Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • JAVNE NABAVKE
 • RADNI ODNOSI FBIH
 • RADNI ODNOSI RS
ВРСТЕ НАКНАДА ПЛАТЕ ПРЕМА ПРОПИСИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ - стручни чланак

Врсте накнада плате према прописима у Републици Српској – стручни чланак – Данијела Радонић

Нова правила везана за накнаде за вријеме породиљског одсуства која се у Републици Српској примјењују од 1. Јануара 2024. године, прилика су да се подсјетимо и других накнада које се остварују за вријеме одсустава са рада. Широка лепеза накнада потиче од различитих основа, што се даље проширује са различитим правилима за одређивање истих која се односе на основ, висину и евентуално права послодавца на рефундацију исплаћене накнаде.

Аутор чланка: Данијела Радонић Pročitaj više

Prekovremeni rad Web

Prekovremeni rad – stručni članak – Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

U članku se analizira zakonodavno-pravni okvir rada dužeg od punog radnog vremena – prekovremenog rada i, s obzirom da brojni poslodavci imaju poslovne jedinice na teritoriji oba entiteta, ukazuje na razlike u entitetskim propisima kojima se reguliše ovaj pravni institut, koje, s obzirom na teritorijalnu primjenu radnog zakonodavstva, dovodi radnike istog pravnog lica u različit položaj.

Također, osvrnućemo se i na zloupotrebu ovog pravnog instituta od strane poslodavaca, ali i samih radnika, koje poslodavac odobrava.

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik Pročitaj više

Kratki pregled i analiza prakse URŽ-a

Kratki pregled i analiza prakse Ureda za razmatranje žalbi o aktuelnim pitanjima – Stručni članak

U članku su predstavljena najbitnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi po pitanju neprihvatljive ponude koja prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke. Dat je prikaz i analiza Rješenja koja se odnose na momenat kada se cijeni neprihvatljivost ponude prilikom predviđenog održavanja E-aukcije. Također, o istoj problematici su prikazani zauzeti stavovi Agencije za javne nabavke. Najznačajnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi i njihova analiza je prezentirana i po pitanju ispitivanja aktivne legitimacije na strani žalitelja, te su data pojašnjenja svih prikazanih Rješenja.

Autor članka: Muhamed Dervišević Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - javne nabavke
 • Aktuelni seminari RS
 • Aktuelni seminari Zaštita na radu FBIH
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi FBiH
 • Radni odnosi RS
 • Zaštita na radu

Seminar – Zaštita na radu – Mart 2024

Način i uslovi obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Povrede na radu: prevencija, evidencija, izvještavanje i obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu

Interni akt o zaštiti na radu

Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o zaštiti na radu


Predavači:

Danijela Radonić – Okružni privredni sud Banjaluka

Momčilo Đekanović, dipl. ing. – Inspekcija zaštite na radu


Seminar

12. 03. – Banja Luka

Pročitaj više

Seminar – Zaštita na radu – Februar 2024

OBAVEZE POSLODAVCA

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA SIGURAN RAD

PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA RAD I SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE, ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA NA OBJEKTIMA NA KOJIMA SE PRIMJENJUJU MJERE ZAŠTITE NA RADU

PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA FIZIČKIH, HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI I MIKROKLIME U RADNIM I POMOĆNIM PROSTORIJAMA.


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa i zaštite na radu.


Mjesto održavanja

29. 02. – Sarajevo

Pročitaj više

Seminar – Javne nabavke – Februar 2024

Modul I – Najčešće greške Ugovornih organa prilikom sastavljanja tenderskih dokumentacija i ponuđača prilikom pripremanja ponuda u praksi

Modul II – Ocjenjivanje ponuda od Komisije, „manja odstupanja“ u ponudama

Modul III – Kriteriji za dodjelu ugovora, e-aukcija, ekonomski najpovoljnija ponuda, potkriteriji

Modul IV – Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke, obaveze Ugovornih organa


Predavači

Zlatko Lazović

Josip Jakovac

Samir Buljina

Ivana Grgić


Mjesto održavanja

26. 02. – Mostar

27. 02. – Sarajevo

28. 02. – Banja Luka

Pročitaj više

Seminar – Elektronsko poslovanje u upravnom postupku – Februar 2024

Elektronsko poslovanje u upravnom postupku


Predavač:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH


Seminar

23. 02. – Sarajevo

Pročitaj više

Postupak otkaza ugovora o radu, Porezni tretman plaćanja u oblasti radnih odnosa, Aktuelnosti iz radnih odnosa – Seminar – Februar 2024

POSTUPAK OTKAZA UGOVARA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

POREZNI TRETMAN ISPLATA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH

Alma Purišević – dipl. pravnik – REC


Seminar

13. 02. – Mostar

15. 02. – Sarajevo

Pročitaj više

ODGOĐENO ZA 22.02 Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini, Inspekcijski nadzor – Seminar – Februar 2024

Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini

Inspekcijski nadzor


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

22. 02. – Banja Luka

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi
 • Radni odnosi FBiH
 • Specijalna ponuda

