Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Povećanje plata u Republici Srpskoj

Uticaj izmjena propisa o platama na radnopravni status radnika u Republici Srpskoj

Povećanje plata i druge poreske aktuelnosti u 2021. godini

Inspekcijski nadzor

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur. / Miroslav Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske / Radmila Puzić, inspektor rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 16. 06. 2021.

Snimci seminara

22. 06. 2021., i 24. 06. 2021.

Pročitaj više


PDV - sudska praksa - donacije - sponzorstva

PDV – sudska praksa

Porezni i računovodstveni tretman stipendija, donacija i sponzorstva

Značaj internih kontrola u upravljanju rizikom

PREDAVAČI:

Dejan Rakić, advokat / Sabina Džanović, mr.oec. / Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

25. 05. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 05. 2021., i 04. 06. 2021.

Pročitaj više


Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice KS

U „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 16/21 od 22.4.2021. godine objavljen je Pravilnik
o dopuni pravilnika o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo u kojem je objavljena je lista djelatnosti na koju se primjenjuje član 82 b. stav (3) Zakona o turizmu kojima je propisano umanjenje članarine Turističkim zajednicama za 50% za kalendarsku 2021. godinu.

Prečišćeni (neslužbeni) tekst navedenog Pravilnika možete preuzeti u tekstu novosti
Pročitaj više


Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće

Ovom uredbom uređuje se donošenje odluke o odobravanju finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za odnosni mjesec u 2021. godini, raspisivanje javnog poziva, prijava na javni poziv, pregled prijava i dokumentacije, subjekti koji su isključeni iz finansiranja, uslovi za ostvarivanje prava na uplatu, maksimalni iznos minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) koji se može uplatiti, donošenje odluke o utvrđivanju iznosa dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za uplatu, donošenje odluke o odobravanju i uplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH), objava listi poslovnih subjekata i pravna zaštita poslovnih subjekata koji su se prijavili na javni poziv.

Uredbu možete preuzeti u tekstu novosti
Pročitaj više


 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  55.00 KM
 • zaštita na radu fbih priručnik

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  40.00 KM
 • CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne si

  CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije

  35.00 KM
 • Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  280.00 KM
 • Akcija! Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

  Praktični aspekti javnih nabavki
  I dio

  70.00 KM 35.00 KM