Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – MAJ 2020

USLOVI, KRITERIJI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA SUBVENCIJE/REFUNDACIJE DIJELA PLAĆE UTVĐIVANJE PLAĆE I NAKNADE PLAĆE U RAZLIČITIM OKOLNOSTIMA I ZA RAZLIČITE VRSTE ANGAŽMANA INSPEKCIJSKI NADZOR U TRGOVINI I UGOSTITELJSTVU 18.05. 2020. godine – Live webinar 22.05. 2020. godine…


FINANSIJE I RACUNOVODSTVO WEBINAR – APRIL 2020.

REC d.o.o. organizuje webinar na teme: PLAĆA I NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME VANREDNIH OKOLNOSTI EKONOMSKE MJERE ZA UBLAŽAVANJU POSLJEDICA PANDEMIJE SPECIFIČNOSTI PRIMJENE PROPISA O PDV-U UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU – CASH FLOW I OBRTNA SREDSTVA Datum webinara 22. 04. 2020. godine WEBINAR…


SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – MART 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme: IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT NOVI ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME – ZAKONODAVNI OKVIR I SUDSKA PRAKSA SOLIDARNA ODGOVORNOST FIZIČKIH LICA ZA POREZNE OBAVEZE PRAVNOG…


SEMINAR: RAČUNOVOĐE TUZLA I SARAJEVO – FEBRUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme: POREZNI BILANS – S ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA I MIŠLJENJA PU I FMF POREZNI TRETMAN ISPLATE IZ DOBITI OSTALE POREZNE PRIJAVE AKTUELNE IZMJENE PROPISA Tuzla, 18.02.2020., Dramar Centar Sarajevo, 19.02.2020., Hotel „Holiday“ Početak…


SEMINAR: FINANSIJE I RACUNOVODSTVO BANJA LUKA – FEBRUAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme: POSTUPAK DODJELE PODSTICAJA ZA POVEĆANJE PLATE RADNIKA NOVI PROPISI ZA OBRAČUN PLATE PORESKI BILANS S ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA PRAVNA ZAŠTITA PORESKOG OBVEZNIKA U PORESKOM POSTUPKU Banja Luka, 20.02.2020., Hotel „Bosna” Početak seminara…


SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO SARAJEVO – JANUNAR 2020.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: NOVINE U ZAKONSKOJ REGULATIVI FUK-a PRAKTIČNA PRIMJENA I IMPLEMENTACIJA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI Sarajevo, 29. 01. 2020., Hotel Holiday Praktična primjena sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) ima za cilj…


SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO BANJA LUKA – DECEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN – računovodstveni i porezni aspekt – POREZNE AKTUELNOSTI – MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA Banja Luka, 23.12. 2019. god, Hotel Bosna Početak seminara u 9:30h PROGRAM SEMINARA: PDV Poreska…


SEMINAR: RADNI ODNOSI – RS – DECEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme: OBAVEZE POSLODAVACA U SLUČAJU POVREDE NA RADU RADNIKA ZAŠTITA NA RADU – STRUKA, ZNAČAJ ERGONOMIJE U ZAŠTITI – PROCJENA ERGONOMSKOG RIZIKA PROBLEMI U PRAKTIČNOJ PRIMJENI ZAKONA O PIO Banja Luka, 03. 12….


SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – NOVEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: SPECIFIČNOSTI GRAĐEVINSKIH USLUGA, USAGLAŠENOST GRAĐEVINSKE I RAČUNOVODSTVENO-PRAVNE DOKUMENTACIJE I POREZNI IZAZOVI KNJIŽENJE I BILANSIRANJE FER VRIJEDNOSTI U SKLADU SA MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti Sarajevo, 28. 11. 2019. Hotel „Holiday“ Početak…


SEMINAR: Finansije i računovodstvo – PRIJEDLOZI NOVIH ZAKONA

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: PRIJEDLOZI NOVIH ZAKONA: ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH ZAKON O DOPRINOSIMA ZAKON O POREZU NA DOHODAK AKTUELNOSTI U PRIMJENI POREZNIH PROPISA – MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16 –…


SEMINAR: Iz oblasti “Finansije i računovodstvo” – Banja Luka, 18. oktobar 2019

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: NOVI ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI INDIREKTNIH i DIREKTNIH POREZA Banja Luka, 18. 10. 2019. god, Hotel „Bosna” Početak seminara u…


SEMINAR: Finansije i računovodstvo – Mostar, Sarajevo i Tuzla – Septembar 2019

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI: INDIREKTNIH POREZA DIREKTNIH POREZA I RADNIH ODNOSA Mjesto Datum Mjesto održavanja Mostar 17. 09. 2019. Hotel “Mostar” Sarajevo 18. 09. 2019. Hotel „Holiday“…


SEMINAR: Iz oblasti Finansije i računovodstvo, Sarajevo 20.08.2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI I IMPLIKACIJE NA RAD I POSLOVANJE U JAVNOM SEKTORU ZNAČAJ, PLANIRANJE I MEĐUNARODNI OKVIR INTERNE REVIZIJE I NJENA POVEZANOST SA FINANSIJSKIM UPRAVLJANJEM I…


SEMINAR: Finansije i računovodstvo, Juni 2019, Banja Luka

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: AKTUELNA PITANJA I DILEME IZ PDV PROPISA ELEKTRONSKI POSTUPAK PROVOZA U OKVIRU SISTEMA NCTS CARINSKI POSTUPCI SA EKONOMSKIM UČINKOM REVIDIRANA PAN-EURO-MEDITERANSKA KONVENCIJA Banja Luka, 11.06. 2019., Hotel “Bosna” Početak seminara u 9:30h…


SEMINAR: RAČUNOVODSTVO ZALIHA

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar u više BiH gradova na temu: RAČUNOVODSTVO ZALIHA – RAČUNOVODSTVENI I POREZNI OBUHVAT – Sarajevo, 25.06. 2019., Hotel “Holiday” Mostar, 26.06. 2019., Hotel „Mostar“ Tuzla, 28.06. 2019., Hotel „Tuzla“ Početak svakog seminara u 9:30…