Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

Javne nabavke - Juli

Javne nabavke – Seminar – Juli 2023

Ocjenjivanje ponuda, priprema ponuda, kompletna procedura isključivanja ponuđača iz učešća u postupku nabavke na period od 12 mjeseci

Pravilno utvrđivanje kriterija za dodjelu ugovora sa posebnim osvrtom na potkriterije

Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke

Analiza nove prakse URŽ-a, presuda Suda BiH, stavova AJN od izmjena i dopuna ZJN, postupak pravne zaštite


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 12. 7. – Mostar

icon-briefcase 13. 7. – Sarajevo

icon-briefcase 14. 7. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Seminar - Juni 2023

Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

Vrste i izbor odgovarajućih postupaka, provođenje usluga iz ANEKSA II, izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pravne usluge

Rad Komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

Utvrđivanje kvalfikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji (čl. 45. – 52. ZJN), određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke, sačinjavanje tehničke specifikacije u skladu sa ZJN


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 20. 6. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 22. 6. – Mostar

Pročitaj više


Javne nabavke - Maj

Javne nabavke – Seminar – Maj 2023

Okvirni sporazum, ugovori male vrijednosti i izvještavanje o sprovedenim postupcima

Ugovori i izmjene ugovora u postupcima javnih nabavki sa praktičnim primjerima

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije


Predavači

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 23. 5. – Mostar

icon-briefcase 24. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 25. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke mart

Javne nabavke – seminar – Mart 2023.

MODUL I (Principi, službenik, interna akta, planiranje, izuzeća)

MODUL II (Komisija, vrijednosni razredi, pokretanje postupka, rokovi)

MODUL III (Postupci javne nabavke)


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Dragana Kovačević

Zlatko Lazović

Dražen Vidaković

Ervin Kreševljaković

Samir Buljina

Amir Rahmanović

Josip Jakovac


Mjesto održavanja

icon-briefcase 13. 3. – Bihać

icon-briefcase 14. 3. – Sarajevo

icon-briefcase 15. 3. – Tuzla

icon-briefcase 16. 3. – Banja Luka

icon-briefcase 17. 3. – Mostar

Pročitaj više


Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak

Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak, elektronska podrška javnim nabavkama – seminar – januar/februar 2023.

Postupci nabavki male vrijednosti

Žalbeni postupak

Elektronska podrška javnim nabavkama


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Kemal Muhamedović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 31. 1. – Mostar

icon-briefcase 1. 2. – Sarajevo

icon-briefcase 2. 2. – Banja Luka

Pročitaj više


Škola za javne nabavke - Januar 2023

Škola za javne nabavke – 4 dana – Sarajevo – Januar 2023

Škola za javne nabavke

4 dana, od 24. do 27. januara 2023.


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

24. 1. – 27. 1. – Sarajevo

Pročitaj više


IZRADA INTERNIH AKATA UGOVORNIH ORGANA

Izrada internih akata ugovornih organa – radionica – Januar 2023.

Pravilnik o javnim nabavkama ugovornog organa

Usklađivanje internih akata Komisije za javne nabavke i njen rad


Učesnici radionice – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 11. 1. – Mostar

icon-briefcase 12. 1. – Sarajevo

Pročitaj više


POČETAK PRIMJENE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi – seminar – Decembar 2022

Šta donosi početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u praksi?

Uslovi za početak postupka javne nabavke

Okvirni sporazum


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Vesna Dizdarić

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

16. 12. – Tuzla

19. 12. – Bihać

20. 12. – Mostar

21. 12. – Banja Luka

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Planiranje javnih nabavki u 2023. godini

Planiranje javnih nabavki u 2023. godini, postupci male vrijednosti, ugovori – seminar – Novembar 2022.

Kako pravilno pripremiti Plan nabavki i interni pravilnik u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama?

Elektronska podrška planiranju javnih nabavki i praćenje realizacije postupaka javnih nabavki – praktični aspekt.

Postupci nabavki male vrijednosti

Ugovori i izmjene ugovora u javnim nabavkama


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Vesna Dizdarić

Miroslav Stipović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 11. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 11. – Bihać

icon-briefcase 22. 11. – Mostar

icon-briefcase 23. 11. – Sarajevo

icon-briefcase 24. 11. – Tuzla

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – 4 grada – Oktobar 2022 – seminar

Priprema i provođenje postupka javne nabavke

Izmjene u postupcima javnih nabavki.

Tenderska dokumentacija i ponuda


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amina Malkić

Miralem Kovačević

Amir Rahmanović

Dražen Vidaković


Mjesto održavanja

icon-briefcase 17. 10. – Mostar

icon-briefcase 18. 10. – Sarajevo

icon-briefcase 19. 10. – Tuzla

icon-briefcase 20. 10. – Banja Luka

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama ZJN - Neum - Septembar 2022

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – Neum – Oktobar 2022 – dvodnevni seminar

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama stekli su se uvjeti za njegovu primjenu u praksi tri mjeseca nakon stupanja na snagu

✓ U pripremnom intervalu za njegovu primjenu REC d.o.o. organizuje seriju seminara na kojima će detaljnije upoznati zainteresovane aktere o ključnim izmjenama Zakona o javnim nabavkama, svrsi, ciljevima i načinu primjene istog..

✓ U ovoj fazi priprema za implementaciju novousvojenog Zakona neophodno je adekvatno približiti, svim akterima postupaka javnih nabavki (ugovornim organima i ponuđačima) nova zakonska rješenja. Iz tih razloga smo se odlučili u Neumu organizovati dvodnevni seminar za ugovorne organe i ponuđače na kojem će biti riječ o ključnim (bitnim) izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.


Predavači na seminaru

dr. Tarik Rahić, Direktor Agencije za JN

Josip Jakovac, trener za JN AJN

Zlatko Lazović, trener za JN AJN

Ivana Grgić, trener za JN AJN

Milica Pranjić, trener za JN AJN, Sud BiH


Mjesto održavanja

icon-briefcase 13. i 14. 10. – Neum

Hotel “Sunce”

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – seminar – Septembar 2022

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN). Slijedi objava ZIDZJN u Službenom glasniku BiH, te početak primjene istog.

✓ REC d.o.o organizuje jednodnevni seminar u 5 gradova na temu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, te na koji način usvojene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije implementirati u praksi. Seminar je koncipiran na način da daje odgovore na najvažnija pitanja za ugovorne organe i ponuđače.

✓ Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi na vrijeme učešće na predstojećem Savjetovanju.


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Ribić – Banja Luka

Josip Jakovac – Mostar

Amir Rahmanović

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 19. 9. – Banja Luka

icon-briefcase 20. 9. – Mostar

icon-briefcase 21. 9. – Bihać

icon-briefcase 22. 9. – Sarajevo

icon-briefcase 23. 9. – Tuzla

Snimak seminara – 27.9.

Pročitaj više


Savjetovanje UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

Savjetovanje ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki – Juni 2022.

Provođenje postupka javne nabavke

Otvaranje ponude, ocjena ponude i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 15. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 16. 6. – Banja Luka

Pročitaj više


Primjena zakona u javnim nabavkama

Primjena zakona u javnim nabavkama – radionica za početnike u javnim nabavkama – Maj 2022

Pripreme za provođenje postupka nabavke

Postupci nabavki

Izrada tenderske dokumentacije

Ocjene ponuda i donošenje odluke o ishodu postupka nabavke

Žalbeni postupak, potpisivanje ugovora, praćenje realizacije ugovora


Predavači – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Amir Rahmanović


Interaktivna radionica

icon-briefcase 12. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 17. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


OD FAZE PRIPREME DO FAZE ZAKLJUČENJA I REALIZACIJE UGOVORA

Javne nabavke – od faze pripreme do faze zaključenja i realizacije ugovora – seminar – april 2022

Posebna odluka o pokretanju nabavke

Provođenje direktnog sporazuma

Izrada tenderske dokumentacije, konkurentskog zahtjeva, poziva za dostavu ponuda u direktnom sporazumu

Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma?

Priprema ponuda / Evaluacija ponuda

Izbor ponuđača ili poništavanje postupka nabavke

Žalbeni postupak u postupcima javnih nabavki, procesna pitanja i aktuelnosti


Predavači – treneri za javne nabavke AJN

Sarajevo: Zlatko Lazović i Amir Rahmanović

Banja Luka: Dragana Kovačević i Ivana Grgić


Interaktivni seminar

icon-briefcase 27. 4. – Sarajevo

icon-briefcase 28. 4. – Banja Luka

Snimak seminara

5. 5. 2022.

Pročitaj više