Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Praktična primjena Zakona o radu

Zakona o zaštiti na radu

Zakona o zapošljavanju stranaca

Pravilnika o vođenju evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

Izmjene uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Interaktivni webinar30.03. 2021.

Snimak webinara05. 04. 2021.

Pročitaj više


OBJAVLJEN ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH

Ovaj zakon uređuje oblast računovodstva i revizije, organizaciju i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripremu i prezentiranje finansijskih izvještaja, reviziju finansijskih izvještaja, organizaciju i rad Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, nadzor nad kvalitetom rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, javni nadzor, praćenje, otkrivanje i prijavljivanje krivičnih djela u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti, stjecanje zvanja, kvalificiranje i licenciranje u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Tekst Zakona možete preuzeti u tekstu novosti
Pročitaj više


Check liste Federalne uprave za inspekcijske poslove

Podsjećamo da je Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila Check liste – Liste provjera za sve inspektorate u njenom sastavu. Check liste ili liste provjera podrazumijevaju liste pitanja koje inspektori mogu postaviti prilikom vršenja kontrole.

Check lista – Lista provjera, u skladu s odredbama Zakona o inspekcijama Federacije BiH, sastavni je dio naloga za vršenje inspekcijskog nadzora, kojim se definiraju konkretan predmet, pravni osnov te mjere koje inspektor može poduzeti u skladu sa zakonom i drugim propisima u slučaju da prilikom nadzora konstatira njihovu povredu, kao i druge aktivnosti inspektora u postupku vršenja inspekcijskog nadzora.
Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika

Seminar (5 KPE bodova)09.03. 2021. – Sarajevo

Snimak seminara (5 KPE bodova)11. 03. 2021. i 19. 03. 2021.

Pročitaj više


Povreda na radu i profesionalno oboljenje

Povreda na radu, kao posljedica nepreduzimanja adekvatnih preventivnih mjera za zaštitu na radu i zaštitu zdravlja radnika predmet je regulisanja propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, zaštite na radu i drugih propisa, pa ćemo u ovom tekstu razmotriti sve aspekte zakonske zaštite radnika u slučaju da nastupi povreda na radu, odnosno profesionalno oboljenje ili promijenjena radna sposobnost radnika, te s aspekta prava radnika koja iz toga proističu, odgovornosti poslodavca za nastalu povredu ili profesionalno oboljenje, specifična zdravstvena zaštita radnika, evidencije i naknade koje pripadaju radniku, ukoliko povreda na radu nije rezultat krivice radnika.
Ova oblast regulisana je Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i provedbenim propisima, čije su odredbe objedinjene u ovom tekstu.
Pročitaj više


Novi Zakon o računovodstvu i reviziji

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

Specifičnosti poreznog bilansa – inspekcijski nadzor, mišljenja nadležnih organa

Transferne cijene / ✓ Elektronsko podnošenje prijava PU FBiH

Isplate iz dobiti i pokriće gubitka / ✓ Ostale porezne prijave

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

16. 02. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE bodova)

24. 02. 2021., 26. 02. 2021. i 03. 03. 2021.

Pročitaj više


PRIMJENA NOVIH MSFI I PORESKI BILANS

Primjena novih MSFI i poreski bilans

Porez po odbitku u propisima Republike Srpske i primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, posebne republičke takse, administrativne takse, komunalne takse

Pripreme za podnošenje elektronskog KUF-a i KIF-a – praktična pitanja i odgovori

Seminar i interaktivni webinar18.02. 2021. – Banja Luka

Snimak seminara22. 02. 2021. i 24. 02. 2021.

Pročitaj više


 • zaštita na radu fbih priručnik

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  40.00 KM
 • CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne si

  CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije

  35.00 KM
 • POSTUPANJE POSLODAVACA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

  Postupanje poslodavaca
  u vanrednim okolnostima
  CD Priručnik

  18.00 KM
 • Akcija! PRIRUČNIK ZA POSTUPANJE POSLODAVACA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID – 19 U REPUBLICI SRPSKOJ

  Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije COVID – 19
  u Republici Srpskoj

  30.00 KM 18.00 KM
 • Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  280.00 KM
 • Akcija! Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

  Praktični aspekti javnih nabavki
  I dio

  70.00 KM 35.00 KM