Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Novosti i aktuelnosti obračuna plata od 1.1.2022. godine – seminar – januar 2022.

Izmjene i dopune ZOR kao mjera povećanja plate u Republici Srpskoj – Danijela Radonić, dipl. iur.

Novi obračun plata od 01. 01. 2022. godine – Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

Inspekcijski nadzor – Radmila Puzić – Inspekcija rada

Interaktivni seminar

Istočno Sarajevo, 26. 1. 2022.

Banja Luka, 31. 1. 2022.

Snimak seminara

21. 1. 2022.

Snimak seminara

28. 1. 2022.

Pročitaj više


Pripremne radnje za izradu godisnjeg obracuna

Godišnji obračun za 2021., značaj korporativnog upravljanja, novosti i aktuelnosti – webinar – decembar 2021.

Novosti i aktuelnosti

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna za 2021. godinu

Značaj korporativnog upravljanja i OECD principi

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

24. 12. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

27. 12. 2021., i 29. 12. 2021.

Pročitaj više


AKTUELNA PITANJA IZ PRIMJENE ZAKONA O PIO/MIO

Aktuelna pitanja iz primjene zakona o PIO/MIO – seminar – decembar 2021

 
Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o PIO/MIO

Radni odnosi – praktični problemi

Predavači: Mr.sc. Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur – REC d.o.o.

22. 12. 2021., Sarajevo

Interaktivni seminar

24. 12. 2021.

Snimak

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Primjena Zakona o zaštiti na radu seminar – decembar 2021

Poslovi zaštite na radu kod poslodavca

Implementacija zaštite na radu kod poslodavca

Interaktivni seminar 16.12. / Snimak seminara, 20.12.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu – („Vatrosistemi“)

Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Postupci javnih nabavki – korak po korak – decembar 2021 – seminar

Pripreme za provođenje postupka nabavke i početni koraci za provođenje postupka nabavke

Postupci nabavki, druga faza postupaka

Pravna zaštita

Sarajevo – 14.12. / Mostar – 15.12. / Banja Luka- 21.12. / Snimak seminara – 23.12.

Predavači:

Ivana Grgić, trener za JN AJN

Amir Rahmanović, trener za JN AJN

Josip Jakovac, trener za JN AJN (Mostar)

Pročitaj više


Upravljanje konfliktima u radnoj sredini – radionica – januar2022

 
Razumijevanje prirode konflikata i upravljanje konfliktima

Uzroci nastanka konflikata, faze rješavanja, odgovor na konflikt, vještine upravljanja konfliktima

Radionica

25.1.

Sarajevo

09:30

Predavač: Tufo Omir, dipl.ecc.

Pročitaj više


ZAKON O KONKURENCIJI U BiH

Primjena Zakona o konkurenciji u FBiH sa sudskom praksom – seminar – decembar 2021

 
Pravo konkurencije

Postupak donošenja odluka

Predavač: Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Interaktivni seminar

09.12.

Sarajevo

09:30

Snimak seminara

13.12.

Pročitaj više


ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu – seminar – Banja Luka – decembar 2021

Uznemiravanje na radu i u vezi sa radom

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Radmila Puzić, inspektor rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 7. 12. 2021.

Snimak seminara

13. 12. 2021.

Pročitaj više


PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Zaštita na radu i radni odnosi – webinar – decembar 2021

 
Pravne procedure za primjenu Zakona o zaštiti na radu

Aktuelnosti iz primjene Zakona o radu u praksi

Gratis Priručnik grupe autora: „Zakon o zaštiti na radu i njegova implementacija u praksi“, 150 str. u elektronskoj formi (CD);
i Model „Pravilnika o zaštiti na radu“ (CD).

6. 12. 2021.

Interaktivni webinar

8. 12. 2021.

Snimak webinara

Pročitaj više


KORIŠTENJE AUTOMOBILA (PRIVATNIH I SLUŽBENIH) U SLUŽBENE I PRIVATNE SVRHE

Računovodstvo i finansije – Webinar – novembar 2021

Korištenje automobila (privatnih i službenih) u službene i privatne svrhe

Vrste revizorskih mišljenja i specifičnosti

Računovodstvene manipulacije u finansijskim izvještajima

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

24. 11. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

29. 11. 2021., i 3. 12. 2021.

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i inspekcijski nadzor

Primjena Zakona o zaštiti na radu i inspekcijski nadzor – seminar – novembar 2021

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Inspekcijski nadzor kod primjene Zakona o zaštiti na radu

Interaktivni seminar 18.11. / Snimak seminara, 22.11.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu

Pročitaj više


UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

Upravni postupak i upravni spor – seminar – novembar 2021

Upravni postupak

Pojam i predmet upravnog spora

Interaktivni seminar 4.11. / Snimak seminara, 9.11.

Predavač:

Milica Pranjić, dipl.iur. – Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

Pročitaj više


Elektronske nabavke tehnički i pravni aspekti

Elektronske javne nabavke – novembar 2021 – seminar

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (Portal – E-NABAVKE)

Pravni aspekt E-nabavki

Sarajevo – 16.11. / Banja Luka – 18.11.

Predavači:

Kemal Muhamedović, trener za JN AJN

mr. Dragana Kovačević, dipl. ecc – trener za JN AJN

Pročitaj više


ORGANI UPRAVLJANJA U DIONIČKIM DRUŠTVIMA

Organi upravljanja u dioničkim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću – seminar – Oktobar 2021

Uloga i odgovornost skupštine i nadzornog odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

Odbor za reviziju

Odnosi između organa društva

Direktor društva

Interaktivni seminar 10.11. / Snimak seminara, 12.11. i 15.11.

Predavači:

Jasmina Pašić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Pročitaj više


RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Računovodstvo i finansije – Webinar – oktobar-novembar 2021

Aktuelne izmjene propisa

Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Analiza likvidnosti i profitabilnosti

Primjena i prednosti korištenja informacionih alata pri analizi finansijskih izvještaja

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

26. 10. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 10. 2021., i 3. 11. 2021.

Pročitaj više