Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu
rec_pretplata
rec_casopis

NOVOSTI

Poreska uprava RS – Odgoda plaćanja poreskih obaveza i elektronsko podnošenje poreskih prijava za porez na dohodak

OBVIJEŠTENJA PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Za odgodu plaćanja poreza podnesite pisanu izjavu Poreska uprava Republike Srpske obavještava privredne subjekte, koji su pogođeni mjerama na sprječavanju širenja virusa korona i zbog toga imaju poteškoće u poslovanju, da imaju mogućnost da u…

Šta se dešava sa naknadom za ishranu u toku rada, kao i naknadom za prevoz na posao i s posla u vrijeme PANDEMIJE KORONAVIRUSA?

Naknada za ishranu u toku rada, kao i naknada za prevoz na posao i s posla, uređuje se ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili odlukom poslodavca, budući da se ne radi o pravu radnika koje je utvrđeno…

Mišljenje Agencije za javne nabavke vezano za uvid u ponude u vanrednim okolnostima

Na koji način izvršiti uvid u ponude u vrijeme proglašenog vanrednog odnosno stanja prirodne i druge nesreće zbog koronavirusa (COVID-19)? Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa koronavirusom (COVID-19) i službenim proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene…

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA POSEBNIM AKCENTOM NA NJEGOVU PRIMJENU U VRIJEME PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Poštovane/i, Ugovorni organi prilikom nabavke roba, usluga i radova dužni su primjenjivati postupke nabavke propisane Zakonom o javnim nabavkama. Zakon o javnim nabavkama propisao je redovne postupke nabavki koje su ugovorni organi dužni primjenjivati prilikom vršenja nabavki roba usluga ili…

Mjere koje poslodavac može poduzeti u okviru radno-pravnog zakonodavstva u vezi sa postojećom pandemijom u RS

Poštovane/i, Pojava bolesti COVID-19 u našoj zemlji nameće određena prilagođavanja procesa rada novim okolnostima i mjerama. Dakle, ovaj članak daje pregled određenih rješenja Zakona o radu Republike Srpske. Tako sada zanemareni instituti iz radnog prava dolaze u prvi plan –…

NAJNOVIJE U KNJIŽARI

 • CD Priručnik – Statusne promjene privrednih društava

  20.00 KM
 • CD Priručnik – Troškovi službenih putovanja

  7.00 KM
 • TRADICIONALNO I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  35.00 KM
 • CD Priručnik – seminarski materijal – Konverzija obaveza u kapital

  10.00 KM