Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Radni odnosi

AKTUELNA PRAKSA IZ RADNIH ODNOSA

Aktuelna praksa iz radnih odnosa – seminar – Oktobar 2021

Aktuelna praksa iz radnih odnosa

Najčešći problemi u radno-pravnim odnosima

Inspekcijski nadzor

Interaktivni seminar 19.10. / Snimak seminara, 22.10.

Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Zlatan Kišić, dipl. iur. – inspektor rada

Pročitaj više


Objavljen novi Zakon o stečaju

Novi Zakon o stečaju u Federaciji BiH – seminar – Novembar 2021

Osnovne odredbe / ✓ Opće procesne odredbe

Predstečajni postupak / ✓ Stečajni postupak

Reorganizacija dužnika / ✓ Međunarodni stečaj

PREDAVAČ:

Hakija Zajmović – sudija Općinskog suda u Sarajevu

Interaktivni seminar

Sarajevo, 2. 11. 2021.

Snimak seminara

4. 11. 2021. i 9. 11. 2021.

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor poreza u Republici Srpskoj

Inspekcijski nadzor – interaktivni seminar – Banja Luka – oktobar 2021

Direktni porezi – Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske

Indirektni porezi – Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Inspekcijski nadzor u primjeni propisa iz radnog odnosa – Radmila Puzić – Inspekcija rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 15. 10. 2021.

Snimak seminara

18. 10. i 20. 10. 2021.

Pročitaj više


Zaštita na radu u Republici Srpskoj

Zaštita na radu u Republici Srpskoj i procjena rizika – Interaktivni seminar i webinar – Septembar 2021

Zaštita na radu u Republici Srpskoj, procjena rizika na radu sa aspekta COVID – 19

Pravni okvir za zaštitu životne sredine u Republici Srpskoj

PREDAVAČI:

Vladislava Tadić – dipl. iur. / Ljiljana Stanišljević, dipl. ing.

Interaktivni seminar

Banja Luka, 24. 09. 2021.

Snimak seminara

28. 09. 2021.

Pročitaj više


ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova – Interaktivni seminar – Septembar 2021

Novi zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

Ugovori o radu

Praktična pitanja i odgovori – godišnji odmor

Interaktivni seminar 15.09. / Snimak seminara, 22.09.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur.

Pročitaj više


Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Interaktivni seminar i webinar – Naplata potraživanja u Republici Srpskoj – Juli 2021

Naplata potraživanja putem Zakona o upravnom postupku

Naplata potraživanja putem Zakona o izvršnom postupku

PREDAVAČI:

Verica Krajnović, dipl. ecc. / Danijela Radonić, dipl. iur.

Interaktivni seminar

Banja Luka, 01. 07. 2021.

Snimci seminara

06. 07. 2021., i 08. 07. 2021.

Pročitaj više


Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Interaktivni webinar – Evidencija o radnom stažu i poseban staž

Evidencija o radnom stažu i poseban staž

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 13:00 sati

Interaktivni webinar30. 06. 2021.

Snimak webinara02. 07. 2021.

Pročitaj više


Povećanje plata u Republici Srpskoj

Interaktivni seminar i webinar – Povećanje plata u Republici Srpskoj – Juni 2021

Uticaj izmjena propisa o platama na radnopravni status radnika u Republici Srpskoj

Povećanje plata i druge poreske aktuelnosti u 2021. godini

Inspekcijski nadzor

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Miroslav Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske / Radmila Puzić, inspektor rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 16. 06. 2021.

Snimci seminara

22. 06. 2021., i 24. 06. 2021.

Pročitaj više


Primjena zakona o zaštiti na radu

Interaktivni seminar i webinar – Zaštita na radu – Juni 2021

 
Obaveze poslodavaca i radnika kod primjene Zakona o zaštiti na radu i pratećih pravilnika u FBiH

08. 06. 2021.

Mostar

09. 06. 2021.

Tuzla

10. 06. 2021.

Sarajevo

11. 06. 2021.

Interaktivni webinar

Pročitaj više


Implementacija zakona o zaštiti na radu - Webinar - Maj 2021

Interaktivni webinar – Implementacija Zakona o zaštiti na radu FBiH – Maj 2021

Procjena rizika (akt o procjeni rizika, metode procjene rizika, procjena rizika na radnom mjestu)

Pravilnik o zaštiti na radu (pravni osnov i osnovne odredbe, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, sredstva i oprema lične zaštite, prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu, evidencije, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika)

Interaktivni webinar11. 05. 2021.

Snimak webinara17. i 27. 05. 2021.

Pročitaj više


Zakon PIO MIO - aktuelnosti u implementaciji

Interaktivni webinar – PIO/MIO – Maj 2021

Aktuelnosti u implementaciji Zakona PIO/MIO

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 12:30 sati

Interaktivni webinar20. 05. 2021.

Snimak webinara24. 05. 2021.

Pročitaj više


Vrste ugovora o radu i godišnji odmori

Besplatni webinar – Radni odnosi FBiH – April 2021

RADNI ODNOSI U FBiH

VRSTE UGOVORA O RADU

GODIŠNJI ODMORI

29.4.2021.
Pročitaj više


Procjena rizika i drugi podzakonski akti

Interaktivni webinar – Zaštita na radu FBiH – April 2021

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika

Postupak skraćivanja radnog vremena kod poslodavca

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

Interaktivni webinar20.04. 2021.

Snimak webinara22. i 27. 04. 2021.

Pročitaj više


Kancelarijsko poslovanje - April 2021

Interaktivni seminar – kancelarijsko poslovanje – Juni 2021

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Arhivsko poslovanje – arhiviranje i čuvanje predmeta i akata

Interaktivni seminar: Sarajevo, 03.06. / Mostar, 04.06.

Gratis Priručnik: Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Autor: mr.sc. Alen Taletović – Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde FBiH

Kancelarijsko poslovanje FBiH

Pročitaj više


Webinar – Radni odnosi i zaštita na radu – Mart 2021

Praktična primjena Zakona o radu

Zakona o zaštiti na radu

Zakona o zapošljavanju stranaca

Pravilnika o vođenju evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

Izmjene uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Interaktivni webinar30.03. 2021.

Snimak webinara05. 04. 2021.

Pročitaj više