Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • JAVNE NABAVKE
 • RADNI ODNOSI FBIH
Sprovođenje direktnog sporazuma - Poseban osvrt na izmjene i dopune zakona o Javnim Nabavkama

Sprovođenje direktnog sporazuma – Poseban osvrt na izmjene i dopune zakona o Javnim Nabavkama

Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/2014 i 9/2022, u daljem tekstu ZJN) [2] propisano je članom 124. da početkom primjene istih, prestaje da važi između ostalog i Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 53/06 i 20/09). Direktni sporazum se shodno ZJN primjenjuje za postupke čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od 6.000,00 (šesthiljada) KM bez PDV-a. Ugovorni organi nemaju obavezu da prilikom pokretanja direktnog sporazuma donese odluku ili rješenje u pisanoj formi. Ugovorni organi pisanim putem ili putem portala javnih nabavki traže prijedloge cijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke. Ugovorni organ, ukoliko je sproveo direktni sporazum za određenu nabavku, ima mogućnost u toku godine, ukoliko se ukaže potreba, sprovesti ponovno direktni sporazum/sporazume za istovrsne nabavke do ukupnog iznosa 10.000,00 KM.

Autor članka: Muhamed Dervišević Pročitaj više

Poseban penzijski staž u Federaciji BiH - stručni članak

Poseban penzijski staž u Federaciji BiH – stručni članak, Autor: Predrag Krsmanović

Čini se da vezano za poseban penzijski staž u Federaciji BiH postoje određena nerazjašnjena pitanja i dileme.
Neka od tih pitanja obrađena su u ovom radu kako bi se ova složena materija pojednostavila i približila što većem broju potencijalno zainteresovanih čitalaca.
Radi boljeg razumijevanja pojma „poseban staž“, te s njim usko vezanih pojmova „staž osiguranja“ i „penzijski staž“ date su kraće definicije ovih najvažnijih pojmova.
Pojam posebnog staža koji se, pod određenim uslovima, uračunava u ukupan penzijski staž, bio je prisutan i razrađen u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja bivše SFRJ.
Poslije raspada ove bivše savezne države, ovaj specifični oblik penzijskog staža preuzet je u državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ, među kojima i u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kako u Federaciji BiH, tako i u Republici Srpskoj.

Autor članka: Predrag Krsmanović
Pročitaj više

Naknade i pomoći radnicima po kolektivnim ugovorima – stručni članak

Naknade i pomoći radnicima po kolektivnim ugovorima – stručni članak, Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl.pravnik

Na primjerima iz deset kolektivnih ugovora koji su zaključeni u 2021. godini, odnosno kojima je proširena primjena na sve poslodavce u određenim oblastima, prikazaćemo različite naknade koje nemaju karakter plaće, a koje predstavljaju pomoći ili nagrade radnicima, te različite načine na koji su one regulisane ili prepuštene nižim kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu i aktima poslodavca.

stručni članak, Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl.pravnik, Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - javne nabavke
 • Aktuelni seminari - oblast radnog prava
 • Aktuelni seminari FBIH
 • Aktuelni seminari RS
 • Aktuelni seminari za pravnike
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi FBiH
 • Radni odnosi RS
 • Seminari za pravnike
 • Zaštita na radu

Kvalifikacija ponuđača, Tenderska dokumentacija i Ponuda – Seminar – April 2023

MODUL I (Kvalifikacija ponuđača, „crna lista“, sukob interesa)

MODUL II (Tenderska dokumentacija, ponuda)

MODUL III (Otvaranje i ocjena ponude)


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Dragana Kovačević

Ivana Grgić

Amir Rahmanović

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Josip Jakovac


Mjesto održavanja

icon-briefcase 12. 4. – Banja Luka

icon-briefcase 18. 4. – Mostar

icon-briefcase 19. 4. – Sarajevo

Pročitaj više

Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Mart 2023

Zaštita ličnih podataka

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 28. 03. – Banja Luka

icon-briefcase 30.03. – Sarajevo

Pročitaj više

Zemljišne knjige – Seminar – Sarajevo – Mart 2023

Najčešća pitanja iz Zakona o stvarnim pravima i Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom

Eksproprijacija

Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon o premjeru i katastru zemljišta / nekretnina


Predavači

mr. iur. Jasmin Voloder,

mr. Nizama Mališević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 29. 03. – Sarajevo

Pročitaj više

Primjena zakona o zaštiti na radu – Seminar – Mart 2023

Implementacija Zakona o zaštiti na radu

Stručni ispit radnika koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavca

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku predhodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Ljekarski pregled radnika


Predavači

Predavači su eksperti iz oblasti zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 16. 03. – Sarajevo

Pročitaj više

Parnični postupak sa sudskom praksom – Seminar – Tuzla – Mart 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Stranke i zastupanje

Prigovori u parničnom postupku


Predavači:

Doc. dr. sci. Adis Poljić, – sudija Općinskog suda Živinice

Dr. sci. Faruk Latifović, – sudija Kantonalnog suda Tuzla


Seminar

icon-briefcase 17. 3. – Tuzla

Pročitaj više

Javne nabavke – seminar – Mart 2023.

