Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

PDV - sudska praksa - donacije - sponzorstva

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Maj 2021

PDV – sudska praksa

Porezni i računovodstveni tretman stipendija, donacija i sponzorstva

Značaj internih kontrola u upravljanju rizikom

PREDAVAČI:

Dejan Rakić, advokat / Sabina Džanović, mr.oec. / Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

25. 05. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 05. 2021., i 04. 06. 2021.

Pročitaj više


pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – Maj 2021

Ponude u postupku javne nabavke

Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar, 18.05. / Snimak webinara, 24. i 26.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


Implementacija zakona o zaštiti na radu - Webinar - Maj 2021

Interaktivni webinar – Implementacija Zakona o zaštiti na radu FBiH – Maj 2021

Procjena rizika (akt o procjeni rizika, metode procjene rizika, procjena rizika na radnom mjestu)

Pravilnik o zaštiti na radu (pravni osnov i osnovne odredbe, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, sredstva i oprema lične zaštite, prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu, evidencije, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika)

Interaktivni webinar11. 05. 2021.

Snimak webinara17. i 27. 05. 2021.

Pročitaj više


Zakon PIO MIO - aktuelnosti u implementaciji

Interaktivni webinar – PIO/MIO – Maj 2021

Aktuelnosti u implementaciji Zakona PIO/MIO

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 12:30 sati

Interaktivni webinar20. 05. 2021.

Snimak webinara24. 05. 2021.

Pročitaj više


Vrste ugovora o radu i godišnji odmori

Besplatni webinar – Radni odnosi FBiH – April 2021

RADNI ODNOSI U FBiH

VRSTE UGOVORA O RADU

GODIŠNJI ODMORI

29.4.2021.
Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – April – Maj 2021

Postupci nabavki u Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Pravilna priprema i definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u tenderskoj dokumentaciji

Interaktivni webinar, 28.04. / Snimak webinara, 06.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


Procjena rizika i drugi podzakonski akti

Interaktivni webinar – Zaštita na radu FBiH – April 2021

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika

Postupak skraćivanja radnog vremena kod poslodavca

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

Interaktivni webinar20.04. 2021.

Snimak webinara22. i 27. 04. 2021.

Pročitaj više


uloga komisije za javne nabavke

Interaktivni webinar – javne nabavke – April 2021

Službenik za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Nova uloga Komisije za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Interaktivni webinar, 14.04. / Snimak webinara, 19.04.

Pročitaj više


Oporezivanje dohotka fizičkih lica

Interaktivni webinar – Računovodstvo i finansije – April 2021

Ino usluge – porez po odbitku i PDV (primjeri iz prakse) i druge PDV aktuelnosti

Oporezivanje primitaka fizičkih lica – nerezidenata

Oporezivanje inostranog dohotka rezidentnih fizičkih lica

Prodaja putem interneta (e-trgovina)

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

15. 04. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

20. 04. 2021., i 28. 04. 2021.

Pročitaj više


Webinar – Radni odnosi i zaštita na radu – Mart 2021

Praktična primjena Zakona o radu

Zakona o zaštiti na radu

Zakona o zapošljavanju stranaca

Pravilnika o vođenju evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

Izmjene uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Interaktivni webinar30.03. 2021.

Snimak webinara05. 04. 2021.

Pročitaj više


PRIPREMA PONUDE, OCJENA I IZBOR PONUDA

Seminar i webinar – javne nabavke – Mart 2021

Priprema ponude, ocjena i izbor ponuda

Izmjene i dopuna odredbi Zakona o javnim nabavkama – šta donose ponuđačima i ugovornim organima

Sarajevo, 18.03. / Mostar, 19.03. / Banja Luka, 23.03. / Snimak seminara, 25.03.

Pročitaj više


ZAKON O RADU ZA RAČUNOVOĐE

Webinar – Računovodstvo i finansije – Mart 2021

ZAKON O RADU ZA RAČUNOVOĐE

– praktična primjena i mišljenja nadležnih organa –

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

16. 03. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

19. 03. 2021., i 25. 03. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Mart 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika

Seminar (5 KPE bodova)09.03. 2021. – Sarajevo

Snimak seminara (5 KPE bodova)11. 03. 2021. i 19. 03. 2021.

Pročitaj više


Novi Zakon o računovodstvu i reviziji

Webinar – Računovodstvo i finansije – Februar 2021

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

Specifičnosti poreznog bilansa – inspekcijski nadzor, mišljenja nadležnih organa

Transferne cijene / ✓ Elektronsko podnošenje prijava PU FBiH

Isplate iz dobiti i pokriće gubitka / ✓ Ostale porezne prijave

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

16. 02. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

24. 02. 2021., 26. 02. 2021. i 03. 03. 2021.

Pročitaj više


Kancelarijsko poslovanje – Februar 2021

Seminar i Webinar – Kancelarijsko poslovanje – Februar 2021

Primjena novih propisa o kancelarijskom poslovanju

Uredba o kancelarijskom poslovanju

Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja

Seminar i interaktivni webinar19.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara04. 03. 2021.

Pročitaj više