Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Radni odnosi FBiH

Seminar - Osnove Izvrsnog postupka FBiH - Juni 24

Seminar – Osnove Izvršnog postupka FBiH – Juni 2024

Osnove izvršnog postupka

Naplata potraživanja u izvršnom postupku

Najčešće greške u izvršnim prijedlozima


Predavači:

Nives Abdagić – sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

Jasenka Potogija – sudija Kantonalnog suda u Sarajevu


Seminar

28. 06. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni Odnosi - FBiH - Maj 2024

Seminar – Ocjena radne sposobnosti radnika sukladno Zakonu o PIO/MIO – Maj 2024

Ocjena radne sposobnosti radnika sukladno Zakonu o PIO/MIO

Obaveze poslodavca prema radniku s promijenjenom radnom sposobnošću i radnika kojem je ugroženo zdravlje


Predavači:

Dr. Boženka Galić Tirić – specijalista medicine rada i sporta

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Seminar

17. 05. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetro turbine) - Maj 2024

Seminar – (Privatno) – Pravna pitanja izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (solarni paneli, vjetro turbine) – Maj 2024

1) Uvod, općenito o pravnom okviru koji regulira proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

2) Izgradnja objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora v. zaštita okoliša

3) Stvarno-pravni status uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; djelovanje načela superficies solo cedit, da li se radi o pokretnim ili nepokretnim stvarima?

4) Uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao objekt založnog prava (hipoteka ili zaloga na pokretnim stvarima) odnosno drugih prava osiguranja (posebna vlasnička prava odnosno leasing, zadržanje prava vlasništva)

5) Mogućnosti koje nude Okvirni zakon o zalozima BiH i entitetski zakoni o stvarnim pravima

6) Pravo građenja i pravo služnosti – klasični instituti u funkciji izgradnje uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

7) Rješenje uporednog prava koja bi bila primjenjiva u BiH

8) Sudska praksa vezana za obnovljive izvore energije i zaštitu okoliša.


Predavač:

Prof. dr. Meliha Povlakić


Seminar

22. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Parnični postupak I dio FBiH - April 2024

Seminar – Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – April 2024

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Stranke i zastupanje

Prigovori u parničnom postupku


Predavači:

Doc. dr. sci. Adis Poljić – sudija Općinskog suda u Živinicama

Dr. sci. Faruk Latifović, profesor VŠ – sudija Kantonalnog suda u Tuzli


Seminar

26. 04. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi FBiH- April 2024

Seminar – Godišnji odmori, Inspekcijski nadzor, Plaćeno i neplaćeno odustvo – April 2024

Godišnji odmori,

Plaćeno i neplaćeno odustvo

Inspekcijski nadzor u vezi primjene Zakona o radu (Primjeri iz prakse)

Praktična pitanja i odgovori


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Zlatan Kišić, dipl. iur. – kantonalni inspektor rada

Alma Purišević – dipl. iur. – REC d.o.o.


Seminar

16. 04. – Sarajevo

18. 04. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Mart 2024

ODGOĐENO ZA 15.04. Seminar – Zemljišne knjige – April 2024

Pravni režim nekretnina u procesu transformacije u BiH sa posebnim osvrtom na državnu imovinu


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.,

mr. Nizama Mališević


Seminar

15. 04. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni Odnosi FBiH - Mart 2024

Seminar – Ocjena radne sposobnosti radnika – Mart 2024

Ocjena radne sposobnosti radnika sukladno Zakonu o PIO/MIO

Obaveze poslodavca prema radniku s promijenjenom radnom sposobnošću i radnika kojem je ugroženo zdravlje


Predavači:

Dejan Šetina – Sekretar Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur


Seminar

21. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Elektronsko poslovanje u upravnom postupku -Februar 2024

Seminar – Elektronsko poslovanje u upravnom postupku – Februar 2024

Elektronsko poslovanje u upravnom postupku


Predavač:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH


Seminar

23. 02. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi FBiH - Februar 2024

Postupak otkaza ugovora o radu, Porezni tretman plaćanja u oblasti radnih odnosa, Aktuelnosti iz radnih odnosa – Seminar – Februar 2024

POSTUPAK OTKAZA UGOVARA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

POREZNI TRETMAN ISPLATA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH

Alma Purišević – dipl. pravnik – REC


Seminar

13. 02. – Mostar

15. 02. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko-poslovanje FBiH - Decembar 2023

Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju – Seminar – Decembar 2023

Kancelarijsko poslovanje u FBiH


Predavač:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH


Seminar

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Decembar 2023

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Eksproprijacija

Izdavanje dokumentacije za građenja


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

12. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Inspekcijski nadzor - Porezni tretman placanja u oblasti radnih odnosa - Novembar 2023

Seminar – Inspekcijski nadzor, Izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak, Porezni tretman plaćanja u oblasti Radnih odnosa – Novembar 2023

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI

INSPEKCIJSKI NADZOR

POREZNI TRETMANI ISPLATA U OBLASTI RADNIH ODNOSA


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.– REC d.o.o.

Zlatan Kišić, dipl. iur.– Inspektor rada

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH


Seminar

24. 11. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje FBiH -Novembar 2023

Primjena propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Arhivsko poslovanje – arhiviranje i čuvanje predmeta i akata


Predavači:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH

Dr. sc. Šimun Novaković, – Zamjenik ravnatelja Arhiva BiH


Seminar

16. 11. – Sarajevo

Pročitaj više


Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka

Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Oktobar 2023

Zaštita ličnih podataka u oblasti radnih odnosa

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

26. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Stvarna prava - Eksproprijacija - Zemljisne knjige i premjer katastra zemljista i nepokretnosti

Stvarna prava – Eksproprijacija – Zemljišne knjige i premjer katastra zemljišta i nepokretnosti – Seminar – Oktobar 2023

1. STVARNA PRAVA I STVARNOPRAVNI ODNOSI

2. EKSPROPRIJACIJA U PRAKSI

3. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

4. ZAKON O PREMJERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA / NEKRETNINA


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

19. 10. – Sarajevo

Pročitaj više