Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

NAJNOVIJE

 • Sve kategorije
 • JAVNE NABAVKE
 • RADNI ODNOSI FBIH
 • RADNI ODNOSI RS
 • ZAŠTITA NA RADU FBIH
Prekovremeni rad Web

Prekovremeni rad – stručni članak – Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

U članku se analizira zakonodavno-pravni okvir rada dužeg od punog radnog vremena – prekovremenog rada i, s obzirom da brojni poslodavci imaju poslovne jedinice na teritoriji oba entiteta, ukazuje na razlike u entitetskim propisima kojima se reguliše ovaj pravni institut, koje, s obzirom na teritorijalnu primjenu radnog zakonodavstva, dovodi radnike istog pravnog lica u različit položaj.

Također, osvrnućemo se i na zloupotrebu ovog pravnog instituta od strane poslodavaca, ali i samih radnika, koje poslodavac odobrava.

Autor: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik Pročitaj više

Kratki pregled i analiza prakse URŽ-a

Kratki pregled i analiza prakse Ureda za razmatranje žalbi o aktuelnim pitanjima – Stručni članak

U članku su predstavljena najbitnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi po pitanju neprihvatljive ponude koja prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke. Dat je prikaz i analiza Rješenja koja se odnose na momenat kada se cijeni neprihvatljivost ponude prilikom predviđenog održavanja E-aukcije. Također, o istoj problematici su prikazani zauzeti stavovi Agencije za javne nabavke. Najznačajnija Rješenja i praksa Ureda za razmatranje žalbi i njihova analiza je prezentirana i po pitanju ispitivanja aktivne legitimacije na strani žalitelja, te su data pojašnjenja svih prikazanih Rješenja.

Autor članka: Muhamed Dervišević Pročitaj više

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca – Stručni članak

Zaštita na radu, kao sistemski organizovano djelovanje, sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom svih mjera zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu i provedbenim aktima ovog zakona i u skladu sa svojim internim aktom o zaštiti na radu.

U skladu sa zakonom o zaštiti na radu, poslodavac je obavezan da organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, izvrši procjenu rizika za svako radno mjesto, utvrdi poslove sa povećanim rizikom i donese interni akt o zaštiti na radu i implementira ga.

U skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/20), Poslodavci su dužni da usklade opće akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Autor članka: Edin Beganović, bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći Pročitaj više

 • Sve oblasti
 • Aktuelni seminari - javne nabavke
 • Aktuelni seminari - oblast radnog prava
 • Aktuelni seminari FBIH
 • Aktuelni seminari RS
 • Javne nabavke
 • Radni odnosi FBiH
 • Radni odnosi RS
 • Seminari za pravnike

Parnični postupak – Sudska praksa u FBiH – II dio – Seminar – Septembar 2023

Dokazivanje pravno relevantnih činjenica

Rokovi

Povrat u prijašnje stanje

Presuda zbog propuštanja

Odgode i odlaganja


Predavači:

Dr sc. Faruk Latifović, – sudija Kantonalnog suda u Tuzli,

Doc. dr sc. Adis Poljić, – sudija Općinskog suda u Živinicama


Seminar

icon-briefcase 22. 9. – Tuzla

Pročitaj više

Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Realizacija, izmjena i raskidanje ugovora, okvirnih sporazuma, analiza inicijative za izmjene i dopune krivičnog zakona BiH u kontekstu javnih nabavki

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa praktičnim primjerima

Kompletan hodogram aktivnosti i osnovanost za provođenje postupaka iz ANEKSA II, pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja

Sačinjavanje tenderske dokumentacije i ponuda


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 19. 9. – Bihać

icon-briefcase 21. 9. – Mostar

icon-briefcase 26. 9. – Sarajevo

icon-briefcase 28. 9. – Banja Luka

Pročitaj više

Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom, Aktuelna pitanja iz primjene zakona o radu – Seminar – Oktobar 2023

Aktuelna pitanja iz radnih odnosa

Ugovor o radu

Radno vrijeme

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Ugovor o djelu

Rad van radnog odnosa:

Otkaz ugovora o radu


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Seminar

icon-briefcase 03. 10. – Bihać

icon-briefcase 04. 10. – Mostar

icon-briefcase 11. 10. – Tuzla

icon-briefcase 13. 10. – Sarajevo

Pročitaj više

Aktuelna pitanja iz primjene zakona o PIO/MIO, Radni odnosi – Praktični problemi – Webinar – Juli 2023

Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o PIO/MIO

Radni odnosi – praktični problemi


Predavači:

Mr.sc. Kenan Spahić – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur – REC d.o.o.


Snimak seminara

icon-briefcase Na zahtjev

Pročitaj više

Rokovi u radnom pravu – u praksi, Rad u i van radnog odnosa, Kako zaštiti radnike od stresa, mobinga i uznemiravanja? – Seminar – Septembar 2023

Rokovi u radnom pravu – u praksi

Rad u radnom odnosu

Rad van radnog odnosa

Kako zaštiti radnike od stresa, mobinga i uznemiravanja


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik

Radmila Puzić, inspektor rada


Seminar

icon-briefcase 29. 9. – Banja Luka

Pročitaj više

Praktični aspekt poslovanja sa blanko mjenicom – seminar – Septembar 2023.

Blanko mjenica

Popunjavanje blanko mjenice od strane povjerioca

Mjenični prigovori

Naplata potraživanja obezbjeđenog blanko mjenicom


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – autor Komentara Zakona o mjenici sa sudskom praksom

mr. Goran Vasilić, advokat


Seminar

icon-briefcase 20. 9. – Sarajevo

Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • Javne nabavke
 • Specijalna ponuda

Pravilnik – model internog akta, pravilnik za slozene UO i modeli akata za rad komisije

 • Pravilnik o Javnim nabavkama – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a
 • Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe
 • Modeli akata za rad komisije za javne nabavke

Pročitaj više

PRAVLNIK O JAVNIM NABAVKAMA – Model internog akta u.o. – usklađen sa ZIDZJN-a

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, konkretnim zaduženjima službenika i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi s njima, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku i sva druga odnosna pitanja kao što su: učesnici, odgovornosti te način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon). Pročitaj više

Pravilnik o Javnim nabavkama za složene ugovorne organe

Ovim pravilnikom se uređuju pitanja načina cirkulisanja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, ciljevi postupka javne nabavke, konkretna zaduženja službenika za javne nabavke i administrativnog osoblja koji provode postupke javne nabavke ili su u određenoj vezi sa njima, način planiranja javnih nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procijenjene vrijednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost u postupcima javne nabavke, rokovi za postupanje, način imenovanja i eventualna rotacija članova komisije za nabavku, provođenje i kontrola javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i sva druga odnosna pitanja. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Septembar 2023

PRAVO
– Sastavljanje tužbe u vezi s raspravnim načelom – I dio (podaci koje mora sadržavati svaki podnesak i tužbeni zahtjev)
– Odgovornost za štetu na motornom vozilu izazvanu udarom u divljač na javnom putu i pitanje pasivne legitimacije
– Sloboda pružanja odvjetničkih usluga u Evropskoj uniji

RADNI ODNOSI
– Narušavanje zdravlja kao conditio sinequa non uznemiravanje na radu
– Rad duži od punog radnog vremena

JAVNE NABAVKE
– (Osnovni) Bitni elementi ugovora, predmet ugovora, tehničke specifikacija roba, usluga i/ili radova
– Provođenje postupka javne nabavke putem dinamičkog sistema kupovine u Bosni i Hercegovini
– Kratak pregled i analiza prakse Ureda za razmatranje žalbi o aktuelnim pitanjima

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
– Metode obračuna troškova proizvodnje
– Bankarska garancija, pojam i analiza pravne regulative u pravnom sistemu BiH i u zemljama regiona, sličnosti i razlike u odnosu na ostala sredstva obezbjeđenja ugovorenih obaveza

OSVRT
– Utjecaj liderstva na organizacijsku kulturu

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 142. – 160.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 161. – 174.
– Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 175. – 190.
– Računovodstvo i finansije FBiH – str. 191. – 203. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Juli/August 2023

PRAVO
– Evidencije o nekretninama u BiH: propisi i problemi u vezi pouzdanosti, tačnosti i ažurnosti upisanih podataka
– Eutanazija u slovenskom zakonodavstvu
– Odgovornost države za međunarodne zločine

