Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu

Arhiva za Javne nabavke

Seminar - Javne nabavke - April 2024_2

Seminar – Javne nabavke – April 2024

Novi portal javnih nabavki

E-aukcija (prikaz kroz sistem e-nabavke)

Izvještavanje Ugovornih organa o postupcima na Portalu javnih nabavki

Novi Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke, uspostavljanje centralnog nabavnog organa

Smjernice za ispravno sastavljanje tenderskih dokumentacija i ponuda

Nabavke u zdravstvu (lijekovi, medicinski aparati, itd…)

Postupci male vrijednosti (konkurentski zahtjev, direktni sporazum)


Predavači

Zlatko Lazović– ekspert iz javnih nabavki

Kemal Muhamedović– ekspert za e-nabavke Agencije za javne nabavke BiH

Ivana Grgić– ekspert iz javnih nabavki

Josip Jakovac– šef normativno – pravne grupe Agencije za javne nabavke BiH

Amina Malkić– ekspert iz javnih nabavki

Dragana Kovačević– ekspert iz javnih nabavki


Mjesto održavanja

22. 04. – Bihać

24. 04. – Sarajevo

25. 04. – Banja Luka

29. 04. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Mart 2024_2

Seminar – Javne nabavke – Mart 2024

Ispravno utvrđivanje kvalifikacionih uslova (čl-45.-52. ZJN);

Sačinjavanje tehničkih specifikacija u skladu sa ZJN, sa ispravnim primjerima;

Novi pravilnik o E-aukciji, novine i iskustva od početka primjene istog;

Žalbeni postupak s osvrtom na aktivnu legitimaciju i praktičnim primjerima;

„Profesionalni žalitelji“

Pregled najznačajnije prakse URŽ-a i Suda BiH od početka primjene izmjena i dopuna ZJN-a.


Predavači

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Ivana Grgić

Josip Jakovac


Mjesto održavanja

25. 03. – Bihać

26. 03. – Mostar

27. 03. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Februar 2024_1

Seminar – Javne nabavke – Februar 2024

Modul I – Najčešće greške Ugovornih organa prilikom sastavljanja tenderskih dokumentacija i ponuđača prilikom pripremanja ponuda u praksi

Modul II – Ocjenjivanje ponuda od Komisije, „manja odstupanja“ u ponudama

Modul III – Kriteriji za dodjelu ugovora, e-aukcija, ekonomski najpovoljnija ponuda, potkriteriji

Modul IV – Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke, obaveze Ugovornih organa


Predavači

Zlatko Lazović

Josip Jakovac

Samir Buljina

Ivana Grgić


Mjesto održavanja

26. 02. – Mostar

27. 02. – Sarajevo

28. 02. – Banja Luka

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Januar 2024

Seminar – Javne nabavke – Januar 2024

Modul I – Ugovori i okvirni sporazumi sa svim specifičnostima (zaključenje, izmjene, realizacija, raskidanje)

Modul II – Isključivanje ponuđača na 12 mjeseci, ispunjenost pretpostavki / razlozi za takvo postupanje?

Modul III- Kompletan hodogram aktivnosti Ugovornih organa kod usluga iz ANEKSA II sa dilemama iz prakse

Modul IV – Proceduralni koraci Ugovornih organa i obaveze kod IZUZEĆA od primjene ZJN sa primjerima iz prakse

Modul V – Član 52. stav (12) ZJN – Konkurencijsko vijeće BiH kao garant fer tržišne konkurencije (zabranjena konkurencijska djelovanja: zloupotreba dominantnog položaja, zabranjeni sporazumi)

Modul VI – Koluzija ponuđača (prepoznavanje tajnih sporazuma) i daljnja postupanja službenika / savjetnika / saradnika za javne nabavke


