fbpx Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

U „Sl. novinama FBiH“, broj 13/19 od 27.2.2019. godine objavljena je Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

Ovom Uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama sa javnim ovlastima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija BiH, te u privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 28.2.2019. godine.

Tekst Uredbe možete preuzeti na sljedećem linku:

Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH možete preuzeti OVDJE

Povodom navedene Uredbe REC d.o.o. organizuje seminar u 5 BiH gradova:

Više o seminaru možete pogledati na linku: https://rec.ba/seminar-zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-radu/9708/