RADNI ODNOSI
– Aktuelna pitanja instituta priprevnika
– Procedura iskazivanja prestanka potrebe za radnicima u sistemu osnovnog odgoja i obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

ZAŠTITA NA RADU
– Prikaz provedbe postupka prijave ozljede na radu u Republici Hrvatskoj

JAVNE NABAVKE
– Odredbe (elementi) ugovora. (Osnovni) bitni i sporedni elementi ugovora prethodna provjera tržišta

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
– Određivanje troškova kapitala preduzeća
– Promet dobara
– Statističke metode u internoj reviziji

OSVRT
– Značaj etične komunikacije kod prodajnog osoblja

SUDSKA PRAKSA
– Domaća sudska praksa

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Zaštita na radu u FBiH – str. 148. – 160.
– Radni odnosi u Republici Srpskoj – str. 161. – 178.
– Javne nabavke – str. 179. – 186.
– Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 187. – 213. Pročitaj više

Časopis Pravo i finansije – Juni 2023

PRAVO
– Rasprava pred drugostepenim sudom u parničnom postupku
– Načela posebnih vanparničnih postupaka za uređivnje imovinskih odnosa u Republici Srpskoj

RADNI ODNOSI
– Disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine
– Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu u Republici Srpskoj
– Upravljanje ljudskim potencijalima – Human Resources
– Zapošljavanje na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u Republici Hrvatskoj

ZAŠTITA NA RADU
– Pravilnik o o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

JAVNE NABAVKE
– Priprema (Nacrt) ugovora, ugovorene strane, forma ugovora i opšti uslovi ugovora

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
– Rizik u poslovanju
– Bosna i Hercegovina i međunarodne finansijske institucije

OSVRT
– Uloga etike u menadžmentu

ODGOVORI NA PITANJA PRETPLATNIKA – spisak u detaljnom sadržaju
– Javne nabavke – str. 128. – 144.
– Računovodstvo i finansije u Republici Srpskoj – str. 145. – 161.
– Radni Odnosi u Federaciji BiH – str. 162 – 177. Pročitaj više

 • Sve kategorije
 • 1.22. Službenik za javne nabavke (Član 13a.)
 • 2.1. Vrijednosni razredi
 • 3. Rješenja URŽ-a

Rješenje 1. – Broj službenog glasnika

Rješenje 1. – Broj službenog glasnika

PITANJE: Tokom godine sukcesivno vršimo nabavku reklamnog materijala (afiše, pozivnice, plakat, reklamne kese), to dajemo našoj publici (škola, vrtići) dok je predstava ,,živa” po nekoliko godina. Nadalje, jedanput godišnje imamo materijal štampan po narudžbi (loptice za opuštanje, krpice za naočale, puhalice, kišobrane, majice, cekere itd.), to podijelimo kao poklon učesnicima Festivala iz raznih zemalja svijeta koji se održava pet dana zaredom tokom godine. Da li za ove nabavke mogu provesti jedan postupak – usluga štampanja, ili ipak kao pojedinačne nabavke usluga štampanja (reklamni materijal) i materijal štampan po narudžbi ( poklon).

Sprovođenje postupaka usluge štampanja i materijala štampanog po narudžbi Pročitaj više

PITANJE: Ugovorni organ (budžet cca 6.000.000,00 KM) je sistematizirao pravilnikom o sistematizaciji radno mjesto službenika za JN i istog uposlio, međutim moje konkretno pitanje je da li takav službenik za JN (uposlen kao službenik za JN) može provoditi JN za nabavke veće od 250.000,00 KM s obzirom da nije položio ispit (provjera znanja) kod Agencije za JN. Dakle službenik postoji, ali bez ispita Agencije.

Sprovođenja postupaka preko 250.000,00 KM službenika za javne nabavke koji nije položio ispit od Agencije za javne nabavke Pročitaj više

PORTAL RECKO

Elektronska baza odgovora na pitanja i modela akata

Oblasti na koje je moguće ostvariti pretplatnički status: Javne nabavke, radni odnosi, zaštita na radu

Portal RECko

Portal RECko predstavlja elektronsku bazu odgovora na pitanja iz oblasti Radnih odnosa, javnih nabavki i zaštite na radu.

