Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Aktuelni seminari za pravnike

Seminar - Zastita licnih podataka - Septembar 2024

Seminar – Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka – Septembar 2024

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA I PROVEDBENI AKTI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA


Predavači:

dr. Dragoljub Reljić

Radovan Kešelj, dipl. pravnik


Seminar

16. 09. – Banja Luka

17. 09. – Sarajevo

Pročitaj više


Edukacija - ROFBiH - Jul 24_2

Dvodnevna edukacija – Radni Odnosi – Juli 2024

I dan

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

MEĐUENTITETSKI RADNICI – OBAVEZE POSLODAVACA U SKLADU SA ZAKONIMA O RADU FBiH i RS

II dan

INSPEKCIJSKI NADZOR

UPRAVNI POSTUPAK


Predavači:

Jusuf Brkić – dipl.iur. – Rec d.o.o.

Danijela Radonić – master pravnik – Viši privredni sud u Banja Luci

Fahrudin Mustafić – dipl.iur. – Inspektor rada

Milica Pranjić – dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH


Edukacija

29 – 30.7. – Konjic

Pročitaj više