Prikaz 1–12 od 30 rezultata

 • Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodstvu FBiH

  38.00 KM
 • Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodstvu Republike Srpske

  35.00 KM
 • CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodstvu FBiH

  24.00 KM
 • CD izdanje -Priručnik – Implementacija Zakona o radu Federacije BiH (sa modelima akata)

  30.00 KM
 • CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS

  24.00 KM
 • CD Model Pravilnika o radu prema Zakonu o radu Federacije BiH

  30.00 KM
 • CD NOVI Model Pravilnika o radu prema Zakonu o radu Federacije BiH

  35.00 KM
 • CD Priručnik – ODMORI I ODSUSTVA prema Zakonu o radu u Republici Srpskoj

  30.00 KM
 • CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu

  16.00 KM
 • CD verzija – Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

  55.00 KM
 • Evidencija o drugim licima angažovanim na radu kod poslodavca

  20.00 KM
 • Evidencija o radnicima – matična evidencija kod poslodavca

  20.00 KM