Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Javne nabavke

Seminar - Javne nabavke - Decembar 23

Seminar – Javne nabavke – Decembar 2023

Modul I – Planiranje nabavki, objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Modul II – Novi pravilnik o E-aukciji stupa na snagu

Modul III – Rješavanje problema nedostavljanja ponuda u nabavkama prirodnih i zakonskih monopola

Modul IV – Žalbeni postupak sa pregledom nove prakse URŽ-a


Predavači

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Vesna Dizdarić


Mjesto održavanja

19. 12. – Bihać

21. 12. – Sarajevo

22. 12. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Seminar - Novembar 23

Seminar – Javne nabavke – Novembar 2023

Rad Komisije za javne nabavke Vs. Rad službenika za javne nabavke,

Šta je izmijenjeno u Pravilnicima za rad Komisije i obuci Službenika za javne nabavke?

Interni pravilnik, sankcije za nedonošenje istog?

Šta se sve istražuje kroz prethodnu provjeru tržišta – praktični primjeri?

Direktni sporazum i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda;

Ispravno utvrđivanje kvalifikacionih uslova u tenderskim dokumentacijama (čl. 45. – 52. Zakona o javnim nabavkama);

Sačinjavanje tehničkih specifikacija u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

Primjeri tehničkih specifikacija za specifične vrste nabavki;


Predavači

Ivana Grgić

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Josip Jakovac

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

28. 11. – Banja Luka

29. 11. – Sarajevo

30. 11. – Mostar

01. 12. – Tuzla

Pročitaj više


Usvojen novi Pravilnik o e-aukciji Aktuelni problemi i prakticni primjeri

Seminar – Javne nabavke – Usvojen novi Pravilnik o e-aukciji, Aktuelni problemi i praktični primjeri – Oktobar 2023

Ispravno planiranje nabavki

Objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Istraživanje tržišta prije objave Plana?

Hodogram aktivnosti provođenja otvorenog i ograničenog postupka

Izuzeća sa praktičnim primjerima

Novi pravilnik o E-aukciji

Prikaz ispravnog rada Ugovornog organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN),

Prikaz najčešćih grešaka Ugovornih organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN)

Najvažnije napomene za konkurentski zahtjev


Predavači

Samir Buljina (Bivši član URŽ-a)

Kemal Muhamedović (Agencija za Javne Nabavke)

Josip Jakovac (Agencija za Javne Nabavke)

Ivana Grgić (Ovlašteni predavač AJN)


Mjesto održavanja

icon-briefcase 25. 10. – Sarajevo

icon-briefcase 27. 10. – Banja Luka

icon-briefcase 30. 10. – Bihać

icon-briefcase 31. 10. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Aktuelna pitanja - Septembar

Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Realizacija, izmjena i raskidanje ugovora, okvirnih sporazuma, analiza inicijative za izmjene i dopune krivičnog zakona BiH u kontekstu javnih nabavki

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa praktičnim primjerima

Kompletan hodogram aktivnosti i osnovanost za provođenje postupaka iz ANEKSA II, pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja

Sačinjavanje tenderske dokumentacije i ponuda


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 19. 9. – Bihać

icon-briefcase 21. 9. – Mostar

icon-briefcase 26. 9. – Sarajevo

icon-briefcase 28. 9. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Juli

Javne nabavke – Seminar – Juli 2023

Ocjenjivanje ponuda, priprema ponuda, kompletna procedura isključivanja ponuđača iz učešća u postupku nabavke na period od 12 mjeseci

Pravilno utvrđivanje kriterija za dodjelu ugovora sa posebnim osvrtom na potkriterije

Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke

Analiza nove prakse URŽ-a, presuda Suda BiH, stavova AJN od izmjena i dopuna ZJN, postupak pravne zaštite


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 12. 7. – Mostar

icon-briefcase 13. 7. – Sarajevo

icon-briefcase 14. 7. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Seminar - Juni 2023

Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

Vrste i izbor odgovarajućih postupaka, provođenje usluga iz ANEKSA II, izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pravne usluge

Rad Komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

Utvrđivanje kvalfikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji (čl. 45. – 52. ZJN), određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke, sačinjavanje tehničke specifikacije u skladu sa ZJN


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 20. 6. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 22. 6. – Mostar

Pročitaj više


Javne nabavke - Maj

Javne nabavke – Seminar – Maj 2023

Okvirni sporazum, ugovori male vrijednosti i izvještavanje o sprovedenim postupcima

Ugovori i izmjene ugovora u postupcima javnih nabavki sa praktičnim primjerima

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije


Predavači

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 23. 5. – Mostar

icon-briefcase 24. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 25. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke mart

Javne nabavke – seminar – Mart 2023.

