Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Računovodstvo i finansije – Webinar – oktobar-novembar 2021

Aktuelne izmjene propisa

Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Analiza likvidnosti i profitabilnosti

Primjena i prednosti korištenja informacionih alata pri analizi finansijskih izvještaja

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

26. 10. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 10. 2021., i 3. 11. 2021.

Pročitaj više


AKTUELNA PRAKSA IZ RADNIH ODNOSA

Aktuelna praksa iz radnih odnosa – seminar – Oktobar 2021

Aktuelna praksa iz radnih odnosa

Najčešći problemi u radno-pravnim odnosima

Inspekcijski nadzor

Interaktivni seminar 19.10. / Snimak seminara, 22.10.

Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Zlatan Kišić, dipl. iur. – inspektor rada

Pročitaj više


Objavljen novi Zakon o stečaju

Novi Zakon o stečaju u Federaciji BiH – seminar – Novembar 2021

Osnovne odredbe / ✓ Opće procesne odredbe

Predstečajni postupak / ✓ Stečajni postupak

Reorganizacija dužnika / ✓ Međunarodni stečaj

PREDAVAČ:

Hakija Zajmović – sudija Općinskog suda u Sarajevu

Interaktivni seminar

Sarajevo, 2. 11. 2021.

Snimak seminara

4. 11. 2021. i 9. 11. 2021.

Pročitaj više


NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI

Novine u carinskom sistemu – Interaktivni seminar – oktobar 2021

Novine u carinskom sistemu u 2022. godini

Povlašteno / preferencijalno porijeklo robe

PREDAVAČI:

Miljka Kutić – Šefica Odsjeka za carinske postupke u UIO

Milena Knežević, Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO

Interaktivni seminar

Sarajevo, 21. 10. 2021.

Snimak seminara

25. 10. 2021. i 27. 10. 2021.

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor poreza u Republici Srpskoj

Inspekcijski nadzor – interaktivni seminar – Banja Luka – oktobar 2021

Direktni porezi – Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske

Indirektni porezi – Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Inspekcijski nadzor u primjeni propisa iz radnog odnosa – Radmila Puzić – Inspekcija rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 15. 10. 2021.

Snimak seminara

18. 10. i 20. 10. 2021.

Pročitaj više


INSPEKCIJSKI NADZOR

Inspekcijski nadzor – interaktivni webinar – septembar / oktobar 2021

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

29. 09. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

05. 10. 2021., i 13. 10. 2021.

Pročitaj više


Javne nabavke usluga procjene rizika

Zaštita na radu i javna nabavka usluga procjene rizika – seminar – Oktobar 2021

Obaveze privrednih društava i javnih institucija

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu

Kako provesti postupak javne nabavke za uslugu procjenu rizika

Seminar – 5.10. / Snimak seminara – 7.10.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović, dipl. iur.

Zlatko Lazović, dipl. ecc – trener za JN AJN

Pročitaj više


Zaštita na radu u Republici Srpskoj

Zaštita na radu u Republici Srpskoj i procjena rizika – Interaktivni seminar i webinar – Septembar 2021

Zaštita na radu u Republici Srpskoj, procjena rizika na radu sa aspekta COVID – 19

Pravni okvir za zaštitu životne sredine u Republici Srpskoj

PREDAVAČI:

Vladislava Tadić – dipl. iur. / Ljiljana Stanišljević, dipl. ing.

Interaktivni seminar

Banja Luka, 24. 09. 2021.

Snimak seminara

28. 09. 2021.

Pročitaj više


KAKO PRIPREMITI PLAN NABAVKI ZA 2022

Javne nabavke – oktobar 2021 – seminar

Kako pripremiti plan nabavki za 2022. godinu i aktuelni problemi kod planiranja javnih nabavki

Problemi kod definisanja i ispunjavanja uslova za kvalifikaciju ponuđača u postupcima javnih nabavki

Sarajevo – 12.10. / Banja Luka – 14.10. / Snimak – 18.10.

Predavači:

mr. Dragana Kovačević – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PRI UPOTREBI NOVIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Zaštita ličnih podataka u digitalnom okruženju – interaktivni webinar – Juli 2021

Privatnost i zaštita ličnih podataka u digitalnom okruženju

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka u digitalnom okruženju i provedbeni akti Zakona o zaštiti ličnih podataka

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Interaktivni webinar

28. 07. 2021.

Snimak webinara

05. 08. 2021.

Pročitaj više


AKTUELNOSTI I DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Juli 2021

Aktuelnosti i dileme u primjeni propisa iz oblasti PDV-a

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

15. 07. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

22. 07. 2021., i 27. 07. 2021.

Pročitaj više


ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova – Interaktivni seminar – Septembar 2021

Novi zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

Ugovori o radu

Praktična pitanja i odgovori – godišnji odmor

Interaktivni seminar 15.09. / Snimak seminara, 22.09.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur.

Pročitaj više


Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Interaktivni seminar i webinar – Naplata potraživanja u Republici Srpskoj – Juli 2021

Naplata potraživanja putem Zakona o upravnom postupku

Naplata potraživanja putem Zakona o izvršnom postupku

PREDAVAČI:

Verica Krajnović, dipl. ecc. / Danijela Radonić, dipl. iur.

Interaktivni seminar

Banja Luka, 01. 07. 2021.

Snimci seminara

06. 07. 2021., i 08. 07. 2021.

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Seminar i webinar – Javne nabavke – juni/juli 2021

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Seminar

Mostar – 24.6.2021. / Sarajevo – 25.6.2021. / Banja Luka – 29.6.2021.

Snimak seminara – 1.7. i 5.7.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Josip Jakovac – trener AJN

Pročitaj više


Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Interaktivni webinar – Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Evidencija o radnom stažu i poseban staž

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 13:00 sati

Interaktivni webinar30. 06. 2021.

Snimak webinara02. 07. 2021.

Pročitaj više