Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo, inspekcijski nadzor – webinar – April 2022

Trgovina putem interneta (E-commerce)

Računovodstvo trgovine – specifičnosti kod trgovine na malo i kod trgovine na veliko

Specifičnosti kod posebnog postupka oporezivanja prema načinu poslovanja putničkih agencija

Računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge

Ugostiteljstvo kao samostalna djelatnost, poslovne knjige i druge specifičnosti

Računovodstvene evidencije proizvodnje hrane i pića


Predavači:

Edin Semić, dipl. oec. – REC d.o.o.

mr. ecc Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

mr. sci. Adis Mešić, inspektor – Uprava za inspekcijske poslove KS


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

19. 4.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

21. 4. i 28. 4. 2022.

Pročitaj više


PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

Podnošenje prijave poreza na dobit za 2021., porez po odbitku, prijava poreza na dohodak, porezni bilans, transferne cijene – webinar – mart 2022

Podnošenje prijave poreza na dobit za 2021. godinu

Porez po odbitku

Godišnja prijava poreza na dohodak

Porezni bilans

Transferne cijene

Uloga internih kontrola u finansijama i efikasnom upravljanju rizicima


Predavači:

Sabina Nuhanović, dipl. oec. – PU FBiH

Dževad Jagodić – Federalni porezni inspektor PU

dr.sc Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

25.3.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

28. 3. i 31. 3. 2022.

Pročitaj više


Način predaje finansijskih izvještaja za 2021

Način predaje finansijskih izvještaja za 2021. godinu, godišnji obračun, najniža plata u FBiH – webinar – februar 2022

Komunalne takse / Porezne prijave / Najniža plata FBiH

Zakon o otpisu kamata na javne prihode

Godišnji obračun za 2021. godinu

Obračun posebnih naknada i članarina

Planiranje poreznog bilansa

Novi kontni okvir za privredu


Predavači:

Sabina Nuhanović – mr.ecc.

mr.ecc. Adisa Duharkić Serdarević – ovlašteni revizor

dr.sc Mirna Pajević Rožajac – ovlašteni eksterni i interni revizor


Interaktivni webinar – (7 KPE) icon-briefcase

24.2.2022.

Snimak webinara – (7 KPE)

28.2. i 3. 3. 2022.

Pročitaj više


Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH

Pravni i porezni aspekt obračuna plaća u FBiH – seminar – februar 2022

Šta čini plaću radnika / Plaća i najniža plaća

Utvrđivanje najniže plaće – izmjene pravilnika i ugovora o radu

Osnovica za obračun naknade

Radno vrijeme i prekovremeni rad kod obračuna plaće

Obavezna evidencija radnog vremena

Neoporezive isplate zaposlenicima


Predavači:

Ljiljana Ćehajić – dipl. iur.

Mirela Mašić – dipl. ecc


Interaktivni seminar

25.2.2022. – Sarajevo

icon-briefcase

Snimak seminara

2. 3. 2022.

Pročitaj više


Naplata potraživanja u Republici Srpskoj

Novosti i aktuelnosti obračuna plata od 1.1.2022. godine – seminar – januar 2022.

Izmjene i dopune ZOR kao mjera povećanja plate u Republici Srpskoj – Danijela Radonić, dipl. iur.

Novi obračun plata od 01. 01. 2022. godine – Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

Inspekcijski nadzor – Radmila Puzić – Inspekcija rada


Interaktivni seminar

Istočno Sarajevo, 26. 1. 2022.

Banja Luka, 31. 1. 2022.

Snimak seminara

21. 1. 2022.

Snimak seminara

28. 1. 2022.

Pročitaj više


Pripremne radnje za izradu godisnjeg obracuna

Godišnji obračun za 2021., značaj korporativnog upravljanja, novosti i aktuelnosti – webinar – decembar 2021.

Novosti i aktuelnosti

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna za 2021. godinu

Značaj korporativnog upravljanja i OECD principi


Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

24. 12. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

27. 12. 2021., i 29. 12. 2021.

