Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
 • RADNI ODNOSI
 • ZAŠTITA NA RADU FBIH
Obračun najniže plaće u Federaciji BiH

Obračun najniže plaće u Federaciji BiH – stručni članak

Od 01. januara 2022. godine u Federaciji BiH je povećan iznos najniže plaće na 543 KM. S aspekta prava radnika, nema dileme da je ovakva promjena u radno-pravnom zakonodavstvu dobrodošla, posebno u trenutnim uslovima značajno povećanih troškova života. S druge strane, jasno je da povećanje iznosa najniže plaće za poslodavce znači veće obaveze ne samo prema radnicima, već i prema državi po osnovu poreza i doprinosa.
Upravo s aspekta obaveza za porez na dohodak i doprinose, već na samom početku primjene nove Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće pojavio se čitav niz pitanja i dilema, na koje ćemo pokušati odgovoriti u ovom tekstu.
Također, potrebno je voditi računa o tome koji poslodavci su obveznici primjene nove Uredbe, a u kojim slučajevima nije potrebno vršiti nikakvo usklađivanje plaće, a time ni izmjenu pravilnika o radu i ugovoru o rada sa zaposlenicima.

Autor: Mirela Mašić, dipl. oec Pročitaj više

Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 30 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS – 14.7.2022.

Portal trenutno broji ukupno 1.399 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Mirovanje radnog odnosa,


✓ Naknada plate u slučaju porodiljskog odsustva u RS-u,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca,


✓ Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
Pročitaj više

Portal RECko zaštita na radu FBiH

Objavljeno novih 17 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko zaštita na radu FBiH

Nova pitanja na portalu Zaštita na radu

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Koja je procedura izrade Akta o procjeni rizika i Pravilnika o zaštiti na radu?,


✓ Obaveza angažmana radnika za zaštitu na radu u firmi koja se pretežno bavi poslovima prodaje i administrativnim poslovima,


✓ Zatečeni radnik koji obavlja poslove zaštite na radu,


✓ Sastav ponude za izradu akta o procjeni rizika
Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - finansije i računovodstvo
 • Aktuelni seminari za pravnike
 • Finansije i računovodstvo
 • Radni odnosi
 • Seminari za pravnike

Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u – webinar – Avgust 2022.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost

Druge aktuelne dileme u okviru primjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti PDV-a

Podnošenje prijave uz korištenje digitalnog potpisa

Popunjavanje PDV prijave

Prava poreznih obveznika u postupcima kontrola indirektnih poreza


Predavači:

Anes Muslimović – Uprava za indirektno oporezivanje

Milica Vidović – Uprava za indirektno oporezivanje

Sedin Mešinović – Uprava za indirektno oporezivanje


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

30. 8.

Snimak webinara – (7 KPE)

2. 9.

Pročitaj više

Novine u carinskom sistemu – Interaktivni seminar – Avgust 2022

Novi Zakon o carinskoj politici BiH

Uslovi za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika

Prednosti prelaznih pravila o porijeklu

Zakon o carinskim prekršajima BiH


Predavači

Nermin Jusić – Šef Grupe za tarifu, vrijednost i porijeklo robe

Milena Knežević – Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO

Milena Davidović – Stručna savjetnica u Odsjeku za carinske postupke u Sjedištu UIO


Interaktivni seminar

icon-briefcase 24. 8. – Banja Luka

icon-briefcase 26. 8. – Sarajevo

Snimak seminara

6. 9. 2022.

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Finansije i računovodstvo
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi

Priručnik za početnike u javnim nabavkama

U ovom priručniku izdvojili smo za Vas ono što treba svima, i treba u svakom postupku nabavke, kako za one koji su na početku svoje karijere u javnim nabavkama tako i za one koji svoja znanja i iskustva iz ove oblasti žele da unaprijede.

Posebna pažnja posvećena je onima koji su na početku svoje karijere, kako bi im javne nabavke učinili pristupačnim i razumljivim. Pročitaj više

Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

„Pitanja i odgovori – radni odnosi u FBiH u 2021. godini (I Dio)“ je priručnik nastao na način da su naši pretplatnici na časopis „PRAVO I FINANSIJE“, na „Portal REC-ko radni odnosi u FBiH“ i učesnici seminara iz radnih odnosa postavljali pisane upite tokom 2021. godine.

U ovom priručniku smo pripremili jedan dio pitanja i odgovora iz 2021. godine, strukturirali ih, u sadržajnom smislu, u skladu sa redoslijedom članova radnih instituta iz Zakona o radu. Pročitaj više

Forenzično računovodstvo

Knjiga – “FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO” Autorica: dr. Ševala Isaković-Kaplan  Sadržaj knjige: Literatura iz oblasti računovodstva i revizije u Bosni i Hercegovini bogatija je za udžbenik  “Forenzično računovodstvo” autorice Isaković-Kaplan dr Ševale. Predmetno djelo, sa teoretskog aspekta, predstavlja doprinos razvoju teorijskog konceptualnog…

Časopis Pravo i finansije – Juli/Avgust 2022.