MODUL I (Principi, službenik, interna akta, planiranje, izuzeća)

MODUL II (Komisija, vrijednosni razredi, pokretanje postupka, rokovi)

MODUL III (Postupci javne nabavke)


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Dragana Kovačević

Zlatko Lazović

Dražen Vidaković

Ervin Kreševljaković

Samir Buljina

Amir Rahmanović

Josip Jakovac


Mjesto održavanja

icon-briefcase 13. 3. – Bihać

icon-briefcase 14. 3. – Sarajevo

icon-briefcase 15. 3. – Tuzla

icon-briefcase 16. 3. – Banja Luka

icon-briefcase 17. 3. – Mostar

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Javne nabavke
 • Specijalna ponuda

Modeli akata za rad komisije za javne nabavke – Mart – 2023

MODELI AKATA ZA RAD KOMISIJE ZA NABAVKE

Autor: Josip Jakovac

 

Početkom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN), u sistem javnih nabavki BiH uvodi se cijeli niz novih instituta, i mijenjaju se ili dorađuju postojeći instituti, što implicira obavezu ugovornih organa da svoju praksu javnih nabavki usklade s novim propisom. U praktičnom smislu rada na javnim nabavkama u ugovornom organu, to će podrazumijevati obavezu da se napravi jasno razgraničenje između obaveza rada komisije za javne nabavke i službe/službenika za javne nabavke.

Također, ugovorni organi su dužni donijeti Pravilnike o javnim nabavkama u kojima će detaljno regulirati vršenje nabavne funkcije. Takav Pravilnik ne bi smio replicirati odredbe ZJN i podzakonskih akata, već neizostavno mora odgovoriti na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“ radi povodom zadataka unutar ugovornih organa u vezi javnih nabavki, te je takvu internu regulaciju potrebno dorađivati u smislu da i u novonastalim situacijama daje odgovore na osnovna pitanja „ko, šta, kada, kako i u kojem roku“. Pročitaj više

TD – Primjer konkurentskog zahtjeva i Smijernice za pripremu tenderske dokumentacije – tekst – Mart – 2023

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 • Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

SMJERNICE ZA PRIPREMU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

 • Autor: Zlatko Lazović

  Pročitaj više

PRIRUČNIK – ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Svaki početak u primjeni novih sistemskih zakona, kojima se dosadašnja i postojeća praksa značajno ili radikalno mijenja pa i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je težak! Kako Zakon donosi više novih instituta i otvora mnoga pitanja sa kojima će se praktičari neizostavno suočiti pripremili smo Priručnik o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama da bi ovaj proces, dijelom, olakšali. Na mnoga kompleksna pitanja odgovori još uvijek ne postoje, ne zbog toga što ih neko ne želi dati, već je potrebno vrijeme i praksa da nadležne institucije, svaka iz svog domena djelovanja, zauzmu meritorne i zvanične stavove po tim pitanjima i učine ih dostupnim javnosti.

Priručnik smo pripremili u najboljem znanju, iskustvu i razumijevanju konkretnih odredbi Zakona, uzimajući u obzir intencije zakonodavca. Priručnik su pripremili dugogodišnji treneri iz javnih nabavki: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić.

U svakom slučaju stojimo Vam na raspolaganju za bilo koja pitanja ili problem sa kojima se susretnete u primjeni novog Zakona.

Obim priručnika: 230 strana
B5 format, meki uvez

Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Mart 2023

PRAVO

– Sudska pravna shvatanja (stavovi, zaključci, ocjene, tumačenja, mišljenja, i sl.) i njihova obaveznost
– Efekti primjene zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
– Sukob interesa u pravosuđu i mehanizmi njegovog sprečavanja
– Stvarna prava, postupak prodaje nekretnina u vlasništvu FBiH, kantona i drugih organa lokalne samouprave
– Pravni lijekovi u stečaju

RADNI ODNOSI

– Određivanje naknade za godišnji odmor od strane sudskog vještaka ekonomske struke
– Premještaj državnog službenika i namještenika

JAVNE NABAVKE

– Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
– Sprovođenje direktnog sporazuma – poseban osvrt na izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

– Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2023. godine
– Prefakturisanje u sistemu PDV-a (Šta je prefakturisanje, prefakturisanje troškova, prefakturisanje režijskih troškova)
– Etika kao pretpostavka objektivnog financijskog izvještanja i razvoja računovodstvene profesije
– Harizmatično liderstvo

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

– Javne nabavke – str. 136. – 150.
– Radni Odnosi Republike Srpske – str. 151. – 166.
– Radni Odnosi u FBiH – str. 167. – 179.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Februar 2023.

