Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • JAVNE NABAVKE
 • RADNI ODNOSI FBIH
 • RADNI ODNOSI RS
 • ZAŠTITA NA RADU FBIH
Prekovremeni rad Web

Prekovremeni rad – stručni članak – Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

U članku se analizira zakonodavno-pravni okvir rada dužeg od punog radnog vremena – prekovremenog rada i, s obzirom da brojni poslodavci imaju poslovne jedinice na teritoriji oba entiteta, ukazuje na razlike u entitetskim propisima kojima se reguliše ovaj pravni institut, koje, s obzirom na teritorijalnu primjenu radnog zakonodavstva, dovodi radnike istog pravnog lica u različit položaj.

Također, osvrnućemo se i na zloupotrebu ovog pravnog instituta od strane poslodavaca, ali i samih radnika, koje poslodavac odobrava.

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik Pročitaj više

Kratki pregled i analiza prakse URŽ-a

Kratki pregled i analiza prakse Ureda za razmatranje žalbi o aktuelnim pitanjima – Stručni članak

U članku su predstavljena najbitnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi po pitanju neprihvatljive ponude koja prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke. Dat je prikaz i analiza Rješenja koja se odnose na momenat kada se cijeni neprihvatljivost ponude prilikom predviđenog održavanja E-aukcije. Također, o istoj problematici su prikazani zauzeti stavovi Agencije za javne nabavke. Najznačajnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi i njihova analiza je prezentirana i po pitanju ispitivanja aktivne legitimacije na strani žalitelja, te su data pojašnjenja svih prikazanih Rješenja.

Autor članka: Muhamed Dervišević Pročitaj više

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca – Stručni članak

Zaštita na radu, kao sistemski organizovano djelovanje, sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom svih mjera zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu i provedbenim aktima ovog zakona i u skladu sa svojim internim aktom o zaštiti na radu.

U skladu sa zakonom o zaštiti na radu, poslodavac je obavezan da organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, izvrši procjenu rizika za svako radno mjesto, utvrdi poslove sa povećanim rizikom i donese interni akt o zaštiti na radu i implementira ga.

U skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/20), Poslodavci su dužni da usklade opće akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Autor članka: Edin Beganović, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - javne nabavke
 • Aktuelni seminari FBIH
 • Aktuelni seminari za pravnike
 • Aktuelni seminari Zaštita na radu FBIH
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi FBiH
 • Radni odnosi RS
 • Seminari za pravnike
 • Zaštita na radu

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Eksproprijacija

Izdavanje dokumentacije za građenja


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

12. 12. – Sarajevo

Pročitaj više

Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju – Seminar – Decembar 2023

Kancelarijsko poslovanje u FBiH


Predavač:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH


Seminar

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više

Seminar – Javne nabavke – Decembar 2023

Modul I – Planiranje nabavki, objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Modul II – Novi pravilnik o E-aukciji stupa na snagu

Modul III – Rješavanje problema nedostavljanja ponuda u nabavkama prirodnih i zakonskih monopola

Modul IV – Žalbeni postupak sa pregledom nove prakse URŽ-a


Predavači

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Vesna Dizdarić


Mjesto održavanja

19. 12. – Bihać

21. 12. – Sarajevo

22. 12. – Banja Luka

Pročitaj više

Zasnivanje radnog odnosa, Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora, Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu – Seminar – Decembar 2023

Zasnivanje radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora

Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu


Predavači:

Danijela Radonić,MA – sekretar Višeg privrednog suda

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda


Seminar

08. 12. – Banja Luka

Pročitaj više

Zaštita na radu – Seminar – Decembar 2023

1. Prevencija povreda na radu i profesionalnih oboljenja

2. Evidencija, izvještavanje i obavještavanje o nesrećama i profesionalnim oboljenjima

3. Prava radnika na specifičnu zdravstvenu zaštitu/medicinu rada

4. Prava radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja


Predavači:

Renomirani stručnjaci iz oblasti: radnih odnosa, zaštite na radu i medicine rada.


Mjesto održavanja

14. 12. – Sarajevo

Pročitaj više

Seminar – Inspekcijski nadzor, Izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak, Porezni tretman plaćanja u oblasti Radnih odnosa – Novembar 2023

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI

INSPEKCIJSKI NADZOR

POREZNI TRETMANI ISPLATA U OBLASTI RADNIH ODNOSA


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.– REC d.o.o.

Zlatan Kišić, dipl. iur.– Inspektor rada

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH


Seminar

24. 11. – Sarajevo

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Javne nabavke
 • Specijalna ponuda

Pravilnik – model internog akta, pravilnik za slozene UO i modeli akata za rad komisije

 • Pravilnik o Javnim nabavkama – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a
 • Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe
 • Modeli akata za rad komisije za javne nabavke

Pročitaj više

PRAVLNIK O JAVNIM NABAVKAMA – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, konkretnim zaduženjima službenika i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi s njima, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku i sva druga odnosna pitanja kao što su: učesnici, odgovornosti te način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon). Pročitaj više

Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, ciljevi postupka javne nabavke, konkretna zaduženja službenika za javne nabavke i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi sa njima, način planiranja javnih nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procijenjene vrijednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost u postupcima javne nabavke, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku, provođenje i kontrola javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i sva druga odnosna pitanja. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Novembar 2023

PRAVO

– Upravni postupak ispravke greške u katastru nepokretnosti
– Povlačenje tužbe u parničnom postupku
– Načelo materijalne istine i načelo ocjene dokaza kao pretpostavke za pravilno rješavanje upravne stvari

