Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Dodaci

Uvjerenje PDV Uvjerenje ID

 

Lična karta

Naziv pravnog lica: Refam Creative Solutions – REC d.o.o.
Odgovorno lice: dr.sci. Fadil Šero, direktor
Kanton: Kanton Sarajevo
Općina: Centar
Ulica i broj: Jukićeva br. 2
Telefon: +387 (0) 33/214-582
Mobitel: +387 (0) 61/191-185
Fax: +387 (0) 33/214-582
E-mail: rec@rec.ba
Web adresa: www.rec.ba

Identifikacioni broj: 4200545220001
PDV broj: 200545220001
Rješenje o registraciji:
Kantonalni Sud Sarajevo,
br. rješenja: 065-0-Reg-10-003370

Naziv banke:
UniCredit bank d.d.
Broj računa 3387202254235771

Naziv banke:
Sberbank BH d.d.
Broj računa 1401020024663495

Naziv banke:
Vakufska banka d.d.
Broj računa 1602000000560974