Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Javne nabavke

Ograničeni postupak, okvirni sporazum, Aneks II dio b, pregovarački postupak

Seminar – Javne nabavke – Juli 2024

Okvirni sporazumi Vs Ugovori, vrste okvirnih sporazuma, realizacija, uslovi za izmjene i raskidanje;

Kompletan hodogram aktivnosti kod pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja,

Osnovanost za sprovođenje pregovaračkih postupaka (primjeri dobre i loše prakse),

Ispravno utvrđivanje podjele na lotove kod pokretanja postupaka, cijepanje nabavki sa praktičnim primjerima

Žalbeni postupak s osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije,

Rješavanje problematike „profesionalnih žalitelja“ i Pregled novije prakse URŽ-a / KRŽ-a i Suda BiH


Predavači

Zlatko Lazović– ekspert iz javnih nabavki

Samir Buljina– ekspert iz javnih nabavki

Ivana Grgić– ekspert iz javnih nabavki

Josip Jakovac– ekspert iz javnih nabavki


Mjesto održavanja

04.07. – Sarajevo

05.07. – Mostar

09.07. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Juni 2024

Seminar – Javne nabavke – Juni 2024

ANEKS II – usluge, bitne odrednice sa osvrtom na nabavku hotelskih i poštanskih usluga,

Procedura Isključivanja ponuđača na period od 12 mjeseci iz postupka javne nabavke,

Rad Komisije za javne nabavke, obaveze članova Komisije od početka do završetka postupka javne nabavke, sa prikazom učestalih grešaka,

Najčešće primjedbe Revizijskih tijela u izvještajima Ugovornim organima u postupcima javnih nabavki,

Tehničke specifikacije i poseban osvrt na nabavke motornih vozila, usluga osiguranja vozila, imovine i lica,

Specifičnosti nabavki hrane, kancelarijskog materijala i sredstava za higijenu.


Predavači

Amir Rahmanović– ekspert iz javnih nabavki

Samir Buljina– ekspert iz javnih nabavki

Ivana Grgić– ekspert iz javnih nabavki

Amina Malkić– ekspert iz javnih nabavki

Josip Jakovac– šef normativno – pravne grupe Agencije za javne nabavke BiH

Dragana Kovačević– ekspert iz javnih nabavki


Mjesto održavanja

05.06. – Sarajevo

06.06. – Mostar

12.06. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - April 2024_2

Seminar – Javne nabavke – April 2024

Novi portal javnih nabavki

E-aukcija (prikaz kroz sistem e-nabavke)

Izvještavanje Ugovornih organa o postupcima na Portalu javnih nabavki

Novi Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke, uspostavljanje centralnog nabavnog organa

Smjernice za ispravno sastavljanje tenderskih dokumentacija i ponuda

Nabavke u zdravstvu (lijekovi, medicinski aparati, itd…)

Postupci male vrijednosti (konkurentski zahtjev, direktni sporazum)


Predavači

Zlatko Lazović– ekspert iz javnih nabavki

Kemal Muhamedović– ekspert za e-nabavke Agencije za javne nabavke BiH

Ivana Grgić– ekspert iz javnih nabavki

Josip Jakovac– šef normativno – pravne grupe Agencije za javne nabavke BiH

Amina Malkić– ekspert iz javnih nabavki

Dragana Kovačević– ekspert iz javnih nabavki


Mjesto održavanja

22. 04. – Bihać

24. 04. – Sarajevo

25. 04. – Banja Luka

29. 04. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Mart 2024_2

Seminar – Javne nabavke – Mart 2024

Ispravno utvrđivanje kvalifikacionih uslova (čl-45.-52. ZJN);

Sačinjavanje tehničkih specifikacija u skladu sa ZJN, sa ispravnim primjerima;

Novi pravilnik o E-aukciji, novine i iskustva od početka primjene istog;

Žalbeni postupak s osvrtom na aktivnu legitimaciju i praktičnim primjerima;

„Profesionalni žalitelji“

Pregled najznačajnije prakse URŽ-a i Suda BiH od početka primjene izmjena i dopuna ZJN-a.


