Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Seminari za pravnike

Seminar - Radni odnosi FBiH - Februar 2024

Postupak otkaza ugovora o radu, Porezni tretman plaćanja u oblasti radnih odnosa, Aktuelnosti iz radnih odnosa – Seminar – Februar 2024

POSTUPAK OTKAZA UGOVARA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

POREZNI TRETMAN ISPLATA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH

Alma Purišević – dipl. pravnik – REC


Seminar

13. 02. – Mostar

15. 02. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi RS - Februar 2024

ODGOĐENO ZA 22.02 Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini, Inspekcijski nadzor – Seminar – Februar 2024

Naknada plate i aktuelnosti u vezi naknada plate u 2024. godini

Inspekcijski nadzor


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – Viši privredni sud

Radmila Puzić, dipl. iur. – Inspekcija rada


Seminar

22. 02. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Decembar 2023

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Eksproprijacija

Izdavanje dokumentacije za građenja


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

12. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje - Novembar

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko i Arhivsko poslovanje,

Takseno poslovanje

Rad sa strankama

Povremeni kancelarijski poslovi

Pečati, štambilji, žigovi

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Odgovornost u kancelarijskom poslovanju

Elektronsko kancelarijsko poslovanje


Predavač:

Prof. dr Milica Tepšić – Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita


Seminar

16. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


ODGOĐENO ZA 27.11: Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – Seminar – Novembar 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić,sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić,sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

27. 11. – Banja Luka

Pročitaj više


Stvarna prava - Eksproprijacija - Zemljisne knjige i premjer katastra zemljista i nepokretnosti

Stvarna prava – Eksproprijacija – Zemljišne knjige i premjer katastra zemljišta i nepokretnosti – Seminar – Oktobar 2023

1. STVARNA PRAVA I STVARNOPRAVNI ODNOSI

2. EKSPROPRIJACIJA U PRAKSI

3. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

4. ZAKON O PREMJERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA / NEKRETNINA


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

19. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Naslovnica snimka PIO 14.7.2023. - logos

Aktuelna pitanja iz primjene zakona o PIO/MIO, Radni odnosi – Praktični problemi – Webinar – Juli 2023

Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o PIO/MIO

Radni odnosi – praktični problemi


Predavači:

Mr.sc. Kenan Spahić – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Jusuf Brkić, dipl. iur – REC d.o.o.


Snimak seminara

icon-briefcase Na zahtjev

Pročitaj više


Blanko mjenica - praktični aspekt poslovanja

Praktični aspekt poslovanja sa blanko mjenicom – seminar – Septembar 2023.

Blanko mjenica

Popunjavanje blanko mjenice od strane povjerioca

Mjenični prigovori

Naplata potraživanja obezbjeđenog blanko mjenicom


Predavači:

Danijela Radonić, master pravnik – autor Komentara Zakona o mjenici sa sudskom praksom

mr. Goran Vasilić, advokat


Seminar

icon-briefcase 20. 9. – Sarajevo

Pročitaj više


Prometovanje i opterećenje nekretnina - pravni režim - seminar

Prometovanje i opterećenje nekretnina – seminar – Septembar 2023 – Predavač – Prof. dr. Meliha Povlakić

1. Modul: Aktuelna pitanja prometovanja i opterećenja nekretnina

2. Modul: Aktuelna pitanja etažnog vlasništva:

3. Modul: Transformacija v. Zabrana raspolaganja državnom imovinom


Predavači:

Prof. dr. Meliha Povlakić


Seminar

icon-briefcase 12. 9. – Sarajevo

Pročitaj više


Parnicni postupak II dio

Parnični postupak – Sudska praksa u FBiH – II dio – Seminar – Septembar 2023

Dokazivanje pravno relevantnih činjenica

Rokovi

Povrat u prijašnje stanje

Presuda zbog propuštanja

Odgode i odlaganja


Predavači:

Dr sc. Faruk Latifović, – sudija Kantonalnog suda u Tuzli,

Doc. dr sc. Adis Poljić, – sudija Općinskog suda u Živinicama


Seminar

icon-briefcase 22. 9. – Tuzla

Pročitaj više


Naknada stete, ugovorna odgovornost za stetu ugovor o djelu u radnim odnosima

Naknada štete, ugovorna odgovornost za štetu, ugovor o djelu u radnim odnosima – Seminar – Maj 2023

MODUL I: Naknada štete

MODUL II: Ugovorna odgovornost za štetu

MODUL III: Ugovori o djelu – poslovi, porezi…

Ugovori o privremenim i povremenim poslovima

Ugovor o radu na određeno vrijeme


Učesnici savjetovanja

Prof. dr. sc. Abedin Bikić – Pravni fakultet u Sarajevu

Dr. sc. Vesna Lazić – Pravni fakultet u Sarajevu

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Stvarna prava - Etažno vlasništvo - Upis prava u zvanične evidencije o nekretninama

Zemljišne knjige – Seminar – Sarajevo – Maj 2023

STVARNA PRAVA

ETAŽNO VLASNIŠTVO

UPIS PRAVA U ZVANIČNE EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA


Predavači

mr. iur. Jasmin Voloder,

mr. Nizama Mališević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 30. 05. – Sarajevo

Pročitaj više


Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka 2

Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – April 2023

Zaštita ličnih podataka

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 28. 04. – Mostar

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Mart 2023

Zaštita ličnih podataka

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 28. 03. – Banja Luka

icon-briefcase 30.03. – Sarajevo

Pročitaj više


IMOVINSKO PRAVO, IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI, NAJČEŠĆA SPORNA PITANJA IZ PRAKSE, PRAKTIČNO POSTUPANJE, KONKRETNI PRIMJERI IZ PRAKSE

Zemljišne knjige – Seminar – Sarajevo – Mart 2023

Najčešća pitanja iz Zakona o stvarnim pravima i Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom

Eksproprijacija

Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon o premjeru i katastru zemljišta / nekretnina


Predavači

mr. iur. Jasmin Voloder,

mr. Nizama Mališević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 29. 03. – Sarajevo

Pročitaj više