Prikaz 1–12 od 37 rezultata

 • Brošura 14 “DEFINISANJE UGOVORNIH OBAVEZA I REALIZACIJA UGOVORA”

  10.00 KM
 • Brošura broj 1 “PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI”

  10.00 KM
 • Brošura Broj 10 “PROVOĐENJE POSTUPKA E – AUKCIJE I OBAVEZE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA”

  20.00 KM
 • Brošura Broj 11 “KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA”

  10.00 KM
 • Brošura Broj 12 “JAVNA NABAVKA LIJEKOVA I MEDICINSKE OPREME”

  10.00 KM
 • Brošura Broj 13 “PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE”

  10.00 KM
 • Brošura Broj 15 “NABAVKA NEPRIORITETNIH USLUGA (ANEKS II DIO B)”

  10.00 KM
 • Brošura Broj 16 “JAVNA NABAVKA USLUGA PREVOZA”

  10.00 KM
 • Brošura Broj 2 “OKVIRNI SPORAZUM”

  10.00 KM
 • Brošura Broj 3 “NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA, IMOVINE I LICA”

  10.00 KM
 • Brošura Broj 4 “TENDERSKA DOKUMENTACIJA”

  10.00 KM
 • Brošura Broj 5 “PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI”

  10.00 KM