Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Elektronsko podnošenje poreznih prijava

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 48/21), koji je stupio na snagu 26.06.2021. godine, poreznim obveznicima propisana obaveza da od 01.10.2021. godine Poreznoj upravi Federacije BiH podnose elektronskim putem sljedeće porezne prijave/obrasce:
APR-1036, MIP 1023, PMIP-1024, GIP-1022, ASD-1032, AUG-1031, PDN-1033,

Saznajte uz pomoć uputstva za korištenje E-usluga nPIS-a kako elektronski podnijeti ove obrasce.
Pročitaj više


Objavljen novi Zakon o stečaju

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 53/21 od 07.07.2021. godine objavljen je Zakon o stečaju.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” tj. 14.07.2021.

Preuzmite tekst Zakona
Pročitaj više


AKTUELNOSTI I DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

Aktuelnosti i dileme u primjeni propisa iz oblasti PDV-a

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

15. 07. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

22. 07. 2021., i 27. 07. 2021.

Pročitaj više


Aktuelne izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Polovinom maja 2021. godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u parlamentarnu proceduru uputilo je izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18).

Formalni razlog za izmjene ovog propisa se nalazi u činjenici da su već prilikom usvajanja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, oba doma Parlamenta Federacije BiH, donijela Zaključak i zadužila resorno ministarstvo odnosno Vladu Federacije BiH, da prati primjenu novog Zakona, te da u slučaju potrebe i određenih problema u primjeni sačini izmjene i dopune Zakona penzijskom i invalidskom osiguranju.

S tim u vezi, napominjemo da u primjeni ovog vrlo složenog propisa nije bilo većih problema, što govori u prilog činjenici da je u stručnom smislu zakon dobro i temeljno pripremljen. Međutim, sudska praksa odnosno odluke najviših sudskih instanci (Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj: AP-4077/16 od 11.10.2018. godine i presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-36/18 od 12.11.2019. godine, stvorile su obavezu izmjene pojedinih zakonskih rješenja. Također, predmetne izmjene zakona obuhvatile su i određena preciziranja normi kako bi se izbjeglo različito tumačenje pojedinih odredbi. Pročitajte pregled predloženih izmjena sa obrazloženjem istih.
Pročitaj više


 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  55.00 KM
 • zaštita na radu fbih priručnik

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  40.00 KM
 • CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne si

  CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije

  35.00 KM
 • Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  280.00 KM
 • Akcija! Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

  Praktični aspekti javnih nabavki
  I dio

  35.00 KM