Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme: IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT NOVI ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME – ZAKONODAVNI OKVIR I SUDSKA PRAKSA SOLIDARNA ODGOVORNOST FIZIČKIH LICA ZA POREZNE OBAVEZE PRAVNOG…


PROLONGIRANO – SEMINAR: JAVNE NABAVKE – MART 2020.

ELEKTRONSKE NABAVKE PRIPREMA I REALIZACIJE POSTUPKA NABAVKE Banja Luka, 20. 03. 2020., Hotel „Bosna“ Mostar, 24. 03. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 25. 03. 2020., Hotel „Hollywood“ Početak svakog seminara u 9:30 Za 2020. godinu može se reći da je godina…


SEMINAR: ZAKLJUCIVANJE UGOVORA – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar: ZAKLJUČIVANJE I RASKID UGOVORA Sarajevo, 13. 03. 2020., Hotel “Hollywood” Početak seminara u 9:30 U cijelom svijetu se svakodnevno zaključuje više miliona ugovora kojima se ugovaraju razne vrste pravnih poslova. Ugovori nastaju saglasnim izjavama…


BRCKO RADNI ODNOSI – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na temu: NOVI ZAKON O RADU DISTRIKTA BRČKO BiH Brčko, 10. 03. 2020. „Hotel Grand Posavina“ Početak seminara u 9:30h Veliki korak u oblasti rada i radnih odnosa nastao je stupanjem na snagu novog Zakona…


SEMINAR: RAČUNOVOĐE TUZLA I SARAJEVO – FEBRUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme: POREZNI BILANS – S ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA I MIŠLJENJA PU I FMF POREZNI TRETMAN ISPLATE IZ DOBITI OSTALE POREZNE PRIJAVE AKTUELNE IZMJENE PROPISA Tuzla, 18.02.2020., Dramar Centar Sarajevo, 19.02.2020., Hotel „Holiday“ Početak…


SEMINAR: RADNI ODNOSI BANJA LUKA – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz pod nazivom: OBAVEZE POSLODAVCA I RADNIKA KROZ ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROCJENU RIZIKA – Banja Luka, 13. 03. 2020., „Hotel “Bosna” Početak seminara u 9:30h Zaštita na radu…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – FEBRUAR 2020.

ODGOVORNOST RUKOVODIOCA/DIREKTORA UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA U POSTUPCIMA E-NABAVKI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI, KORAK PO KORAK: konkurenstki zahtjev, direktni sporazum, otvoreni postupak nabavke, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci REALIZACIJA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA Sarajevo, 19. 02. 2020., Hotel „Hollywood“…


SEMINAR: RADNI ODNOSI RADIONICA – FEBRUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevnu interaktivnu radionicu pod nazivom: RADNI ODNOSI U FBiH – PRAKTIČNA PITANJA I PROBLEMI Bihać 24. 02. 2020. Hotel „Park“ Mostar 25. 02. 2020. Hotel „Mostar“ Sarajevo 26. 02. 2020. Hotel „Hollywood“ Tuzla 27. 02. 2020. Dramar…


SEMINAR: KANCELARIJSKO POSLOVANJE – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: PRIMJENA NOVIH PROPISA O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU Tuzla, 05. 03. 2020. Dramar Centar Mostar, 06. 03. 2020. Hotel „Mostar“ Sarajevo, 12. 03. 2020. Hotel „Hollywood“ Početak svakog seminara u 9:30h U Sl. novinama…


SEMINAR: BANJA LUKA KANCELARIJSKO POSLOVANJE – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interativni seminar na temu: KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE – OBAVEZE JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA – Banja Luka, 05. 03. 2020., „Hotel “Bosna” Početak seminara u 9:30h Organizacija kancelarijskog poslovanja u svakom organu uprave ili službe uprave…


SEMINAR: FINANSIJE I RACUNOVODSTVO BANJA LUKA – FEBRUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme: POSTUPAK DODJELE PODSTICAJA ZA POVEĆANJE PLATE RADNIKA NOVI PROPISI ZA OBRAČUN PLATE PORESKI BILANS S ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA PRAVNA ZAŠTITA PORESKOG OBVEZNIKA U PORESKOM POSTUPKU Banja Luka, 20.02.2020., Hotel „Bosna” Početak seminara…


SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO SARAJEVO – JANUNAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: NOVINE U ZAKONSKOJ REGULATIVI FUK-a PRAKTIČNA PRIMJENA I IMPLEMENTACIJA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI Sarajevo, 29. 01. 2020., Hotel Holiday Praktična primjena sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) ima za cilj…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – JANUAR 2020.

 USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U JAVNIM NABAVKAMA – SA STAVOVIMA I PRAKSOM URŽ/KRŽ-A ISPRAVNO POSTUPANJE KOMISIJE ZA NABAVKE PRILIKOM OTVARANJA, PREGLEDA I OCJENE PONUDA Mostar, 21. 01. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 22. 01.  2020.,…


SEMINAR: RADNI ODNOSI – JANUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na temu: OBLIGACIONO-PRAVNI ASPEKTI NAKNADE ŠTETE I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U RADNO – PRAVNIM ODNOSIMA Tuzla, 24. 01. 2020., Dramar Centar Sarajevo, 30. 01. 2020., Hotel “Hollywood” Početak seminara u 09:30 U praksi su…


SEMINAR: RADNI ODNOSI BANJA LUKA – JANUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar: PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU – INSPEKCIJSKI NAZDOR U REPUBLICI SRPSKOJ – Banja Luka, 23. 01. 2020., Hotel “Bosna” Početak seminara u 9:30 Od posebnog značaja za poslodavce jeste poznavanje propisa iz oblasti…