Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • RADNI ODNOSI
Regres u Republici Srpskoj

Regres – stručni članak – autor – Radmila Puzić, diplomirani pravnik

Radno-pravno zakonodavstvo predstavlja izuzetno osjetljivo pravno područje, koje se tumači na razne načine, pa tako je i sa pitanjem regresa (ko ima pravo na regres, visina regresa, način isplate regresa, pravo na regres radnika sa nepunim radnim vremenom, i dr). Samo jedna odredba Zakona o radu obrađuje isplatu regresa.

Pravo na regres je vezano za drugo pravo, pravo na godišnji odmor, pa su ova dva prava uzajamno povezana i uslov za isplatu regresa bi bio da radnik ima pravo na godišnji odmor, da je radniku poslodavac pojedinačnim aktom utvrdio pravo na godišnji odmor i da je poslodavac radniku omogućio da koristi pravo na godišnji odmor, a samim tim obaveza poslodavca bi bila da radniku obezbjedi isplatu regresa koji je namijenjen za umanjenje troškova koji će nastati prilikom korištenja prava na godišnji odmora.

Autor članka: Radmila Puzić, diplomirani pravnik Pročitaj više

ODSUSTVA RADNIKA SA RADA U SMISLU ZDRAVSTVENIH PROPISA

Odsustva radnika sa rada u smislu zdravstvenih propisa – stručni članak – autor: Danijela Radonić, diplomirani pravnik

Od juna 2022. godine izmjenjen je set zakona kojima je uređena zdravstvena zaštita u Republici Srpskoj.
Ove izmjene dovode do preklapanja sa radnopravnim propisima iako nisu u potpunosti kompatibilne sa važećim rješenjima iz ZOR.
Zbog toga je u članku obrađen uticaj novih zdravstvenih propisa na obaveze poslodavca u situaciji kada je radnik privremeno spriječen za rad ili kada obavlja određene preventivne preglede. Svrha davanja osvrta je da se poslodavcima olakša upoznavanje sa novim obavezama koje proizilaze iz ovih propisa, kao i izmjenama postojećih obaveza.

Autor članka: Danijela Radonić, diplomirani pravnik Pročitaj više

Pravo na regres

Pravo na regres – stručni članak – autor – Jusuf Brkić, dipl. iur.

Jedna od najaktuelnijih tema u radnom zakonodavstvu jeste i pravo na regres. Zbog povećanog broja upita u naš Savjetodavni servis, u nastavku teksta možete pronaći aktuelne odgovore na pitanja koja se tiču prava na regres kao i vrijeme, visinu isplate regresa. Regres predstavlja materijalno pravo radnika koje radnik koristi za korištenje godišnjeg odmora. To je pravo radnika koje mu omogućava da što bolje i kvalitetnije iskoristi godišnji odmor kako bi njegove psihofizičke aktivnosti se što bolje oporavile od rada, te da nakon godišnjeg odmora radnik bude spreman i odmoran za nastavak radnog procesa. Savjetujemo poslodavcima da detaljno urede pravo na regres kao i način isplate regresa, jer se često u praksi dešava da zbog nedostatka detaljnijih odredbi pravilnika o radu postoje različita tumačenja isplate regresa a radnici često svoje pravo na regres ostvaruju putem sudskog postupka. Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - finansije i računovodstvo
 • Aktuelni seminari - javne nabavke
 • Finansije i računovodstvo
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi
 • Seminari za pravnike

Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi – seminar – Decembar 2022

Šta donosi početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u praksi?

Uslovi za početak postupka javne nabavke

Okvirni sporazum


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Vesna Dizdarić

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

16. 12. – Tuzla

19. 12. – Bihać

20. 12. – Mostar

21. 12. – Banja Luka

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna za 2022. godinu i druge aktuelnosti – seminar – 7 KPE – Decembar 2022

Pripremne radnje svih pravnih lica

Specifičnosti kod budžetskih korisnika i samostalnih djelatnosti

Tok popisa i kontrolno analitički postupci

Računovodstveni i porezni tretman popisnih razlika

Specifičnosti knjiženja za kraj godine u skladu sa novim kontnim planom

Najnovije izmjene poreznih propisa i druge aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza


Predavači:

Mujo Salkić, ekonomista

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac

Mirela Mašić, dipl ekonomist


Interaktivni seminar – (7 KPE)

15. 12. – Sarajevo

Snimak webinara – (7 KPE)

19. 12.

