Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • JAVNE NABAVKE
 • RADNI ODNOSI
Portal RECko radni odnosi RS

Objavljeno novih 56 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi RS

Nova pitanja na portalu Radni odnosi RS

Portal trenutno broji ukupno 1.280 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Ugovor o radu izvan prostorija poslodavca gdje je sjedište firme u FBiH a radnik će obavljati poslove na teritoriju RS-a


✓ Kriterijumi za bodovanje radnika koji se smatraju tehnološkim viškom,


✓ Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,


✓ Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
Pročitaj više

Portal RECko javne nabavke

Objavljeno novih 66 pitanja i odgovora na pitanja na portalu RECko javne nabavke

Portal trenutno broji ukupno 3.614 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Kako nabaviti uslugu od ponuđača ako je isti osnivač: ugovornog organa i ponuđača?


✓ Izmjena plana nabavke za ponovljeni postupak nabavke


✓ Izbor više ponuđača u postupku javne nabavke


✓ Zbir vrijednosti najpovoljnijih ponuda za sve lotove prelazi prag za primjenu konkurentskog zahtjeva


Pročitaj više

Portal RECko radni odnosi FBiH

Objavljeno novih 64 odgovora na pitanja na portalu RECko radni odnosi FBiH

Nova pitanja na portalu Radni odnosi FBiH

Portal trenutno broji ukupno 4.304 pitanja i odgovora iz ove oblasti.

Naš konsultantski tim Vam i dalje stoji na raspolaganju.

Pogledajte nekoliko pitanja koja su objavljena:
✓ Primjena povoljnijeg prava u pogledu odmora u toku radnog vremena,


✓ Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,


✓ Otkaz ugovora o radu radniku koji je na bolovanju,


✓ Otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza radi penzionisanja
Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - finansije i računovodstvo
 • Aktuelni seminari - javne nabavke
 • Aktuelni seminari - oblast radnog prava
 • Aktuelni seminari za pravnike
 • Finansije i računovodstvo
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi
 • Seminari za pravnike

Inspekcijski nadzor i sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu – savjetovanje – Juni 2022

Zasnivanje radnog odnosa

Zaključivanje ugovora o radu i vrste ugovora

Radno vrijeme, godišnji odmor i odsustva

Prava i obaveze radnika

Obaveze poslodavaca

Sudsko preispitivanje odluke o otkazu ugovora o radu


Predavači:

Zlatan Kišić – dipl. iur. – inspektor rada

Dušan Đuričić – dipl. iur. – sudija

Jusuf Brkić – dipl. iur. – REC d.o.o.


Savjetovanje

icon-briefcase 24. 6. – Sarajevo

Pročitaj više

Savjetovanje ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki – Juni 2022.

Provođenje postupka javne nabavke

Otvaranje ponude, ocjena ponude i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 15. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 16. 6. – Banja Luka

Pročitaj više

Radni odnosi FBiH – seminar – Maj 2022

Usklađivanje Pravilnika o radu

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Godišnji odmori


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Jusuf Brkić – dipl. iur.


Interaktivni seminar

icon-briefcase 23. 5. – Bihać

icon-briefcase 24. 5. – Mostar

icon-briefcase 25. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 26. 5. – Tuzla

3. 6. Snimak

Pročitaj više

Sistematizacija radnih mjesta u praksi, razlozi za otkaz ugovora o radu – seminar – Maj 2022

Sistematizacija radnih mjesta u praksi

Razlozi za otkaz ugovora o radu


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. iur.

Radmila Puzić – dipl. iur. – Inspekcija rada


Interaktivni seminar

icon-briefcase 31. 5. – Banja Luka

Snimak seminara

6. 6. 2022.

Pročitaj više

Sveobuhvatna izrada plana integriteta u institucijama – seminar – Maj 2022

Svrha i značaj planova integriteta

Pravila izrade plana integriteta

Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta

Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika

Izrada i usvajanje plana integriteta

Praktičan rad na indentificiranju rizika i faktora rizika sa fokusom na mjere za unapređenje integriteta


Uvodničar i predavač:

Sead Lisak – predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH

Nermin Kadribašić – antikorupcijski ekspert/Lucid Linx


Interaktivni seminar

icon-briefcase 18. 5. Sarajevo

Pročitaj više

Računovodstvo i finansije – seminar – Maj 2022

MRS – 41 Poljoprivreda

Specifičnosti građevinskih usluga, usaglašenost građevinske i računovodstveno-pravne dokumentacije i porezni izazovi

Nekretnine

Procjena vrijednosti imovine preduzeća


Predavači:

Prof. dr. Mehmed Jahić

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

dr. Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor


Interaktivni seminar – (7 KPE) icon-briefcase

20. 5.2022. – Sarajevo

Snimak webinara – (7 KPE)

25. 5. i 30. 5. 2022.

