Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Održani seminari

Seminar - Radni Odnosi - FBiH - Maj 2024

Seminar – Ocjena radne sposobnosti radnika sukladno Zakonu o PIO/MIO – Maj 2024

Ocjena radne sposobnosti radnika sukladno Zakonu o PIO/MIO

Obaveze poslodavca prema radniku s promijenjenom radnom sposobnošću i radnika kojem je ugroženo zdravlje


Predavači:

Dr. Boženka Galić Tirić – specijalista medicine rada i sporta

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Seminar

17. 05. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Parnični postupak I dio FBiH - April 2024

Seminar – Parnični postupak sa sudskom praksom – I dio – April 2024

Tužba

Odgovor na tužbu

Pripremno ročište

Stranke i zastupanje

Prigovori u parničnom postupku


Predavači:

Doc. dr. sci. Adis Poljić – sudija Općinskog suda u Živinicama

Dr. sci. Faruk Latifović, profesor VŠ – sudija Kantonalnog suda u Tuzli


Seminar

26. 04. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi FBiH- April 2024

Seminar – Godišnji odmori, Inspekcijski nadzor, Plaćeno i neplaćeno odustvo – April 2024

Godišnji odmori,

Plaćeno i neplaćeno odustvo

Inspekcijski nadzor u vezi primjene Zakona o radu (Primjeri iz prakse)

Praktična pitanja i odgovori


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Zlatan Kišić, dipl. iur. – kantonalni inspektor rada

Alma Purišević – dipl. iur. – REC d.o.o.


Seminar

16. 04. – Sarajevo

18. 04. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Mart 2024

ODGOĐENO ZA 15.04. Seminar – Zemljišne knjige – April 2024

Pravni režim nekretnina u procesu transformacije u BiH sa posebnim osvrtom na državnu imovinu


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.,

mr. Nizama Mališević


Seminar

15. 04. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni Odnosi FBiH - Mart 2024

Seminar – Ocjena radne sposobnosti radnika – Mart 2024

Ocjena radne sposobnosti radnika sukladno Zakonu o PIO/MIO

Obaveze poslodavca prema radniku s promijenjenom radnom sposobnošću i radnika kojem je ugroženo zdravlje


Predavači:

Dejan Šetina – Sekretar Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur


Seminar

21. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Elektronsko poslovanje u upravnom postupku -Februar 2024

Seminar – Elektronsko poslovanje u upravnom postupku – Februar 2024

Elektronsko poslovanje u upravnom postupku


Predavač:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH


Seminar

23. 02. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Radni odnosi FBiH - Februar 2024

Postupak otkaza ugovora o radu, Porezni tretman plaćanja u oblasti radnih odnosa, Aktuelnosti iz radnih odnosa – Seminar – Februar 2024

POSTUPAK OTKAZA UGOVARA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

POREZNI TRETMAN ISPLATA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI


Predavači:

Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH

Alma Purišević – dipl. pravnik – REC


Seminar

13. 02. – Mostar

15. 02. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko-poslovanje FBiH - Decembar 2023

Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju – Seminar – Decembar 2023

Kancelarijsko poslovanje u FBiH


Predavač:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH


Seminar

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Zemljisne knjige - Decembar 2023

Zemljišne knjige – Seminar – Decembar 2023

Eksproprijacija

Izdavanje dokumentacije za građenja


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

12. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Inspekcijski nadzor - Porezni tretman placanja u oblasti radnih odnosa - Novembar 2023

Seminar – Inspekcijski nadzor, Izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak, Porezni tretman plaćanja u oblasti Radnih odnosa – Novembar 2023

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI

INSPEKCIJSKI NADZOR

POREZNI TRETMANI ISPLATA U OBLASTI RADNIH ODNOSA


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur.– REC d.o.o.

Zlatan Kišić, dipl. iur.– Inspektor rada

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH


Seminar

24. 11. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje FBiH -Novembar 2023

Primjena propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju – Seminar – Novembar 2023

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

Arhivsko poslovanje – arhiviranje i čuvanje predmeta i akata


Predavači:

Mr. Alen Taletović, – Sudija Ustavnog suda FBiH

Dr. sc. Šimun Novaković, – Zamjenik ravnatelja Arhiva BiH


Seminar

16. 11. – Sarajevo

Pročitaj više


Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka

Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Oktobar 2023

Zaštita ličnih podataka u oblasti radnih odnosa

Akti poslodavca u zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti zakona o zaštiti ličnih podataka


Predavači

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Mjesto održavanja

26. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Stvarna prava - Eksproprijacija - Zemljisne knjige i premjer katastra zemljista i nepokretnosti

Stvarna prava – Eksproprijacija – Zemljišne knjige i premjer katastra zemljišta i nepokretnosti – Seminar – Oktobar 2023

1. STVARNA PRAVA I STVARNOPRAVNI ODNOSI

2. EKSPROPRIJACIJA U PRAKSI

3. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

4. ZAKON O PREMJERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA / NEKRETNINA


Predavači:

Jasmin Voloder, mr. iur.

mr. Nizama Mališević


Seminar

19. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom. Aktuelna pitanja iz primjene zakona o radu.

Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom, Aktuelna pitanja iz primjene zakona o radu – Seminar – Oktobar 2023

Aktuelna pitanja iz radnih odnosa

Ugovor o radu

Radno vrijeme

Plaćeno i neplaćeno odsustvo

Ugovor o djelu

Rad van radnog odnosa:

Otkaz ugovora o radu


Predavači:

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.


Seminar

03. 10. – Bihać

04. 10. – Mostar

11. 10. – Tuzla

13. 10. – Sarajevo

Pročitaj više


Parnicni postupak II dio

Parnični postupak – Sudska praksa u FBiH – II dio – Seminar – Septembar 2023

Dokazivanje pravno relevantnih činjenica

Rokovi

Povrat u prijašnje stanje

Presuda zbog propuštanja

Odgode i odlaganja


Predavači:

Dr sc. Faruk Latifović, – sudija Kantonalnog suda u Tuzli,

Doc. dr sc. Adis Poljić, – sudija Općinskog suda u Živinicama


Seminar

icon-briefcase 22. 9. – Tuzla

Pročitaj više