NOVI MODEL FISKALIZACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ – PRIMJENA

 

 


Interaktivni seminar:

Banja Luka
Hotel “Jelena” – 09:30h 24. 05. 2024.

S obzirom da je Poreska uprava Republike Srpske objavila javni poziv za prvu grupu obveznika fiskalizacije. U maju 2024. godine se očekuje početak procesa usklađivanja poslovanja poreskih obveznika sa odredbama novog Zakona o fiskalizaciji u Republici Srpskoj, a samim tim i efektivni početak primjene navedenog Zakona u skladu sa propisanom dinamikom. Iz tih razloga smo odlučili organizovati seminar za sve zainteresovane učesnike.

Na seminaru fokus će biti na interaktivnoj diskusiji te na odgovorima na pitanja koja se mogu pojaviti u postupku inicijalne fiskalizacije.

Druga tema odnosi se na pravni, računovodstveni i poreski tretman putnih troškova. Tema koja je interesantna i važna za pravnike i ekonomiste (računovođe) jer povezuje pravne i računovodstveno-poreske obaveze poslodavaca. Stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju definisanju i obračunu troškova službenog putovanja, kao i troškova prevoza na posao i sa posla, sa poreskog aspekta, posebno u svijetlu posljednjih promjena kada je u pitanju oporezivanje dohotka i novog modela obračuna plata. Takođe, od značaja je i poreski tretman putnih troškova za lica koja nisu u radnom odnosu, odnosno koja obavljaju preduzetničku djelatnost.

Pozivamo Vas da se uključite u seminar i steknete informacije o primjeni Zakona o fiskalizaciji i Službenim putovanjima, odnosno, putnim troškovima. Predavači na seminaru su iz Ministarstva finansija Vlade i Poreske uprave Republike Srpske.


 

SADRŽAJ SEMINARA:


Novi model fiskalizacije – primjena

 • Novi model fiskalizacije u Republici Srpskoj
 • Osnovni pojmovi iz Zakona
 • Obaveza evidentiranja prometa i izdavanje računa
 • Dobavljač elektronskog sistema za izdavanje računa i Operator fiskalnog sistema
 • Osnovni model fiskalizacije i zaštita podataka
 • Elementi fiskalnog uređaja
 • Fiskalni račun
 • Sistem za upravljanje fiskalizacijom
 • Dinamika fiskalizacije i rokovi
 • Obaveze poreskih obveznika u postupku fiskalizacije
 • Postupak inicijalne fiskalizacije
 • Troškovi inicijalne fiskalizacije
 • Postupak defiskalizacije postojećih fiskalnih uređaja
 • Otvorena pitanja koja se mogu pojaviti u postupku prelaska na novi model fiskalizacije
Pitanja i odgovori

 

Putni troškovi

 • Službeno putovanje u zemlji i inostranstvo
 • Pravo na dnevnicu i umanjenje dnevnice
 • Visina dnevnica za službeno putovanje
 • Način obračuna dnevnice
 • Naknada za smještaj (noćenje)
 • Nalog za službeno putovanje
 • Odluka/Rješenje o upućivanju na službeno putovanje
 • Akontacije za službeno putovanje
 • Izvještaj sa obavljenog službenog putovanja
 • Računovodstveni tretman troškova službenog putovanja
 • Poreski tretman troškova službenog putovanja
 • Poreski tretman službenog putovanja za lica koja nisu u radnom odnosu
 • Poreski tretman službenog putovanja za lica koja obavljaju preduzetničku djelatnost
 • Naknada za troškove prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla
 • Računovodstveni i poreski tretman troškova prevoza
 • Korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe
 • Korišćenje službenog vozila u privatne svrhe
Pitanja i odgovori

 


PREDAVAČI:

Slobodanka Popović – Ministarstvo finansija Vlade
Mirko Milićević – Poreska uprava Republike Srpske
Miroslav Brkić, dipl. ekonomista

 


TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9:30 – 15:00


SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Računovođe;
 • Šefovima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru;
 • Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, ustanova, javnih i komunalnih preduzeća;
 • Samostalnim poduzetnicima – obrtnicima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima opštih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskih potencijala, zaposlenicima računovodstvenih službi i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR(sa PDV-om):

Seminar:

145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača
 • Odgovori na pismena pitanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).


PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2024. godinu 300 KM sa PDV-om


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa u Republici Srpskoj – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 5.349 pitanja i odgovora iz ove oblasti i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje – 24 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj – 10 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) –   40 KM

CD Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu Republici Srpskoj – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata – 15 KM

Radni odnosi u Republici Srpskoj – Odgovori na pitanja iz 2017. godine – 10 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj – 18 KM

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo