Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

Seminar: GDPR, PERSONALNI DOSJE RADNIKA, INSPEKCIJSKI NADZOR I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme: GDPR – OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA PERSONALNI DOSJE RADNIKA INSPEKCIJSKI NADZOR I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA Sarajevo, 27.11.2018. godine, Hotel Hollywood – Ilidža Početak seminara  u 9:30h   GDPR (engl. General Data…


SEMINAR: INO USLUGE – POREZ PO ODBITKU I PDV TRETMAN OPOREZIVANJE PRIMITAKA FIZIČKIH LICA – NEREZIDENATA OPOREZIVANJE INOSTRANOG DOHOTKA REZIDENTNIH FIZIČKIH LICA – Sarajevo 28.11.2018.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: INO USLUGE – POREZ PO ODBITKU I PDV TRETMAN OPOREZIVANJE PRIMITAKA FIZIČKIH LICA – NEREZIDENATA OPOREZIVANJE INOSTRANOG DOHOTKA REZIDENTNIH FIZIČKIH LICA Sarajevo, 28.11. 2018., Hotel „Holiday“ Početak seminara: 9:30 h Porezni tretman…


SEMINAR: FORMALNI I MATERIJALNI NEDOSTACI KOJI IMAJU ZA POSLJEDICU NEZAKONIT OTKAZ UGOVORA O RADU

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: FORMALNI I MATERIJALNI NEDOSTACI KOJI IMAJU ZA POSLJEDICU NEZAKONIT OTKAZ UGOVORA O RADU PLAĆE I NAKNADE (sa sudskom praksom) Tuzla 19.11.2018. Hotel „Tuzla“ Sarajevo 20.11.2018.Hotel „Hollywood“ – Ilidža Mostar 21.11.2018.  Hotel “Mostar” Zenica 22.11.2018….


SEMINAR: ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Banja Luka, 29.11. 2018., Hotel Bosna Početak seminara: 09:30h U praktičnoj primjeni Zakona o privrednim društvima se i dalje javlja veliki broj pitanja i dilema kako pravilno postupiti, a u skladu sa zakonskim odredbama. Iz tog…


SEMINAR: INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA INDIREKTNIH I DIREKTNIH POREZA I RADNIH ODNOSA

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI: INDIREKTNIH POREZA DIREKTNIH POREZA I RADNIH ODNOSA Banja Luka, 13.11.2018. godine, Hotel Bosna Početak seminara u 9:30h REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar…


SEMINAR: IZVRŠNI POSTUPAK U PRAKSI SUDOVA U REPUBLICI SRPSKOJ

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar: IZVRŠNI POSTUPAK U PRAKSI SUDOVA U REPUBLICI SRPSKOJ Banja Luka, 09. 11. 2018., Hotel „Bosna“ Početak seminara u 9:30 h Svrha seminara „Izvršni postupak u praksi sudova u Republici Srpskoj“ je ponuditi učesnicima odgovore…


SEMINAR: Postupci javnih nabavki, najčešća pitanja, stavovi i mišljenja AJN, planiranje javnih nabavki za 2019. godinu

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme: Postupci javnih nabavki Najčešća pitanja, stavovi i mišljenja AJN u 2018. godini Planiranje javnih nabavki za 2019. godinu i specifične nabavke Sarajevo, 13. 11. 2018., Hotel „Hollywood“ – Ilidža…


SEMINAR: RADNI ODNOSI U PRAKSI (PRAKTIČNA PITANJA I PROBLEMI)

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: RADNI ODNOSI U PRAKSI (PRAKTIČNA PITANJA I PROBLEMI) Mjesto Datum Mjesto održavanja Tešanj 22. 10. 2018. Hotel Vila „Ukus“ Sarajevo 23. 10. 2018. Hotel „Hollywood“ – Ilidža Mostar 24. 10. 2018. Hotel “Mostar” Tuzla…


SEMINAR: PARNIČNI POSTUPAK – SUDSKA PRAKSA U REPUBLICI SRPSKOJ – II DIO

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar: PARNIČNI POSTUPAK – SUDSKA PRAKSA U REPUBLICI SRPSKOJ – II DIO Banja Luka, 30. 10. 2018., Hotel „Bosna“ Početak seminara u 9:30 h Kao što smo prethodno najavili, s obzirom na veoma značajnu i…


SEMINAR: DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA NA TEMELJU RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA

Sarajevo, 17. 10. 2018. godine – Hotel „Holiday“ (Velika dvorana) Početak seminara u 9:30h Finansijska analiza predstavlja način sakupljanja, sistematizovanja i korištenja informacija finansijskog karaktera s ciljem da se ocijeni tekuće finansijsko stanje kompanije, mogući tempo i pravci razvoja, otkriju…


Seminar: OTKAZ UGOVORA O RADU I ZAŠTITA OD OTKAZA

OTKAZ UGOVORA O RADU I ZAŠTITA OD OTKAZA Banja Luka, 10. 10. 2018. godine, Hotel „Bosna“ Početak seminara u 09:30 Otkaz ugovora o radu je jedno od najosjetljivijih pitanja koje može imati različite neželjene posljedice za poslodavce i radnike. Pored…


Seminar: Planiranje, ekonomija javnih nabavki i rad komisije za javne nabavke

Početak svakog seminara u 9:30 Nalazimo se u periodu godišnjeg ciklusa planiranja javnih nabavki za narednu godinu. Prethodno iskustvo, kako u planiranju tako i implementaciji Plana javnih nabavki za 2018. godinu, nosi sa sobom različita iskustva ali i uočene probleme…


SEMINAR: INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA

INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI: DIREKTNIH POREZA INDIREKTNIH POREZA I RADNIH ODNOSA Mostar 19.09.2018. Hotel “Mostar” Tešanj 20.09.2018. Hotel Vila „Ukus“ Sarajevo 21.09.2018. Hotel „Holiday“ Početak seminara u 9:30h REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na…


IZMJENE ZAKONA O RADU I ZAŠTITA NA RADU

IZMJENE ZAKONA O RADU I ZAŠTITA NA RADU Banja Luka, 18. 09. 2018. godine, Hotel „Bosna“ Početak seminara u 09:30 Izmjene seta Zakona koje je Narodna skupština Republike Srpske nedavno usvojila s ciljem stvaranja pretpostavki za povećanje plata u javnom…


SEMINAR: OBRAČUN PLATA U REPUBLICI SRPSKOJ U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA

OBRAČUN PLATA U REPUBLICI SRPSKOJ U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA -praktična primjena- Istočno Sarajevo, 31 .08. 2018., Hotel „BEOGRAD“ Početak seminara u 09:30 h S obzirom na veliki interes učesnika prethodnog seminara, REC d.o.o. ponovo organizuje seminar koji se odnosi…