Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Radni odnosi

KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Februar 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijski izvještaji u javnom sektoru: najčešće greške

Seminar23.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara25. 02. 2021.

Pročitaj više


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I OSVRT NA UREDBU GDPR 2

Webinar – Zaštita ličnih podataka – Februar 2021

Zaštita ličnih podataka i osvrt na uredbu GDPR

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka

Gratis priručnik: Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka

Interaktivni webinar09. 02. 2021.

Snimak webinara12. 02. 2021.

Pročitaj više


Postupak izbora povjerenika za zastitu na radu

Webinar i seminar – Zaštita na radu – Januar 2021

 
Postupak izbora povjerenika za zaštitu na radu i njegove obaveze

Sigurnost i zaštita na radu radnika kod “rada od kuće”

Seminar

28. 01. 2021.

Sarajevo

Interaktivni webinar

28. 01. 2021.

Pročitaj više


postupak prijema u radni odnos u javnom i privatnom sektoru

Seminar i webinar – Radni odnosi FBiH – Januar 2021

Uređivanje i provođenje postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH („Sl. list FBiH“, broj: 13/19)

Aktuelna pitanja iz savjetodavnog servisa

Seminar

13. 01. 2021.

Sarajevo

Interaktivni webinar

13. 01. 2021.

Pročitaj više


Zastita na radu FBiH Oktobar 2020

Webinar i seminar – Zakon o zaštiti na radu – Novembar 2020

✓ Šta nam donosi novi Zakon o zaštiti na radu

✓ Implementacija Zakona o zaštiti na radu

U sklopu kotizacije Priručnik: Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – autor Zuhdija Mahmutović

Webinari:

Interaktivni webinar

30. 11.

Seminar:

Sarajevo

10. 12.

Hotel “Hollywood”

Pročitaj više


Mobing i zaštita dostojanstva radnika

Seminar i webinar – Mobing i zaštita dostojanstva radnika na sudu – Decembar 2020

✓ Što je mobing?
✓ Vrste mobinga
✓ Pojavni oblici mobinga
✓ Što je to direktna i indirektna diskriminacija?
✓ Razlika između mobinga i diskriminacije

18.12.2020., PREDAVAČ: Gordana Stojaković, – sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

✓ Teret dokazivanja s posebnim osvrtom na tzv. prebacivanje tereta dokazivanja na poslodavca
✓ Postavljanje tužbenog zahtjeva u sporovima za zaštitu od mobinga/uznemiravanja
✓ Vrste naknade štete koje radnik može potraživati
✓ Visina naknade štete zbog mobinga/uznemiravanja u sudskoj praksi
✓ Sankcioniranje mobbera i uznemiravatelja kroz sudsku praksu

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko poslovanje, Novembar 2020

Seminar – Kancelarijsko poslovanje – Novembar 2020

✓ Tradicionalno kancelarijsko poslovanje,
✓ Elektronsko kancelarijsko poslovanje

Banja Luka, 5.11.2020., Hotel “Bosna”

Seminarski materijal: Priručnik – Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje”. Autori: Prof. dr. Milica Tepšić i Doc. dr. Boro Bovan
Pročitaj više


Zastita na radu FBiH Oktobar 2020

Webinar – Zakon o zaštiti na radu – Oktobar 2020

✓ Razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti na radu,
✓ Preuzimanje propisa Europske unije u zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
✓ Šta donosi novi Zakon o zaštiti na radu?
✓ Osnovna načela na kojim se zasniva novi Zakon o zaštiti na radu,
✓ Pregled osnovnih instituta novog Zakona o zaštiti na radu

Interaktivni webinar: 22. 10. 2020., Snimak webinara: 28.10.2020.
Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi u FBiH - Oktobar 2020 - Pitanja i odgovori

Seminar – Radni odnosi FBiH – Oktobar 2020

VI PITATE, MI ODGOVARAMO
– Nezakonitost otkaza ugovora o radu i vraćanje na posao bez javnog oglašavanja
– Postupanje poslodavaca pri reintegraciji/vraćanju radnika u radni odnos na osnovu sudske odluke
– Kriteriji i pravila za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u KS, Gradu Sarajevu i općinama u KS

U sklopu kotizacije gratis CD priručnik – Otkaz ugovora o radu FBiH

Sarajevo, 15.10.2020., Hotel Hollywood Pročitaj više


Seminar - Zaštita na radu - Oktobar 2020

Seminar – Zaštita na radu – Oktobar 2020

– Obaveze poslodavca i radnika kroz zakon o zaštiti na radu
– Zaštita na radu pri korištenju električne energije
– Osnove protiveksplozivne zaštite – zapaljive materije

Banja Luka, 29.10.2020., hotel “Bosna” – 9:30h
PREDAVAČI: Vladislava Tadić, – dipl.pravnik / Boris Lubarda, dipl. inž. el. / Davor Čulić, dipl. inž. el.

Svaki učesnik dobija:
Časopis „PRAVO I FINANSIJE“ br. 2/20
u kojem su obrađene teme Seminara u formi tekstova za časopis

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi FBiH - Septembar 2020

Seminar – Radni odnosi FBiH – Septembar 2020

Organizacija procesa rada za vrijeme trajanja covid-19
Fleksiblni oblici rada izvan radnog odnosa – pravni i porezni aspekt
Praktična pitanja i odgovori

Sarajevo, 23. 09. 2020. Hotel „Hollywood“ / Snimak, 29. 09. 2020. / Snimak, 07. 10. 2020.
Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - Septembar 2020 - postupanje poslodavca

Seminar – Radni odnosi RS – Septembar 2020

Fleksibilne forme rada
Postupanje sa ličnim podacima radnika u odnosu na Covid-19
Organizacija procesa rada u okolnostima proizašlim iz pojave Covid-19
Postupanje poslodavca pri reintegraciji radnika u radni odnos na osnovu sudske odluke

Banja Luka – 22. 09. 2020.
Gratis Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije COVID – 19 u Republici Srpskoj Pročitaj više


DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK

SEMINAR: DISCIPLINSKI POSTUPAK
JULI 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK Sarajevo, 14. 07. 2020. Hotel „Hollywood“       Početak seminara u 9:30 Disciplinska odgovornost je odgovornost za utvrđene povrede radne obaveze i druge povrede radne discipline za koje…


HR MENADŽMENT UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

WEBINAR: RADNI ODNOSI
JULI 2020.

W E B I N A R HR MENADŽMENT UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA INTERAKTIVNI WEBINAR – 08. 07. 2020. SNIMAK WEBINARA – 15. 07. 2020. Početak webinara u 10:00 Webinar je moguće pratiti putem svih elektronskih uređaja Oblast menadžmenta koja se proteklih godina ubrzano razvija,…


PRAKTIČNA PITANJA I PROBLEMI PLAĆE I NAKNADE GODIŠNJI ODMORI RAD OD KUĆE OBAVLJANJE KONSULTACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O VIJEĆU ZAPOSLENIKA KOLEKTIVNI UGOVORI

WEBINAR: RADNI ODNOSI II – JUNI 2020.

PRAKTIČNA PITANJA I PROBLEMI (PLAĆE I NAKNADE, GODIŠNJI ODMORI, RAD OD KUĆE, OBAVLJANJE KONSULTACIJA U SKLADU SA ZAKONOM O VIJEĆU ZAPOSLENIKA, KOLEKTIVNI UGOVORI) Pročitaj više