Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • JAVNE NABAVKE
 • RADNI ODNOSI
Друга примања која се исплаћују радницима

Друга примања која се исплаћују радницима а која су регулисана колективним уговорима у Републици Српској – стручни чланак – Радмила Пузић

Кад говоримо о праву на плату, морамо имати у виду и право радника на друга примања која исплаћује послодавац и која се регулишу законима, колективним уговором и уговором на раду. Норма која се односи на исплату осталих примања има императиван карактер и послодавац је дужан обезбиједити исплату тих примања на начин како је то уређено колективним уговорима. У Републици Српској примјењује се неколико колективних уговора који се углавном односе на буџетске кориснике.

Аутор чланка: Радмила Пузић, дипломирани правник Pročitaj više

Način objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima jn

Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu nabavki

U Službenom glasniku BiH, br. 80/22 objavljeno Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu nabavki

Ovim uputstvom se uređuju uslovi i način registracije korisnika, objavljivanja obavještenja i tenderske dokumentacije, preuzimanje tenderske dokumentacije, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje i odgovora s pojašnjenjem tenderske dokumentacije, dostavljanja i objave izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki.

Pogledajte koja su obavještenja objavljena i preuzmite tekst Uputstva Pročitaj više

Regres u Republici Srpskoj

Regres – stručni članak – autor – Radmila Puzić, diplomirani pravnik

Radno-pravno zakonodavstvo predstavlja izuzetno osjetljivo pravno područje, koje se tumači na razne načine, pa tako je i sa pitanjem regresa (ko ima pravo na regres, visina regresa, način isplate regresa, pravo na regres radnika sa nepunim radnim vremenom, i dr). Samo jedna odredba Zakona o radu obrađuje isplatu regresa.

Pravo na regres je vezano za drugo pravo, pravo na godišnji odmor, pa su ova dva prava uzajamno povezana i uslov za isplatu regresa bi bio da radnik ima pravo na godišnji odmor, da je radniku poslodavac pojedinačnim aktom utvrdio pravo na godišnji odmor i da je poslodavac radniku omogućio da koristi pravo na godišnji odmor, a samim tim obaveza poslodavca bi bila da radniku obezbjedi isplatu regresa koji je namijenjen za umanjenje troškova koji će nastati prilikom korištenja prava na godišnji odmora.

Autor članka: Radmila Puzić, diplomirani pravnik Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi

Primanja radnika po osnovu kolektivnih ugovora u FBiH i druga aktuelna pitanja – Seminar – Februar 2023

Naknade i pomoći radnicima po kolektivnim ugovorima

Radno vrijeme i druge aktuelne teme iz radnih odnosa


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, – dipl. iur.

Jusuf Brkić, – dipl. iur.


Seminar

icon-briefcase 22. 2. – Mostar

icon-briefcase 28. 2. – Sarajevo

Pročitaj više

Radno vrijeme – Kolektivni ugovori – menadžerski ugovori – seminar – Banja Luka – februar – 2023

Radno vrijeme

Pravni aspekt i ostala primanja po kolektivnim ugovorima

Porezni i računovodstveni aspekt menadžerskih ugovora i primanja po kolektivnim ugovorima


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka

Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 21. 2. – Banja Luka

Pročitaj više

Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak, elektronska podrška javnim nabavkama – seminar – januar/februar 2023.

Postupci nabavki male vrijednosti

Žalbeni postupak

Elektronska podrška javnim nabavkama


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Kemal Muhamedović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 31. 1. – Mostar

icon-briefcase 1. 2. – Sarajevo

icon-briefcase 2. 2. – Banja Luka

Pročitaj više

Škola za javne nabavke – 4 dana – Sarajevo – Januar 2023

Škola za javne nabavke

4 dana, od 24. do 27. januara 2023.


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

24. 1. – 27. 1. – Sarajevo

Pročitaj više

Izrada internih akata ugovornih organa – radionica – Januar 2023.

Pravilnik o javnim nabavkama ugovornog organa

Usklađivanje internih akata Komisije za javne nabavke i njen rad


Učesnici radionice – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 11. 1. – Mostar

icon-briefcase 12. 1. – Sarajevo

Pročitaj više

Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi – seminar – Decembar 2022

Šta donosi početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u praksi?

Uslovi za početak postupka javne nabavke

Okvirni sporazum


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Vesna Dizdarić

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

16. 12. – Tuzla

19. 12. – Bihać

20. 12. – Mostar

21. 12. – Banja Luka

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi

Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Komentar predstavlja pomoć svim učesnicima u procesu javnih nabavki posebno, imajući u vidu, analitički pristup autora koji na razumljiv pristup upoznaje čitatelje sa pojedinim institutima iz Zakona i nudi svoje interpretativne poglede na iste. Stil autora je jasan, sa željom da što više približi čitateljima složenu problematiku javnih nabavki i pomogne u razumijevanju i praktičnoj primjeni. S tim u vezi može se cijeniti da rukopis pripada u kategoriju alata koji mogu biti od pomoći u procesu javnih nabavki.

