Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

30.00 KM

Model Pravilnika o zaštiti na radu FBiH

 

MODEL PRAVILNIKA O ZAŠTITI NA RADU FBIH PRIPREMLJEN JE U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU FBiH
(„Službene novine FBiH“, broj 79/20) (30.10.2020.)

 

Sadržaj modela Pravilnika o zaštiti na radu FBiH:
  1. OSNOVNE ODREDBE
  2. ORGANIZACIJA PROVOĐENJA ZAŠTITE NA RADU
  3. PRAVILA PREVENCIJE I ZAŠTITE
  4. POSLOVI SA POVEĆANIM RIZIKOM
  5. POSLOVI NA KOJIMA SE PROVODI MJERA SKRAĆIVANJA RADNOG VREMENA
  6. NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM, I DRUGIH RADNIKA
  7. SREDSTVA I OPREMA LIČNE ZAŠTITE KOJA PRIPADAJU RADNIKU
  8. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU I DRUGIH RADNIKA U OVOJ OBLASTI
  9. EVIDENCIJE, IZVJEŠTAVANJE I OBAVJEŠTAVANJE O NESREĆAMA I POVREDAMA NA RADU I PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA
  10. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

CD izdanje, strana 21


PRILOZI UZ MODEL PRAVILNIKA O ZAŠTITI NA RADU FBIH:

Sadržaj priloga:

SPISAK RADNIH MJESTA I REZULTATI PROCJENE RIZIKA

RADNA MJESTA S POVEĆANIM RIZIKOM

RADNA MJESTA NA KOJIMA SE RADNO VRIJEME SKRAĆUJE

SREDSTVA I OPREMA LIČNE ZAŠTITE KOJA PRIPADAJU RADNICIMA NA RADNIM MJESTIMA

CD izdanje, strana 5

 

Cijena sa PDV-om i poštarinom – 30 KM