Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Potrosite manje, citajte vise
Seminar naplata potraživanja RS

Upravljanje naplatom potraživanja
Prevencija poslovne prevare i nenaplativih potraživanja kroz provjeru partnera

PREDAVAČI:
Danijela Radonić, sekretar Višeg privrednog suda / Dr. Siniša Pepić, Apsley Business School London

Banja Luka, 22.10.2020., Hotel “Bosna” Pročitaj više


Aktiviranje bankarske garancije za ozbiljnost ponude

Da li se u situaciji u kojoj izabrani ponuđač ne dostavi dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova koje je ugovorni organ tražio tenderskom dokumentacijom može aktivirati garancija za ozbiljnost ponude?

Kada se može aktivirati bankarska garancija za ozbiljnost ponude?

Preuzmite pitanje koje smo postavili Agenciji i odgovor Agencije
Pročitaj više


Uputstvo za prinudnu naplatu - UINO

U „Službenom glasniku BiH“, broj 54/20 od  01.09.2020. godine objavljeno je Uputstvo za prinudnu naplatu – UINO, kojim se bliže se propisuje način pokretanja postupka prinudne naplate, izdavanje naloga za prinudnu naplatu i postupak obavještavanja dužnika o dugu, izdavanje naloga za pljenidbu, prikupljanje informacija o imovini dužnika, redoslijed postupanja i postupak pljenidbe imovine, kao i način vođenja evidencije o rezultatima pljenidbe i predmetima prinudne naplate.
Preuzmite tekst uputstva
Pročitaj više


Seminar – Inspekcijski nadzor – Septembar 2020

Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti:
Indirektnih poreza, Direktnih poreza i Radnih odnosa

INTERAKTIVNI SEMINAR – 18. 09. – hotel Holiday, Sarajevo
SNIMAK WEBINARA – 23.09.2020. i 29.09.2020.

Seminar / webinari se boduju sa 7 BODOVA KPE! Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - Septembar 2020 - postupanje poslodavca

Fleksibilne forme rada
Postupanje sa ličnim podacima radnika u odnosu na Covid-19
Organizacija procesa rada u okolnostima proizašlim iz pojave Covid-19
Postupanje poslodavca pri reintegraciji radnika u radni odnos na osnovu sudske odluke

Banja Luka – 22. 09. 2020.
Gratis Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije COVID – 19 u Republici Srpskoj Pročitaj više


Seminar – Javne nabavke – Septembar 2020

Postupci u javnim nabavkama i njihovo pojednostavljenje
Priprema uspješne ponude, ocjena ponuda i okončanje postupaka nabavke
Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg od 01.06.2020. godine

Banja Luka – 8.9. / Bihać – 9.9. / Mostar – 10.9. / Sarajevo – 15.9. / Tuzla 16.9.

Gratis priručnik: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio (Format A4, meki povez, 425. str) Pročitaj više


Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH

Ovim pravilnikom propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Javnim prihodima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se prihodi koji se, u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona, uplaćuju na depozitne račune propisane ovim pravilnikom, u korist: budžeta Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave (općina i gradova), fondova, direkcija, zavoda, agencija i drugih korisnika javnih prihoda
Preuzmite tekst Pravilnika! Pročitaj više


 • CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne si

  CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije

  35.00 KM
 • POSTUPANJE POSLODAVACA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

  Postupanje poslodavaca
  u vanrednim okolnostima
  CD Priručnik

  18.00 KM
 • Akcija! Praktični aspekti javnih nabavki – I dio

  Praktični aspekti javnih nabavki
  I dio

  70.00 KM 35.00 KM
 • Akcija! Radni odnosi u RS – Pitanja i odgovori na pitanja u 2017. godini

  Radni odnosi u RS
  Pitanja i odgovori na pitanja
  u 2017. godini

  20.00 KM 10.00 KM