Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

MRS MSFI

Webinar – Računovodstvo i finansije – Oktobar 2020

✓ POREZNE AKTUELNOSTI
✓ NEKRETNINE I TRANSAKCIJE VEZANE ZA NEKRETNINE – RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN
✓ IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI
✓ POKAZATELJI UČINKA i PERFORMANSI POSLOVANJA

INTERAKTIVNI WEBINAR: 23. 10. 2020. / SNIMAK WEBINARA 29. 10. 2020. i 05. 11. 2020.

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko poslovanje, Novembar 2020

Seminar – Kancelarijsko poslovanje – Novembar 2020

✓ Tradicionalno kancelarijsko poslovanje,
✓ Elektronsko kancelarijsko poslovanje

Banja Luka, 5.11.2020., Hotel “Bosna”

Seminarski materijal: Priručnik – Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje”. Autori: Prof. dr. Milica Tepšić i Doc. dr. Boro Bovan
Pročitaj više


Zastita na radu FBiH Oktobar 2020

Webinar – Zakon o zaštiti na radu – Oktobar 2020

✓ Razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti na radu,
✓ Preuzimanje propisa Europske unije u zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
✓ Šta donosi novi Zakon o zaštiti na radu?
✓ Osnovna načela na kojim se zasniva novi Zakon o zaštiti na radu,
✓ Pregled osnovnih instituta novog Zakona o zaštiti na radu

Interaktivni webinar: 22. 10. 2020., Snimak webinara: 28.10.2020.
Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi u FBiH - Oktobar 2020 - Pitanja i odgovori

Seminar – Radni odnosi FBiH – Oktobar 2020

VI PITATE, MI ODGOVARAMO
– Nezakonitost otkaza ugovora o radu i vraćanje na posao bez javnog oglašavanja
– Postupanje poslodavaca pri reintegraciji/vraćanju radnika u radni odnos na osnovu sudske odluke
– Kriteriji i pravila za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u KS, Gradu Sarajevu i općinama u KS

U sklopu kotizacije gratis CD priručnik – Otkaz ugovora o radu FBiH

Sarajevo, 15.10.2020., Hotel Hollywood Pročitaj više


Seminar - Zaštita na radu - Oktobar 2020

Seminar – Zaštita na radu – Oktobar 2020

– Obaveze poslodavca i radnika kroz zakon o zaštiti na radu
– Zaštita na radu pri korištenju električne energije
– Osnove protiveksplozivne zaštite – zapaljive materije

Banja Luka, 29.10.2020., hotel “Bosna” – 9:30h
PREDAVAČI: Vladislava Tadić, – dipl.pravnik / Boris Lubarda, dipl. inž. el. / Davor Čulić, dipl. inž. el.

Svaki učesnik dobija:
Časopis „PRAVO I FINANSIJE“ br. 2/20
u kojem su obrađene teme Seminara u formi tekstova za časopis

Pročitaj više


Seminar naplata potraživanja RS

Seminar – Naplata potraživanja – Oktobar 2020

Upravljanje naplatom potraživanja
Prevencija poslovne prevare i nenaplativih potraživanja kroz provjeru partnera

PREDAVAČI:
Danijela Radonić, sekretar Višeg privrednog suda / Dr. Siniša Pepić, Apsley Business School London

Banja Luka, 22.10.2020., Hotel “Bosna” Pročitaj više


ELEKTRONSKE NABAVKE TEHNIČKI I PRAVNI ASPEKTI ELEKTRONSKIH NABAVKI

Seminar – Javne nabavke – Oktobar 2020

Elektronske nabavke / Tehnički i pravni aspekti elektronskih nabavki

Banja Luka – 09. 10. 2020. – Hotel “Bosna”
Mostar – 13. 10. 2020. – Hotel “Mostar”
Sarajevo – 14. 10. 2020. i 15. 10. 2020. – Hotel “Hollywood”

PREDAVAČI: Kemal Muhamedović – trener za JN AJN / Mr. Dragana Kovačević – trener za JN AJN
Pročitaj više


Seminar – Inspekcijski nadzor – Septembar 2020

Seminar – Inspekcijski nadzor – Septembar 2020

Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti:
Indirektnih poreza, Direktnih poreza i Radnih odnosa

INTERAKTIVNI SEMINAR – 18. 09. – hotel Holiday, Sarajevo
SNIMAK WEBINARA – 23.09.2020. i 29.09.2020.

