Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

Seminar - Zemljisne knjige - Banja Luka - April 2024

Seminar – Zemljišne knjige – April 2024

Najčešća pitanja iz Zakona o stvarnim pravima

Eksproprijacija

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske


Predavač:

dr. Nedeljko Krajišnik – advokat iz Banja Luke


Seminar

19. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Parnicni postupak - RS - April 2024

OTKAZANO – Seminar – Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – April 2024

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić – sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

26. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - April 2024

Seminar – Pravo na godišnji odmor, Inspekcijski nadzor i sankcije za poslodavce – April 2024

Pravo na godišnji odmor

Inspekcijski nadzor i sankcije za poslodavce


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

15. 04. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - Februar 2024

ODGOĐENO ZA 22.02 Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini, Inspekcijski nadzor – Seminar – Februar 2024

Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini

Inspekcijski nadzor


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

22. 02. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - Decembar 2023

Zasnivanje radnog odnosa, Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora, Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu – Seminar – Decembar 2023

Zasnivanje radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa s aspekta inspekcijskog nadzora

Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu


Predavači:

Danijela Radonić,MA – sekretar Višeg privrednog suda

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada

Dušan Đuričić – sudija Okružnog suda


Seminar

08. 12. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka - Novembar

Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Novembar 2023

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA I PROVEDBENI AKTI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Seminar

23. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje - Novembar

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

16. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


ODGOĐENO ZA 27.11: Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – Seminar – Novembar 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić,sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić,sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

27. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


Rokovi Rad u i van radnog odnosa kako zastiti radnike od stresa

Rokovi u radnom pravu – u praksi, Rad u i van radnog odnosa, Kako zaštititi radnike od stresa, mobinga i uznemiravanja? – Seminar – Septembar 2023

Rokovi u radnom pravu – u praksi

Rad u radnom odnosu

Rad van radnog odnosa

Kako zaštiti radnike od stresa, mobinga i uznemiravanja


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik

Radmila Puzić, inspektor rada


Seminar

29. 9. – Banja Luka

Pročitaj više


RADNI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja, Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Seminar – Juni 2023

Prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme bolovanja – Danijela Radonić

Posebna zaštita trudnica i porodilja u radnom odnosu – Radmila Puzić


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 21. 6. – Banja Luka

Pročitaj više


Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Juni 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

icon-briefcase 08. 06. – Banja Luka

Pročitaj više


Radni angažman stranaca u BiH i slanje radnika u inostranstvo, Godišnji odmori u 2023. godini

Radni angažman stranaca u BiH i slanje radnika u inostranstvo, Godišnji odmori u 2023. godini – Seminar – Maj 2023

Pravni aspekti rada stranaca – Danijela Radonić

Slanje radnika u inostranstvo – Danijela Radonić

Radni angažman stranaca u BiH – Branislav Mojević

Godišnji odmori u 2023. godini – Radmila Puzić


Predavači:

Danijela Radonić – dipl. pravnik

Branislav Mojević – dipl. pravnik

Radmila Puzić – dipl. pravnik


Seminar

icon-briefcase 16. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


hotel-board-jahorina-fb2

Parnični postupak sa sudskom praksom I dio – Seminar – April 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić, – sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić, – sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

icon-briefcase 28. 4. – Istočno Sarajevo

Pročitaj više


Poreski tretman plata u Republici Srpskoj

Radni odnosi u Republici Srpskoj – seminar – Banja Luka – 30. Novembar 2022.

Utjecaj novih zdravstvenih propisa na obaveze poslodavac

Poreski tretman plata i naknada na platu i iz plate

Radni odnos zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva


Predavači:

Danijela Radonić, dipl. iur. – Viši privredni sud Banja Luka

Dragan Zorić, dipl. iur. – Poreska uprava Republike Srpske

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

icon-briefcase 30. 11. – Banja Luka

Pročitaj više