Pročitaj više

Radni odnosi u Republici Srpskoj – seminar – Banja Luka – 30. Novembar 2022.

Utjecaj novih zdravstvenih propisa na obaveze poslodavac

Poreski tretman plata i naknada na platu i iz plate

Radni odnos zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka

Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 30. 11. – Banja Luka

Pročitaj više

Zalihe, uloga forenzike i regulatorni okvir vezan za SPNiFTA – webinar – Novembar 2022.

Računovodstvo zaliha

Uloga forenzičnog računovodstva u borbi protiv prevara – indikatori za računovođe i revizore

Regulatorni okvir u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma – uloga računovođa, revizora i finansijskih djelatnika


Predavači:

Prof. dr. Mehmed Jahić

Prof. dr. Ševala Isaković – Kaplan

Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac


Interaktivni webinar icon-briefcase

15. 11. – 7 KPE

Snimak webinara

23. 11. – 7 KPE

Pročitaj više

Planiranje javnih nabavki u 2023. godini, postupci male vrijednosti, ugovori – seminar – Novembar 2022.

Kako pravilno pripremiti Plan nabavki i interni pravilnik u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama?

Elektronska podrška planiranju javnih nabavki i praćenje realizacije postupaka javnih nabavki – praktični aspekt.

Postupci nabavki male vrijednosti

Ugovori i izmjene ugovora u javnim nabavkama


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Vesna Dizdarić

Miroslav Stipović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 11. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 11. – Bihać

icon-briefcase 22. 11. – Mostar

icon-briefcase 23. 11. – Sarajevo

icon-briefcase 24. 11. – Tuzla

Pročitaj više

Naknada štete – jednodnevni specijalistički seminar – Sarajevo – 18. Novembar 2022.

Naknada vanugovorne štete

Odgovornost države za naknadu štete koju učini njen organ

Naknada štete u slučaju povrede ili ubistva radnika na radu ili u vezi sa radom od strane trećeg lica

Ostvarivanje naknade štete nosioca penzijsko – invalidskog osiguranja od poslodavca

Ostvarivanje naknade štete zavoda/fonda zdravstvenog osiguranja od pravne osobe za osiguranje imovine i osoba

Naknada štete kod klevete

Naknada štete kada postoji element inostranosti


Učesnici savjetovanja

Doc. dr sc. Adis Poljić – sudija Općinskog suda u Živinicama

Dr sc. Faruk Latifović – sudija Kantonalnog suda u Tuzli


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 11. – Sarajevo

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – neslužbeni prečišćeni tekst

REC d.o.o. je pripremio neslužbeni prečišćeni tekst Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama koji sadrži Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/19); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj 59/22) – označen podebljanim slovima.

 

Ovaj neslužbeni prečišćeni tekst služi za internu upotrebu i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe. Pročitaj više

Priručnik za početnike u javnim nabavkama

U ovom priručniku izdvojili smo za Vas ono što treba svima, i treba u svakom postupku nabavke, kako za one koji su na početku svoje karijere u javnim nabavkama tako i za one koji svoja znanja i iskustva iz ove oblasti žele da unaprijede.

Posebna pažnja posvećena je onima koji su na početku svoje karijere, kako bi im javne nabavke učinili pristupačnim i razumljivim. Pročitaj više

Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

„Pitanja i odgovori – radni odnosi u FBiH u 2021. godini (I Dio)“ je priručnik nastao na način da su naši pretplatnici na časopis „PRAVO I FINANSIJE“, na „Portal REC-ko radni odnosi u FBiH“ i učesnici seminara iz radnih odnosa postavljali pisane upite tokom 2021. godine.