Broj odgovora kontinuirano se povećava tokom godine, u skladu sa dinamikom dospijevanja pitanja od strane naših pretplatnika i učesnika seminara. Portal trenutno sadrži 10.643 odgovora na pitanja (iz svih oblasti), a iz oblasti javnih nabavki i radnih odnosa poseban dio RECka čine primjeri modela akata kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koju oblast portala ste pretplaćeni.

Modele akata (u formatu .docx Word dokumenta) možete preuzeti i prilagoditi Vašim potrebama.


 

Pretplata na portal RECko po oblasti iznosi 300 KM (Zaštita na radu 250 KM), a kombinacijom više oblasti ostvarujete određeni popust (pogledajte narudžbenicu).

Portalu možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet), pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Na našoj web stranici www.rec.ba postoji mogućnost pretrage određenih pojmova, čime naši pretplatnici brže i lakše dolaze do odgovora na pitanja vezanih za traženi pojam.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • pregled odgovora na pitanja iz oblasti na koju ste pretplaćeni
 • preuzimanje modela akata (javne nabavke i/ili radni odnosi)
 • besplatan savjetodavni servis (postavljanje pitanja) iz oblasti na koju ste pretplaćeni

Godišnja pretplata na portal odnosi se isključivo na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Za Vas smo pripremili 235 odgovora na pitanja iz navedenih oblasti, koje možete besplatno pregledati. Za svaku oblast objavljeni su odgovori na pitanja pristigla u periodu jednog mjeseca u 2021. godini.

Portal RECko paketi

ČASOPIS PRAVO I FINANSIJE

Časopis sadrži stručne članke iz oblasti radnog prava, zaštite na radu, javnih nabavki, privrednog prava, računovodstva, revizije, poreza, finansija, menadžmenta, komentare zakona i podzakonskih akata i mišljenja nadležnih ministarstava

U svakom broju objavljujemo i odgovore na pitanja iz: javnih nabavki, radnih odnosa u Federaciji BiH i radnih odnosa u Republici Srpskoj, porezi i finansije


Pretplata na časopis „Pravo i finansije“: Elektronsko izdanje – 300 KM

Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima časopisa tekuće, ali i prethodne godine. Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu u elektronskom izdanju, uz dobijene pristupne podatke (pristupnu šifru), brzo i jednostavno, ostvarujete pristup časopisu sa bilo kojeg mjesta.


 

Posebno važno mjesto u časopisu „Pravo i finansije” zauzima rubrika Savjetodavni servis u kojoj objavljujemo pitanja i odgovore iz oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, te poreza i finansija, a odgovore daju naši stručni konsultanti za svaku od oblasti. Odgovore možete pronaći u svakom broju časopisa.

Našim pretplatnicima nudimo pouzdana i lako dostupna rješenja koja pozitivno utječu na performanse Vašeg poslovanja i poslovne rezultate.


 

Pretplatom obezbjeđujete slijedeće pogodnosti:

 • besplatan savjetodavni servis (odgovori na pitanja za pretplatnike – direktno i elektronski) iz oblasti finansija, poreza i računovodstva, kao i radnih odnosa i javnih nabavki;
 • popust na svim seminarima, savjetovanjima i radionicama, tokom pretplate, za svaki seminar/webinar posebno;
 • besplatan pristup elektronskom izdanju časopisa u prethodnim godinama 2015. – 2022. godine (88 izdanja + 11 u 2023.).

Godišnja pretplata na časopis „Pravo i finansije“ odnosi se na kalendarsku godinu tj. za period 01.01. – 31.12. 2023. godine.


 

Stručne članke i odgovore na pitanja možete pogledati u oglednom primjerku časopisa!

Casopis Pravo i finansije - elektronska pretplata
 • Akcija! Modeli akata za rad komisije za nabavke

  Modeli akata za rad komisije za javne nabavke – Mart – 2023

  30.00 KM
 • Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

  70.00 KM
 • Pitanja i odgovori - Radni odnosi u FBiH u 2021. godini - CD Izdanje

  Pitanja i odgovori – Radni odnosi u FBiH u 2021. godini

  35.00 KM
 • Model Pravilnika o zaštiti na radu

  Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

  30.00 KM
 • Akcija!

  Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu FBiH

  27.00 KM