Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Javne nabavke

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama – seminar – Septembar 2022

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN). Slijedi objava ZIDZJN u Službenom glasniku BiH, te početak primjene istog.

✓ REC d.o.o organizuje jednodnevni seminar u 5 gradova na temu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, te na koji način usvojene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama najjednostavnije implementirati u praksi. Seminar je koncipiran na način da daje odgovore na najvažnija pitanja za ugovorne organe i ponuđače.

✓ Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi na vrijeme učešće na predstojećem Savjetovanju.


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Ribić – Banja Luka

Josip Jakovac – Mostar

Amir Rahmanović

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 19. 9. – Banja Luka

icon-briefcase 20. 9. – Mostar

icon-briefcase 21. 9. – Bihać

icon-briefcase 22. 9. – Sarajevo

icon-briefcase 23. 9. – Tuzla

Snimak seminara – 27.9.

Pročitaj više


Savjetovanje UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

Savjetovanje ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki – Juni 2022.

Provođenje postupka javne nabavke

Otvaranje ponude, ocjena ponude i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Postupak pravne zaštite u javnim nabavkama


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 15. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 16. 6. – Banja Luka

Pročitaj više


Primjena zakona u javnim nabavkama

Primjena zakona u javnim nabavkama – radionica za početnike u javnim nabavkama – Maj 2022

Pripreme za provođenje postupka nabavke

Postupci nabavki

Izrada tenderske dokumentacije

Ocjene ponuda i donošenje odluke o ishodu postupka nabavke

Žalbeni postupak, potpisivanje ugovora, praćenje realizacije ugovora


Predavači – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Amir Rahmanović


Interaktivna radionica

icon-briefcase 12. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 17. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


OD FAZE PRIPREME DO FAZE ZAKLJUČENJA I REALIZACIJE UGOVORA

Javne nabavke – od faze pripreme do faze zaključenja i realizacije ugovora – seminar – april 2022

Posebna odluka o pokretanju nabavke

Provođenje direktnog sporazuma

Izrada tenderske dokumentacije, konkurentskog zahtjeva, poziva za dostavu ponuda u direktnom sporazumu

Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma?

Priprema ponuda / Evaluacija ponuda

Izbor ponuđača ili poništavanje postupka nabavke

Žalbeni postupak u postupcima javnih nabavki, procesna pitanja i aktuelnosti


Predavači – treneri za javne nabavke AJN

Sarajevo: Zlatko Lazović i Amir Rahmanović

Banja Luka: Dragana Kovačević i Ivana Grgić


Interaktivni seminar

icon-briefcase 27. 4. – Sarajevo

icon-briefcase 28. 4. – Banja Luka

Snimak seminara

5. 5. 2022.

Pročitaj više


Elektronske nabavke tehnički i pravni aspekti

Elektronske nabavke, izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – seminar – mart 2022

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama


Predavači:

Dario Kihli – trener za javne nabavke AJN

Kemal Muhamedović – trener za javne nabavke AJN

Josip Jakovac – trener za javne nabavke AJN

Ivana Grgić – trener za javne nabavke AJN

Amir Rahmanović – trener za javne nabavke AJN


Interaktivni seminar

icon-briefcase 23. 3. – Mostar

icon-briefcase 24. 3. Sarajevo

icon-briefcase 31. 3. Banja Luka

Pročitaj više


Ograničeni postupak, okvirni sporazum, Aneks II dio b, pregovarački postupak

Postupci javnih nabavki – korak po korak – februar 2022 – seminar

Ograničeni postupak

Okvirni sporazum

Anex II Dio B

Pregovarački postupak sa prethodnom objavom obavještenja

Pregovarački postupak bez objave obavještenja


Predavači:

Ivana Grgić – trener za javne nabavke AJN

Amir Rahmanović – trener za javne nabavke AJN

Josip Jakovac – trener za javne nabavke AJN


Interaktivni seminar

icon-briefcase 22.2. – Mostar

icon-briefcase 23. 2. Sarajevo

icon-briefcase 28. 2. Banja Luka

Snimak seminara

2. 3. 2022.

Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Postupci javnih nabavki – korak po korak – decembar 2021 – seminar

Pripreme za provođenje postupka nabavke i početni koraci za provođenje postupka nabavke

Postupci nabavki, druga faza postupaka

Pravna zaštita

Sarajevo – 14.12. / Mostar – 15.12. / Banja Luka- 21.12. / Snimak seminara – 23.12.

Predavači:

Ivana Grgić, trener za JN AJN

Amir Rahmanović, trener za JN AJN

Josip Jakovac, trener za JN AJN (Mostar)

Pročitaj više


Elektronske nabavke tehnički i pravni aspekti

Elektronske javne nabavke – novembar 2021 – seminar

Tehnički aspekt E-nabavke na Portalu www.ejn.gov.ba

Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (Portal – E-NABAVKE)

Pravni aspekt E-nabavki

Sarajevo – 16.11. / Banja Luka – 18.11.

Predavači:

Kemal Muhamedović, trener za JN AJN

mr. Dragana Kovačević, dipl. ecc – trener za JN AJN

Pročitaj više


Javne nabavke usluga procjene rizika

Zaštita na radu i javna nabavka usluga procjene rizika – seminar – Oktobar 2021

Obaveze privrednih društava i javnih institucija

Pravila o procjeni rizika

Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizika i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu

Kako provesti postupak javne nabavke za uslugu procjenu rizika

Seminar – 5.10. / Snimak seminara – 7.10.

Predavači:

Mr. Ernis Imamović, dipl. iur.

Zlatko Lazović, dipl. ecc – trener za JN AJN

Pročitaj više


KAKO PRIPREMITI PLAN NABAVKI ZA 2022

Javne nabavke – oktobar 2021 – seminar

Kako pripremiti plan nabavki za 2022. godinu i aktuelni problemi kod planiranja javnih nabavki

Problemi kod definisanja i ispunjavanja uslova za kvalifikaciju ponuđača u postupcima javnih nabavki

Sarajevo – 12.10. / Banja Luka – 14.10. / Snimak – 18.10.

Predavači:

mr. Dragana Kovačević – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

Seminar i webinar – Javne nabavke – juni/juli 2021

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Seminar

Mostar – 24.6.2021. / Sarajevo – 25.6.2021. / Banja Luka – 29.6.2021.

Snimak seminara – 1.7. i 5.7.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Josip Jakovac – trener AJN

Pročitaj više


pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – Maj 2021

Ponude u postupku javne nabavke

Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki

Interaktivni webinar, 18.05. / Snimak webinara, 24. i 26.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


postupci javnih nabavki

Interaktivni webinar – javne nabavke – April – Maj 2021

Postupci nabavki u Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Pravilna priprema i definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u tenderskoj dokumentaciji

Interaktivni webinar, 28.04. / Snimak webinara, 06.05.

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener AJN

Amir Rahmanović – trener AJN

Pročitaj više


uloga komisije za javne nabavke

Interaktivni webinar – javne nabavke – April 2021

Službenik za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Nova uloga Komisije za javne nabavke u novom Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN

Interaktivni webinar, 14.04. / Snimak webinara, 19.04.

Pročitaj više


PRIPREMA PONUDE, OCJENA I IZBOR PONUDA

Seminar i webinar – javne nabavke – Mart 2021

Priprema ponude, ocjena i izbor ponuda

Izmjene i dopuna odredbi Zakona o javnim nabavkama – šta donose ponuđačima i ugovornim organima

Sarajevo, 18.03. / Mostar, 19.03. / Banja Luka, 23.03. / Snimak seminara, 25.03.

Pročitaj više