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Finansije i računovodstvo
 • Radni odnosi

Forenzično računovodstvo

Knjiga – “FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO” Autorica: dr. Ševala Isaković-Kaplan  Sadržaj knjige: Literatura iz oblasti računovodstva i revizije u Bosni i Hercegovini bogatija je za udžbenik  “Forenzično računovodstvo” autorice Isaković-Kaplan dr Ševale. Predmetno djelo, sa teoretskog aspekta, predstavlja doprinos razvoju teorijskog konceptualnog…

Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH   MODEL PRAVILNIKA O ZAŠTITI NA RADU FBIH PRIPREMLJEN JE U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU FBiH („Službene novine FBiH“, broj 79/20) (30.10.2020.)   Sadržaj modela Pravilnika o zaštiti na radu…

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Priručnik koji je pred Vama pripremljen je u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju u FBiH koji je usvojen krajem 2019. godine („Sl. novine FBiH“, broj 96/19).

Naša je želja da se kancelarijsko poslovanje shvati kao bitan segment rada organa izvršne i zakonodavne vlasti, te drugih subjekata javnoga prava i predstavi kao važan i neodvojiv segment cjeline ukupnog funkcioniranja javne vlasti. Ono se ne vidi izvana, kroz oko nekoga ko posmatra rad subjekata javnoga prava, bilo da je to stranka u upravnom postupku ili obični zainteresirani građanin koji traže određene odgovore ili podnose zahtijeve za rješavanje određenih problema.

Kancelarijsko poslovanje u ukupnosti svog postojanja nema dodira sa vanjskom stvarnošću, ali bitno utiče na dinamiku aktivnosti koje obavljaju subjekti javnog prava od kojih zavisi ostvarivanje određenih prava stranaka u upravnom postupku ili krajnjih korisnika javnih usluga.

Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Maj 2022.

PRAVO
– Specifičnosti državnog uređenja Bosne i Hercegovine
– Zastarjelost međusobnih potraživanja pravnih lica (II dio)
– Pravo vlasništva i „pravo na dom“ – odnos između dva „prava“ zagarantovana evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda

RADNI ODNOSI
– Naknada za neiskorišteni godišnji odmor – pravni i računovodstveni aspekt

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Rizik kamatne stope pri donošenju poslovnih odluka
– Računovodstveni i poreski tretman manjkova i viškova sredstava
– Koristi kao oporeziv dohodak zaposlenika

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
BOSNA I HERCEGOVINA
– OBLIGACIONO PRAVO
– RADNO PRAVO
– MOBING
– STVARNO PRAVO
– PARNIČNI POSTUPAK

REPUBLIKA HRVATSKA
– PARNIČNI POSTUPAK

REPUBLIKA SRBIJA
– OBLIGACIONO PRAVO
– PARNIČNI POSTUPAK

CRNA GORA
– RADNO PRAVO

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA
– Javne nabavke – str. 84. – 97.
– Radni odnosi u RS – str. 98. – 106.
– Finansije i računovodstvo u FBiH – str. 107. – 120.
– Info stranica – str. 121. – 131.
Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – April 2022.

PRAVO
– Važnost kodeksa sudijske etike s osvrtom na njegovu primjenu u praksi
– Zastarjelost međusobnih potraživanja pravnih lica (I dio)
– Novine u Federalnom Zakonu o PIO/MIO – problematična zakonska rješenja, sa osvrtom na sudsku praksu

RADNI ODNOSI
– Definisanje radnog mjesta i opis zadataka zaposlenih radnika
– Državni i vjerski praznici
– Prava i obaveze poslodavca i radnika u slučaju privremene nesposobnosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Raspodjela ostvarene dobiti i pokriće gubitka – računovodstveni i porezni aspekt
– Obračun najniže plaće u Federaciji BiH
– Pravo na dodatke na plaće i naknade plaće koji se međusobno (ne)isključuju

DOMAĆA I MEĐUNARODNA SUDSKA PRAKSA
– Penzijska prava
– Upravni postupak

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA
– Radni odnosi RS – str. 108. – 118. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Mart 2022.