PRAVO
– Kratki prikaz opštih naznaka koncesionih ugovora u Bosni i Hercegovini
– Standardi kao jedan od elemenata za plasman proizvoda na tržište
– Imunitet države od odgovornosti
– Revizija poslovnih procesa u organima uprave u FBiH – Između želja, ciljeva i poraznih rezultata
– Uspostavljanje vlasničkih prava – pravni osnov sticanja vlasništva

RADNI ODNOSI
– Utjecaj nove sistematizacije na radnopravni status radnika

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Upravljanje potraživanjima
– Značaj i utjecaj računovodstvenih politika amortizacije na financijski rezultat poslovnih subjekata

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– OBLIGACIONO PRAVO

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 91. – 102.
– Radni odnosi RS – str. 103. – 114.
– Radni odnosi FBiH – str. 115. – 126.
– Finansije i računovodstvo FBiH – str. 127. – 136.
– Obaveznik uplate poreza od zakupa u RS – str. 137.
– Info stranica – str. 138. – 148. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Juni 2022.

PRAVO
– Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine – pozicija, nadležnosti i status u političko-teritorijalnoj strukturi Bosne i Hercegovine
– Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih nacija
– Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih prerađevina i ostalih proizvoda u Federaciji BiH – propis sa odloženom primjenom

RADNI ODNOSI
– Premještaj na drugo radno mjesto

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Gubici po proračun usljed sive ekonomije, stečaja i izbjegavanja plaćanja carinskih dažbina
– Novi Pravilnik o poreznoj rezidentnosti u Federaciji BiH
– Dugotrajna imovina namijenjena prodaji prema MSFI – u 5

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– OBLIGACIONO PRAVO

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 76. – 86.
– Radni odnosi u RS – str. 87. – 99.
– Radni odnosi u FBiH – str. 100. – 111.
– Finansije i računovodstvo u RS – str. 112. – 122.
– Finansije i računovodstvo u FBiH – str. 123. – 132.
– Info stranica – str. 133. – 143.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Maj 2022.

PRAVO
– Specifičnosti državnog uređenja Bosne i Hercegovine
– Zastarjelost međusobnih potraživanja pravnih lica (II dio)
– Pravo vlasništva i „pravo na dom“ – odnos između dva „prava“ zagarantovana evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda

RADNI ODNOSI
– Naknada za neiskorišteni godišnji odmor – pravni i računovodstveni aspekt

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Rizik kamatne stope pri donošenju poslovnih odluka
– Računovodstveni i poreski tretman manjkova i viškova sredstava
– Koristi kao oporeziv dohodak zaposlenika

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
BOSNA I HERCEGOVINA
– OBLIGACIONO PRAVO
– RADNO PRAVO
– MOBING
– STVARNO PRAVO
– PARNIČNI POSTUPAK

REPUBLIKA HRVATSKA
– PARNIČNI POSTUPAK

REPUBLIKA SRBIJA
– OBLIGACIONO PRAVO
– PARNIČNI POSTUPAK

CRNA GORA
– RADNO PRAVO

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA
– Javne nabavke – str. 84. – 97.
– Radni odnosi u RS – str. 98. – 106.
– Finansije i računovodstvo u FBiH – str. 107. – 120.
– Info stranica – str. 121. – 131.
Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 14.4. Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • 25.1. Druga pitanja iz oblasti PIO
 • 28.1. Zakon o privrednim društvima

PITANJE: U Zakonu o privrednim društvima RS – Sl. Gl. 82/2019 – član 213, stav 1 – glasi: “Rezerve AKCIONARSKOG društva čine zakonske rezerve, rezerve kapitala, statutarne i druge rezerve”. Zamolio bih povratnu informaciju, odnosno Vaše mišljenje, da li se ovaj član odnosi samo na akcionarska društva, odnosno, da li to znači da ovaj član nije obavezujući za firme registrovane kao društva ograničene odgovornosti ?

Rezerve akcionarskog društva Pročitaj više

PITANJE: 1. Da li se i kada može penzionisati radnik koji ima 15 godina penzijskog staža i 45 godina života? Kada ima pravo na penziju i pod kojim uslovima istu ostvaruje? 2. Da li se prilikom obračuna penzije računa samo efektivni staž radnika ili ukupan penzijski staž?

Uvjeti za penzionisanje Pročitaj više

PITANJE: Imamo pitanje u vezi upućivanja radnika od strane poslodavca na IK obradu. Naime, interesuje nas, na koji način se može uputiti, kao i način na koji se može vršiti kontrola bolovanja, obzirom da radnik odlazi često na bolovanje, koje traje po nekoliko mjeseci i pri tome dobija rješenje o umanjenoj radnoj sposobnosti, kao i da liječenje nije završeno? Interesuje nas na koji način možemo kao poslodavac tražiti preispitivanje tih rješenja, obzirom da postoji sumnja da se radi o zloupotrebi.

Zloupotreba bolovanja Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

 

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 8.875 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 230 KM, a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2022. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 230 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2021. godine (77 izdanja + 11 u 2022.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2022. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Priručnik Za početnike u javnim nabavkama

  Priručnik za početnike u javnim nabavkama

  30.00 KM
 • Pitanja i odgovori - Radni odnosi u FBiH u 2021. godini - CD Izdanje

  Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

  35.00 KM
 • Forenzicno racunovodstvo JPG

  Forenzično računovodstvo

  70.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija!

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM
 • Akcija! Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  200.00 KM