PRAVO

– Pravni status, osnivanje i djelovanje crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini
– Poseban penzijski staž u Federaciji BiH
– Sudske odluke u parničnom postupku

RADNI ODNOSI

– Naknade i pomoć radnicima po kolektivnim ugovorima
– Druga primanja koja se isplaćuju radnicima a koja su regulisana kolektivnim ugovorima u Republici Srpskoj

JAVNE NABAVKE

-Uloga povjerenstva za javne nabavke i odnos prema službeniku za javne nabavke
-Izrada tenderske dokumentacije za konkurentski zahtijev za dostavu ponude – Smjernice i primjer tenderske dokumentacije

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

– Carinske tarife za 2023. godinu (tarifne kvote, nove tarifne oznake, brisane tarifne oznake, izmjene, novosti)
– Oporezivanje frilensera u Republici Srpskoj

OSVRTI

– Kritički osvrt na članak „Upravljanje krizom“, koautora Dragutina Funde i Tomislava Majića

SUDSKA PRAKSA

-Pripremio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija i Predrag Krsmanović 

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA

– Radni Odnosi Republike Srpske – str. 173. – 188.
– Javne nabavke – str. 189. – 206.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Januar 2023.

PRAVO
– O kontroli zakonitosti podzakonskih propisa od strane redovnih sudova
– Određenost zahtjeva za nadoknadu troškova parničnog postupka
– Glavna rasprava u parničnom postupku
– Kratki prikaz legalizacije stranih javnih isprava u Bosni i Hercegovini
– Mirno uživanje imovine kao ljudsko pravo pod okriljem zaštite Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

RADNI ODNOSI
– Распоређивање радника на друго радно мјесто
– Pravna rješenja i primjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH (II DIO)
– Provedba zaštite na radu za strane radnike u Republici Hrvatskoj – II DIO

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Povrat PDV-a stranim pravnim licima
– Izračun potrebnih obrtnih sredstava i izvora

SUDSKA PRAKSA
– Pripremio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija i Predrag Krsmanović – str. 147 – 184.

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 185. – 200. Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 12.1. Druga pitanja iz javnih nabavki

PITANJE: Osoba u preduzeću koja je obavljala poslove objave na portalu JN i bila administrator na portalu za preduzeće, više neće obavljati te poslove. Ostaje nam još jedan uposlenik koji ima svoju šifru i koji vrši objave. Na koji način da izbrišemo profil osobe koja više neće raditi ovaj posao?

Na koji način onemogućiti pristup portalu operateru ugovornog organa koji okončava radni odnos kod tog ugovornog organa? Pročitaj više

PITANJE: Pokrećem proceduru za nabavku određene medicinske opreme. U fazi sam istraživanja tržišta. Pošto se radi o samo jednom ponuđaču koji to može isporučiti, od njega sam dobio informativnu ponudu. Kako treba da izgleda forma obrazloženja zašto samo jedan ponuđač može isporučiti. U pitanju su dakle 2 stavke od kojih je jedna puno skuplja, da li je potrebno i najjeftiniju stavku tumačiti i naknadnu ponudu, ako nismo dobili već?

Kako treba da izgleda forma obrazloženja zašto samo jedan ponuđač može isporučiti određenu uslugu? Pročitaj više

PITANJE: Ukoliko neku stavku iz obrazca za cijenu ponude ne možemo dostaviti u predviđenom roku, jer nam dobavljač nešto obustavi ili zbog zastoja na carini. Šta uraditi u tom slučaju?

Šta učiniti kada ponuđač iz nekih razloga ne isporuči neke robe iz ugovora u planiranom roku? Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

Portal RECko

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 10.643 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 300 KM (Zaštita na radu 250 KM), a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 300 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2022. godine (88 izdanja + 11 u 2023.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Akcija! Modeli akata za rad komisije za nabavke

  Modeli akata za rad komisije za javne nabavke – Mart – 2023

  30.00 KM
 • Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  70.00 KM
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama - Septembar 2022

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – neslužbeni prečišćeni tekst

  30.00 KM
 • Pitanja i odgovori - Radni odnosi u FBiH u 2021. godini - CD Izdanje

  Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

  35.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija! Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  200.00 KM