Seminar / webinari se boduju sa 7 BODOVA KPE! Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi FBiH - Septembar 2020

Seminar – Radni odnosi FBiH – Septembar 2020

Organizacija procesa rada za vrijeme trajanja covid-19
Fleksiblni oblici rada izvan radnog odnosa – pravni i porezni aspekt
Praktična pitanja i odgovori

Sarajevo, 23. 09. 2020. Hotel „Hollywood“ / Snimak, 29. 09. 2020. / Snimak, 07. 10. 2020.
Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - Septembar 2020 - postupanje poslodavca

Seminar – Radni odnosi RS – Septembar 2020

Fleksibilne forme rada
Postupanje sa ličnim podacima radnika u odnosu na Covid-19
Organizacija procesa rada u okolnostima proizašlim iz pojave Covid-19
Postupanje poslodavca pri reintegraciji radnika u radni odnos na osnovu sudske odluke

Banja Luka – 22. 09. 2020.
Gratis Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije COVID – 19 u Republici Srpskoj Pročitaj više


Seminar – Javne nabavke – Septembar 2020

Seminar – Javne nabavke – Septembar 2020

Postupci u javnim nabavkama i njihovo pojednostavljenje
Priprema uspješne ponude, ocjena ponuda i okončanje postupaka nabavke
Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg od 01.06.2020. godine

Banja Luka – 8.9. / Bihać – 9.9. / Mostar – 10.9. / Sarajevo – 15.9. / Tuzla 16.9.

Gratis priručnik: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio (Format A4, meki povez, 425. str) Pročitaj više


Seminar - Aktuelne izmjene propisa RS

Seminar – AKTUELNE IZMJENE PROPISA – August 2020.

Zakon o računovodstvu i reviziji RS
Zakon o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja RS
Zakon o podsticajima u privredi RS
Novi zakon o poreskom postupku RS
POREZ PO ODBITKU I PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Banja Luka, 11. 08. 2020. godine, Hotel Bosna Pročitaj više


PREVENTIVNE MJERE i INSPEKCIJA

PREVENTIVNE MJERE i INSPEKCIJA – jul – webinar

S obzirom na pojačane inspekcijske aktivnosti nad provođenjem higijensko-epidemioloških mjera nadležnih organa, odnosno pojačane kontrole sanitarne inspekcije, kao i zdravstvene inspekcije, REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na temu inspekcijskog nadzora iz pomenutih oblasti na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni naredbi i preporuka nadležnih organa, kao i postojećih propisa iz ovih oblasti.

SNIMAK webinara: 29.07.2020. i 07.08.2020. Pročitaj više


PRAVNI REŽIM NEKRETNINA U PROCESU TRANSFORMACIJE U BIH

WEBINAR – ZEMLJIŠNE KNJIGE
JULI 2020.

PRAVNI REŽIM NEKRETNINA U PROCESU TRANSFORMACIJE U BIH Pročitaj više


IZUZEĆA, PREGOVARAČKI POSTUPAK I UGOVARANJE KAKO PRAVILNO PROVESTI POSTUPAK NABAVKE I KAKO PRIPREMITI PRIHVATLJIVU PONUDU

SEMINAR: JAVNE NABAVKE
JULI 2020.

S E M I N A R  IZUZEĆA, PREGOVARAČKI POSTUPAK I UGOVARANJE KAKO PRAVILNO PROVESTI POSTUPAK NABAVKE I KAKO PRIPREMITI PRIHVATLJIVU PONUDU Mostar, 22. 07. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 23. 07. 2020., Hotel „Hollywood“ Banja Luka, 28. 07. 2020., Hotel…