Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO BANJA LUKA – DECEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN – računovodstveni i porezni aspekt – POREZNE AKTUELNOSTI – MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA Banja Luka, 23.12. 2019. god, Hotel Bosna Početak seminara u 9:30h PROGRAM SEMINARA: PDV Poreska…


SEMINAR: RADNI ODNOSI – RS – DECEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme: OBAVEZE POSLODAVACA U SLUČAJU POVREDE NA RADU RADNIKA ZAŠTITA NA RADU – STRUKA, ZNAČAJ ERGONOMIJE U ZAŠTITI – PROCJENA ERGONOMSKOG RIZIKA PROBLEMI U PRAKTIČNOJ PRIMJENI ZAKONA O PIO Banja Luka, 03. 12….


SEMINAR: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – NOVEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: SPECIFIČNOSTI GRAĐEVINSKIH USLUGA, USAGLAŠENOST GRAĐEVINSKE I RAČUNOVODSTVENO-PRAVNE DOKUMENTACIJE I POREZNI IZAZOVI KNJIŽENJE I BILANSIRANJE FER VRIJEDNOSTI U SKLADU SA MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti Sarajevo, 28. 11. 2019. Hotel „Holiday“ Početak…


SEMINAR: Finansije i računovodstvo – PRIJEDLOZI NOVIH ZAKONA

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: PRIJEDLOZI NOVIH ZAKONA: ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH ZAKON O DOPRINOSIMA ZAKON O POREZU NA DOHODAK AKTUELNOSTI U PRIMJENI POREZNIH PROPISA – MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16 –…


SEMINAR: Iz oblasti “Finansije i računovodstvo” – Banja Luka, 18. oktobar 2019

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: NOVI ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI INDIREKTNIH i DIREKTNIH POREZA Banja Luka, 18. 10. 2019. god, Hotel „Bosna” Početak seminara u…


SEMINAR: Finansije i računovodstvo – Mostar, Sarajevo i Tuzla – Septembar 2019

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: INSPEKCIJSKI NADZOR I AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI: INDIREKTNIH POREZA DIREKTNIH POREZA I RADNIH ODNOSA Mjesto Datum Mjesto održavanja Mostar 17. 09. 2019. Hotel “Mostar” Sarajevo 18. 09. 2019. Hotel „Holiday“…


SEMINAR: Iz oblasti Finansije i računovodstvo, Sarajevo 20.08.2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI I IMPLIKACIJE NA RAD I POSLOVANJE U JAVNOM SEKTORU ZNAČAJ, PLANIRANJE I MEĐUNARODNI OKVIR INTERNE REVIZIJE I NJENA POVEZANOST SA FINANSIJSKIM UPRAVLJANJEM I…


SEMINAR: Finansije i računovodstvo, Juni 2019, Banja Luka

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: AKTUELNA PITANJA I DILEME IZ PDV PROPISA ELEKTRONSKI POSTUPAK PROVOZA U OKVIRU SISTEMA NCTS CARINSKI POSTUPCI SA EKONOMSKIM UČINKOM REVIDIRANA PAN-EURO-MEDITERANSKA KONVENCIJA Banja Luka, 11.06. 2019., Hotel “Bosna” Početak seminara u 9:30h…


SEMINAR: RAČUNOVODSTVO ZALIHA

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar u više BiH gradova na temu: RAČUNOVODSTVO ZALIHA – RAČUNOVODSTVENI I POREZNI OBUHVAT – Sarajevo, 25.06. 2019., Hotel “Holiday” Mostar, 26.06. 2019., Hotel „Mostar“ Tuzla, 28.06. 2019., Hotel „Tuzla“ Početak svakog seminara u 9:30…


SEMINAR: Finansije i računovodstvo, Sarajevo 25.04.2019.

AKTUELNA PITANJA I DILEME IZ PDV PROPISA ELEKTRONSKI POSTUPAK PROVOZA U OKVIRU SISTEMA NCTS CARINSKI POSTUPCI SA EKONOMSKIM UČINKOM REVIDIRANA PAN-EURO-MEDITERANSKA KONVENCIJA Sarajevo, 25.04.2019., Hotel “Holiday” Početak seminara u 9:30h U svakodnevnom radu prisutna su brojna pitanja i nedoumice u…


SEMINAR: IZRADA INVESTICIONOG PLANA I PROCJENA ISPLATIVOSTI INVESTICIONIH PROJEKATA

IZRADA INVESTICIONOG PLANA I PROCJENA ISPLATIVOSTI INVESTICIONIH PROJEKATA Sarajevo, 11.04. 2019., Hotel “Holiday” SEMINAR SE BODUJE SA 5 BODOVA KPE! Početak seminara u 9:30 Cilj seminara je da učesnici savladaju sve neophodne vještine za samostalno vođenje i izradu investicionih planova…


SEMINAR: RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA POSLOVNO ODLUČIVANJE I PROFITABILNA CJENOVNA STRATEGIJA

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA POSLOVNO ODLUČIVANJE I PROFITABILNA CJENOVNA STRATEGIJA Sarajevo, 21.03. 2019., Hotel “Holiday” Početak seminara u 9:30 U većini kompanija, izraženi su konflikti između menadžera koji upravljaju troškovima (finansije i računovodstvo) i…


SEMINAR: Finansije i računovodstvo, Mostar 12.02.2019. i Sarajevo 19.02.2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: POREZNI BILANS S ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA TRANSFERNE CIJENE OSTALE POREZNE PRIJAVE Mostar, 12.02.2019., Hotel „Mostar” Sarajevo, 19.02.2019., Hotel “Holiday” Početak svakog seminara u 9:30 S obzirom na…


SEMINAR: PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI S POSEBNIM OSVRTOM NA UPRAVLJANJE PROCESIMA I RIZICIMA Sarajevo, 25.01.2019. godine SEMINAR SE BODUJE SA 5 BODOVA KPE! Početak seminara u 9:30h Cilj edukacije je…


SEMINAR: Seminar Sarajevo – Finansije i računovodstvo

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu: MSFI 16 – NAJMOVI I MSFI 15 – PRIHODI OD UGOVORA S KUPCIMA PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA REPREZENTACIJA VS. SPONZORSTVO VS. REKLAMA TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA Sarajevo, 26.12.2018. godine – Hotel…