u printanoj i elektronskoj formi).

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, može se poručiti po cijeni od 89,00 KM sa PDV-om (u printanoj + dio u elektronskoj formi)

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ može se poručiti po cijeni od 20,00 KM sa PDV-om.

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ može se poručiti po cijeni od 20,00 KM sa PDV-om.

Knjiga: „Matična evidencija o radnom vremenu“ može se poručiti po cijeni od 20,00 KM sa PDV-om.

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

Tel: + 387 33 21 45 82 Fax: + 387 33 21 45 82
Mob: + 387 61 19 11 85 Mob: + 387 61 15 04 54
E-mail:  rec@rec.ba

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo