Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Februar 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijski izvještaji u javnom sektoru: najčešće greške

Seminar23.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara25. 02. 2021.

Pročitaj više


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I OSVRT NA UREDBU GDPR 2

Webinar i seminar – Zaštita ličnih podataka – Februar 2021

Zaštita ličnih podataka i osvrt na uredbu GDPR

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka

Gratis priručnik: Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka

Interaktivni webinar09. 02. 2021.

Snimak webinara12. 02. 2021.

Pročitaj više


Godisnji obracun za 2020

Webinar – Računovodstvo i finansije – Godišnji obračun za 2020.

Privredna društva
Budžetski/proračunski korisnici
Obračun posebnih naknada i članarina
Planiranje poreznog bilansa

Svi webinari se boduju sa 7 BODOVA KPE!

Interaktivni webinar

27. 01. 2021.

Snimci webinara

28. 01. 2021., 29. 01. 2021. i 03. 02. 2021.

Pročitaj više


Postupak izbora povjerenika za zastitu na radu

Webinar i seminar – Zaštita na radu – Januar 2021

 
Postupak izbora povjerenika za zaštitu na radu i njegove obaveze

Sigurnost i zaštita na radu radnika kod “rada od kuće”

Seminar

28. 01. 2021.

Sarajevo

Interaktivni webinar

28. 01. 2021.

Pročitaj više


Postupak otvaranja, pregleda i ocjena ponuda

Seminar i webinar – javne nabavke – Januar 2021

Postupak otvaranja, pregleda i ocjena ponuda

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama

Mostar, 21.01. / Sarajevo, 22.01. / Banja Luka, 26.01. / Snimak seminara, 02.02.

Gratis Priručnik: Pravna zaštita u javnim nabavkama

Brosure - Javne nabavke

Pročitaj više


postupak prijema u radni odnos u javnom i privatnom sektoru

Seminar i webinar – Radni odnosi FBiH – Januar 2021

Uređivanje i provođenje postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH („Sl. list FBiH“, broj: 13/19)

Aktuelna pitanja iz savjetodavnog servisa

Seminar

13. 01. 2021.

Sarajevo

Interaktivni webinar

13. 01. 2021.

Pročitaj više


E nabavke - planiranje javnih nabavki

Seminar i webinar – javne nabavke – Decembar 2020

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

Planiranje javnih nabavki za 2021. godinu

Banja Luka, 15.12. / Mostar, 17.12. / Sarajevo, 18.12. / Snimak seminara, 24.12.

Gratis brošure: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica, Nabavka hotelskih usluga i Planiranje javnih nabavki – na CD-u

Brosure - Javne nabavke

Pročitaj više


Pripremne radnje za izradu godisnjeg obracuna

Webinar – Računovodstvo i finansije – Pripremne radnje – Decembar 2020

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna

Nova zakonska rješenja (računovodstvo i revizija, fiskalizacija i dr.)
Predbilansne radnje za go 2020. godinu
Obaveze i odgovornosti računovođa u vezi sa implementacijom propisa o spriječavanju pranja novca
Principi i mehanizmi korporativnog upravljanja
Međunarodni standard za angmažmane s izražavanjem uvjerenja 3000

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

17. 12. 2020.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

23. 25. i 28. 12.2020.

Pročitaj više


devizno poslovanje unutrasnji platni promet

Webinar – Računovodstvo i finansije – Decembar-Januar 2020

Najčešće dileme i novine u primjeni propisa o:

Deviznom poslovanju
Unutrašnjem platnom prometu
Zakon o finansijskom poslovanju
Zakon o visini stope zatezne kamate

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

22. 12. 2020.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

29. 12. 2020., 12. 01. 2021. i 20. 01. 2021.

Pročitaj više


Zastita na radu FBiH Oktobar 2020

Webinar i seminar – Zakon o zaštiti na radu – Novembar 2020

✓ Šta nam donosi novi Zakon o zaštiti na radu

✓ Implementacija Zakona o zaštiti na radu

U sklopu kotizacije Priručnik: Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – autor Zuhdija Mahmutović

Webinari:

Interaktivni webinar

30. 11.

Seminar:

Sarajevo

10. 12.

Hotel “Hollywood”

Pročitaj više


Elektronski kif i kuf

Webinar – Računovodstvo i finansije FBiH – Novembar 2020

UINO: Elektronsko podnošenje podataka iz knjigovodstvenih evidencija (iz KUF i KIF) elektronskim putem

Sastavni dio webinara – Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse)

PREDAVAČI:
Milica Vidović, – šef Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze UINO
Bojana Bašić, – šef tehničkog tima za razvoj nove poreske aplikacije i član radne grupe za izradu podzakonskih akata o korištenju elektronskih usluga UINO

Prirucnik o primjeni pdv-a i akcize

Pročitaj više


ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PODATAKA

Webinar – Računovodstvo i finansije RS – Novembar 2020

UINO: Elektronsko podnošenje podataka iz knjigovodstvenih evidencija (iz KUF i KIF) elektronskim putem

Sastavni dio webinara – Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse)

PREDAVAČI:
Milica Vidović, – šef Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze UINO
Bojana Bašić, – šef tehničkog tima za razvoj nove poreske aplikacije i član radne grupe za izradu podzakonskih akata o korištenju elektronskih usluga UINO

Prirucnik o primjeni pdv-a i akcize

Pročitaj više


Otvoreni postupak konkurentski zahtjev direktni sporazum

Seminar i webinar – javne nabavke – Novembar 2020

✓ Postupci nabavki: Otvoreni postupak, konkurentski zahtjev i direktni sporazum

✓ Žalbe kod izbora najpovoljnije ponude – Iskustva URŽ/KRŽ-a i suda BiH

Sarajevo, 18.11. / Banja Luka, 24.11.
Snimak seminara, 26.11.

Gratis priručnik: Praktični aspekti javnih nabavki (I ili II dio)

Prirucnik - Praktični aspekti javnih nabavki

Pročitaj više


Mobing i zaštita dostojanstva radnika

Seminar i webinar – Mobing i zaštita dostojanstva radnika na sudu – Decembar 2020

✓ Što je mobing?
✓ Vrste mobinga
✓ Pojavni oblici mobinga
✓ Što je to direktna i indirektna diskriminacija?
✓ Razlika između mobinga i diskriminacije

18.12.2020., PREDAVAČ: Gordana Stojaković, – sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

✓ Teret dokazivanja s posebnim osvrtom na tzv. prebacivanje tereta dokazivanja na poslodavca
✓ Postavljanje tužbenog zahtjeva u sporovima za zaštitu od mobinga/uznemiravanja
✓ Vrste naknade štete koje radnik može potraživati
✓ Visina naknade štete zbog mobinga/uznemiravanja u sudskoj praksi
✓ Sankcioniranje mobbera i uznemiravatelja kroz sudsku praksu

Pročitaj više


MRS MSFI

Webinar – Računovodstvo i finansije – Oktobar 2020

✓ POREZNE AKTUELNOSTI
✓ NEKRETNINE I TRANSAKCIJE VEZANE ZA NEKRETNINE – RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN
✓ IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI
✓ POKAZATELJI UČINKA i PERFORMANSI POSLOVANJA

INTERAKTIVNI WEBINAR: 23. 10. 2020. / SNIMAK WEBINARA 29. 10. 2020. i 05. 11. 2020.

Pročitaj više