Imajući u vidu strukturu i sadržaj Komentara, on će poslužiti praksi, stručnoj i naučnoj javnosti, regulatornim organima, poslovnim ljudima iz širokog kruga rukovođenja, kao i svakom pojedincu koga interesuje zakonitost, forma i procedura u kompleksnoj materiji javnih nabavki, te ga preporučujemo svim zaniteresovanim pojedincima i institucijama. Pročitaj više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – neslužbeni prečišćeni tekst

REC d.o.o. je pripremio neslužbeni prečišćeni tekst Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama koji sadrži Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/19); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH“, broj 59/22) – označen podebljanim slovima.

 

Ovaj neslužbeni prečišćeni tekst služi za internu upotrebu i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe. Pročitaj više

Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

„Pitanja i odgovori – radni odnosi u FBiH u 2021. godini (I Dio)“ je priručnik nastao na način da su naši pretplatnici na časopis „PRAVO I FINANSIJE“, na „Portal REC-ko radni odnosi u FBiH“ i učesnici seminara iz radnih odnosa postavljali pisane upite tokom 2021. godine.

U ovom priručniku smo pripremili jedan dio pitanja i odgovora iz 2021. godine, strukturirali ih, u sadržajnom smislu, u skladu sa redoslijedom članova radnih instituta iz Zakona o radu. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Januar 2023.

PRAVO
– O kontroli zakonitosti podzakonskih propisa od strane redovnih sudova
– Određenost zahtjeva za nadoknadu troškova parničnog postupka
– Glavna rasprava u parničnom postupku
– Kratki prikaz legalizacije stranih javnih isprava u Bosni i Hercegovini
– Mirno uživanje imovine kao ljudsko pravo pod okriljem zaštite Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

RADNI ODNOSI
– Распоређивање радника на друго радно мјесто
– Pravna rješenja i primjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH (II DIO)
– Provedba zaštite na radu za strane radnike u Republici Hrvatskoj – II DIO

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Povrat PDV-a stranim pravnim licima
– Izračun potrebnih obrtnih sredstava i izvora

SUDSKA PRAKSA
– Pripremio: doc. dr sc. Adis Poljić, sudija i Predrag Krsmanović – str. 147 – 184.

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 185. – 200. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Decembar 2022.

PRAVO
– Pripremno ročište i njegov značaj u parničnom postupku
– Promet nepokretnosti
– Građanski sudski postupak i postupak pred spoljnotrgovinskim arbitražama
– Zaštita konkurencije u sektoru poštanskih usluga u BiH

RADNI ODNOSI
– Pravna rješenja i primjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH (I DIO)
– РЕГРЕС
– Provedba zaštite na radu za strane radnike u Republici Hrvatskoj – I DIO

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Okolnosti o carinskom pravu i carinskom zakonodavstvu na nivou Bosne i Hercegovine
– Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2023.godine

SUDSKA PRAKSA
Obligaciono pravo – Obaveza plaćanja usluga za odvoz smeća
Radno pravo – Umanjivanje plate od strane poslodavca
Stvarno pravo – Sticanje prava vlasništva na osnovu podataka iz katastarskog operata koji odgovaraju stvarnom stanju
Pravo osiguranja – Odgovornost Zaštitnog fonda FBiH
Nasljedno pravo – Nemogućnost nasljeđivanja stanarskog prava
Parnični postupak – Dužnost navođenja činjenica i predlaganja dokaza u tužbi
Parnični postupak – Odlučivanje o troškovima stečajnog postupka
Parnični postupak – Razjašnjenje činjenica o identitetu tuženog
Izvršni postupak – Obustava izvršnog postupka zbog odsustva sredstava na računu izvršenika
REPUBLIKA HRVATSKA – Radno pravo – Odluka poslodavca o reorganizaciji
Radno pravo – Prestanak radnog odnosa zbog odlaska u prijevremenu starosnu penziju
REPUBLIKA SRBIJA – Porodično pravo – Akcije kao zajednička imovina supružnika

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 164. – 183.
– Radni odnosi RS – str. 184. – 185. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Novembar 2022.