U ovom priručniku smo pripremili jedan dio pitanja i odgovora iz 2021. godine, strukturirali ih, u sadržajnom smislu, u skladu sa redoslijedom članova radnih instituta iz Zakona o radu. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Novembar 2022.

PRAVO
– O pojedinim pitanjima odnosa sudskih taksi i parničnih troškova
– Troškovi parničnog postupka
– Postupci biomedicinski potpomognute oplodnje u R Sloveniji

RADNI ODNOSI
– Odsustvo radnika sa rada u smislu zdravstvenih propisa
– Rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj – 2 dio
– Pravo na regres

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Popunjavanje polja krajnje potrošnje u PDV prijavi kroz primjere
– Procjena vrijednosti potraživanja od kupaca

SUDSKA PRAKSA
Obligaciono pravo – Odgovornost za solidnost građevine
Obligaciono pravo – Polica s karakterom ugovora o osiguranju od odgovornosti
Obligaciono pravo – Promjena cijene kod ugovora „ključ u ruke“
Obligaciono pravo – Valjanost ugovora o ustupanju potraživanja
Obligaciono pravo – Zastarjelost potraživanja zavoda zdravstvenog osiguranja prema osiguravajućem društvu
Radno pravo – Dokazivanje kod otkaza ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora
Radno pravo – Sporazum između poslodavca i radnika
Radno pravo – Dokazivanje zdravstvene sposobnosti radnika
Eksproprijacija – Karakter sporazuma o naknadi zaključen pred organom uprave
Mjenično pravo – Način popunjavanja mjenice
Parnični postupak – Nadležnost privrednih sudova kada su stranke fizička lica
Parnični postupak – Protivljenje tuženog pristupanju novog tužioca
REPUBLIKA HRVATSKA – Stvarno pravo – Dokazivanje činjenica za dosjelost
REPUBLIKA SRBIJA – Obligaciono pravo – Odgovornost za povredu u vezi sa sportskom aktivnošću

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – ZIDZJN – str. 146. – 167.
– Radni odnosi RS – str. 168. – 185.
– Radni odnosi FBiH – str. 186. – 207.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Oktobar 2022.

JAVNE NABAVKE
– Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
– Planiranje javnih nabavki
– Princip transparentnosti u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

RADNI ODNOSI
– Postupanje poslodavca kod neopravdanog izostanka sa posla
– Rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj – 1 dio

PRAVO
– Ček kao kategorija poslovnog prava

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Pravni i porezni tretman menadžerskih ugovora
– Projektno financiranje kao suvremeni način financiranja javne infrastrukture
– Obračun rezerviranja za jubilarne nagrade

SUDSKA PRAKSA
1. Porodično pravo – Vrijeme povrata iznosa isplaćenog za kredit
2. Radno pravo – Primjena općih i posebnih propisa
3. Socijalno pravo – Pojam profesionalne bolesti
4. Kleveta – Visina naknade štete za klevetu
5. Nasljedno pravo – Izdvajanje dijela iz zaostavštine
6. Razlikovanje tužbi u vezi zaostavštine
7. Parnični postupak – Delegacija suda zbog zaposlenja tuženog
8. Obaveze advokata kada je radnje poduzimao za svoj račun
9. Početak računanja roka kod prijedlog za povrat u prijašnje stanje
10. Stečajni postupak – Sticanje razlučnog prava
11. Eksproprijacija – Vezanost suda za rješenje o eksproprijaciji (površina)
12. REPUBLIKA HRVATSKA – Parnični postupak – Prorogacijska klauzula protivna načelu savjesnosti i poštenja
13. REPUBLIKA HRVATSKA – Vanparnični postupak – Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina
14. REPUBLIKA SRBIJA – Obligaciono pravo – Pravo retencije zakupodavca

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Radni odnosi RS – str. 104. – 114.
– Finansije i računovodstvo FBiH – str. 115. – 125.
– Radni odnosi FBiH – str. 126. – 136.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Septembar 2022.

