Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Radni odnosi

Implementacija zakona o zaštiti na radu - Webinar - Maj 2021

Interaktivni webinar – Implementacija Zakona o zaštiti na radu FBiH – Maj 2021

Procjena rizika (akt o procjeni rizika, metode procjene rizika, procjena rizika na radnom mjestu)

Pravilnik o zaštiti na radu (pravni osnov i osnovne odredbe, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, sredstva i oprema lične zaštite, prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu, evidencije, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika)

Interaktivni webinar11. 05. 2021.

Snimak webinara17. i 27. 05. 2021.

Pročitaj više


Zakon PIO MIO - aktuelnosti u implementaciji

Interaktivni webinar – PIO/MIO – Maj 2021

Aktuelnosti u implementaciji Zakona PIO/MIO

✓ PREDAVAČ:

Mr. Kenan Spahić – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Trajanje webinara od 10:00 – 12:30 sati

Interaktivni webinar20. 05. 2021.

Snimak webinara24. 05. 2021.

Pročitaj više


Vrste ugovora o radu i godišnji odmori

Besplatni webinar – Radni odnosi FBiH – April 2021

RADNI ODNOSI U FBiH

VRSTE UGOVORA O RADU

GODIŠNJI ODMORI

29.4.2021.
Pročitaj više


Procjena rizika i drugi podzakonski akti

Interaktivni webinar – Zaštita na radu FBiH – April 2021

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika

Postupak skraćivanja radnog vremena kod poslodavca

Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

Interaktivni webinar20.04. 2021.

Snimak webinara22. i 27. 04. 2021.

Pročitaj više


Webinar – Radni odnosi i zaštita na radu – Mart 2021

Praktična primjena Zakona o radu

Zakona o zaštiti na radu

Zakona o zapošljavanju stranaca

Pravilnika o vođenju evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

Izmjene uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Interaktivni webinar30.03. 2021.

Snimak webinara05. 04. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Mart 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika

Seminar (5 KPE bodova)09.03. 2021. – Sarajevo

Snimak seminara (5 KPE bodova)11. 03. 2021. i 19. 03. 2021.

Pročitaj više


Kancelarijsko poslovanje – Februar 2021

Seminar i Webinar – Kancelarijsko poslovanje – Februar 2021

Primjena novih propisa o kancelarijskom poslovanju

Uredba o kancelarijskom poslovanju

Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja

Seminar i interaktivni webinar19.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara04. 03. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Februar 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijski izvještaji u javnom sektoru: najčešće greške

Seminar23.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara25. 02. 2021.

Pročitaj više


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I OSVRT NA UREDBU GDPR 2

Webinar – Zaštita ličnih podataka – Februar 2021

Zaštita ličnih podataka i osvrt na uredbu GDPR

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka

Gratis priručnik: Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka

Interaktivni webinar09. 02. 2021.

Snimak webinara12. 02. 2021.

Pročitaj više


Postupak izbora povjerenika za zastitu na radu

Webinar i seminar – Zaštita na radu – Januar 2021

 
Postupak izbora povjerenika za zaštitu na radu i njegove obaveze

Sigurnost i zaštita na radu radnika kod “rada od kuće”

Seminar

28. 01. 2021.

Sarajevo

Interaktivni webinar

28. 01. 2021.

Pročitaj više


postupak prijema u radni odnos u javnom i privatnom sektoru

Seminar i webinar – Radni odnosi FBiH – Januar 2021

Uređivanje i provođenje postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH („Sl. list FBiH“, broj: 13/19)

Aktuelna pitanja iz savjetodavnog servisa

Seminar

13. 01. 2021.

Sarajevo

Interaktivni webinar

13. 01. 2021.

Pročitaj više


Zastita na radu FBiH Oktobar 2020

Webinar i seminar – Zakon o zaštiti na radu – Novembar 2020

✓ Šta nam donosi novi Zakon o zaštiti na radu

✓ Implementacija Zakona o zaštiti na radu

U sklopu kotizacije Priručnik: Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – autor Zuhdija Mahmutović

Webinari:

Interaktivni webinar

30. 11.

Seminar:

Sarajevo

10. 12.

Hotel “Hollywood”

Pročitaj više


Mobing i zaštita dostojanstva radnika

Seminar i webinar – Mobing i zaštita dostojanstva radnika na sudu – Decembar 2020

✓ Što je mobing?
✓ Vrste mobinga
✓ Pojavni oblici mobinga
✓ Što je to direktna i indirektna diskriminacija?
✓ Razlika između mobinga i diskriminacije

18.12.2020., PREDAVAČ: Gordana Stojaković, – sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

✓ Teret dokazivanja s posebnim osvrtom na tzv. prebacivanje tereta dokazivanja na poslodavca
✓ Postavljanje tužbenog zahtjeva u sporovima za zaštitu od mobinga/uznemiravanja
✓ Vrste naknade štete koje radnik može potraživati
✓ Visina naknade štete zbog mobinga/uznemiravanja u sudskoj praksi
✓ Sankcioniranje mobbera i uznemiravatelja kroz sudsku praksu

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko poslovanje, Novembar 2020

Seminar – Kancelarijsko poslovanje – Novembar 2020

✓ Tradicionalno kancelarijsko poslovanje,
✓ Elektronsko kancelarijsko poslovanje

Banja Luka, 5.11.2020., Hotel “Bosna”

Seminarski materijal: Priručnik – Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje”. Autori: Prof. dr. Milica Tepšić i Doc. dr. Boro Bovan
Pročitaj više


Zastita na radu FBiH Oktobar 2020

Webinar – Zakon o zaštiti na radu – Oktobar 2020

✓ Razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti na radu,
✓ Preuzimanje propisa Europske unije u zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
✓ Šta donosi novi Zakon o zaštiti na radu?
✓ Osnovna načela na kojim se zasniva novi Zakon o zaštiti na radu,
✓ Pregled osnovnih instituta novog Zakona o zaštiti na radu

Interaktivni webinar: 22. 10. 2020., Snimak webinara: 28.10.2020.
Pročitaj više