Predavači

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Ivana Grgić

Josip Jakovac


Mjesto održavanja

25. 03. – Bihać

26. 03. – Mostar

27. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Februar 2024_1

Seminar – Javne nabavke – Februar 2024

Modul I – Najčešće greške Ugovornih organa prilikom sastavljanja tenderskih dokumentacija i ponuđača prilikom pripremanja ponuda u praksi

Modul II – Ocjenjivanje ponuda od Komisije, „manja odstupanja“ u ponudama

Modul III – Kriteriji za dodjelu ugovora, e-aukcija, ekonomski najpovoljnija ponuda, potkriteriji

Modul IV – Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke, obaveze Ugovornih organa


Predavači

Zlatko Lazović

Josip Jakovac

Samir Buljina

Ivana Grgić


Mjesto održavanja

26. 02. – Mostar

27. 02. – Sarajevo

28. 02. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Januar 2024

Seminar – Javne nabavke – Januar 2024

Modul I – Ugovori i okvirni sporazumi sa svim specifičnostima (zaključenje, izmjene, realizacija, raskidanje)

Modul II – Isključivanje ponuđača na 12 mjeseci, ispunjenost pretpostavki / razlozi za takvo postupanje?

Modul III- Kompletan hodogram aktivnosti Ugovornih organa kod usluga iz ANEKSA II sa dilemama iz prakse

Modul IV – Proceduralni koraci Ugovornih organa i obaveze kod IZUZEĆA od primjene ZJN sa primjerima iz prakse

Modul V – Član 52. stav (12) ZJN – Konkurencijsko vijeće BiH kao garant fer tržišne konkurencije (zabranjena konkurencijska djelovanja: zloupotreba dominantnog položaja, zabranjeni sporazumi)

Modul VI – Koluzija ponuđača (prepoznavanje tajnih sporazuma) i daljnja postupanja službenika / savjetnika / saradnika za javne nabavke


Predavači

Ivana Grgić

Samir Buljina

Kadina Karić

Aleksandra Dunjić


Mjesto održavanja

25. 01. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Decembar 23

Seminar – Javne nabavke – Decembar 2023

Modul I – Planiranje nabavki, objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Modul II – Novi pravilnik o E-aukciji stupa na snagu

Modul III – Rješavanje problema nedostavljanja ponuda u nabavkama prirodnih i zakonskih monopola

Modul IV – Žalbeni postupak sa pregledom nove prakse URŽ-a


Predavači

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Vesna Dizdarić


Mjesto održavanja

19. 12. – Bihać

21. 12. – Sarajevo

22. 12. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Seminar - Novembar 23

Seminar – Javne nabavke – Novembar 2023

Rad Komisije za javne nabavke Vs. Rad službenika za javne nabavke,

Šta je izmijenjeno u Pravilnicima za rad Komisije i obuci Službenika za javne nabavke?

Interni pravilnik, sankcije za nedonošenje istog?

Šta se sve istražuje kroz prethodnu provjeru tržišta – praktični primjeri?

Direktni sporazum i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda;

Ispravno utvrđivanje kvalifikacionih uslova u tenderskim dokumentacijama (čl. 45. – 52. Zakona o javnim nabavkama);

Sačinjavanje tehničkih specifikacija u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

Primjeri tehničkih specifikacija za specifične vrste nabavki;


Predavači

Ivana Grgić

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Josip Jakovac

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

28. 11. – Banja Luka

29. 11. – Sarajevo

30. 11. – Mostar

01. 12. – Tuzla

Pročitaj više


Usvojen novi Pravilnik o e-aukciji Aktuelni problemi i prakticni primjeri

Seminar – Javne nabavke – Usvojen novi Pravilnik o e-aukciji, Aktuelni problemi i praktični primjeri – Oktobar 2023

Ispravno planiranje nabavki

Objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Istraživanje tržišta prije objave Plana?

Hodogram aktivnosti provođenja otvorenog i ograničenog postupka

Izuzeća sa praktičnim primjerima

Novi pravilnik o E-aukciji

Prikaz ispravnog rada Ugovornog organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN),

Prikaz najčešćih grešaka Ugovornih organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN)

Najvažnije napomene za konkurentski zahtjev


Predavači

Samir Buljina (Bivši član URŽ-a)

Kemal Muhamedović (Agencija za Javne Nabavke)

Josip Jakovac (Agencija za Javne Nabavke)

Ivana Grgić (Ovlašteni predavač AJN)


Mjesto održavanja

icon-briefcase 25. 10. – Sarajevo

icon-briefcase 27. 10. – Banja Luka

icon-briefcase 30. 10. – Bihać

icon-briefcase 31. 10. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Aktuelna pitanja - Septembar

Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Realizacija, izmjena i raskidanje ugovora, okvirnih sporazuma, analiza inicijative za izmjene i dopune krivičnog zakona BiH u kontekstu javnih nabavki

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa praktičnim primjerima

Kompletan hodogram aktivnosti i osnovanost za provođenje postupaka iz ANEKSA II, pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja

Sačinjavanje tenderske dokumentacije i ponuda


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 19. 9. – Bihać

icon-briefcase 21. 9. – Mostar

icon-briefcase 26. 9. – Sarajevo

icon-briefcase 28. 9. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Juli

Javne nabavke – Seminar – Juli 2023

Ocjenjivanje ponuda, priprema ponuda, kompletna procedura isključivanja ponuđača iz učešća u postupku nabavke na period od 12 mjeseci

Pravilno utvrđivanje kriterija za dodjelu ugovora sa posebnim osvrtom na potkriterije

Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke

Analiza nove prakse URŽ-a, presuda Suda BiH, stavova AJN od izmjena i dopuna ZJN, postupak pravne zaštite


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 12. 7. – Mostar

icon-briefcase 13. 7. – Sarajevo

icon-briefcase 14. 7. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Seminar - Juni 2023

Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

Vrste i izbor odgovarajućih postupaka, provođenje usluga iz ANEKSA II, izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pravne usluge

Rad Komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

Utvrđivanje kvalfikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji (čl. 45. – 52. ZJN), određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke, sačinjavanje tehničke specifikacije u skladu sa ZJN


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 20. 6. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 22. 6. – Mostar

Pročitaj više


Javne nabavke - Maj

Javne nabavke – Seminar – Maj 2023

Okvirni sporazum, ugovori male vrijednosti i izvještavanje o sprovedenim postupcima

Ugovori i izmjene ugovora u postupcima javnih nabavki sa praktičnim primjerima

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije


Predavači

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 23. 5. – Mostar

icon-briefcase 24. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 25. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke mart

Javne nabavke – seminar – Mart 2023.

MODUL I (Principi, službenik, interna akta, planiranje, izuzeća)

MODUL II (Komisija, vrijednosni razredi, pokretanje postupka, rokovi)

MODUL III (Postupci javne nabavke)


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Dragana Kovačević

Zlatko Lazović

Dražen Vidaković

Ervin Kreševljaković

Samir Buljina

Amir Rahmanović

Josip Jakovac


Mjesto održavanja

icon-briefcase 13. 3. – Bihać

icon-briefcase 14. 3. – Sarajevo

icon-briefcase 15. 3. – Tuzla

icon-briefcase 16. 3. – Banja Luka

icon-briefcase 17. 3. – Mostar

Pročitaj više


Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak

Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak, elektronska podrška javnim nabavkama – seminar – januar/februar 2023.

Postupci nabavki male vrijednosti

Žalbeni postupak

Elektronska podrška javnim nabavkama


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Kemal Muhamedović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 31. 1. – Mostar

icon-briefcase 1. 2. – Sarajevo

icon-briefcase 2. 2. – Banja Luka

Pročitaj više