Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO SARAJEVO – JANUNAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: NOVINE U ZAKONSKOJ REGULATIVI FUK-a PRAKTIČNA PRIMJENA I IMPLEMENTACIJA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI Sarajevo, 29. 01. 2020., Hotel Holiday Praktična primjena sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) ima za cilj…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – JANUAR 2020.

 USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U JAVNIM NABAVKAMA – SA STAVOVIMA I PRAKSOM URŽ/KRŽ-A ISPRAVNO POSTUPANJE KOMISIJE ZA NABAVKE PRILIKOM OTVARANJA, PREGLEDA I OCJENE PONUDA Mostar, 21. 01. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 22. 01.  2020.,…


SEMINAR: RADNI ODNOSI – JANUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na temu: OBLIGACIONO-PRAVNI ASPEKTI NAKNADE ŠTETE I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U RADNO – PRAVNIM ODNOSIMA Tuzla, 24. 01. 2020., Dramar Centar Sarajevo, 30. 01. 2020., Hotel “Hollywood” Početak seminara u 09:30 U praksi su…


SEMINAR: RADNI ODNOSI BANJA LUKA – JANUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar: PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU – INSPEKCIJSKI NAZDOR U REPUBLICI SRPSKOJ – Banja Luka, 23. 01. 2020., Hotel “Bosna” Početak seminara u 9:30 Od posebnog značaja za poslodavce jeste poznavanje propisa iz oblasti…


SEMINAR: RADNI ODNOSI MOSTAR – JANUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: OSTVARIVANJE PRAVA NA ZAŠTITU NA RADU, POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU I PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO SILI ZAKONA AKTUELA PITANJA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA OTKAZ UGOVORA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM Mostar, 14. 01. 2020….


IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT U „Sl. novinama FBiH“ broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit. Na nastavku navodimo izmjene i…


SEMINAR: KANCELARIJSKO POSLOVANJE BANJA LUKA – DECEMBAR 2019.

PRIMJENA PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE Banja Luka, 18. 12. 2019., Hotel “Bosna” Početak seminara u 9:30 Organizacija kancelarijskog poslovanja u svakom organu uprave ili službe uprave je vrlo značajna aktivnost od čijeg pravilnog uspostavljanja zavisi efikasnost…


SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO BANJA LUKA – DECEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN – računovodstveni i porezni aspekt – POREZNE AKTUELNOSTI – MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA Banja Luka, 23.12. 2019. god, Hotel Bosna Početak seminara u 9:30h PROGRAM SEMINARA: PDV Poreska…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – DECEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme: E-NABAVKE DIREKTNI SPORAZUM, KONKURENTSKI ZAHTJEV I OTVORENI POSTUPAK NABAVKA GODIŠNJIH UGOVORA: USLUGA OSIGURANJA VOZILA, LICA I IMOVINE, HOTELSKIH USLUGA, ČASOPISA, NOVINA, USLUGA EDUKACIJE I DR. Sarajevo, 12.12. 2019., Hotel…


SEMINAR: KANCELARIJSKO POSLOVANJE – DECEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: PRIMJENA NOVIH PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU Sarajevo, 04. 12. 2019., Hotel „Hollywood“ Mostar, 10. 12. 2019., Hotel „Mostar“ Početak svakog seminara u 9:30h U Sl. listu FBiH „Službeni list FBiH“, br.73/19, od 04.10.2019.godine, objavljen…


SEMINAR: RADNI ODNOSI – RS – DECEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme: OBAVEZE POSLODAVACA U SLUČAJU POVREDE NA RADU RADNIKA ZAŠTITA NA RADU – STRUKA, ZNAČAJ ERGONOMIJE U ZAŠTITI – PROCJENA ERGONOMSKOG RIZIKA PROBLEMI U PRAKTIČNOJ PRIMJENI ZAKONA O PIO Banja Luka, 03. 12….


SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – NOVEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: SPECIFIČNOSTI GRAĐEVINSKIH USLUGA, USAGLAŠENOST GRAĐEVINSKE I RAČUNOVODSTVENO-PRAVNE DOKUMENTACIJE I POREZNI IZAZOVI KNJIŽENJE I BILANSIRANJE FER VRIJEDNOSTI U SKLADU SA MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti Sarajevo, 28. 11. 2019. Hotel „Holiday“ Početak…


SEMINAR: BANJA LUKA – NAPLATA POTRAŽIVANJA – NOVEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: NAPLATA POTRAŽIVANJA Banja Luka, 20.11. 2019., Hotel „Bosna“ Početak seminara u 9:30 Postoji mnogo grešaka koje se svakodnevno dešavaju u procesu naplate potraživanja.Većina njih je uzrokovana nepostojanjem sistematizovanog pristupa ovoj problematici. Dužnici se pozivaju…


SEMINAR: NAPLATA POTRAŽIVANJA – NOVEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: NAPLATA NOVČANOG POTRAŽIVANJA U IZVRŠNOM POSTUPKU Sarajevo, 11. 11. 2019., Hotel „Hollywood” Početak seminara u 9:30 Izvršni postupak je jedan od najprimjenjivijih postupaka u građanskom pravu. Izvršni postupak predstavlja specifičan postupak u kojem se…


SEMINAR: RADNI ODNOSI – NOVEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme: STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADA Sarajevo, 21. 11. 2019. Hotel „Holywood“ Početak seminara u 09:30 Zašto uopće potreba za stavovima i mišljenjima Ministarstva rada i…