Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Javne nabavke

PROLONGIRANO – SEMINAR: JAVNE NABAVKE – MART 2020.

ELEKTRONSKE NABAVKE PRIPREMA I REALIZACIJE POSTUPKA NABAVKE Banja Luka, 20. 03. 2020., Hotel „Bosna“ Mostar, 24. 03. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 25. 03. 2020., Hotel „Hollywood“ Početak svakog seminara u 9:30 Za 2020. godinu može se reći da je godina…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – FEBRUAR 2020.

ODGOVORNOST RUKOVODIOCA/DIREKTORA UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA U POSTUPCIMA E-NABAVKI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI, KORAK PO KORAK: konkurenstki zahtjev, direktni sporazum, otvoreni postupak nabavke, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci REALIZACIJA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA Sarajevo, 19. 02. 2020., Hotel „Hollywood“…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – JANUAR 2020.

 USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U JAVNIM NABAVKAMA – SA STAVOVIMA I PRAKSOM URŽ/KRŽ-A ISPRAVNO POSTUPANJE KOMISIJE ZA NABAVKE PRILIKOM OTVARANJA, PREGLEDA I OCJENE PONUDA Mostar, 21. 01. 2020., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 22. 01.  2020.,…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE – NOVEMBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na teme: PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU I ŽALBENI POSTUPAK Mostar, 26. 11. 2019., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 27. 11. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Banja Luka, 29. 11. 2019., Hotel “Bosna” Početak svakog seminara…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE OKTOBAR 2019.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na teme: PRIPREMA I IZRADA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PRIPREMA PONUDE, OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPAKA NABAVKE PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI Mostar, 24. 10. 2019., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 25. 10. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Banja Luka,…


SEMINAR: ŠKOLA ZA JAVNE NABAVKE

REC d.o.o. organizuje četverodnevnu interaktivnu školu iz oblasti javnih nabavki: ŠKOLA ZA JAVNE NABAVKE Banja Luka, 12. 11. – 15. 11. 2019. godine, Hotel „Bosna Početak škole svakog radnog dana je u 9:30 Konsultantska kompanija REC d.o.o. Sarajevo organizuje četvorodnevnu…


SEMINAR: Javne nabavke – Septembar 2019, Sarajevo, Mostar, Banja Luka

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U JAVNIM NABAVKAMA – SA STAVOVIMA I PRAKSOM URŽ/KRŽ-A USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Sarajevo, 10. 09. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Mostar, 11. 09. 2019., Hotel „Mostar“ Banja Luka, 17. 09. 2019. Hotel „Bosna“…


SEMINAR: Javne nabavke, Sarajevo 10. juli 2019.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U JAVNIM NABAVKAMA – SA STAVOVIMA I PRAKSOM URŽ/KRŽ-A USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Sarajevo, 10. 07. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Početak seminara u 9:30 REC d.o.o. po prvi put organizuje seminar na temu:…


SEMINAR: Javne nabavke, Juni 2019, Mostar – Sarajevo – Banja Luka

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme: E-NABAVKE SA DEMONSTRACIJOM NA PORTALU JN DIREKTNI SPORAZUM, KONKURENTSKI ZAHTJEV I OTVORENI POSTUPAK MONITORING POSTUPAKA JN I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST UG. ORGANA I PONUĐAČA –  NAJČEŠĆE GREŠKE U JAVNIM NABAVKAMA…


SEMINAR: Seminar javne nabavke / e-nabavke

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme: E- NABAVKE PRIPREMA PONUDE, OCJENA PONUDA I OKONAČNJE POSTUPAKA JAVNE NABAVKE PRAVNA ZAŠTITA PRED SUDOM BIH Mostar, 08.05. 2019., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 09.05. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Banja…


SEMINAR: E- NABAVKE I POSTUPAK PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme: E- NABAVKE I POSTUPAK PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE Sarajevo, 16.04. 2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Mostar, 17.04. 2019., Hotel „Mostar“ Banja Luka, 24.04. 2019., Hotel “Bosna” Početak svakog seminara u…


SEMINAR: JAVNE NABAVKE E-PONUDE I E-NABAVKE

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na teme: JAVNE NABAVKE E-PONUDE I E-NABAVKE SA DEMONSTRACIJOM NA PORTALU EJN OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE I PRAVNA ZAŠTITA PRIMJENA GARANCIJA I DRUGIH SREDSTAVA OBEZBJEĐENJA U POSTUPCIMA JN Mostar, 05. 03. 2019., Hotel „Mostar“ Sarajevo, 06….


Seminar: Izrada tenderske dokumentacije, priprema i ocjena ponuda, okvirni sporazum, rezervisani ugovor, nabavka usluga edukacije

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar JAVNE NABAVKE – SEMINAR – Izrada tenderske dokumentacije, priprema i ocjena ponuda, okvirni sporazum, rezervisani ugovor, nabavka usluga edukacije Sarajevo, 30.01.2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža Mostar, 31. 01.2019., Hotel „Mostar“ Banja Luka, 05. 02. 2019.,…


ŠKOLA JAVNIH NABAVKI

REC d.o.o. organizuje petodnevnu interaktivnu obuku ŠKOLA JAVNIH NABAVKI Sarajevo, 18. 02. – 22. 02. 2019. godine Hotel „Hollywood“ – Ilidža Početak škole svaki dan u 9:30 REC d.o.o. organizuje petodnevnu školu javnih nabavki za sva lica koja počinju rad…


SEMINAR: Javne nabavke – Banja Luka, Sarajevo, Mostar

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme: PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA PRAVNA ZAŠTITA PRED URŽ/KRŽ-OM NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA, LICA I IMOVINE NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE NABAVKA HOTELSKIH USLUGA Banja Luka, 17. 12. 2018., Hotel “Bosna”…