CD – Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH Autorice: Ljiljana Ćehajić, dipl.iur. Mirela Mašić, dipl.ecc. mr. Sabina Džanović   SADRŽAJ:   ODMOR U TOKU RADNOG VREMENA  Odmor u toku radnog vremena radnika koji radi manje od šest sati dnevno Odmor u toku…

Pravilnik – model internog akta, pravilnik za slozene UO i modeli akata za rad komisije

 • Pravilnik o Javnim nabavkama – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a
 • Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe
 • Modeli akata za rad komisije za javne nabavke

Pročitaj više

PRAVLNIK O JAVNIM NABAVKAMA – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, konkretnim zaduženjima službenika i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi s njima, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku i sva druga odnosna pitanja kao što su: učesnici, odgovornosti te način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon). Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Februar 2024

PRAVO

– Troškovi parničnog postupka kod mjere osiguranja i protivtužbe: analiza nove sudske prakse
– Ciljevi upravljanja državnom (javnom) imovinom
– Vještačenja nematerijalne štete
– Pojam farmaceutskog prava

RADNI ODNOSI

– Disciplinska odgovornost državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

– Računovodstvene pogreške
– Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2024.godine
– Utvrđivanje iznosa državne pomoći sadržane u garancijama
– Obavezujuća informacija o tarifnom svrstavanju robe i obavezujuća informacija o preferencijalnom porjeklu robe
– Prag oporezivanja

SUDSKA PRAKSA
– Pripremio: Faruk Latifović

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju

– Javne nabavke – str. 136 – 150.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 151 – 167.
– Radni odnosi u FBiH – str. 168 – 182.
– Zaštita ličnih podataka – str. 182 – 197. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Januar 2024

PRAVO

– Javne službe i javna ovlaštenja, sa osvrtom na javna preduzeća kao subjekte poslovnog prava
– Slobodna ocjena dokaza u parničnom postupku
– Uspostavljenje služnosti
– Izazovi organizacijskog upravljanja informacijskom sigurnošću
– Vještačenje ekonomske struke u vezi sa utvrđivanjem visine vrijednosti nekretnina i vrijednosti naknade za korišćenje nekretnina
– Sine qua non maloljetničkog krivičnog prava – procjena ličnosti maloljetnika sa osvrtom na odmjeravanje kazne i princip individualizacije krivične sankcije

RADNI ODNOSI

– Vrste naknada plate prema propisima u Republici Srpskoj

JAVNE NABAVKE

– Ostali (sporedni) elementi ugovora

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

– Umanjenje vrijednosti dugoročne imovine (MRS 36)
– Carinska tarifa za 2024. godinu – (nove tarifne kvote, nove tarifne oznake, brisane tarifne oznake, izmjene, novosti)
– Ispravka odbitka ulaznog poreza
– Podsjetnik za sastavljanje finansijskih izvještaja za 2023. godinu

SUDSKA PRAKSA

– Pripremio: Faruk Latifović

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju

– Javne nabavke – str. 156 – 171.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 172 – 187.
– Zaštita na radu u FBiH – str. 188 – 204.
– Računovodstvo i finansije FBiH – str. 205 – 220.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Decembar 2023

PRAVO

– Pravni okvir eksproprijacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
– Preticanje i skretanje ulijevo kao uzrok nezgode

RADNI ODNOSI

– Zasnivanje radnog odnosa
– Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću

ZAŠTITA NA RADU

– Povreda na radu i profesionalna oboljenja

JAVNE NABAVKE

– Transportne klauzule – Incoterms® 2020

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

– Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine
– Pripremene radnje za izradu financijskih izvještaja
– Računovodstveni i porezni tretman pozajmica

SUDSKA PRAKSA

– Pripremio Predrag Krsmanović

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju

– Javne nabavke – str. 139 – 154.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 155 – 169.
– Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 170 – 186.
– Računovodstvo i finansije FBiH – str. 187 – 202. Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 5.4. Direktni sporazum (Član 90.)

PITANJE: Planom, postupkom direktnog planiramo 3.000,00 KM za nabavku računara. U slučaju kvara računara da li možemo jedan nabaviti u martu, a drugi u decembru, u zavisnosti od potreba preduzeća? Da li u tom slučaju možemo odvojiti u planu kao dvije nabavke sa po 1.500,00 KM?

Dva direktna sporazuma za isti predmet nabavke Pročitaj više

PITANJE: U planu za kancelarijski materijal planiramo 1.000,00 KM. Da li možemo imati više faktura u toku godine za ovu nabavku (ukupna vrijednost od 1000,00 KM)?

Više faktura za isti predmet nabavke Pročitaj više

PITANJE: Da li je narudžbenica neophodna kod direktnog sporazuma kod malih ugovornih organa?

Narudžbenica kod direktnih sporazuma Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

Portal RECko

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 10.643 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 350 KM (odnosno 300 KM u zavisnosti od oblasti), a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2024. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije

 


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 300 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2023. godine (99 izdanja + 11 u 2024.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2024. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Akcija! Modeli akata za rad komisije za nabavke

  Modeli akata za rad komisije za javne nabavke – Mart – 2023

  30.00 KM
 • Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  70.00 KM
 • Pitanja i odgovori - Radni odnosi u FBiH u 2021. godini - CD Izdanje

  Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

  35.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM