W E B I N A R

JAVNE NABAVKE U VRIJEME PRIRODNE NESREĆE I VANREDNE SITUACIJE ZBOG CORONA VIRUSA

I termin 14. 04. 2020. godine

II termin 21. 04. 2020. godine

Početak svakog webinara u 10:00

ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

Nakon što je 16.03.2020. godine proglašena vanredna situacija u Republici Srpskoj, stanje nesreće zbog koronavirusa na području Federacije BiH, odnosno nakon što je 17.03.2020. godine proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, donesen je i niz mjera i aktivnosti koje svi subjekti na teritoriji BiH moraju da poštuju. Novonastala situacija je izmijenila način organizacije i privatnih života i poslovnih procesa, te utiče i na sistem javnih nabavki u BiH.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na webinaru gdje ćete, uz naše trenere, zajednički doći, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, do jednostavnih objašnjenja na pristupačan način i odgovora na pitanja iz područja od Vašeg interesa i SADRŽAJA WEBINARA, u cilju otklanjanja čestih dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki u vanrednim okolnostima.

Za Vas smo rezervisali dva termina obzirom na okolnosti u kojima danas radimo i živimo. Zavisno od vremena i Vaših obaveza opredjelite se za jedan od termina koji Vam više odgovara.

Webinar je moguće pratiti na svim platformama i putem svih elektronskih uređaja.

SADRŽAJ WEBINARA

 • Kako izvršiti hitne nabavke (dezinfekciona sredstva, maske, rukavice, druga zaštitna oprema, kao i respiratori, lijekovi i druga medicinska oprema u slučaju zdravstvenih ustanova)?
 • Primjena i provođenje pregovaračkog postupka iz razloga hitnosti,
 • Ako se provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, na koji način provoditi isti, imajući u vidu preporuke da se izbjegavaju okupljanja ljudi, a dio pregovoračkog procesa podrazumijeva i vođenje pregovara komisije za nabavke (min 3 člana komisije + sekretar komisije, sa predstavnicima ponuđača),
 • Nabavke u kojima zbog stepena hitnosti nije moguće ispoštovati procedure pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci,
 • Šta sa započetim postupcima nabavki (budući da postoji problem kod javnog otvaranja ponuda, opet zbog okupljanja većeg broja ljudi u prostoriji u kojoj se vrši javno otvaranje ponuda, problem oko organizacije rada komisije za javne nabavke, budući da je u većini ugovornih organa uspostavljen rad od kuće i sistem dežurstava, ponuđači otežano pribavljaju potrebnu dokumentaciju za učešće u tenderima; šta sa započetim postupcima nabavki u kojima predmet nabavki više nije prioritetan, itd)?
 • Kako nabaviti ostale predmete nabavki potrebne za poslovanje ugovornih organa?
 • Preporuke za provođenje redovnih postupaka nabavki u vanrednim okolnostima – kako pojednostaviti i izvući maksimum iz javnih nabavki u uslovima vanrednih okolnosti
 • Priprema ponuda, uvid u ponude i zaštita prava ponuđača u vanrednim okolnostima.

Pitanja i odgovori

Učesnici webinara će imati mogućnost postavljanja pitanja nakon svakog izlaganja. Također, svi učesnici webinara imaju mogućnost, kao i na redovnim seminarima postavljati pismena pitanja na koje će dobiti i pismene odgovore, kao i do sada. Već nakon popunjavanja prijave učesnici webinara imaju mogućnost postavljati pismena pitanja na e-mail: rec@rec.ba

PREDAVAČI

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

TRAJANJE WEBINARA

U vremenu od 10:00 – 14:00

WEBINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA WEBIAR (sa PDV-om):

80 KM po jednom učesniku;

70 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara,
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa webinara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.307 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 70 KM (50 KM za učesnike webinara)

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 60 KM (40 KM za učesnike webinara)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 55 KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD 56 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

MALA BIBLIOTEKA JAVNIH NABAVKI:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

Za učesnike webinara akcijska cijena:

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (530 str.) – Pitanja i odgovori I Dio – 50 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (430 str.) – Pitanja i odgovori II Dio – 40 KM

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo