Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Finansije i računovodstvo

Seminar - Zakon o fiskalizaciji - Maj 2024.

Seminar – Zakon o fiskalizaciji – Maj 2024

Novi model fiskalizacije – primjena

Putni troškovi


Predavači:

Slobodanka Popović – Ministarstvo finansija Vlade

Mirko Miličević – Poreska uprava Republike Srpske

Miroslav Brkić, dipl. ekonomista


Seminar

24. 05. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju teroristickih aktivnosti - Maj 2024

Seminar – Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – Maj 2024

Sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Novi vs Prethodni Zakon SPN/FTA

Mjere, radnje i postupci koje preduzimaju obveznici

Otkrivanje sumnjivih transakcija i aktivnosti, rizici, primjeri, tipologije i indikatori


Predavači:

Aleksandar Bozalo – dipl. ekonomista i magistar pravnih nauka, sudski vještak ekonomske struke

Borislav Čvoro – dipl. ekonomista, sudski vještak ekonomske struke, certifikovani specijalista za sprječavanje pranja novca (CAMS)


Seminar

icon-briefcase 28. 05. – Banja Luka

icon-briefcase 29. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Carine - Banja Luka - Maj 2024

Seminar – Porijeklo roba i Carinska tarifa – Maj 2024

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU.

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA (Praktični primjeri)

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 27. 05. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Carine - April 24

Seminar – Porijeklo roba i Carinska tarifa – April 2024

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU.

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA (Praktični primjeri)

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 22. 04. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Carine - Mart 2024

Seminar – Porijeklo roba i Carinska tarifa – Mart 2024

I. PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU.

II. ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

III. KUMULACIJA PORIJEKLA

IV. ZABRANA POVRATA ILI OSLOBAĐANJA OD CARINE

V. ELEKTRONSKI IZDATE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1

VI. Dodatak A – ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PORIJEKLU

VII. NEDOVOLJNA OBRADA ILI PRERADA (Praktični primjeri)

VIII. CARINSKA TARIFA BIH 2024


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 29. 03. – Tuzla

Pročitaj više


PRIMJENA CEFTA ODLUKE U BOSNI I HERCEGOVINI U 2023. GODINI

Primjena CEFTA odluke 1/2021 u BiH u 2023. godini – Seminar – Maj 2023

I CEFTA Odluka broj 1/2021

II NOVA PRELAZNA PRAVILA PORIJEKLA

III OVLAŠTENI IZVOZNIK


Predavač:

Nermin Jusić, magistar ekonomije – Šef grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe


Seminar

icon-briefcase 11. 5. – Sarajevo

Pročitaj više


PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2022

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna za 2022. godinu i druge aktuelnosti – seminar – 7 KPE – Decembar 2022

Pripremne radnje svih pravnih lica

Specifičnosti kod budžetskih korisnika i samostalnih djelatnosti

Tok popisa i kontrolno analitički postupci

Računovodstveni i porezni tretman popisnih razlika

Specifičnosti knjiženja za kraj godine u skladu sa novim kontnim planom

Najnovije izmjene poreznih propisa i druge aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza


Predavači:

Mujo Salkić, ekonomista

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac

Mirela Mašić, dipl ekonomist


Interaktivni seminar – (7 KPE)

15. 12. – Sarajevo

Snimak webinara – (7 KPE)

19. 12.

Pročitaj više


Računovodstvo zaliha, uloga forenzičnog računovodstva

Zalihe, uloga forenzike i regulatorni okvir vezan za SPNiFTA – webinar – Novembar 2022.

Računovodstvo zaliha

Uloga forenzičnog računovodstva u borbi protiv prevara – indikatori za računovođe i revizore

Regulatorni okvir u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma – uloga računovođa, revizora i finansijskih djelatnika


Predavači:

Prof. dr. Mehmed Jahić

Prof. dr. Ševala Isaković – Kaplan

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac


Interaktivni webinar icon-briefcase

15. 11. – 7 KPE

Snimak webinara

23. 11. – 7 KPE

Pročitaj više


INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI

Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni poreza i radnih odnosa – webinar – 7 KPE – Oktobar 2022.

Inspekcijski nadzor u oblasti indirektnih poreza

Inspekcijski nadzor u oblasti direktnih poreza

Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa


Predavači:

Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Dževad Jagodić – Federalni porezni inspektor PU

Fahrudin Mustafić – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

11. 10.

Snimak webinara – (7 KPE)

17. 10.

Pročitaj više


Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u

Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u – webinar – Avgust 2022.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost

Druge aktuelne dileme u okviru primjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti PDV-a

Podnošenje prijave uz korištenje digitalnog potpisa

Popunjavanje PDV prijave

Prava poreznih obveznika u postupcima kontrola indirektnih poreza


Predavači:

Anes Muslimović – Uprava za indirektno oporezivanje

Milica Vidović – Uprava za indirektno oporezivanje

Sedin Mešinović – Uprava za indirektno oporezivanje


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

30. 8.

Snimak webinara – (7 KPE)

2. 9.

Pročitaj više


NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI

Novine u carinskom sistemu – Interaktivni seminar – Avgust 2022

Novi Zakon o carinskoj politici BiH

Uslovi za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika

Prednosti prelaznih pravila o porijeklu

Zakon o carinskim prekršajima BiH


Predavači

Nermin Jusić – Šef Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe

Milena Knežević – Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO

Milena Davidović – Stručna savjetnica u Odsjeku za carinske postupke u Sjedištu UIO


Interaktivni seminar

icon-briefcase 26. 8. – Sarajevo

Snimak seminara

6. 9. 2022.

Pročitaj više


Zakon o radu za računovođe - Juli 2022.

Zakon o radu za računovođe – webinar – Juli 2022

S obzirom na činjenicu da se računovođe ne bave primarno radnim odnosima, u praksi se dešavaju različiti problemi prilikom izrade ugovora o radu, ali i ostalih internih akata ili rješenja kompanije. Iz navedenog razloga smo odlučili da organiziramo seminar iz radnih odnosa za računovođe. Najviše problema u praksi uvide inspektori rada, te smo na ovom seminaru odlučili da računovođe imaju priliku saznati direktno od inspektora rada koje su to najčešće greške prilikom obavljanja poslova iz oblasti Zakona o radu.

Uz računovodstveno i ekonomsko znanje, dobar računovođa mora imati sve više pravnih znanja ako želi klijentu ponuditi sveobuhvatnu uslugu. Radno pravo je nesumnjivo grana prava koju računovođe ne mogu ignorirati, s obzirom na to da mnoga prava i obaveze radnika i poslodavaca rezultiraju određenim isplatama, oporezivanjem isplata itd.

Stoga pozivamo sve računovođe, koje žele nadograditi svoja znanja, da na praktičnim primjerima razriješe sve nedoumice, te da dobiju odgovore za konkretna pitanja s kojima se susreću u radu, a u vezi sa radnopravnim odnosima, kao i sa poreznim i računovodstvenim tretmanom različitih isplata.


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

Zlatan Kišić – dipl. iur. – Inspektor rada


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

26. 7.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

28. 7. 2022.

Pročitaj više


Plate, naknade i druga primanja

Plate, naknade, elektronske usluge Porezne uprave – seminar – Banja Luka – Jun 2022

Plate, naknade i druga primanja

Obračun plate i dodataka na platu

Poreski tretman plate i drugih naknada

Platna lista i zastara prava na platu

Elektronske usluge Porezne uprave


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka

Dragan Zorić – dipl.iur. – Poreska uprava Republike Srpske


Interaktivni seminar

icon-briefcase 30. 6. – Banja Luka

Pročitaj više


MRS 41 - Poljoprivreda, izgradnja nekretnina

Računovodstvo i finansije – seminar – Maj 2022

MRS – 41 Poljoprivreda

Specifičnosti građevinskih usluga, usaglašenost građevinske i računovodstveno-pravne dokumentacije i porezni izazovi

Nekretnine

Procjena vrijednosti imovine preduzeća


Predavači:

Prof. dr. Mehmed Jahić

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

dr. Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor


Interaktivni seminar – (7 KPE) icon-briefcase

20. 5.2022. – Sarajevo

Snimak webinara – (7 KPE)

25. 5. i 30. 5. 2022.

Pročitaj više


Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo, inspekcijski nadzor – webinar – April 2022

Trgovina putem interneta (E-commerce)

Računovodstvo trgovine – specifičnosti kod trgovine na malo i kod trgovine na veliko

Specifičnosti kod posebnog postupka oporezivanja prema načinu poslovanja putničkih agencija

Računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge

Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti

Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića


Predavači:

Edin Semić, dipl. oec. – REC d.o.o.

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

mr. sci. Adis Mešić, inspektor – Uprava za inspekcijske poslove KS


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

19. 4.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

21. 4. i 28. 4. 2022.

Pročitaj više