W E B I N A R

PRAVNI REŽIM NEKRETNINA U PROCESU TRANSFORMACIJE U BIH

Datum webinara: 16. 07. 2020. godine


PREDAVAČ

Prof. dr. Meliha Povlakić


Početak webinara u 10:00h

Webinar je moguće pratiti putem računara, tableta i mobitela.

 ONLINE PRIJAVA PRIJAVNI OBRAZAC

U svakoj nacionalnoj ekonomiji nekretnine predstavljaju posebno važan privredni resurs. Stoga je fokus procesa transformacije na transformaciji vlasničkih odnosa na nekretninama. Ovaj proces u BiH nije okončan ni nakon nešto više od 30 godina od donošenja Amandmana na Ustav SR BiH koji su inicirali ovaj proces.

Zakon o stvarnim pravima koji je trebao dovesti do okončanja ovog postupka, samo je ukazao na sve nerješene probleme prethodnog i post-dejtonskog uređenja koji su prepreka okončanju ovog procesa (nerješena denacionalizacija, zabrana raspolaganja određenim nekretninama u državnom vlasništvu, pitanje raspodjele državnog vlasništva između različitih nivoa vlasti itd.). Ovim pitanjima odnosno problemima je posvećen prvi dio webinara.

Međutim, pored problema uzrokovanih prošlim stanjem, pravni režim nekretnina treba biti preispitan i u kontekstu njegove usklađenosti sa novim izazovima, čemu je posvećen drugi dio webinara.  Novi razvoj ovdje donosi nove impulse i pitanja. U komparativnom pravu, ali sve više i u BiH se postavlja pitanje pravnog statusa uređaja za proizvodnju obnovljivih izvora energije i njihovog finansiranja.


SADRŽAJ WEBINARA:

 • Problemi državnog (javnog) vlasništva
 • Državno vlasništvo vs. vlasništvo države BiH u uvjetima nepostojanja kriterija za podjelu između različitih nivoa vlasti
 • Aktuelna praksa Ustavnog suda BiH u vezi sa pretvorbom državnog vlasništva
 • Kome pripada gradsko građevinsko zemljište?
 • Efekti ponovnog uvođenja načela superficies solo cedit u pravo BiH
 • Je li načelo superficies solo cedit još uvijek nepoznanica: izvršenje na zemljištu na kome je izgrađena i etažirana zgrada?
 • Da li klasična podjela na pokretne i nepokretne stvari i dejstvo načela superficies solo cedit omogućavaju jednostvani pristup kreditima u slučajevima finansiranja green technologies?
 • Pravo građenja vs. koncesije

Pitanja i odgovori

 

Zbog složenosti teme webinara, odgovore na Vaša pitanja profesorica Povlakić će odgovarati isključivo usmenim putem tokom webinara.

 

TRAJANJE WEBINARA
U vremenu: 10:00 – 15:00

 

WEBINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, sudijama, advokatima, notarima, poslodavcima, članovima uprava privrednih društava, gradskim/općinskim službama, državnim i općinskim pravobraniocima, zasposlenicima u zemljišnoknjižnim uredima/odjeljenjima, službama za geodetske i imovinsko pravne poslove, bankama i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 

PREDAVAČ

Prof. dr. Meliha Povlakić – Pravni fakultet u Sarajevu

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

130 KM po jednom učesniku;

120 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije,

110 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa webinara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

 VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH25 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika15 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu15 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom15 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo