Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Portal RECko

U cilju pružanja kontinuirane podrške u radu našim cijenjenim pretplatnicima, učesnicima seminara i drugim zainteresiranim klijentima, REC d.o.o. je razvio novu vrstu usluge: Portal RECko za koju vjerujemo da će biti od značajne pomoći u svakodnevnom poslovanju i rješavanju različitih dilema i pitanja naših budućih korisnika RECka.

Akcenat je na potpuno praktičnoj koristi našeg i Vašeg RECka, jer jednostavnim načinom pretraživanja željene oblasti (Javne nabavke, Radni odnosi FBiH i RS), korisnik je u mogućnosti da pronađe traženi odgovor u bazi od preko 2000 pitanja i odgovora – po svakoj oblasti.

Važno je napomenuti da se baza pitanja i odgovora kontinuirano ažurira i dopunjava što znači da se iz dana u dan korisnicima portala RECko unapređuje korisnost ovog jednostavnog alata.

Način pristupa Portalu RECko

Portalu RECko možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja (računar, mobitel, tablet).

Na koji način se koristi RECko?

S namjerom da Vam omogućimo što praktičnije korištenje RECka, pitanja i odgovori su grupisani po oblastima (institutima), a jednostavnim klikom na željenu oblast, korisnik pristupa bazi koju lako može pretraživati i pronaći odgovor na svoje pitanje.

Pogledajte video primjer korištenja portala RECko

 

Ukoliko Vam budu potrebne dodatne informacije kako se pretplatiti na Portal RECko, budite slobodni da nas kontaktirate:

tel/fax:  + 387 33 40 87 78, 40 87 79, 21 45 82

mob:+ 387 61 15 04 54

e-mail: rec@rec.ba

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

Pretplatite se na Portal RECko i postanite korisnik vrijedne baze znanja!

  Ovim putem se pretplaćujem (godišnja pretplata 1.1.2021. – 31.12.2021.) na portal RECko:

  Trenutno, portal RECko obuhvata četiri oblasti, odnosno korisnik može biti posebno pretplaćen na:

  RECko „Javne nabavke“ , RECko „Radni odnosi FBiH“, RECko „Radni odnosi RS“ i RECko „Zaštita na radu FBiH“.

  1. RECko „Javne nabavke“

  RECko „Javne nabavke“ je koncipiran po institutima Zakona o javnim nabavkama. Sastoji se od pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki, primjera modela akata koji se susreću u javnim nabavkama kao i aktuelnih zakonskih propisa kojima je regulisana oblast javnih nabavki u BiH.

  RECko „Javne nabavke“ će najviše koristiti zaposlenicima kod ugovornih organa kao i ponuđača.

  1. RECko „Radni odnosi FBiH“

  RECko „Radni odnosi FBiH“ je koncipiran po institutima/oblastima radno-pravnog zakonodavstva. Sastoji se od pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH, te primjera modela akata po različitim radno-pravnim institutima (zasnivanje radnog odnosa, prestanak radnog odnosa, odmori i odsustva i dr.)

  RECko „Radni odnosi FBiH“ će najviše koristiti pravnicima i drugim stručnim licima koja se bave radno-pravnim zakonodavstvom, ali i vlasnicima, menadžerima i direktorima firmi koji žele da budu upućeni u regulisanje radnih odnosa na teritoriji FBiH.

  1. RECko „Radni odnosi RS“

  RECko „Radni odnosi RS“ je koncipiran po institutima/oblastima radno-pravnog zakonodavstva. Sastoji se od pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa u Republici Srpskoj, te primjera modela akata po različitim radno-pravnim institutima (zasnivanje radnog odnosa, prestanak radnog odnosa, odmori i odsustva i dr.)

  RECko „Radni odnosi RS“ će najviše koristiti pravnicima i drugim stručnim licima koja se bave radno-pravnim zakonodavstvom, ali i vlasnicima, menadžerima i direktorima firmi koji žele da budu upućeni u regulisanje radnih odnosa na teritoriji FBiH.

       4. RECko „Zaštita na radu FBiH“

  REC-ko „Zaštita na radu FBiH“ je koncipiran po institutima/oblastima Zakona o zaštiti na radu u FBiH. Sastoji se od pitanja i odgovora iz oblasti zaštite na radu u Federaciji BiH i bit će proširen sa podzakonskim aktima kako se oni budu usvajali i stupali na snagu. Gdje god bude postojao mogući osnov za izradu modela akata mi ćemo ih pripremati i postavljati na ovaj Portal.

