Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

PRIMANJA RADNIKA PO OSNOVU KOLEKTIVNIH UGOVORA U FBiH

Primanja radnika po osnovu kolektivnih ugovora u FBiH i druga aktuelna pitanja – Seminar – Februar 2023

Naknade i pomoći radnicima po kolektivnim ugovorima

Radno vrijeme i druge aktuelne teme iz radnih odnosa


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, – dipl. iur.

Jusuf Brkić, – dipl. iur.


Seminar

icon-briefcase 22. 2. – Mostar

icon-briefcase 28. 2. – Sarajevo

Pročitaj više


Radni odnosi u Republici Srpskoj

Radno vrijeme – Kolektivni ugovori – menadžerski ugovori – seminar – Banja Luka – februar – 2023

Radno vrijeme

Pravni aspekt i ostala primanja po kolektivnim ugovorima

Porezni i računovodstveni aspekt menadžerskih ugovora i primanja po kolektivnim ugovorima


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka

Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 21. 2. – Banja Luka

Pročitaj više


Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak

Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak, elektronska podrška javnim nabavkama – seminar – januar/februar 2023.

Postupci nabavki male vrijednosti

Žalbeni postupak

Elektronska podrška javnim nabavkama


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Kemal Muhamedović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 31. 1. – Mostar

icon-briefcase 1. 2. – Sarajevo

icon-briefcase 2. 2. – Banja Luka

Pročitaj više


Škola za javne nabavke - Januar 2023

Škola za javne nabavke – 4 dana – Sarajevo – Januar 2023

Škola za javne nabavke

4 dana, od 24. do 27. januara 2023.


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

24. 1. – 27. 1. – Sarajevo

Pročitaj više


IZRADA INTERNIH AKATA UGOVORNIH ORGANA

Izrada internih akata ugovornih organa – radionica – Januar 2023.

Pravilnik o javnim nabavkama ugovornog organa

Usklađivanje internih akata Komisije za javne nabavke i njen rad


Učesnici radionice – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 11. 1. – Mostar

icon-briefcase 12. 1. – Sarajevo

Pročitaj više


POČETAK PRIMJENE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi – seminar – Decembar 2022

Šta donosi početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u praksi?

Uslovi za početak postupka javne nabavke

Okvirni sporazum


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Vesna Dizdarić

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

16. 12. – Tuzla

19. 12. – Bihać

20. 12. – Mostar

21. 12. – Banja Luka

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2022

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna za 2022. godinu i druge aktuelnosti – seminar – 7 KPE – Decembar 2022

Pripremne radnje svih pravnih lica

Specifičnosti kod budžetskih korisnika i samostalnih djelatnosti

Tok popisa i kontrolno analitički postupci

Računovodstveni i porezni tretman popisnih razlika

Specifičnosti knjiženja za kraj godine u skladu sa novim kontnim planom

Najnovije izmjene poreznih propisa i druge aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza


Predavači:

Mujo Salkić, ekonomista

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac

Mirela Mašić, dipl ekonomist


Interaktivni seminar – (7 KPE)

15. 12. – Sarajevo

Snimak webinara – (7 KPE)

19. 12.

Pročitaj više


Poreski tretman plata u Republici Srpskoj

Radni odnosi u Republici Srpskoj – seminar – Banja Luka – 30. Novembar 2022.

Utjecaj novih zdravstvenih propisa na obaveze poslodavac

Poreski tretman plata i naknada na platu i iz plate

Radni odnos zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka

Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 30. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


Računovodstvo zaliha, uloga forenzičnog računovodstva

Zalihe, uloga forenzike i regulatorni okvir vezan za SPNiFTA – webinar – Novembar 2022.