PRAVO
– Razumijevanje dejstva načela konstitutivnosti upisa lica ovlaštenih za zastupanje u javne registre – slučaj Univerzitet u Sarajevu
– Rok iz člana 63. Stav 4. Zakona o izvršnom postupku
– Posredovanje u prometu nekretnina – zaokružena regulativa

RADNI ODNOSI
– Nadzor elektroničkih komunikacija na radnome mjestu
– Neopravdani izostanak radnika s radnog mjesta

JAVNE NABAVKE
– Profesionalni propust kao osnov isključenja u postupcima javnih nabavki

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Objavljivanje informacija o udjelima u drugim subjektima prema MSFI-u 12
– Troškovi održavanja i dodatna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA
– Javne nabavke – str. 66. – 78.
– Radni odnosi RS – str. 79. – 87.
– Radni odnosi FBiH – str. 88 – 101.
– Finansije i računovodstvo u FBiH – str. 102 – 106. Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 24.2. Evidencija o radnom stažu, poseban staž, itd
 • 26.1. Zakon o privrednim društvima

PITANJE: Vlasnik udjela je, notarski obrađenim Ugovorom o prenosu udjela bez naknade, prenio udio na drugo fizičko lice. Proceduru prenosa udjela nije bilo moguće provesti jer je tada bio pokrenut postupak poništenja privatizacije Društva. U međuvremenu vlasnik udjela je umro, a privatizacija nije poništena, samo su smanjeni vlasnički udjeli, isknjižavanjem javnih dobara koja su prvobitno se nalazila u osnovnom kapitalu Društva. Sada nam se javlja „novi“ vlasnik udjela te traži da se izvrši prijenos udjela na osnovu Ugovora koji je ranije zaključen a u kojem više nije isti vlasnički udio obzirom da su udjeli smanjeni izknjižavanjem javnih dobara iz osnovnog kapitala Društva. Pitanje: Da li je vlasnik udjela mogao prenijeti svoj udio u Društvu bez naknade a da prethodno nije obavijestio ostale članove Društva i ako jeste koji bi osnov za upis bio sada obzirom da je smanjen vlasnički udio?

Prenosivost udjela u društvu Pročitaj više

PITANJE: Tko odlučuje o visini naknada članovima nadzornog odbora u d.o.o. društvu koje je u javno poduzeće sa mješovitim vlasništvom a većinski vlasnik je grad? I po kojem članku Zakona, Uredbe itd.?

Naknada članovima nadzornog odbora Pročitaj više

PITANJE: U konkretnom slučaju uposleniku se obračunavao poseban staž u duplom trajanju do 01.08.2020. godine. Pošto nismo imali njegovu pismenu saglasnost minuli rad se nije više obračunavao na poseban staž. Saglasnost nam je dao u martu 2021. godine gdje je saglasan da mu se prilikom obračuna plaće osnovna plaća uveća za iznos od 0,5 za svaku godinu penzijskog staža u koji je uračunat i poseban staž od 4 godine, 6 mjeseci i 6 dana. U vojsci je bio u periodu od 16.04.1992. do 15.04.1996. godine, što dokazuje uvjerenjem Odjela za odbranu. Da li uposlenik može dati Saglasnost za uračunavanje posebnog staža u ukupan penzijski staž u skladu sa članom 38. stav 1. Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju u duplom ili jednokratnom trajanju. U gore navedenom slučaju uposlenik je dao Saglasnost za uračunavanje posebnog staža u ukupan penzijski staž u jednokratnom trajanju. Takođe traži da mu se retroaktivno obračuna minuli rad na poseban staž u duplom trajanju za period 01.08.2020. do 31.03.2021. godine.

Obračunavanje staža kod lica koja su učestvovala u ratnim dejstvima Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

 

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 8.875 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 230 KM, a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2022. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 230 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2021. godine (77 izdanja + 11 u 2022.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2022. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Forenzicno racunovodstvo JPG

  Forenzično računovodstvo

  70.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija! Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  Kancelarijsko poslovanje u FBiH

  25.00 KM
 • Akcija!

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM
 • Akcija! Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  200.00 KM
 • Akcija! Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

  Praktični aspekti javnih nabavki
  I dio

  35.00 KM