  RECko „Zaštita na radu u FBiH“ će najviše koristiti pravnicima i drugim stručnim licima (radniku i povjereniku za zaštitu na radu) koji se bave zaštitom na radu, ali i vlasnicima, menadžerima i direktorima firmi koji žele da budu upućeni u regulisanje zaštite na radu na teritoriji FBiH.

  DODATNA POGODNOST PRETPLATOM NA PORTAL RECko

  MODELI AKATA

  Poseban dio RECka čine primjeri modeli akata iz javnih nabavki, kao i radnih odnosa kojima je moguće pristupiti u zavisnosti od toga na koji dio portala ste pretplaćeni: RECko „Javne nabavke“ i/ili RECko „Radni odnosi FBiH“.

  Također, primjeri modela akata se konstantno ažuriraju i dopunjavaju što doprinosi posebnom značaju i praktičnoj upotrebi ovog dijela portala RECko.

  BESPLATAN SAVJETODAVNI SERVIS ZA OBLAST ZA KOJU SE PRETPLATITE!

  Dakle, pored pitanja koje možete pogledati na portalu, modela akata koje možete preuzeti,  pretpatnicima smo dali mogućnost, od 2020. godine, postaljanja pitanja ukoliko su pretplatnici na portal za oblast na koju se pretplate.

  CIJENE PRETPLATA (sa uključenim PDV-om):

  Javne nabavke za 2021. – 200 KM

  Radni odnosi FBiH za 2021. – 200 KM

  Radni odnosi RS  za 2021. – 200 KM

  Zaštita na radu FBiH  za 2021. – 200 KM

  PAKETI:

  Radni odnosi FBiH i Radni odnosi RS – 380 KM

  Radni odnosi FBiH i Javne nabavke – 380 KM

  Radni odnosi FBiH i Zaštita na radu FBiH – 380 KM

  Radni odnosi RS i Zaštita na radu FBiH –  380 KM

  Radni odnosi RS i Javne nabavke – 380 KM

  Zaštita na radu FBiH i Javne nabavke – 380 KM

  Radni odnosi FBiH, Radni odnosi RS i Javne nabavke –  550 KM

  Radni odnosi FBiH, Radni odnosi RS i Zaštita na radu FBiH –   550 KM

  Radni odnosi FBiH, Javne nabavke i Zaštita na radu FBiH –   550 KM

  Radni odnosi FBiH, Radni odnosi RS, Zaštita na radu FBiH i Javne nabavke – 700 KM


  Cijene se neće mijenjati tokom 2021. godine.

  1. Pregled pitanja i odgovora na pitanja na oblast na koju se pretplatite (javne nabavke, radni odnosi FBiH, radni odnosi RS, Zaštita na radu FBiH)

  2. Modeli akata

  3. Besplatan savjetodavni servis na oblast na koju se pretplatite

  Posebna napomena za ugovorne organe:

  Pretplatničke usluge predstavljene su CPV kodom 79980000-7.

  Budući da vrijednost godišnje pretplate na

  – Portal RECko „Javne nabavke“,

  – RECko „Radni odnosi FBiH“

  – RECko „Radni odnosi RS“ i

  – RECko „Zaštita na radu FBiH

  iznosi 200 KM sa PDV-om (170,94 KM bez PDV-a) na godišnjem nivou (po oblasti), odnosno kombinacija dva portala 380,00 KM (324,7864 KM bez PDV-a), odnosno  kombinacija tri portala 550,00 KM  sa PDV-om (u 470,08555 KM bez PDV-a) sa PDV-om, odnosno kombinacija sva četiri portala 700,00 KM  sa PDV-om (u 598,2907 KM bez PDV-a) slučaju „paketa pretplate“, ova pretplata se može ugovoriti direktnim sporazumom, s tim da se račun smatra ugovorom.

  *U skladu sa članom 2. stav (2) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14) ugovorni organ može na isti predmet nabavke potrošiti do 6.000,00 KM  na godišnjem nivou. U skladu sa članom 7. Pravilnika, kod nabavki čija vrijednost iznosi do 1.000,00 KM, direktni sporazum se smatra zaključenim prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije.

  ****Bez obzira kada se odlučite na pretplatu u toku godine – pretplata važi za tekuću godinu tj. od 01.01.-31.12.