Predavači

Ivana Grgić

Samir Buljina

Kadina Karić

Aleksandra Dunjić


Mjesto održavanja

25. 01. – Sarajevo

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Decembar 23

Seminar – Javne nabavke – Decembar 2023

Modul I – Planiranje nabavki, objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Modul II – Novi pravilnik o E-aukciji stupa na snagu

Modul III – Rješavanje problema nedostavljanja ponuda u nabavkama prirodnih i zakonskih monopola

Modul IV – Žalbeni postupak sa pregledom nove prakse URŽ-a


Predavači

Samir Buljina

Zlatko Lazović

Ivana Grgić

Vesna Dizdarić


Mjesto održavanja

19. 12. – Bihać

21. 12. – Sarajevo

22. 12. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Seminar - Novembar 23

Seminar – Javne nabavke – Novembar 2023

Rad Komisije za javne nabavke Vs. Rad službenika za javne nabavke,

Šta je izmijenjeno u Pravilnicima za rad Komisije i obuci Službenika za javne nabavke?

Interni pravilnik, sankcije za nedonošenje istog?

Šta se sve istražuje kroz prethodnu provjeru tržišta – praktični primjeri?

Direktni sporazum i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda;

Ispravno utvrđivanje kvalifikacionih uslova u tenderskim dokumentacijama (čl. 45. – 52. Zakona o javnim nabavkama);

Sačinjavanje tehničkih specifikacija u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

Primjeri tehničkih specifikacija za specifične vrste nabavki;


Predavači

Ivana Grgić

Zlatko Lazović

Samir Buljina

Josip Jakovac

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

28. 11. – Banja Luka

29. 11. – Sarajevo

30. 11. – Mostar

01. 12. – Tuzla

Pročitaj više


Usvojen novi Pravilnik o e-aukciji Aktuelni problemi i prakticni primjeri

Seminar – Javne nabavke – Usvojen novi Pravilnik o e-aukciji, Aktuelni problemi i praktični primjeri – Oktobar 2023

Ispravno planiranje nabavki

Objava plana i privremenog plana nabavki, izmjena plana nabavki

Istraživanje tržišta prije objave Plana?

Hodogram aktivnosti provođenja otvorenog i ograničenog postupka

Izuzeća sa praktičnim primjerima

Novi pravilnik o E-aukciji

Prikaz ispravnog rada Ugovornog organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN),

Prikaz najčešćih grešaka Ugovornih organa u sistemu e-Nabavke (Portal JN)

Najvažnije napomene za konkurentski zahtjev


Predavači

Samir Buljina (Bivši član URŽ-a)

Kemal Muhamedović (Agencija za Javne Nabavke)

Josip Jakovac (Agencija za Javne Nabavke)

Ivana Grgić (Ovlašteni predavač AJN)


Mjesto održavanja

icon-briefcase 25. 10. – Sarajevo

icon-briefcase 27. 10. – Banja Luka

icon-briefcase 30. 10. – Bihać

icon-briefcase 31. 10. – Mostar

Pročitaj više


Seminar - Javne nabavke - Aktuelna pitanja - Septembar

Javne nabavke – Seminar – Septembar 2023

Realizacija, izmjena i raskidanje ugovora, okvirnih sporazuma, analiza inicijative za izmjene i dopune krivičnog zakona BiH u kontekstu javnih nabavki

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa praktičnim primjerima

Kompletan hodogram aktivnosti i osnovanost za provođenje postupaka iz ANEKSA II, pregovaračkih postupaka sa i bez objave obavještenja

Sačinjavanje tenderske dokumentacije i ponuda


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 19. 9. – Bihać

icon-briefcase 21. 9. – Mostar

icon-briefcase 26. 9. – Sarajevo

icon-briefcase 28. 9. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Juli

Javne nabavke – Seminar – Juli 2023

Ocjenjivanje ponuda, priprema ponuda, kompletna procedura isključivanja ponuđača iz učešća u postupku nabavke na period od 12 mjeseci

