Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Zaštita na radu

Primjena zakona i podzakonskih akata o zastiti na radu

Primjena zakona i podzakonskih akata o zaštiti na radu – Seminar – Maj 2023

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

Izrada internih akta poslodavca o zaštiti na radu

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Povrede na radu i profesionalno oboljenje – sadržaj i način podnošenja izvještaja


Predavači

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 16. 05. – Sarajevo

icon-briefcase 17. 05. – Mostar

Pročitaj više


Primjena zakona o zaštiti na radu

Primjena zakona o zaštiti na radu – Seminar – Mart 2023

Implementacija Zakona o zaštiti na radu

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku predhodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Ljekarski pregled radnika


Predavači

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 16. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Primjena Zakona o zaštiti na radu – seminar – Oktobar 2022.

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Ljekarski pregled radnika

Uloga medicine rada kod procjene rizika, skraćenja radnog vremena i periodičnih pregleda radnika

Organizacija zaštite na radu kod poslodavca


Učesnici savjetovanja

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Mr.dr. Elma Ibrahimpašić – Zavod medicine rada

Edin Beganović – Inžinjer zaštite na radu


Mjesto održavanja

icon-briefcase 27. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i inspekcijski nadzor

Zaštita na radu i inspekcijski nadzor – seminar – Juni 2022

Rokovi za donošenje/usklađivanje općih akata

Akt o procjeni rizika

Interni akt o zaštiti na radu

Radnik za zaštitu na radu

Povjerenik za zaštitu na radu

Način i uvjeti obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu


Seminar

icon-briefcase 30. 6. – Sarajevo

Pročitaj više


ORGANIZACIJA I VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Organizacija i vođenje poslova zaštite na radu – seminar – mart 2022.

Rješavanje stručnih i statusnih pitanja radnika za zaštitu na radu

Izrada internog akta, odnosno, Pravilnika o zaštiti na radu, organizacija u vođenju poslova za zaštite na radu


Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i soc. politike

Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu


Interaktivni seminar

10.3.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Snimak seminara

16. 3. 2022.

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Primjena Zakona o zaštiti na radu seminar – decembar 2021

Poslovi zaštite na radu kod poslodavca

Implementacija zaštite na radu kod poslodavca

Interaktivni seminar 16.12. / Snimak seminara, 20.12.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu – („Vatrosistemi“)

Pročitaj više


PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Zaštita na radu i radni odnosi – webinar – decembar 2021

 
Pravne procedure za primjenu Zakona o zaštiti na radu

Aktuelnosti iz primjene Zakona o radu u praksi

Gratis Priručnik grupe autora: „Zakon o zaštiti na radu i njegova implementacija u praksi“, 150 str. u elektronskoj formi (CD);
i Model „Pravilnika o zaštiti na radu“ (CD).

6. 12. 2021.

Interaktivni webinar

8. 12. 2021.

Snimak webinara

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU i inspekcijski nadzor

Primjena Zakona o zaštiti na radu i inspekcijski nadzor – seminar – novembar 2021

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Inspekcijski nadzor kod primjene Zakona o zaštiti na radu

Interaktivni seminar 18.11. / Snimak seminara, 22.11.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu

Pročitaj više