MODUL I (Principi, službenik, interna akta, planiranje, izuzeća)

MODUL II (Komisija, vrijednosni razredi, pokretanje postupka, rokovi)

MODUL III (Postupci javne nabavke)


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Dragana Kovačević

Zlatko Lazović

Dražen Vidaković

Ervin Kreševljaković

Samir Buljina

Amir Rahmanović

Josip Jakovac


Mjesto održavanja

icon-briefcase 13. 3. – Bihać

icon-briefcase 14. 3. – Sarajevo

icon-briefcase 15. 3. – Tuzla

icon-briefcase 16. 3. – Banja Luka

icon-briefcase 17. 3. – Mostar

Pročitaj više


Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak

Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak, elektronska podrška javnim nabavkama – seminar – januar/februar 2023.

Postupci nabavki male vrijednosti

Žalbeni postupak

Elektronska podrška javnim nabavkama


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Kemal Muhamedović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 31. 1. – Mostar

icon-briefcase 1. 2. – Sarajevo

icon-briefcase 2. 2. – Banja Luka

Pročitaj više


Škola za javne nabavke - Januar 2023

Škola za javne nabavke – 4 dana – Sarajevo – Januar 2023

Škola za javne nabavke

4 dana, od 24. do 27. januara 2023.


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

24. 1. – 27. 1. – Sarajevo

Pročitaj više


IZRADA INTERNIH AKATA UGOVORNIH ORGANA

Izrada internih akata ugovornih organa – radionica – Januar 2023.

Pravilnik o javnim nabavkama ugovornog organa

Usklađivanje internih akata Komisije za javne nabavke i njen rad


Učesnici radionice – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 11. 1. – Mostar

icon-briefcase 12. 1. – Sarajevo

Pročitaj više


POČETAK PRIMJENE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Početak primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u praksi – seminar – Decembar 2022

Šta donosi početak primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u praksi?

Uslovi za početak postupka javne nabavke

Okvirni sporazum


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Vesna Dizdarić

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

16. 12. – Tuzla

19. 12. – Bihać

20. 12. – Mostar

21. 12. – Banja Luka

22. 12. – Sarajevo

Pročitaj više


Planiranje javnih nabavki u 2023. godini

Planiranje javnih nabavki u 2023. godini, postupci male vrijednosti, ugovori – seminar – Novembar 2022.

Kako pravilno pripremiti Plan nabavki i interni pravilnik u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama?

Elektronska podrška planiranju javnih nabavki i praćenje realizacije postupaka javnih nabavki – praktični aspekt.

Postupci nabavki male vrijednosti

Ugovori i izmjene ugovora u javnim nabavkama


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Vesna Dizdarić

Miroslav Stipović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 18. 11. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 11. – Bihać

icon-briefcase 22. 11. – Mostar

icon-briefcase 23. 11. – Sarajevo

icon-briefcase 24. 11. – Tuzla

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – 4 grada – Oktobar 2022 – seminar

Priprema i provođenje postupka javne nabavke

Izmjene u postupcima javnih nabavki.

Tenderska dokumentacija i ponuda


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amina Malkić

Miralem Kovačević

Amir Rahmanović

Dražen Vidaković


Mjesto održavanja

icon-briefcase 17. 10. – Mostar

icon-briefcase 18. 10. – Sarajevo

icon-briefcase 19. 10. – Tuzla

icon-briefcase 20. 10. – Banja Luka

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama ZJN - Neum - Septembar 2022

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – Neum – Oktobar 2022 – dvodnevni seminar

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama stekli su se uvjeti za njegovu primjenu u praksi tri mjeseca nakon stupanja na snagu

✓ U pripremnom intervalu za njegovu primjenu REC d.o.o. organizuje seriju seminara na kojima će detaljnije upoznati zainteresovane aktere o ključnim izmjenama Zakona o javnim nabavkama, svrsi, ciljevima i načinu primjene istog..

✓ U ovoj fazi priprema za implementaciju novousvojenog Zakona neophodno je adekvatno približiti, svim akterima postupaka javnih nabavki (ugovornim organima i ponuđačima) nova zakonska rješenja. Iz tih razloga smo se odlučili u Neumu organizovati dvodnevni seminar za ugovorne organe i ponuđače na kojem će biti riječ o ključnim (bitnim) izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.


Predavači na seminaru

dr. Tarik Rahić, Direktor Agencije za JN

Josip Jakovac, trener za JN AJN

Zlatko Lazović, trener za JN AJN

Ivana Grgić, trener za JN AJN

Milica Pranjić, trener za JN AJN, Sud BiH


Mjesto održavanja

icon-briefcase 13. i 14. 10. – Neum

Hotel “Sunce”

Pročitaj više