Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

Eksproprijacija u praksi - praktični problemi primjene zakonskih odredbi

Eksproprijacija u praksi – praktični problemi primjene zakonskih odredbi – seminar – Juni 2022

Pojam i postupak

Postupak eksproprijacije

Praktični problemi u primjeni zakonskih odredbi sa aspekta korisnika eksproprijacije, upravnih organa, ranijeg vlasnika

Eksproprijacija nekretnina u državnom vlasništvu


Predavači:

Mila Eminović – Mr. iur., IMPPM

Mr. iur. Jasmin Voloder


Seminar

icon-briefcase 27. 6. – Sarajevo

Pročitaj više


Plate, naknade i druga primanja

Plate, naknade, elektronske usluge Porezne uprave – seminar – Banja Luka – Jun 2022

Plate, naknade i druga primanja

Obračun plate i dodataka na platu

Poreski tretman plate i drugih naknada

Platna lista i zastara prava na platu

Elektronske usluge Porezne uprave


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka

Dragan Zornić – dipl.iur. – Poreska uprava Republike Srpske


Interaktivni seminar

icon-briefcase 30. 6. – Banja Luka

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i inspekcijski nadzor

Zaštita na radu i inspekcijski nadzor – seminar – Juni 2022

Rokovi za donošenje/usklađivanje općih akata

Akt o procjeni rizika

Interni akt o zaštiti na radu

Radnik za zaštitu na radu

Povjerenik za zaštitu na radu

Način i uvjeti obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu


Seminar

icon-briefcase 30. 6. – Sarajevo

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor i sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu

Inspekcijski nadzor i sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu – savjetovanje – Juni 2022

Zasnivanje radnog odnosa

Zaključivanje ugovora o radu i vrste ugovora

Radno vrijeme, godišnji odmor i odsustva

Prava i obaveze radnika

Obaveze poslodavaca

Sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu


Predavači:

Zlatan Kišić – dipl. iur. – inspektor rada

Dušan Đuričić – dipl. iur. – sudija

Jusuf Brkić – dipl. iur. – REC d.o.o.


Savjetovanje

icon-briefcase 24. 6. – Sarajevo

Pročitaj više


Savjetovanje UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

Savjetovanje ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki – Juni 2022.

Provođenje postupka javne nabavke

Otvaranje ponude, ocjena ponude i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 15. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 16. 6. – Banja Luka

Pročitaj više


Usklađivanje pravilnika o radu

Radni odnosi FBiH – seminar – Maj 2022

Usklađivanje Pravilnika o radu

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Godišnji odmori


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Jusuf Brkić – dipl. iur.


Interaktivni seminar

icon-briefcase 23. 5. – Bihać

icon-briefcase 24. 5. – Mostar

icon-briefcase 25. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 26. 5. – Tuzla

3. 6. Snimak

Pročitaj više


Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Sistematizacija radnih mjesta u praksi, razlozi za otkaz ugovora o radu – seminar – Maj 2022

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Razlozi za otkaz ugovora o radu


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur.

Radmila Puzić – dipl. iur. – Inspekcija rada


Interaktivni seminar

icon-briefcase 31. 5. – Banja Luka

Snimak seminara

6. 6. 2022.

Pročitaj više


Sveobuhvatna izrada plana integriteta u institucijama

Sveobuhvatna izrada plana integriteta u institucijama – seminar – Maj 2022

Svrha i značaj planova integriteta

Pravila izrade plana integriteta

Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta

Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika

Izrada i usvajanje plana integriteta

Praktičan rad na indentificiranju rizika i faktora rizika sa fokusom na mjere za unapređenje integriteta


Uvodničar i predavač:

Sead Lisak – predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH

Nermin Kadribašić – antikorupcijski ekspert/Lucid Linx


Interaktivni seminar

icon-briefcase 18. 5. Sarajevo

Pročitaj više


MRS 41 - Poljoprivreda, izgradnja nekretnina

Računovodstvo i finansije – seminar – Maj 2022

MRS – 41 Poljoprivreda

Specifičnosti građevinskih usluga, usaglašenost građevinske i računovodstveno-pravne dokumentacije i porezni izazovi

Nekretnine

Procjena vrijednosti imovine preduzeća


Predavači:

Prof. dr. Mehmed Jahić

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

dr. Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor


Interaktivni seminar – (7 KPE) icon-briefcase

20. 5.2022. – Sarajevo

Snimak webinara – (7 KPE)

25. 5. i 30. 5. 2022.

