Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

Seminar - Kancelarijsko-poslovanje FBiH - Decembar 2023

Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju – Seminar – Decembar 2023

Kancelarijsko poslovanje u FBiH


Predavač:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH


Seminar

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Decembar 2023

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Eksproprijacija

Izdavanje dokumentacije za građenja


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

12. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Inspekcijski nadzor - Porezni tretman placanja u oblasti radnih odnosa - Novembar 2023

Seminar – Inspekcijski nadzor, Izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak, Porezni tretman plaćanja u oblasti Radnih odnosa – Novembar 2023

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI

INSPEKCIJSKI NADZOR

POREZNI TRETMANI ISPLATA U OBLASTI RADNIH ODNOSA


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.– REC d.o.o.

Zlatan Kišić, dipl. iur.– Inspektor rada

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH


Seminar

24. 11. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje FBiH -Novembar 2023

Primjena propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Arhivsko poslovanje – arhiviranje i čuvanje predmeta i akata


Predavači:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH

Dr. sc. Šimun Novaković, – Zamjenik ravnatelja Arhiva BiH


Seminar

16. 11. – Sarajevo

Pročitaj više


Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka

Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Oktobar 2023

Zaštita ličnih podataka u oblasti radnih odnosa

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

26. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Stvarna prava - Eksproprijacija - Zemljisne knjige i premjer katastra zemljista i nepokretnosti

Stvarna prava – Eksproprijacija – Zemljišne knjige i premjer katastra zemljišta i nepokretnosti – Seminar – Oktobar 2023

1. STVARNA PRAVA I STVARNOPRAVNI ODNOSI

2. EKSPROPRIJACIJA U PRAKSI

3. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

4. ZAKON O PREMJERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA / NEKRETNINA


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

19. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom. Aktuelna pitanja iz primjene zakona o radu.

Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom, Aktuelna pitanja iz primjene zakona o radu – Seminar – Oktobar 2023

Aktuelna pitanja iz radnih odnosa

Ugovor o radu

Radno vrijeme

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Ugovor o djelu

Rad van radnog odnosa:

Otkaz ugovora o radu


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Seminar

03. 10. – Bihać

04. 10. – Mostar

11. 10. – Tuzla

13. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Parnicni postupak II dio

Parnični postupak – Sudska praksa u FBiH – II dio – Seminar – Septembar 2023

Dokazivanje pravno relevantnih činjenica

Rokovi

Povrat u prijašnje stanje

Presuda zbog propuštanja

Odgode i odlaganja


Predavači:

Dr sc. Faruk Latifović, – sudija Kantonalnog suda u Tuzli,

Doc. dr sc. Adis Poljić, – sudija Općinskog suda u Živinicama


Seminar

icon-briefcase 22. 9. – Tuzla

Pročitaj više


Parnični postupak - Sudska praksa u FBiH - II dio

Parnični postupak – Sudska praksa u FBiH – II dio – Seminar – Juni 2023

Dokazivanje pravno relevantnih činjenica

Rokovi

Povrat u prijašnje stanje

Presuda zbog propuštanja

Odgode i odlaganja


Predavači:

Dr sc. Faruk Latifović, – sudija Kantonalnog suda u Tuzli,

Doc. dr sc. Adis Poljić, – sudija Općinskog suda u Živinicama


Seminar

icon-briefcase 23. 6. – Sarajevo

Pročitaj više


Inspekcijski nadzor, Vrste ugovora o radu, Godišnji odmori

Inspekcijski nadzor, vrste ugovora o radu, godišnji odmori – Seminar – Maj/Juni 2023

Inspekcijski nadzor

Vrste ugovora o radu

Godišnji odmori


Predavači:

Zlatan Kišić, dipl. iur. – Inspektor rada

Fahrudin Mustafić, dipl. iur. – Inspektor rada

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.


Seminar

icon-briefcase 31. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 02. 06. – Tuzla

Pročitaj više


hotel-board-jahorina-fb2

Parnični postupak sa sudskom praksom I dio – Seminar – April 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Ročište za glavnu raspravu

Dokazi i dokazivanje

Stranke i zastupanje


Predavači:

Dušan Đuričić, – sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu

Igor Roić, – sudija Osnovnog suda u Sokocu


Seminar

icon-briefcase 28. 4. – Istočno Sarajevo

Pročitaj više


RADNI ODNOSI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE U FBiH

Radni odnosi u organima javne uprave u FBiH – Seminar – April 2023

Radni odnosi državnih službenika i namještenika

Odlučivanje po žalbi državnih službenika i namještenika izjavljenih protiv odluka iz radnih odnosa

Inspekcijski nadzor


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, – dipl. iur.

Pero Matijević, – Odbor za žalbe

Željko Škarica, – Glavni upravni inspektor FBiH


Seminar

icon-briefcase 26. 4. – Sarajevo

Pročitaj više


Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka 2

Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – April 2023

Zaštita ličnih podataka

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 28. 04. – Mostar

Pročitaj više


PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Mart 2023

Zaštita ličnih podataka

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

icon-briefcase 28. 03. – Banja Luka

icon-briefcase 30.03. – Sarajevo

Pročitaj više


PARNIČNI POSTUPAK SA SUDSKOM PRAKSOM - Seminar - Mart

Parnični postupak sa sudskom praksom – Seminar – Tuzla – Mart 2023

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Stranke i zastupanje

Prigovori u parničnom postupku


Predavači:

Doc. dr. sci. Adis Poljić, – sudija Općinskog suda Živinice

Dr. sci. Faruk Latifović, – sudija Kantonalnog suda Tuzla


Seminar

icon-briefcase 17. 3. – Tuzla

Pročitaj više