Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Finansije i računovodstvo

PRIMJENA CEFTA ODLUKE U BOSNI I HERCEGOVINI U 2023. GODINI

Primjena CEFTA odluke 1/2021 u BiH u 2023. godini – Seminar – Maj 2023

I CEFTA Odluka broj 1/2021

II NOVA PRELAZNA PRAVILA PORIJEKLA

III OVLAŠTENI IZVOZNIK


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 11. 5. – Sarajevo

Pročitaj više


PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2022

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna za 2022. godinu i druge aktuelnosti – seminar – 7 KPE – Decembar 2022

Pripremne radnje svih pravnih lica

Specifičnosti kod budžetskih korisnika i samostalnih djelatnosti

Tok popisa i kontrolno analitički postupci

Računovodstveni i porezni tretman popisnih razlika

Specifičnosti knjiženja za kraj godine u skladu sa novim kontnim planom

Najnovije izmjene poreznih propisa i druge aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza


Predavači:

Mujo Salkić, ekonomista

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac

Mirela Mašić, dipl ekonomist


Interaktivni seminar – (7 KPE)

15. 12. – Sarajevo

Snimak webinara – (7 KPE)

19. 12.

Pročitaj više


Računovodstvo zaliha, uloga forenzičnog računovodstva

Zalihe, uloga forenzike i regulatorni okvir vezan za SPNiFTA – webinar – Novembar 2022.

Računovodstvo zaliha

Uloga forenzičnog računovodstva u borbi protiv prevara – indikatori za računovođe i revizore

Regulatorni okvir u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma – uloga računovođa, revizora i finansijskih djelatnika


Predavači:

Prof. dr. Mehmed Jahić

Prof. dr. Ševala Isaković – Kaplan

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac


Interaktivni webinar icon-briefcase

15. 11. – 7 KPE

Snimak webinara

23. 11. – 7 KPE

Pročitaj više


INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI

Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni poreza i radnih odnosa – webinar – 7 KPE – Oktobar 2022.

Inspekcijski nadzor u oblasti indirektnih poreza

Inspekcijski nadzor u oblasti direktnih poreza

Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa


Predavači:

Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Dževad Jagodić – Federalni porezni inspektor PU

Fahrudin Mustafić – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

11. 10.

Snimak webinara – (7 KPE)

17. 10.

Pročitaj više


Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u

Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u – webinar – Avgust 2022.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost

Druge aktuelne dileme u okviru primjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti PDV-a

Podnošenje prijave uz korištenje digitalnog potpisa

Popunjavanje PDV prijave

Prava poreznih obveznika u postupcima kontrola indirektnih poreza


Predavači:

Anes Muslimović – Uprava za indirektno oporezivanje

Milica Vidović – Uprava za indirektno oporezivanje

Sedin Mešinović – Uprava za indirektno oporezivanje


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

30. 8.

Snimak webinara – (7 KPE)

2. 9.

Pročitaj više


NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI

Novine u carinskom sistemu – Interaktivni seminar – Avgust 2022

Novi Zakon o carinskoj politici BiH

Uslovi za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika

Prednosti prelaznih pravila o porijeklu

Zakon o carinskim prekršajima BiH


Predavači

Nermin Jusić – Šef Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe

Milena Knežević – Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO

Milena Davidović – Stručna savjetnica u Odsjeku za carinske postupke u Sjedištu UIO


Interaktivni seminar

icon-briefcase 26. 8. – Sarajevo

Snimak seminara

6. 9. 2022.

Pročitaj više


Zakon o radu za računovođe - Juli 2022.

Zakon o radu za računovođe – webinar – Juli 2022

S obzirom na činjenicu da se računovođe ne bave primarno radnim odnosima, u praksi se dešavaju različiti problemi prilikom izrade ugovora o radu, ali i ostalih internih akata ili rješenja kompanije. Iz navedenog razloga smo odlučili da organiziramo seminar iz radnih odnosa za računovođe. Najviše problema u praksi uvide inspektori rada, te smo na ovom seminaru odlučili da računovođe imaju priliku saznati direktno od inspektora rada koje su to najčešće greške prilikom obavljanja poslova iz oblasti Zakona o radu.

Uz računovodstveno i ekonomsko znanje, dobar računovođa mora imati sve više pravnih znanja ako želi klijentu ponuditi sveobuhvatnu uslugu. Radno pravo je nesumnjivo grana prava koju računovođe ne mogu ignorirati, s obzirom na to da mnoga prava i obaveze radnika i poslodavaca rezultiraju određenim isplatama, oporezivanjem isplata itd.

Stoga pozivamo sve računovođe, koje žele nadograditi svoja znanja, da na praktičnim primjerima razriješe sve nedoumice, te da dobiju odgovore za konkretna pitanja s kojima se susreću u radu, a u vezi sa radnopravnim odnosima, kao i sa poreznim i računovodstvenim tretmanom različitih isplata.