Pravilno utvrđivanje kriterija za dodjelu ugovora sa posebnim osvrtom na potkriterije

Poništavanje i otkazivanje postupka javne nabavke

Analiza nove prakse URŽ-a, presuda Suda BiH, stavova AJN od izmjena i dopuna ZJN, postupak pravne zaštite


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 12. 7. – Mostar

icon-briefcase 13. 7. – Sarajevo

icon-briefcase 14. 7. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke - Seminar - Juni 2023

Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

Vrste i izbor odgovarajućih postupaka, provođenje usluga iz ANEKSA II, izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pravne usluge

Rad Komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

Utvrđivanje kvalfikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji (čl. 45. – 52. ZJN), određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke, sačinjavanje tehničke specifikacije u skladu sa ZJN


Predavači

Josip Jakovac

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 20. 6. – Banja Luka

icon-briefcase 21. 6. – Sarajevo

icon-briefcase 22. 6. – Mostar

Pročitaj više


Javne nabavke - Maj

Javne nabavke – Seminar – Maj 2023

Okvirni sporazum, ugovori male vrijednosti i izvještavanje o sprovedenim postupcima

Ugovori i izmjene ugovora u postupcima javnih nabavki sa praktičnim primjerima

Žalbeni postupak u javnim nabavkama sa osvrtom na ispitivanje aktivne legitimacije


Predavači

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Samir Buljina

Dragana Kovačević


Mjesto održavanja

icon-briefcase 23. 5. – Mostar

icon-briefcase 24. 5. – Sarajevo

icon-briefcase 25. 5. – Banja Luka

Pročitaj više


Javne nabavke mart

Javne nabavke – seminar – Mart 2023.

MODUL I (Principi, službenik, interna akta, planiranje, izuzeća)

MODUL II (Komisija, vrijednosni razredi, pokretanje postupka, rokovi)

MODUL III (Postupci javne nabavke)


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Dragana Kovačević

Zlatko Lazović

Dražen Vidaković

Ervin Kreševljaković

Samir Buljina

Amir Rahmanović

Josip Jakovac


Mjesto održavanja

icon-briefcase 13. 3. – Bihać

icon-briefcase 14. 3. – Sarajevo

icon-briefcase 15. 3. – Tuzla

icon-briefcase 16. 3. – Banja Luka

icon-briefcase 17. 3. – Mostar

Pročitaj više


Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak

Postupci male vrijednosti, žalbeni postupak, elektronska podrška javnim nabavkama – seminar – januar/februar 2023.

Postupci nabavki male vrijednosti

Žalbeni postupak

Elektronska podrška javnim nabavkama


Učesnici seminara – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Zlatko Lazović

Milica Pranjić

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Kemal Muhamedović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 31. 1. – Mostar

icon-briefcase 1. 2. – Sarajevo

icon-briefcase 2. 2. – Banja Luka

Pročitaj više


Škola za javne nabavke - Januar 2023

Škola za javne nabavke – 4 dana – Sarajevo – Januar 2023

Škola za javne nabavke

4 dana, od 24. do 27. januara 2023.


Učesnici savjetovanja – treneri za javne nabavke AJN

Ivana Grgić

Josip Jakovac

Amir Rahmanović

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović

Samir Buljina


Mjesto održavanja

24. 1. – 27. 1. – Sarajevo

Pročitaj više


IZRADA INTERNIH AKATA UGOVORNIH ORGANA

Izrada internih akata ugovornih organa – radionica – Januar 2023.

Pravilnik o javnim nabavkama ugovornog organa

Usklađivanje internih akata Komisije za javne nabavke i njen rad


Učesnici radionice – treneri za javne nabavke AJN

Josip Jakovac

Ervin Kreševljaković

Zlatko Lazović


Mjesto održavanja

icon-briefcase 11. 1. – Mostar

icon-briefcase 12. 1. – Sarajevo

Pročitaj više