PRAVO
– Vanugovorna naknada štete sa stranim elementom
– Izostanak parničnih stranaka i ostalih učesnika sa ročišta u parničnom postupku (ZPP FBiH)
– Studija slučaja: Utvrđivanje broja članova porodičnog domaćinstva kod fakturisanja isporuke pitke vode
– Naplata potraživanja putem izvršnog postupka
– Zakon o zaštiti potrošača u BiH – Implikacije na finansijsko poslovanje poslovnog subjekta
– Osnivanje, rad i prestanak rada predstavništava stranih lica u BiH

RADNI ODNOSI
– Zloupotreba bolovanja u FBiH
– Prava trudnice, porodilje i majke djeteta u zakonodavstvu Federacije BiH

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost
– Objavljivanje prirode rizika koji proizilaze iz financijskih instrumenata prema MSFI 7 – financijski instrumenti: Objavljivanja
– Poslovni i finansijski rizik – dejstvo leveridža

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– Obligaciono pravo – Podijeljena odgovornost kod naknade štete
– Porodično pravo – Odgovornost jednog bračnog partnera za obaveze drugog bračnog partnera
– Porodično pravo – Tužbeni zahtjev kod bračne stečevine
– Stvarno pravo – Kontinuitet nužnog prolaza
– Stvarno pravo – Ograđeno kućno dvorište kod nužnog prolaza
– Eksproprijacija – Ocjena sporazuma o utvrđivanju visine naknade
– Pravo osiguranja – Treće lice u saobraćajnog nezgodi
– Parnični postupak – Ocjena priznanica o plaćanju usluga
– Parnični postupak – Potreba da vještak bude na listi imenovanih sudskih vještaka
– Parnični postupak – Obrazloženje odluke drugostepenog suda
– Parnični postupak – Mjera osiguranja za odlaganje postupka izvršenja
– Parnični postupak – Pravilno označavanje tuženog
– REPUBLIKA HRVATSKA – Obligaciono pravo – Aktivna legitimacija za povrat troškova postupka
– REPUBLIKA HRVATSKA – Obligaciono pravo – Prekid zastarjelosti kolektivnom tužbom
– REPUBLIKA SRBIJA – Stvarno pravo – Pojam završene gradnje
– REPUBLIKA SRBIJA – Porodično pravo – Vraćanje zajma za imovinu poslije prestanka bračne zajednice

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 114. – 124.
– Radni odnosi RS – str. 125. – 134.
– Radni odnosi FBiH – str. 135. – 146.
– Finansije i računovodstvo FBiH – str. 147. – 158. Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 26.3. Službena putovanja

PITANJE: Da li je oporezivo plaćanje angažmana firme koja se bavi prevozom za poslodavca koji nema svoje vozilo za prevoz radnika, a to mu je potrebno?

Plaćanje prevoznih usluga Pročitaj više

PITANJE: Da li se privatnim vozilom smatra i vozilo samostalnog preduzetnika koje je njegovo vozilo za privatne svrhe i nije kupljeno novcem preduzetništva?

Isplata putnih troškova samostalnom preduzetniku Pročitaj više

PITANJE: I obratno, kad je neoporezivo korišćenje privatnog vozila u službene svrhe i koju je dokumentaciju potrebno zadovoljiti?

Korišćenje privatnog vozila u svrhe službenih putovanja Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

Portal RECko

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 10.643 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 300 KM (Zaštita na radu 250 KM), a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 300 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2022. godine (88 izdanja + 11 u 2023.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama - Septembar 2022

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – neslužbeni prečišćeni tekst

  30.00 KM
 • Pitanja i odgovori - Radni odnosi u FBiH u 2021. godini - CD Izdanje

  Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

  35.00 KM
 • Forenzicno racunovodstvo JPG

  Forenzično računovodstvo

  70.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija!

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM
 • Akcija! Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  200.00 KM