Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PRI UPOTREBI NOVIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Zaštita ličnih podataka u digitalnom okruženju – interaktivni webinar – Juli 2021

Privatnost i zaštita ličnih podataka u digitalnom okruženju

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka u digitalnom okruženju i provedbeni akti Zakona o zaštiti ličnih podataka

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Interaktivni webinar

28. 07. 2021.

Snimak webinara

05. 08. 2021.

Pročitaj više


AKTUELNOSTI I DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Juli 2021

Aktuelnosti i dileme u primjeni propisa iz oblasti PDV-a

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

15. 07. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

22. 07. 2021., i 27. 07. 2021.

Pročitaj više


Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Interaktivni seminar i webinar – Naplata potraživanja u Republici Srpskoj – Juli 2021

Naplata potraživanja putem Zakona o upravnom postupku

Naplata potraživanja putem Zakona o izvršnom postupku

PREDAVAČI:

Verica Krajnović, dipl. ecc. / Danijela Radonić, dipl. iur.

Interaktivni seminar

Banja Luka, 01. 07. 2021.

Snimci seminara

06. 07. 2021., i 08. 07. 2021.

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Seminar i webinar – Javne nabavke – juni/juli 2021

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Seminar

Mostar – 24.6.2021. / Sarajevo – 25.6.2021. / Banja Luka – 29.6.2021.

Snimak seminara – 1.7. i 5.7.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Josip Jakovac – trener AJN

Pročitaj više


Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Interaktivni webinar – Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Evidencija o radnom stažu i poseban staž

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 13:00 sati

Interaktivni webinar30. 06. 2021.

Snimak webinara02. 07. 2021.

Pročitaj više


Povećanje plata u Republici Srpskoj

Interaktivni seminar i webinar – Povećanje plata u Republici Srpskoj – Juni 2021

Uticaj izmjena propisa o platama na radnopravni status radnika u Republici Srpskoj

Povećanje plata i druge poreske aktuelnosti u 2021. godini

Inspekcijski nadzor

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Miroslav Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske / Radmila Puzić, inspektor rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 16. 06. 2021.

Snimci seminara

22. 06. 2021., i 24. 06. 2021.

Pročitaj više


Primjena zakona o zaštiti na radu

Interaktivni seminar i webinar – Zaštita na radu – Juni 2021

 
Obaveze poslodavaca i radnika kod primjene Zakona o zaštiti na radu i pratećih pravilnika u FBiH

08. 06. 2021.

Mostar

09. 06. 2021.

Tuzla

10. 06. 2021.

Sarajevo

11. 06. 2021.

Interaktivni webinar

Pročitaj više


PDV - sudska praksa - donacije - sponzorstva

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Maj 2021

PDV – sudska praksa

Porezni i računovodstveni tretman stipendija, donacija i sponzorstva

Značaj internih kontrola u upravljanju rizikom

PREDAVAČI:

Dejan Rakić, advokat / Sabina Džanović, mr.oec. / Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

25. 05. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 05. 2021., i 04. 06. 2021.

Pročitaj više


pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – Maj 2021

Ponude u postupku javne nabavke

Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar, 18.05. / Snimak webinara, 24. i 26.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


Implementacija zakona o zaštiti na radu - Webinar - Maj 2021

Interaktivni webinar – Implementacija Zakona o zaštiti na radu FBiH – Maj 2021

Procjena rizika (akt o procjeni rizika, metode procjene rizika, procjena rizika na radnom mjestu)

Pravilnik o zaštiti na radu (pravni osnov i osnovne odredbe, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, sredstva i oprema lične zaštite, prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu, evidencije, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika)

Interaktivni webinar11. 05. 2021.

Snimak webinara17. i 27. 05. 2021.

Pročitaj više


Zakon PIO MIO - aktuelnosti u implementaciji

Interaktivni webinar – PIO/MIO – Maj 2021

Aktuelnosti u implementaciji Zakona PIO/MIO

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 12:30 sati

Interaktivni webinar20. 05. 2021.

Snimak webinara24. 05. 2021.

Pročitaj više


Vrste ugovora o radu i godišnji odmori

Besplatni webinar – Radni odnosi FBiH – April 2021

RADNI ODNOSI U FBiH

VRSTE UGOVORA O RADU

GODIŠNJI ODMORI

29.4.2021.
Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – April – Maj 2021

Postupci nabavki u Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Pravilna priprema i definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u tenderskoj dokumentaciji

Interaktivni webinar, 28.04. / Snimak webinara, 06.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


Procjena rizika i drugi podzakonski akti

Interaktivni webinar – Zaštita na radu FBiH – April 2021

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika

Postupak skraćivanja radnog vremena kod poslodavca

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

Interaktivni webinar20.04. 2021.

Snimak webinara22. i 27. 04. 2021.

Pročitaj više


uloga komisije za javne nabavke

Interaktivni webinar – javne nabavke – April 2021

Službenik za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Nova uloga Komisije za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Interaktivni webinar, 14.04. / Snimak webinara, 19.04.

Pročitaj više