Pročitaj više


KORIŠTENJE AUTOMOBILA (PRIVATNIH I SLUŽBENIH) U SLUŽBENE I PRIVATNE SVRHE

Računovodstvo i finansije – Webinar – novembar 2021

Korištenje automobila (privatnih i službenih) u službene i privatne svrhe

Vrste revizorskih mišljenja i specifičnosti

Računovodstvene manipulacije u finansijskim izvještajima

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

24. 11. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

29. 11. 2021., i 3. 12. 2021.

Pročitaj više


RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Računovodstvo i finansije – Webinar – oktobar-novembar 2021

Aktuelne izmjene propisa

Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Analiza likvidnosti i profitabilnosti

Primjena i prednosti korištenja informacionih alata pri analizi finansijskih izvještaja

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

26. 10. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 10. 2021., i 3. 11. 2021.

Pročitaj više


NOVINE U CARINSKOM SISTEMU U 2022. GODINI

Novine u carinskom sistemu – Interaktivni seminar – oktobar 2021

Novine u carinskom sistemu u 2022. godini

Povlašteno / preferencijalno porijeklo robe

PREDAVAČI:

Miljka Kutić – Šefica Odsjeka za carinske postupke u UIO

Milena Knežević, Stručna savjetnica iz Sektora za carine u UIO

Interaktivni seminar

Sarajevo, 21. 10. 2021.

Snimak seminara

25. 10. 2021. i 27. 10. 2021.

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor poreza u Republici Srpskoj

Inspekcijski nadzor – interaktivni seminar – Banja Luka – oktobar 2021

Direktni porezi – Radenko Vučenović – Poreska uprava Republike Srpske

Indirektni porezi – Asmir Mujačić – Uprava za indirektno oporezivanje

Inspekcijski nadzor u primjeni propisa iz radnog odnosa – Radmila Puzić – Inspekcija rada

Interaktivni seminar

Banja Luka, 15. 10. 2021.

Snimak seminara

18. 10. i 20. 10. 2021.

Pročitaj više


INSPEKCIJSKI NADZOR

Inspekcijski nadzor – interaktivni webinar – septembar / oktobar 2021

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju želimo posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

29. 09. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

05. 10. 2021., i 13. 10. 2021.

Pročitaj više


AKTUELNOSTI I DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI PDV

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Juli 2021

Aktuelnosti i dileme u primjeni propisa iz oblasti PDV-a

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

15. 07. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

22. 07. 2021., i 27. 07. 2021.

Pročitaj više


PDV - sudska praksa - donacije - sponzorstva

Računovodstvo i finansije – Interaktivni webinar – Maj 2021

PDV – sudska praksa

Porezni i računovodstveni tretman stipendija, donacija i sponzorstva

Značaj internih kontrola u upravljanju rizikom

PREDAVAČI:

Dejan Rakić, advokat / Sabina Džanović, mr.oec. / Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

25. 05. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

28. 05. 2021., i 04. 06. 2021.

Pročitaj više


ZAKON O RADU ZA RAČUNOVOĐE

Webinar – Računovodstvo i finansije – Mart 2021

ZAKON O RADU ZA RAČUNOVOĐE

– praktična primjena i mišljenja nadležnih organa –

Interaktivni webinar – (7 KPE bodova)

16. 03. 2021.

Snimci webinara – (7 KPE Bodova)

19. 03. 2021., i 25. 03. 2021.

Pročitaj više


KONTROLNE AKTIVNOSTI KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru – Mart 2021

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa sa radnopravnim propisima

Finansijska revizija u javnom sektoru i finansijsko izvještavanje: najčešće greške obveznika

Seminar (5 KPE bodova)09.03. 2021. – Sarajevo

Snimak seminara (5 KPE bodova)11. 03. 2021. i 19. 03. 2021.

Pročitaj više