Prikaži sve 2 rezultate

  • Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

    Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

    70.00 KM
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama - Septembar 2022

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama – neslužbeni prečišćeni tekst

    30.00 KM