Pročitaj više


Parnični postupak sa sudskom praksom

Parnični postupak sa sudskom praksom – seminar – Maj 2022

Tužba i odgovor na tužbu

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Stranke i zastupanje

Prigovori u parničnom postupku


Predavači:

Dr. sci. Adis Poljić – sudija Osnovnog suda

Dr. sci. Faruk Latifović – sudija Kantonalnog suda


Interaktivni seminar

icon-briefcase 27. 5. Sarajevo

Pročitaj više


Primjena zakona u javnim nabavkama

Primjena zakona u javnim nabavkama – radionica za početnike u javnim nabavkama – Maj 2022

Pripreme za provođenje postupka nabavke

Postupci nabavki

Izrada tenderske dokumentacije

Ocjene ponuda i donošenje odluke o ishodu postupka nabavke

Žalbeni postupak, potpisivanje ugovora, praćenje realizacije ugovora


Predavači – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Amir Rahmanović


Interaktivna radionica

icon-briefcase 12. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 17. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo, inspekcijski nadzor – webinar – April 2022

Trgovina putem interneta (E-commerce)

Računovodstvo trgovine – specifičnosti kod trgovine na malo i kod trgovine na veliko

Specifičnosti kod posebnog postupka oporezivanja prema načinu poslovanja putničkih agencija

Računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge

Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti

Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića


Predavači:

Edin Semić, dipl. oec. – REC d.o.o.

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

mr. sci. Adis Mešić, inspektor – Uprava za inspekcijske poslove KS


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

19. 4.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

21. 4. i 28. 4. 2022.

Pročitaj više


Pravni režim nekretnina

Pravni režim nekretnina – seminar – April 2022

Zemljišno-knjižno pravo – izabrana pitanja

Etažno vlasništvo – izabrana pitanja

Založno pravo


Predavač:

Prof. dr. Meliha Povlakić – Pravni fakultet u Sarajevu


Interaktivni seminar

20.4.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Pročitaj više


OD FAZE PRIPREME DO FAZE ZAKLJUČENJA I REALIZACIJE UGOVORA

Javne nabavke – od faze pripreme do faze zaključenja i realizacije ugovora – seminar – april 2022

Posebna odluka o pokretanju nabavke

Provođenje direktnog sporazuma

Izrada tenderske dokumentacije, konkurentskog zahtjeva, poziva za dostavu ponuda u direktnom sporazumu

Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma?

Priprema ponuda / Evaluacija ponuda

Izbor ponuđača ili poništavanje postupka nabavke

Žalbeni postupak u postupcima javnih nabavki, procesna pitanja i aktuelnosti


Predavači – treneri za javne nabavke AJN

Sarajevo: Zlatko Lazović i Amir Rahmanović

Banja Luka: Dragana Kovačević i Ivana Grgić


Interaktivni seminar

icon-briefcase 27. 4. – Sarajevo

icon-briefcase 28. 4. – Banja Luka

Snimak seminara

5. 5. 2022.

Pročitaj više


ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu – seminar – Banja Luka – April 2022

Uznemiravanje na radu i u vezi sa radom

Odmori i odsustva


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur.

Radmila Puzić – dipl. iur. – Inspekcija rada


Interaktivni seminar

icon-briefcase 13. 4. – Banja Luka

Snimak seminara

19. 4. 2022.

Pročitaj više