Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

WEBINAR: RADNI ODNOSI – JUNI 2020.

W E B I N A R HR MENADŽMENT UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 04. 06. 2020. godine Početak webinara u 10:00 Webinar je moguće pratiti putem svih elektronskih uređaja. Oblast menadžmenta koja se proteklih godina ubrzano razvija, u suštini je menadžment…


RADNI ODNOSI – MAJ 2020.

W E B I N A R – RADNI ODNOSI PREOVLADAVANJE PROBLEMA U RADNO-PRAVNIM ODNOSIMA IZAZVANIH PANDEMIJOM PLAĆE I NAKNADE U VANREDNIM OKOLNOSTIMA GODIŠNJI ODMORI 21. 05. 2020. godine Početak webinara u 10:00 Za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti Vlada Federacije Bosne…


FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – MAJ 2020

USLOVI, KRITERIJI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA SUBVENCIJE/REFUNDACIJE DIJELA PLAĆE UTVĐIVANJE PLAĆE I NAKNADE PLAĆE U RAZLIČITIM OKOLNOSTIMA I ZA RAZLIČITE VRSTE ANGAŽMANA INSPEKCIJSKI NADZOR U TRGOVINI I UGOSTITELJSTVU 18.05. 2020. godine – Live webinar 22.05. 2020. godine…


UGOVORI WEBINAR – MAJ 2020.

W E B I N A R ZAKLJUČIVANJE I RASKID UGOVORA PRAVNA VALJANOST UGOVORA ZA VRIJEME VIŠE SILE 20. 05. 2020. godine Početak webinara u 10:00 Webinar je moguće pratiti putem svih elektronskih uređaja. U cijelom svijetu se svakodnevno zaključuje…


WEBINAR JAVNE NABAVKE – MAJ 2020.

W E B I N A R JAVNE NABAVKE NAKON IZVANREDNIH OKOLNOSTI PRAVNA ZAŠTITA I ŽALBENI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA 19. 05. 2020. godine Početak webinara u 10:00 Webinar je moguće pratiti putem svih elektronskih uređaja. Nakon što je 16.03.2020….


SEMINAR: NOVI WEBINAR JAVNE NABAVKE – APRIL 2020.

W E B I N A R NOVINE U OBLASTI ELEKTRONSKIH NABAVKI ZA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE 28. 04. 2020. godine Početak webinara u 10:00 Agencija za javne nabavke nedavno je omogućila novu verziju sistema e-nabavke, koja donosi izmjene u…


FINANSIJE I RACUNOVODSTVO WEBINAR – APRIL 2020.

REC d.o.o. organizuje webinar na teme: PLAĆA I NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME VANREDNIH OKOLNOSTI EKONOMSKE MJERE ZA UBLAŽAVANJU POSLJEDICA PANDEMIJE SPECIFIČNOSTI PRIMJENE PROPISA O PDV-U UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU – CASH FLOW I OBRTNA SREDSTVA Datum webinara 22. 04. 2020. godine WEBINAR…


WEBINAR RS RADNI ODNOSI – APRIL 2020.

W E B I N A R POSTUPANJE POSLODAVACA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA IZAZVANIM ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA U REPUBLICI SRPSKOJ ZAŠTITA OD KORONE I RAD U VRIJEME PANDEMIJE  EKONOMSKE MJERE VLADE REPUBLIKE SRPSKE KOJE IMAJU ZA CILJ UBLAŽAVANJE POSLJEDICA VIRUSA KORONA…


WEBINAR FBIH RADNI ODNOSI – APRIL 2020.

REC d.o.o. organizuje W E B I N A R na temu: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBiH NAČINI POSTUPANJA POSLODAVACA ZA VRIJEME VANREDNIH OKOLNOSTI U FBIH 24. 04. 2020. godine Početak webinara u 10:00 Obzirom da…


WEBINAR JAVNE NABAVKE – APRIL 2020.

W E B I N A R JAVNE NABAVKE U VRIJEME PRIRODNE NESREĆE I VANREDNE SITUACIJE ZBOG CORONA VIRUSA I termin 14. 04. 2020. godine II termin 21. 04. 2020. godine Početak svakog webinara u 10:00 Nakon što je 16.03.2020….


SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme: IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT NOVI ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME – ZAKONODAVNI OKVIR I SUDSKA PRAKSA SOLIDARNA ODGOVORNOST FIZIČKIH LICA ZA POREZNE OBAVEZE PRAVNOG…


PROLONGIRANO – SEMINAR: JAVNE NABAVKE – MART 2020.

ELEKTRONSKE NABAVKE PRIPREMA I REALIZACIJE POSTUPKA NABAVKE Banja Luka, 20. 03. 2020., Hotel „Bosna“ Mostar, 24. 03. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 25. 03. 2020., Hotel „Hollywood“ Početak svakog seminara u 9:30 Za 2020. godinu može se reći da je godina…


SEMINAR: ZAKLJUCIVANJE UGOVORA – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar: ZAKLJUČIVANJE I RASKID UGOVORA Sarajevo, 13. 03. 2020., Hotel “Hollywood” Početak seminara u 9:30 U cijelom svijetu se svakodnevno zaključuje više miliona ugovora kojima se ugovaraju razne vrste pravnih poslova. Ugovori nastaju saglasnim izjavama…


BRCKO RADNI ODNOSI – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na temu: NOVI ZAKON O RADU DISTRIKTA BRČKO BiH Brčko, 10. 03. 2020. „Hotel Grand Posavina“ Početak seminara u 9:30h Veliki korak u oblasti rada i radnih odnosa nastao je stupanjem na snagu novog Zakona…


SEMINAR: RAČUNOVOĐE TUZLA I SARAJEVO – FEBRUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme: POREZNI BILANS – S ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA I MIŠLJENJA PU I FMF POREZNI TRETMAN ISPLATE IZ DOBITI OSTALE POREZNE PRIJAVE AKTUELNE IZMJENE PROPISA Tuzla, 18.02.2020., Dramar Centar Sarajevo, 19.02.2020., Hotel „Holiday“ Početak…