Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Izmjene i dopune ZOR kao mjera povećanja plate u Republici Srpskoj – Danijela Radonić, dipl. iur.

Novi obračun plata od 01. 01. 2022. godine – Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

Inspekcijski nadzor – Radmila Puzić – Inspekcija rada

Interaktivni seminar

Istočno Sarajevo, 26. 1. 2022.

Banja Luka, 31. 1. 2022.

Snimak seminara

21. 1. 2022.

Snimak seminara

28. 1. 2022.

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o komunalnim taksama

Osnovni razlog za predlaganje i donošenje navedenog zakona jeste nastavak sprovođenja reforme privrednog ambijenta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i težnja Vlade Republike Srpske da se, omogućivanjem povoljnijih uslova privređivanja, odnosno rasterećenjem privrednih subjekata, izvrši povećanje plata u realnom sektoru Republike Srpske a samim tim stvaraju se i uslovi za efikasnije suzbijanje rada na crno fizičkih lica, te bolji uslovi za priliv investicija.

Autor članka: Dragan Zorić, dipl. iur.
Pročitaj više


Objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja

U radu autorica razmatra osnovne elemente obračuna plate koji u sebi objedinjuje zakonska određenja plate i drugih primanja kao i odnos obračuna sa podacima iz evidencije prisustva na radu. Pismeni obračun plate će biti detaljnije uređen pravilnikom koji treba biti donesen do 01.03.2022. godine. Do tada, a kako bi se poslodavci pripremali za primjenu pravilnika autorica je dala svoje preliminarno viđenje sadržaja pismenog obračuna plate. U radu su obrađeni i postupci za naplatu potraživanja iz radnog odnosa.

Autor članka: Danijela Radonić, dipl pravnik
Pročitaj više


Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

U tekstu je riječ o ograničenim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH koje su stupile na snagu 18. 11. 2021. godine, a istim se mijenjaju čl. 44, 144. i 145. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tekst predmetnog zakona sačinjen je od strane zastupnika i delegata u Parlamentu Federacije BiH i usvajan je po hitnoj proceduri, a zanimljivo je da je resorno ministarstvo, odnosno Vlada Federacije BiH imala negativan stav prema ovim parcijalnim izmjenama propisa, budući da se u parlamentarnoj proceduri već nalaze cjelovite izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se rješavaju svi do sada uočeni problemi u primjeni propisa.

Autor članka: Mr. sc. Kenan Spahić
Pročitaj više


POSTUPCI ZA ZAŠTITU OD UZNEMIRAVANJA NA RADU

Desetak godina se u Republici Srpskoj usaglašavaju stavovi socijalnih partnera koji su prezentovani u Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu. Zakon definiše određena pitanja od kojih izdvajamo postupke za zaštitu od uznemiravanja na radu. U radu su detaljno obrađeni interni postupak, postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i postupak pred nadležnim sudom. Postupcima prethode određena prava i obaveze i poslodavca i radnika i tom pravcu potrebno je jačati opštu radnu i profesionalnu kulturu i dosljedno primjenjivati 0-toleranciju na pojavu mobinga i uznemiravanja na radu. To znači i obavezno sankcionisanje lica koja vrše uznemiravanje na radu, što ćemo obraditi u narednom periodu.

Autor članka: Danijela Radonić, dipl pravnik
Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Pripreme za provođenje postupka nabavke i početni koraci za provođenje postupka nabavke

Postupci nabavki, druga faza postupaka

Pravna zaštita

Sarajevo – 14.12. / Mostar – 15.12. / Banja Luka- 21.12. / Snimak seminara – 23.12.

Predavači:

Ivana Grgić, trener za JN AJN

Amir Rahmanović, trener za JN AJN

Josip Jakovac, trener za JN AJN (Mostar)

Pročitaj više


 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija! Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  25.00 KM
 • Akcija! zaštita na radu fbih priručnik

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM
 • CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne si

  CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije

  35.00 KM
 • Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  280.00 KM
 • Akcija! Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

  Praktični aspekti javnih nabavki
  I dio

  35.00 KM