Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Dodaci

Uvjerenje PDV Uvjerenje ID

 

Lična karta

Naziv pravnog lica: Refam Creative Solutions – REC d.o.o.
Odgovorno lice: dr.sci. Fadil Šero, direktor
Kanton: Kanton Sarajevo
Općina: Centar
Ulica i broj: Jukićeva br. 2
Tel/Fax: +387 (0) 33/214-582, 033/408-778, 033/408-779

Mobitel: +387 (0) 61/150-454
E-mail: rec@rec.ba
Web adresa: www.rec.ba

Identifikacioni broj: 4200545220001
PDV broj: 200545220001

Rješenje o registraciji:
Kantonalni Sud Sarajevo,

br. rješenja: 065-0-Reg-10-003370

Naziv banke:
UniCredit bank d.d.

Broj računa 3387202254235771

Naziv banke:
Sberbank BH d.d.

Broj računa 1401020024663495

Naziv banke:
Vakufska banka d.d.

Broj računa 1602000000560974