Računovodstvo zaliha

Uloga forenzičnog računovodstva u borbi protiv prevara – indikatori za računovođe i revizore

Regulatorni okvir u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma – uloga računovođa, revizora i finansijskih djelatnika


Predavači:

Prof. dr. Mehmed Jahić

Prof. dr. Ševala Isaković – Kaplan

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac


Interaktivni webinar icon-briefcase

15. 11. – 7 KPE

Snimak webinara

23. 11. – 7 KPE

Pročitaj više


Planiranje javnih nabavki u 2023. godini

Planiranje javnih nabavki u 2023. godini, postupci male vrijednosti, ugovori – seminar – Novembar 2022.

Kako pravilno pripremiti Plan nabavki i interni pravilnik u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama?

Elektronska podrška planiranju javnih nabavki i praćenje realizacije postupaka javnih nabavki – praktični aspekt.

Postupci nabavki male vrijednosti

Ugovori i izmjene ugovora u javnim nabavkama


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Vesna Dizdarić

Miroslav Stipović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 11. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 11. – Bihać

icon-briefcase 22. 11. – Mostar

icon-briefcase 23. 11. – Sarajevo

icon-briefcase 24. 11. – Tuzla

Pročitaj više


Naknada štete

Naknada štete – jednodnevni specijalistički seminar – Sarajevo – 18. Novembar 2022.

Naknada vanugovorne štete

Odgovornost države za naknadu štete koju učini njen organ

Naknada štete u slučaju povrede ili ubistva radnika na radu ili u vezi sa radom od strane trećeg lica

Ostvarivanje naknade štete nosioca penzijsko – invalidskog osiguranja od poslodavca

Ostvarivanje naknade štete zavoda/fonda zdravstvenog osiguranja od pravne osobe za osiguranje imovine i osoba

Naknada štete kod klevete

Naknada štete kada postoji element inostranosti


Učesnici savjetovanja

Doc. dr sc. Adis Poljić – sudija Općinskog suda u Živinicama

Dr sc. Faruk Latifović – sudija Kantonalnog suda u Tuzli


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 11. – Sarajevo

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Primjena Zakona o zaštiti na radu – seminar – Oktobar 2022.

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Ljekarski pregled radnika

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

Organizacija zaštite na radu kod poslodavca


Učesnici savjetovanja

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Mr.dr. Elma Ibrahimpašić – Zavod medicine rada

Edin Beganović – Inžinjer zaštite na radu


Mjesto održavanja

icon-briefcase 27. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Imovinsko pravna pitanja

Imovinsko pravna pitanja i prateći propisi – seminar – 4 grada – Oktobar i Novembar 2022.

Zakon o eksproprijaciji FBiH

Zakon o stvarnim pravima FBiH i Zakon o građevinskom zemljištu FBiH .

Zakon o premjeru i katastru nekretnina/zemljišta, Uredba o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta


Učesnici savjetovanja

Jasmin Voloder, mr.iur

Mila Eminović, mr.iur., IMPPM

Mr Nizama Mališević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 24. 10. – Sarajevo

icon-briefcase 08. 11. – Mostar

icon-briefcase 05. 12. – Bihać

icon-briefcase 08. 12. – Tuzla

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – 4 grada – Oktobar 2022 – seminar

Priprema i provođenje postupka javne nabavke

Izmjene u postupcima javnih nabavki.

Tenderska dokumentacija i ponuda


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amina Malkić

Miralem Kovačević

Amir Rahmanović

Dražen Vidaković


Mjesto održavanja

icon-briefcase 17. 10. – Mostar

icon-briefcase 18. 10. – Sarajevo

icon-briefcase 19. 10. – Tuzla

icon-briefcase 20. 10. – Banja Luka

Pročitaj više


INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI

Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni poreza i radnih odnosa – webinar – 7 KPE – Oktobar 2022.

Inspekcijski nadzor u oblasti indirektnih poreza

Inspekcijski nadzor u oblasti direktnih poreza

Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa


Predavači:

Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Dževad Jagodić – Federalni porezni inspektor PU

Fahrudin Mustafić – Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

11. 10.

Snimak webinara – (7 KPE)

17. 10.

Pročitaj više