RADNI ODNOSI

– Prava zaposlene žene za vrijeme trudnoće i nakon rođenja djeteta
– Donesena Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2023. godinu

JAVNE NABAVKE

– Izmjene i dopune ugovora o javnoj nabavci – Aneks ugovora o javnoj nabavci

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

– Računovodstveni tretman državnih donacija
– Analiza troškova u poslovanju društva
– Kvalificirana elektronska potvrda

OSVRT

Utjecaj poslovne etike na uspješnost poslovanja

SUDSKA PRAKSA

Priredio: Faruk Latifović – sudija

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 122. – 138.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 139. – 153.
– Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 154. – 169.
– Računovodstvo i finansije FBiH – str. 170. – 186. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Oktobar 2023

PRAVO
– Sastavljanje tužbe u vezi s raspravnim načelom – II dio (činjenice, dokazi i vrijednost predmeta spora)

RADNI ODNOSI
– Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18 i 44/22)
– Uređenje rada maloljetnika u zakonodavnom sustavu Federacije Bosne i Hercegovine
– Sedmični odmor nije samo nedjelja
– Uvjeti rada umirovljenika u Republici Hrvatskoj prema općim i posebnim propisima

JAVNE NABAVKE
– Cijena i način plaćanja, mjesto i rok isporuke robe/pružanje usluga/izvođenja radova

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
– Vrednovanje nematerijalne imovine
– Obračun po vrstama troškova
– Kontrola indirektnih poreza (PDV-a)

OSVRT
– Značaj učešća organizacije u stvaranju konkurentske prednosti

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 128. – 142.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 143. – 158.
– Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 159. – 175.
– Računovodstvo i finansije FBiH – str. 176. – 192. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Septembar 2023

PRAVO
– Sastavljanje tužbe u vezi s raspravnim načelom – I dio (podaci koje mora sadržavati svaki podnesak i tužbeni zahtjev)
– Odgovornost za štetu na motornom vozilu izazvanu udarom u divljač na javnom putu i pitanje pasivne legitimacije
– Sloboda pružanja odvjetničkih usluga u Evropskoj uniji

RADNI ODNOSI
– Narušavanje zdravlja kao conditio sinequa non uznemiravanje na radu
– Rad duži od punog radnog vremena

JAVNE NABAVKE
– (Osnovni) Bitni elementi ugovora, predmet ugovora, tehničke specifikacija roba, usluga i/ili radova
– Provođenje postupka javne nabavke putem dinamičkog sistema kupovine u Bosni i Hercegovini
– Kratak pregled i analiza prakse Ureda za razmatranje žalbi o aktuelnim pitanjima

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
– Metode obračuna troškova proizvodnje
– Bankarska garancija, pojam i analiza pravne regulative u pravnom sistemu BiH i u zemljama regiona, sličnosti i razlike u odnosu na ostala sredstva obezbjeđenja ugovorenih obaveza

OSVRT
– Utjecaj liderstva na organizacijsku kulturu

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 142. – 160.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 161. – 174.
– Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 175. – 190.
– Računovodstvo i finansije FBiH – str. 191. – 203. Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 6.3. Zaštita žena – zabrana nejednakog postupanja
 • 6.5. Porođajno odsustvo

PITANJE: Ako radnica trudnica koristi trudničko odsustvo od 28 dana prije poroda, da li nakon poroda ima pravo na neprekidno porodiljsko odsustvo od godinu dana ili se ovih 28 dana odsustva ubraja u tih godinu dana.

Porođajno odsustvo Pročitaj više

PITANJE: Ukoliko je radnica dobila Rješenje za naknadu razlike plate – do pune plate na teret poslodavca (za vrijeme porođajnog odsustva) na osnovu člana 68. stav 2. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), te se obavezala da će slušati webinare i održati na taj način certifikat za računovođu i da će biti u pripravnosti online po potrebi za savjetovanje Službe Finansija, ima li pravo i na naknadu 15% za radni učinak kao ostali radnici, budući da je u Pravilniku o radu samo navedeno da ima pravo na naknadu plate te nije detaljno definisano ?

Porodiljsko odsustvo i pravo na uvećanu platu po osnovu radnog učinka Pročitaj više

PITANJE: Na natječaj organa uprave, prijavila se nezaposlena ženska osoba, koja je primljena u radni odnos na neodređeno vrijeme. Nakon polaganja zakletve, odmah je zatražila je od rukovoditelja da joj odobri porodiljsko odsustvo u trajanju od 6 mjeseci navodeći da je rodila prije 6 mjeseci i da je do zaposlenja bila nezaposlena. U dilemi smo, da li zaposlenica, kod navedenog poslodavca ima pravo na porodiljsko odsustvo u navedenom trajanju (6 mjeseci) s obzirom da je kao nezaposlena,( znači ne koristeći porodiljsko odsustvo), zasnovala radni odnos, a poslodavac sa istim nije bio upoznat.

Porodiljsko odsustvo Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

Portal RECko

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 10.643 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 350 KM (odnosno 300 KM u zavisnosti od oblasti), a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2024. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije

 


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 300 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2023. godine (99 izdanja + 11 u 2024.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2024. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Akcija! Modeli akata za rad komisije za nabavke

  Modeli akata za rad komisije za javne nabavke – Mart – 2023

  30.00 KM
 • Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  70.00 KM
 • Pitanja i odgovori - Radni odnosi u FBiH u 2021. godini - CD Izdanje

  Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

  35.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija!

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM