Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Portal RECko

Dobrodošli

Poštovane/i,

u cilju pružanja kontinuirane podrške u radu našim cijenjenim pretplatnicima, REC d.o.o. je razvio novu vrstu usluge: Portal RECko za koju vjerujemo da će biti od značajne pomoći u svakodnevnom poslovanju i rješavanju različitih dilema i pitanja naših pretplatnika – budućih korisnika RECka.

Akcenat je na potpuno praktičnoj koristi našeg i Vašeg RECka, jer jednostavnim načinom pretraživanja željene oblasti (Javne nabavke, Radni odnosi), korisnik je u mogućnosti da pronađe traženi odgovor u bazi od preko 1000 pitanja i odgovora – po svakoj oblasti.

Važno je napomenuti da se baza pitanja i odgovora kontinuirano ažurira i dopunjava što znači da se iz dana u dan korisnicima portala RECko unapređuje korisnost ovog jednostavnog alata.

 

Trenutno, portal RECko obuhvata dvije oblasti, odnosno korisnik može biti pretplaćen na:

RECko „Javne nabavke“ i/ili
• RECko „Radni odnosi FBiH“.

 

Na koji način se koristi RECko?

S namjerom da Vam omogućimo što praktičnije korištenje RECka, pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

 

Modeli akata!

Poseban dio RECka čine primjeri modeli akata iz javnih nabavki, kao i radnih odnosa kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koji dio portala ste pretplaćeni: RECko „Javne nabavke“ i/ili RECko „Radni odnosi FBiH“.

Također, primjeri modela akata se konstantno ažuriraju i dopunjavaju što doprinosi posebnom značaju i praktičnoj upotrebi ovog dijela portala RECko.

 

Šta uključuje Portal RECko?

1. RECko „Javne nabavke“

RECko „Javne nabavke“ je koncipiran po institutima Zakona o javnim nabavkama. Sastoji se od pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki, primjera modela akata koji se susreću u javnim nabavkama kao i aktuelnih zakonskih propisa kojima je regulisana oblast javnih nabavki u BiH.
RECko „Javne nabavke“ će najviše koristiti zapolenicima kod ugovornih organa kao i ponuđača.

2. RECko „Radni odnosi FBiH“

RECko „Radni odnosi FBiH“ je koncipiran po instutima/oblastima radno-pravnog zakonodavstva. Sastoji se od pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH, te primjera modela akata po različitim radno-pravnim institutima (zasnivanje radnog odnosa, prestanak radnog odnosa, odmori i odsustva i dr.)
RECko „Radni odnosi FBiH“ će najviše koristiti pravnicima i drugim stručnim licima koja se bave radno-pravnim zakonodavstvom, ali i vlasnicima, menadžerima i direktorima firmi koji žele da budu upućeni u regulisanje radnih odnosa na teritoriji FBiH.

 

Način pristupa Portalu RECko

Portalu RECko možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet).

 

Kako se pretplatiti?

Popunjavanjem narudžbenice za pretplatu: putem forme na web stranici: www.rec.ba/portal ili obrasca narudžbenice.

 

  • Godišnja pretplata (za 2018. godinu) na RECko „Javne nabavke“ iznosi: 100,00KM (s PDV-om).

  • Godišnja pretplata (za 2018. godinu) na RECko „Radni odnosi FBiH“ iznosi: 100,00KM (s PDV-om).

  • Godišnja pretplata (za 2018. godinu) na RECko „Javne nabavke“ + RECko „Radni odnosi FBiH“ („paket pretplata“) : 180,00 KM (s PDV-om).

 

Posebna napomena za ugovorne organe:

Pretplatničke usluge predstavljene su CPV kodom 79980000-7. Budući da vrijednost godišnje pretplate na Portal RECko „Javne nabavke“, odnosno RECko „Radni odnosi FBiH“ iznosi 100,00 KM sa PDV-om (85,47 KM bez PDV-a) na godišnjem nivou (po oblasti), odnosno 180,00 KM (153,85 KM bez PDV-a) u slučaju „paket pretplate“, ova pretplata se može ugovoriti direktnim sporazumom, s tim da se račun smatra ugovorom.
*U skladu sa članom 2. stav (2) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14) ugovorni organ može na isti predmet nabavke potrošiti do 6.000,00 KM na godišnjem nivou. U skladu sa članom 7. Pravilnika, kod nabavki čija vrijednost iznosi do 1.000,00 KM, direktni sporazum se smatra zaključenim prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije.

 

Pretplatite se Portal RECko i postanite korisnik vrijedne baze znanja!

„Znanje je proces nakupljanja činjenica; mudrost je njihovo pojednostavljivanje.“
Martin H. Fisher

 

Kontakt

Ukoliko Vam budu potrebne dodatne informacije kako se pretplatiti na Portal RECko, budite slobodni da nas kontaktirate:

tel/fax: + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79
mob:+ 387 61 15 04 54
e-mail: rec@rec.ba

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

Pretplati se