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

Zlatan Kišić – dipl. iur. – Inspektor rada


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

26. 7.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

28. 7. 2022.

Pročitaj više


Plate, naknade i druga primanja

Plate, naknade, elektronske usluge Porezne uprave – seminar – Banja Luka – Jun 2022

Plate, naknade i druga primanja

Obračun plate i dodataka na platu

Poreski tretman plate i drugih naknada

Platna lista i zastara prava na platu

Elektronske usluge Porezne uprave


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka

Dragan Zorić – dipl.iur. – Poreska uprava Republike Srpske


Interaktivni seminar

icon-briefcase 30. 6. – Banja Luka

Pročitaj više


MRS 41 - Poljoprivreda, izgradnja nekretnina

Računovodstvo i finansije – seminar – Maj 2022

MRS – 41 Poljoprivreda

Specifičnosti građevinskih usluga, usaglašenost građevinske i računovodstveno-pravne dokumentacije i porezni izazovi

Nekretnine

Procjena vrijednosti imovine preduzeća


Predavači:

Prof. dr. Mehmed Jahić

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

dr. Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor


Interaktivni seminar – (7 KPE) icon-briefcase

20. 5.2022. – Sarajevo

Snimak webinara – (7 KPE)

25. 5. i 30. 5. 2022.

Pročitaj više


Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo, inspekcijski nadzor – webinar – April 2022

Trgovina putem interneta (E-commerce)

Računovodstvo trgovine – specifičnosti kod trgovine na malo i kod trgovine na veliko

Specifičnosti kod posebnog postupka oporezivanja prema načinu poslovanja putničkih agencija

Računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge

Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti

Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića


Predavači:

Edin Semić, dipl. oec. – REC d.o.o.

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

mr. sci. Adis Mešić, inspektor – Uprava za inspekcijske poslove KS


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

19. 4.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

21. 4. i 28. 4. 2022.

Pročitaj više


PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

Podnošenje prijave poreza na dobit za 2021., porez po odbitku, prijava poreza na dohodak, porezni bilans, transferne cijene – webinar – mart 2022

Podnošenje prijave poreza na dobit za 2021. godinu

Porez po odbitku

Godišnja prijava poreza na dohodak

Porezni bilans

Transferne cijene

Uloga internih kontrola u finansijama i efikasnom upravljanju rizicima


Predavači:

Sabina Nuhanović, dipl. oec. – PU FBiH

Dževad Jagodić – Federalni porezni inspektor PU

dr.sc Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

25.3.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

28. 3. i 31. 3. 2022.

Pročitaj više


Način predaje finansijskih izvještaja za 2021

Način predaje finansijskih izvještaja za 2021. godinu, godišnji obračun, najniža plata u FBiH – webinar – februar 2022

Komunalne takse / Porezne prijave / Najniža plata FBiH

Zakon o otpisu kamata na javne prihode

Godišnji obračun za 2021. godinu

Obračun posebnih naknada i članarina

Planiranje poreznog bilansa

Novi kontni okvir za privredu


Predavači:

Sabina Nuhanović – mr.ecc.

mr.ecc. Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

dr.sc Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

24.2.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

28.2. i 3. 3. 2022.

Pročitaj više


Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH

Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH – seminar – februar 2022

Šta čini plaću radnika / Plaća i najniža plaća

Utvrđivanje najniže plaće – izmjene pravilnika i ugovora o radu

Osnovica za obračun naknade

Radno vrijeme i prekovremeni rad kod obračuna plaće

Obavezna evidencija radnog vremena

Neoporezive isplate zaposlenicima


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Mirela Mašić – dipl. ecc


Interaktivni seminar

25.2.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Snimak seminara

2. 3. 2022.

Pročitaj više


Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Novosti i aktuelnosti obračuna plata od 1.1.2022. godine – seminar – januar 2022.

Izmjene i dopune ZOR kao mjera povećanja plate u Republici Srpskoj – Danijela Radonić, dipl. iur.

Novi obračun plata od 01. 01. 2022. godine – Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

Inspekcijski nadzor – Radmila Puzić – Inspekcija rada


Interaktivni seminar

Istočno Sarajevo, 26. 1. 2022.

Banja Luka, 31. 1. 2022.

Snimak seminara

21. 1. 2022.

Snimak seminara

28. 1. 2022.

Pročitaj više


Pripremne radnje za izradu godisnjeg obracuna

Godišnji obračun za 2021., značaj korporativnog upravljanja, novosti i aktuelnosti – webinar – decembar 2021.

Novosti i aktuelnosti

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna za 2021. godinu

Značaj korporativnog upravljanja i OECD principi


Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

24. 12. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

27. 12. 2021., i 29. 12. 2021.

Pročitaj više