PRAVO
– O pojedinim pitanjima odnosa sudskih taksi i parničnih troškova
– Troškovi parničnog postupka
– Postupci biomedicinski potpomognute oplodnje u R Sloveniji

RADNI ODNOSI
– Odsustvo radnika sa rada u smislu zdravstvenih propisa
– Rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj – 2 dio
– Pravo na regres

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
– Popunjavanje polja krajnje potrošnje u PDV prijavi kroz primjere
– Procjena vrijednosti potraživanja od kupaca

SUDSKA PRAKSA
Obligaciono pravo – Odgovornost za solidnost građevine
Obligaciono pravo – Polica s karakterom ugovora o osiguranju od odgovornosti
Obligaciono pravo – Promjena cijene kod ugovora „ključ u ruke“
Obligaciono pravo – Valjanost ugovora o ustupanju potraživanja
Obligaciono pravo – Zastarjelost potraživanja zavoda zdravstvenog osiguranja prema osiguravajućem društvu
Radno pravo – Dokazivanje kod otkaza ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora
Radno pravo – Sporazum između poslodavca i radnika
Radno pravo – Dokazivanje zdravstvene sposobnosti radnika
Eksproprijacija – Karakter sporazuma o naknadi zaključen pred organom uprave
Mjenično pravo – Način popunjavanja mjenice
Parnični postupak – Nadležnost privrednih sudova kada su stranke fizička lica
Parnični postupak – Protivljenje tuženog pristupanju novog tužioca
REPUBLIKA HRVATSKA – Stvarno pravo – Dokazivanje činjenica za dosjelost
REPUBLIKA SRBIJA – Obligaciono pravo – Odgovornost za povredu u vezi sa sportskom aktivnošću

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – ZIDZJN – str. 146. – 167.
– Radni odnosi RS – str. 168. – 185.
– Radni odnosi FBiH – str. 186. – 207.
Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 5.1. Odmor u toku radnog vremena
 • 5.3. Sedmični odmor
 • 5.4. Minimalni godišnji odmor

PITANJE: Državni službenik 05.01.2023. godine ispunjava uslove za penzionisanje jer navršava 65. godina života i ima više od 15 godina staža osiguranja. Pitanje: Da li ima pravo na godišnji odmor za 2023. godinu i u kom trajanju, kao i pravo na isplatu regresa za 2023. godinu obzirom da 05.01.2023. godine ispunjava uslove za penzionisanje? Ukoliko bi imao pravo na korištenje godišnjeg odmora za 2023. godinu da li to znači da mu se radni odnos nakon 05.01.2023. godine produžava za onoliko dana koliko bi bilo eventualno utvrđeno rješenjem za korištenje godišnjeg odmora za 2023. godinu?

Pravo na godišnji odmor prije odlaska u penziju Pročitaj više

PITANJE: Radnik je zaposlen na neodređeno vrijeme na 8h rada u toku dana, puno radno vrijeme. Radio je na dan sedmičnog odmora 2.10.2022. godine u period od 13,30 do 19,00 sati. Prema našem Pravilniku stoji “Imenovanom se osigurava jedan dan odmora na osnovu rada na dan sedmičnog odmora, te imaju pravo na uvećanje 15% od neto satnice, za rad na dan sedmičnog odmora. Nas zanima da li se radniku može dati dan sedmičnog odmora ako je radio 5,5 sati.

Rad na dane sedmičnog odmora Pročitaj više

PITANJE: Molim Vas za tumačenje člana 19. i 23. Zakona o radu u institucijama BiH. Naime, radno vrijeme smo rasporedili Pravilnikom o radu na način da je početak i završetak radnog vremena utvrđen od 08.-16.30. a radnici koje rade u smjenama i turnusima njihovo radno vrijeme traje (npr. 09- 17.30, 13.00- 21.30…..) odnosno (npr.07.00 – 19.30, 08.30 – 21.00) za radnike koji rade u turnusima. Također, u Pravilniku o radu smo propisali da se pauza (30 minuta) ne uračunava u radno vrijeme. Za razliku od Zakona o radu FBiH gdje je jasno propisano da se pauza ne uračunava u radno vrijeme, u Zakonu o radu u institucijama BiH koji primjenjujemo, nema jasno te odredbe, pa nam je potrebno tumačenje da li se pauza uračunava ili ne uračunava u radno vrijeme po Zakonu o radu u institucijama BiH, odnosno da li smo napravili zakonit raspored radnog vremena kada pauzu nismo uračunali u radno vrijeme, pa je završetak radnog vremena produžen za 30 minuta?

Uračunavanje pauze u radno vrijeme po ZOR u institucijama BiH Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

Portal RECko

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 10.643 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 300 KM (Zaštita na radu 250 KM), a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 300 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2022. godine (88 izdanja + 11 u 2023.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  70.00 KM
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama - Septembar 2022

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – neslužbeni prečišćeni tekst

  30.00 KM
 • Pitanja i odgovori - Radni odnosi u FBiH u 2021. godini - CD Izdanje

  Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

  35.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija!

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM
 • Akcija! Racunovodstvo zaliha

  Računovodstvo zaliha

  200.00 KM