Akcija!

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije COVID – 19
u Republici Srpskoj

15.00 KM

Autori:
Danijela Radonić, dipl. iur.
Miroslav Brkić, dipl. ecc.
Radmila Puzić, dipl. iur.

 

SADRŽAJ:

 

UVOD

I DIO: Danijela Radonić, dipl. iur.

PRAVNI ASPEKT RADNIH ODNOSA U VANREDNOJ SITUACIJI

 • Viša sila i vanredna situacija
 • Postupanje u slučaju sumnje na pojavu bolesti na radnom mjestu
 • Zaštita ličnih podataka zaraženih radnika
 • Obustava rada poslodavca
 • Mogućnosti za raspored radnog vremena (skraćeno radno vrijeme, rad u smjenama, pripravnost, preraspodjela radnog vremena)
 • Organizacija rada i rad od kuće 
 • Izolacija i plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Izmjena ugovorenih uslova rada
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehnoloških ili organizacionih promjena
 • Program rješavanja viška radnika
 • Rokovi za zaštitu prava radnika u vrijeme vanrednog stanja

II DIO: Miroslav Brkić, dipl. ecc.

EKONOMSKE MJERE VLADE REPUBLIKE SRPSKE KOJE IMAJU ZA CILJ UBLAŽAVANJE POSLJEDICA VIRUSNOG OBOLJENJA COVID – 19 KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA

 • Uvod
 • Hronološki pregled propisa koji su doneseni
 • Produženje rokova za podnošenje poreskih prijava
 • Podonošenje poreskih prijava elektronskim putem
 • Podsticaji za povećanje plate i druga prava na podsticajna sredstva
 • Izmirenje poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine
 • Izmirenje plate za april 2020. godine
 • Moratoriji na  reprogram poreskih obaveza
 • Oslobađanje plaćanja naknade za priređivanje igara na sreću
 • Odgađanje plaćanja finansijskih obaveza iz sredstava IRBRS
 • Odgađanje plaćanja ostalih finansijskih obaveza
 • Primjena rokova i postupanje u upravnim i drugim postupcima u vrijeme vanrednog stanja
 • Ograničenja marže
 • Ostale mjere

III DIO: Radmila Puzić, dipl. iur.

 • Uvod
 • Uloga Inspektorata Republike Srpske
  • Obaveze republičkog inspektora
  • Informacije za vozače
  • Postupanje vozača
  • Mjere zaštite
  • Uputstva o samoizolaciji
  • Visok rizik izloženosti imaju:
  • Kršenje obaveza i kazni
 • Bezbjednost i zdravlje na radu
  • Pravo na zaštitu i zdravlje na radu imaju:
  • Spriječavanje nesreće na radu i profesionalnih oboljenja
  • Preventivne mjere 
  • Procjena rizika
  • Prevencija i kontrola rizika
  • Pojedini pojmovi
  • Mjere za bezbjedan i zdrav rad na radnom mjestu
 • Postupak osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad
  • Program za osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad
 • Sredstva opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Inspekcija rada

IV DIO

OBRASCI I PRIMJERI

 • Оdluka o prekidu (obustavi) rada
 • Odluka o obavljanju rada od kuće
 • Rješenje o upućivanju na plaćeno odsustvo u slučaju neplaniranog smanjenja obima poslova kod poslodavca, kao i razloga ekonomsko-finansijskih ili tehničko-tehnološke prirode (čekanje)
 • Rješenje o upućivanju na plaćeno odsustvo zbog više sile ili havarije na mašinama ili drugim sredstvima rada
 • Rješenje o obavljanju poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće) za vrijeme vanredne situacije
 • Оdluka o radu u smjenama
 • Potvrda o kretanju za vrijeme policijskog sata


Obim priručnika: 108 strana

Uvez: meki

Cijena sa PDV-om i poštarinom 15 KM

Možda će vam se također svidjeti…