ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PRI UPOTREBI NOVIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

 


Webinar:

10:00h
Interaktivni webinar 28. 07. 2021.

Snimak webinara:

05. 08. 2021.

10:00h


 

Pitanje zaštite ličnih podataka u kompjuterskim informacionim sistemima danas predstavlja esencijalni pitanje zaštite privatnosti. To je u direktna posljedica razvoja novih tehnologija što se ispoljava kroz sve veće prikupljanje i obradu podataka. Tehnološki napredak time postaje glavni faktor rizika po pitanju zaštite ličnih podataka. Na webinaru će biti obrađen pravni okvir zaštite ličnih podataka, a učesnici će kroz dobijanje ključnih informacija i praktičnih savjeta steći mogućnost da postignu bezbjedno i zakonski usklađeno upravljanje ličnim podacima, sa akcentom na informacione tehnologije.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na webinaru gdje će se govoriti o temi o kojoj se po prvi put govori o zaštiti ličnih podataka u korištenju novih tehnologija.SADRŽAJ WEBINARA:


Privatnost i zaštita ličnih podataka u digitalnom okruženju – Danijela Radonić
 • Informacione tehnologije i privatnost
 • Elektronske komunikacije i privatnost
 • Elektronsko poslovanje
 • Zaštita elektronskih podataka
 • Digitalni certifikat
 • Digitalni potpis
 • Društvene mreže i privatnost
 • Internet kolačići
 • Elektronska trgovina (E-commerce)
 • Rizici kupovine preko Interneta
 • Elektronski dokazi (e-mail)
 • BIG DATA
Pitanja i odgovori

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka u digitalnom okruženju i provedbeni akti Zakona o zaštiti ličnih podataka – Ljiljana Ćehajić
 • Pravila/Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka
 • Plan sigurnosti podataka
 • Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka
  • Odluka o tehničkim i organizacionim mjerama zaštite ličnih podataka
  • Odluka o pravilima obrade ličnih podataka prikupljenih videonadzorom, ako videonadzor nije propisan zakonom.
 • Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka
 • Uspostavljanje Evidencije zbirki ličnih podataka i
 • Uspostavljanje Evidencije o davanju ličnih podataka korisniku
 • Uspostavljanje Evidencije o odbijenim zahtjevima
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Danijela Radonić – dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.


TRAJANJE WEBINARA:

U periodu od 10:00 – 14:00 h

 

WEBINAR JE NAMIJENJEN:
 • službenicima za zaštitu podataka
 • svima onima koji se bave obradom ličnih podataka: pravnicima, ekonomistima, advokatima, radnicima u finansijskim institucijama (banke, osiguravajuća društva), državnim, zdravstvenim i svim drugim organizacijama koje obrađuju lične podatke,
 • menadžerima ljudskih resursa,
 • odgovorim osobama u IT sektorima.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Snimak seminara:

135 KM po jednom učesniku;
125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara (prezentacije predavača)
 • Stručni tekst: Obavezni akti poslodavca radi provođenja Zakona o zaštiti ličnih podataka
 • Plan zaštite podataka – ogledni primjerak (primjer Plana)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA NA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


 

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 S