Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

INSPEKCIJSKI NADZOR

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

29. 09. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

05. 10. 2021., i 13. 10. 2021.

Pročitaj više


Ovim uputstvom propisuje se:

– postupak zaprimanja dokumentacije (finansijski izvještaji, posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku i ostali dokumenti uz finansijske izvještaje) u Registar finansijskih izvještaja,
– provjera potpunosti i tačnosti dokumentacije zaprimljene u Registar,
– način vođenja Registra.
Pročitaj više


Javne nabavke usluga procjene rizika

Obaveze privrednih društava i javnih institucija

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu

Kako provesti postupak javne nabavke za uslugu procjenu rizika

Seminar – 5.10. / Snimak seminara – 7.10.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović, dipl. iur.

Zlatko Lazović, dipl. ecc – trener za JN AJN

Pročitaj više


Elektronsko podnošenje poreznih prijava

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 48/21), koji je stupio na snagu 26.06.2021. godine, poreznim obveznicima propisana obaveza da od 01.10.2021. godine Poreznoj upravi Federacije BiH podnose elektronskim putem sljedeće porezne prijave/obrasce:
APR-1036, MIP 1023, PMIP-1024, GIP-1022, ASD-1032, AUG-1031, PDN-1033,

Saznajte uz pomoć uputstva za korištenje E-usluga nPIS-a kako elektronski podnijeti ove obrasce.
Pročitaj više


Objavljen novi Zakon o stečaju

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 53/21 od 07.07.2021. godine objavljen je Zakon o stečaju.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” tj. 14.07.2021.

Preuzmite tekst Zakona
Pročitaj više


AKTUELNOSTI I DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

Aktuelnosti i dileme u primjeni propisa iz oblasti PDV-a

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

15. 07. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

22. 07. 2021., i 27. 07. 2021.

Pročitaj više


 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija! Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  25.00 KM
 • Akcija! zaštita na radu fbih priručnik

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM
 • CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne si

  CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije

  35.00 KM
 • Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  280.00 KM
 • Akcija! Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

  Praktični aspekti javnih nabavki
  I dio

  35.00 KM